Return to Video

Laura Carstensen: Stariji ljudi su sretniji

 • 0:00 - 0:02
  Ljudi žive duže
 • 0:02 - 0:04
  i društva postaju sivija.
 • 0:04 - 0:06
  Slušate o tome cijelo vrijeme.
 • 0:06 - 0:08
  Čitate o tome u novinama.
 • 0:08 - 0:10
  Slušate o tome na tv-u.
 • 0:10 - 0:12
  Ponekad sam zabrinuta
 • 0:12 - 0:14
  da toliko slušamo o tome
 • 0:14 - 0:17
  da smo počeli prihvaćati duži život
 • 0:17 - 0:19
  s dozom zadovoljstva,
 • 0:19 - 0:21
  čak spokoja.
 • 0:21 - 0:24
  No bez greške,
 • 0:24 - 0:26
  duži život može
 • 0:26 - 0:28
  i vjerujem da će
 • 0:28 - 0:30
  unaprijediti kvalitetu života
 • 0:30 - 0:32
  u svim životnim dobima.
 • 0:32 - 0:34
  Da bismo ovo stavili u perspektivu,
 • 0:34 - 0:37
  dozvolite mi da se odmaknem na minutu.
 • 0:37 - 0:40
  Više je godina dodano
 • 0:40 - 0:42
  na očekivani prosječni životni vijek
 • 0:42 - 0:44
  u 20. stoljeću,
 • 0:44 - 0:47
  no što je dodano
 • 0:47 - 0:51
  tijekom cijelog prošlog tisućljeća
 • 0:51 - 0:54
  ljudske evolucije sveukupno.
 • 0:54 - 0:56
  U treptaj oka
 • 0:56 - 0:59
  smo gotovo udvostručili duljinu vremena
 • 0:59 - 1:01
  koje živimo.
 • 1:01 - 1:04
  Pa ako ste ikada osjećali da niste baš povezali sve ovo
  vezano uz starenje
 • 1:04 - 1:06
  nemojte se zabrinjavati.
 • 1:06 - 1:08
  To je prava novost.
 • 1:08 - 1:10
  Zato što su stope plodnosti pale
 • 1:10 - 1:12
  tokom samog perioda
 • 1:12 - 1:16
  kada je očekivani životni vijek rastao,
 • 1:16 - 1:18
  ta piramida
 • 1:18 - 1:21
  koja je uvijek predstavljala distribuciju godina u populaciji
 • 1:21 - 1:24
  s mnogo mladih na dnu
 • 1:24 - 1:27
  obavijenih malim šiljkom starijih ljudi
 • 1:27 - 1:29
  koji su uspjeli i preživjeli do starosti
 • 1:29 - 1:31
  je preoblikovana
 • 1:31 - 1:34
  u pravokutnik.
 • 1:34 - 1:36
  A sada, ako ste tip osobe
 • 1:36 - 1:40
  koja se ježi od statistike populacije
 • 1:40 - 1:42
  to su ti koji bi to trebali raditi
 • 1:42 - 1:44
  jer to znači
 • 1:44 - 1:47
  da je po prvi puta u povijesti čovječanstva
 • 1:47 - 1:49
  većina djece rođena
 • 1:49 - 1:51
  u Razvijenom Svijetu
 • 1:51 - 1:54
  i ima mogućnost
 • 1:54 - 1:56
  odrasti.
 • 1:56 - 1:59
  Kako se to dogodilo?
 • 1:59 - 2:01
  Pa, nismo genetički jači no što su naši preci bili
 • 2:01 - 2:03
  prije 10.000 godina.
 • 2:03 - 2:05
  Ovaj porast u očekivanom trajanju životnog vijeka
 • 2:05 - 2:08
  je nevjerojatan proizvod kulture --
 • 2:08 - 2:10
  teško iskušenje
 • 2:10 - 2:12
  koje drži znanost i tehnologiju
 • 2:12 - 2:15
  i širok raspon promjena u ponašanju
 • 2:15 - 2:18
  koje su poboljšale zdravlje i blagostanje.
 • 2:18 - 2:20
  Kroz kulturne promjene,
 • 2:20 - 2:22
  naši su preci
 • 2:22 - 2:25
  uvelike eliminirali ranu smrt
 • 2:25 - 2:28
  pa ljudi sada mogu u potpunosti živjeti svoje živote.
 • 2:29 - 2:32
  Postoje problemi povezani sa starenjem --
 • 2:32 - 2:35
  bolesti, neimaština, gubitak društvenog statusa.
 • 2:35 - 2:37
  Teško je počivati na lovorikama.
 • 2:37 - 2:39
  No, što više učimo o starenju,
 • 2:39 - 2:41
  postaje nam sve jasnije
 • 2:41 - 2:43
  da je zamahivanje nizbrdnim tokom
 • 2:43 - 2:46
  veoma netočno.
 • 2:46 - 2:50
  Starenje donosi neke prilično nevjerojatne napretke --
 • 2:50 - 2:53
  povećava znanje, stručnost --
 • 2:53 - 2:59
  i emocionalne aspekte životnog poboljšanja.
 • 2:59 - 3:01
  Točno je,
 • 3:01 - 3:04
  stariji ljudi su sretni.
 • 3:04 - 3:06
  Sretniji su od ljudi u srednjim godinama,
 • 3:06 - 3:08
  i zasigurno od mlađih ljudi.
 • 3:08 - 3:10
  Studija za studijom
 • 3:10 - 3:12
  dolazi do istog zaključka.
 • 3:12 - 3:15
  Centri za kontrolu bolesti su nedavno proveli anketu
 • 3:15 - 3:18
  u kojoj su ispitanike jednostavno pitali da im kažu
 • 3:18 - 3:20
  da li su doživjeli značajnu psihološku opasnost
 • 3:20 - 3:22
  u proteklom tjednu.
 • 3:22 - 3:25
  Manje starijih ljudi je potvrdno odgovorilo na to pitanje
 • 3:25 - 3:27
  od ljudi u srednjim godinama,
 • 3:27 - 3:29
  i također mlađih ljudi.
 • 3:29 - 3:31
  Nedavna Gallupova anketa
 • 3:31 - 3:33
  je pitala učesnike
 • 3:33 - 3:35
  koliko stresa, brige i ljutnje
 • 3:35 - 3:37
  su doživjeli u proteklom danu.
 • 3:37 - 3:41
  Stres, briga i ljutnja
 • 3:41 - 3:44
  opadaju s godinama.
 • 3:45 - 3:48
  Društveni znanstvenici nazivaju ovo paradoksom starenja.
 • 3:48 - 3:51
  Na kraju svega, starenje nije lako.
 • 3:51 - 3:53
  Upitali smo razne vrste pitanja
 • 3:53 - 3:57
  da bismo vidjeli možemo li ponoviti ovo saznanje.
 • 3:57 - 3:59
  Pitali smo da li je moguće
 • 3:59 - 4:02
  da trenutne generacije starijih ljudi
 • 4:02 - 4:04
  jesu i oduvijek su bile
 • 4:04 - 4:06
  najčuvenije generacije.
 • 4:06 - 4:08
  Stvar je u tome da mlađi ljudi danas
 • 4:08 - 4:11
  možda ne mogu tipično doživjeti ta poboljšanja
 • 4:11 - 4:13
  za vrijeme starenja.
 • 4:13 - 4:15
  Pitali smo
 • 4:15 - 4:18
  da li možda stariji ljudi samo pokušavaju staviti
  pozitivan krug
 • 4:18 - 4:20
  na inače depresivno postojanje.
 • 4:20 - 4:22
  (Smijeh)
 • 4:22 - 4:25
  No što smo više pokušavali poreći ovo saznanje,
 • 4:25 - 4:27
  pronalazili smo sve više dokaza
 • 4:27 - 4:29
  koji ga podržavaju.
 • 4:29 - 4:31
  Prije mnogo godina, moji kolege i ja smo se udružili u istraživanje
 • 4:31 - 4:34
  gdje smo pratili istu grupu ljudi tokom perioda od 10 godina.
 • 4:34 - 4:38
  Izvorno je uzorak bio između 18 i 94 godine.
 • 4:38 - 4:41
  Proučavali smo da li i kako se njihovi emocionalni doživljaji mijenjanju
 • 4:41 - 4:43
  kako su starili.
 • 4:43 - 4:46
  Naši sudionici su nosili elektronske dojavljivače
 • 4:46 - 4:48
  tjedan dana
 • 4:48 - 4:51
  i mi bismo im se javljali tokom dana i večeri u nasumična doba.
 • 4:51 - 4:53
  Svaki puta kada bismo im se javili
 • 4:53 - 4:55
  zamolili bismo ih da nam odgovore na nekoliko pitanja --
 • 4:55 - 4:58
  Na skali od jedan do sedam, koliko ste trenutno sretni?
 • 4:58 - 5:00
  Koliko ste trenutno tužni?
 • 5:00 - 5:02
  Koliko ste trenutno frustrirani? --
 • 5:02 - 5:04
  kako bismo mogli dobiti osjećaj
 • 5:04 - 5:06
  toga koju vrstu emocija i osjećaja su imali
 • 5:06 - 5:08
  u svojim dnevnim životima.
 • 5:08 - 5:10
  Upotrebljavajući ovo intenzivno istraživanje
 • 5:10 - 5:12
  pojedinaca,
 • 5:12 - 5:16
  otkrili smo da nije jedna određena generacija
 • 5:16 - 5:18
  ta kojoj ide bolje od ostalih
 • 5:18 - 5:21
  već su isti pojedinci tijekom vremena
 • 5:21 - 5:23
  prijavljivali relativno veće
 • 5:23 - 5:25
  pozitivno iskustvo.
 • 5:25 - 5:28
  Vidite ovu blagu krizu
 • 5:28 - 5:30
  u vrlo visokoj životnoj dobi.
 • 5:30 - 5:32
  I postoji blaga kriza.
 • 5:32 - 5:34
  No ni u jednom trenu se ne vraća
 • 5:34 - 5:36
  na razine koje vidimo
 • 5:36 - 5:38
  u ranoj zreloj dobi.
 • 5:38 - 5:42
  Zaista je prejednostavno
 • 5:42 - 5:46
  reći da su stariji ljudi "sretni."
 • 5:46 - 5:49
  U našem su istraživanju pozitivniji
 • 5:49 - 5:51
  no skloniji su od mlađih ljudi
 • 5:51 - 5:54
  doživljavanju miješanih emocija --
 • 5:54 - 5:56
  tuga u isto vrijeme kad doživljavate sreću;
 • 5:56 - 5:58
  znate, ta suza u oku
 • 5:58 - 6:01
  kad se smiješite prijatelju.
 • 6:01 - 6:03
  Drugo istraživanje je pokazalo
 • 6:03 - 6:05
  da se stariji ljudi tugom bave
 • 6:05 - 6:07
  ležernije.
 • 6:07 - 6:10
  Lakše prihvaćaju tugu od mlađih ljudi.
 • 6:10 - 6:13
  Sumnjamo kako bi to moglo pomoći objašnjenju
 • 6:13 - 6:16
  zašto su stariji ljudi bolji od mlađih ljudi
 • 6:16 - 6:21
  u rješavanju veoma nabijenih emocionalnih konflikata i rasprava.
 • 6:21 - 6:24
  Stariji ljudi mogu sagledati nepravdu
 • 6:24 - 6:26
  sa sažaljenjem,
 • 6:26 - 6:29
  no ne i očajanjem.
 • 6:29 - 6:31
  I sve su stvari jednake,
 • 6:31 - 6:33
  stariji ljudi upravljaju svojim kognitivnim izvorima,
 • 6:33 - 6:35
  poput pažnje i pamćenja
 • 6:35 - 6:38
  do pozitivne informacije više od negativne.
 • 6:38 - 6:41
  Ako pokažemo starijim, mlađim i ljudima srednje dobi slike
 • 6:41 - 6:44
  poput ove koju vidite na ekranu
 • 6:44 - 6:46
  i kasnije ih pitamo
 • 6:46 - 6:49
  da se prisjete slika koje su vidjeli,
 • 6:49 - 6:52
  stariji ljudi, ali ne i mlađi ljudi,
 • 6:52 - 6:54
  se sjećaju više pozitivnih slika
 • 6:54 - 6:56
  od negativnih.
 • 6:56 - 6:58
  Upitali smo starije i mlađe ljude
 • 6:58 - 7:00
  da pogledaju lica u laboratorijskim istraživanjima,
 • 7:00 - 7:02
  neka koja se mršte, a neka koja se smiju.
 • 7:02 - 7:05
  Stariji ljudi gledaju prema nasmiješenim licima
 • 7:05 - 7:08
  i miču pogled s namrštenih, ljutih lica.
 • 7:08 - 7:10
  U dnevnom životu,
 • 7:10 - 7:12
  je ovo prevedeno kao veći užitak
 • 7:12 - 7:14
  i zadovoljstvo.
 • 7:16 - 7:18
  No, kao društveni znanstvenici, nastavili smo ispitivati
 • 7:18 - 7:20
  o mogućim alternativama.
 • 7:20 - 7:22
  Rekli smo da možda stariji ljudi
 • 7:22 - 7:24
  prijavljuju više pozitivnih emocija
 • 7:24 - 7:27
  zato što su kognitivno oštećeni.
 • 7:27 - 7:30
  (Smijeh)
 • 7:30 - 7:32
  Rekli smo, može li biti
 • 7:32 - 7:35
  da su pozitivne emocije jednostavno jednostavnije za obradu od negativnih emocija,
 • 7:35 - 7:38
  pa se prebacite na pozitivne emocije?
 • 7:38 - 7:40
  Možda su neuralni centri u našem mozgu
 • 7:40 - 7:42
  degradirani tako
 • 7:42 - 7:45
  da nismo više u mogućnosti obrađivati negativne emocije.
 • 7:45 - 7:47
  No to nije slučaj.
 • 7:47 - 7:50
  Većina mentalno jakih starijih odraslih osoba
 • 7:50 - 7:54
  su oni koji najčešće pokazuju ovaj efekt pozitivnosti.
 • 7:54 - 7:57
  Pod uvjetima gdje je to zaista važno,
 • 7:57 - 7:59
  stariji ljudi obrađuju negativnu informaciju
 • 7:59 - 8:02
  jednako dobro kao i pozitivnu informaciju.
 • 8:02 - 8:05
  Kako je to moguće?
 • 8:05 - 8:07
  U našem istraživanju,
 • 8:07 - 8:09
  otkrili smo da su te promjene
 • 8:09 - 8:11
  bitno temeljene
 • 8:11 - 8:14
  u jedinstvenoj ljudskoj sposobnosti da kontrolira vrijeme --
 • 8:14 - 8:16
  ne samo vrijeme na satu i kalendaru,
 • 8:16 - 8:19
  već životno vrijeme.
 • 8:19 - 8:21
  I ako postoji paradoks starenja,
 • 8:21 - 8:24
  to je prepoznavanje da nećemo živjeti zauvijek
 • 8:24 - 8:26
  koje mijenja naš pogled na svijet
 • 8:26 - 8:29
  na pozitivne načine.
 • 8:29 - 8:32
  Kad su vremenski obzori dugi i nejasni,
 • 8:32 - 8:34
  kao što obično jesu u mladosti,
 • 8:34 - 8:37
  ljudi se stalno pripremaju,
 • 8:37 - 8:40
  pokušavajući upiti sve informacije koje mogu
 • 8:40 - 8:42
  riskirajući, istražujući.
 • 8:42 - 8:45
  Možemo provoditi vrijeme s ljudima koje čak ni ne volimo
 • 8:45 - 8:48
  jer je to na neki način zanimljivo.
 • 8:48 - 8:50
  Možemo naučiti nešto neočekivano.
 • 8:50 - 8:52
  (Smijeh)
 • 8:52 - 8:54
  Idemo na spojeve na slijepo.
 • 8:54 - 8:56
  (Smijeh)
 • 8:56 - 8:58
  Znate, na kraju svega,
 • 8:58 - 9:01
  ako ne uspije, uvijek postoji sutra.
 • 9:01 - 9:03
  Ljudi iznad 50.
 • 9:03 - 9:06
  ne idu na spojeve na slijepo.
 • 9:06 - 9:11
  (Smijeh)
 • 9:11 - 9:13
  Kako starimo,
 • 9:13 - 9:15
  naši vremenski obzori se smanjuju
 • 9:15 - 9:18
  i naši se ciljevi mijenjaju.
 • 9:18 - 9:21
  Kad prepoznamo da nemamo svo vrijeme ovog svijeta,
 • 9:21 - 9:23
  najjasnije vidimo svoje prioritete.
 • 9:23 - 9:26
  Manje marimo za trivijalne stvari.
 • 9:26 - 9:28
  Uživamo u životu.
 • 9:28 - 9:30
  Zahvalniji smo,
 • 9:30 - 9:33
  otvoreniji izmirenju.
 • 9:33 - 9:36
  Ulažemo u emocionalno važnije dijelove života,
 • 9:36 - 9:39
  i život postaje bolji,
 • 9:39 - 9:42
  pa smo iz dana u dan sretniji.
 • 9:42 - 9:44
  No taj isti pomak u perspektivi
 • 9:44 - 9:47
  nas vodi do manje tolerancije no ikad
 • 9:47 - 9:49
  za nepravdu.
 • 9:49 - 9:51
  Do 2015.
 • 9:51 - 9:54
  u SAD-u će biti više ljudi
 • 9:54 - 9:56
  koji imaju više od 60 godina
 • 9:56 - 9:59
  nego što ima ljudi ispod 15 godina.
 • 9:59 - 10:01
  Što će se dogoditi društvima
 • 10:01 - 10:04
  koja su prepuna starijim ljudima?
 • 10:04 - 10:07
  Brojevi neće odrediti
 • 10:07 - 10:09
  ishod.
 • 10:09 - 10:12
  Kultura hoće.
 • 10:12 - 10:15
  Ako uložimo u znanost i tehnologiju
 • 10:15 - 10:17
  i pronađemo rješenja za stvarne probleme
 • 10:17 - 10:20
  s kojima se stariji ljudi suočavaju
 • 10:20 - 10:22
  i kapitaliziramo se
 • 10:22 - 10:24
  na same stvarne snage
 • 10:24 - 10:26
  starijih ljudi,
 • 10:26 - 10:28
  onda dodane godine života
 • 10:28 - 10:31
  dramatično mogu poboljšati kvalitetu života
 • 10:31 - 10:33
  u svim godinama.
 • 10:33 - 10:36
  Društva s milijunima
 • 10:36 - 10:38
  talentiranih, emocionalno stabilnih stanovnika
 • 10:38 - 10:41
  koji su zdraviji i školovaniji
 • 10:41 - 10:43
  od bilo koje generacije prije njih,
 • 10:43 - 10:45
  potkovani znanjem
 • 10:45 - 10:47
  o praktičnim stvarima života
 • 10:47 - 10:49
  i motivirani
 • 10:49 - 10:51
  rješavanjem velikih problema
 • 10:51 - 10:54
  mogu biti bolja društva
 • 10:54 - 10:58
  no što je ikada poznato.
 • 10:58 - 11:01
  Moj otac, koji ima 92 godine
 • 11:01 - 11:03
  voli reći
 • 11:03 - 11:05
  "Prestanimo pričati samo o
 • 11:05 - 11:07
  tome kako spasiti starce
 • 11:07 - 11:09
  i počnimo pričati o tome
 • 11:09 - 11:13
  kako da oni spase sve nas."
 • 11:13 - 11:15
  Hvala vam.
 • 11:15 - 11:17
  (Pljesak)
Title:
Laura Carstensen: Stariji ljudi su sretniji
Speaker:
Laura Carstensen
Description:

U 20. stoljeću smo dodali jedinstven broj godina na naš životni vijek, no da li je kvaliteta života jednako dobra? Iznenađujuće, jest! Na TEDxWomen psihologinja Laura Carstensen pokazuje istraživanje koje prikazuje da ljudi kako stare postaju sretniji, zadovoljniji i imaju pozitivniji pogled na svijet.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:18
Dimitra Papageorgiou approved Croatian subtitles for Older people are happier
Tilen Pigac - EFZG accepted Croatian subtitles for Older people are happier
Tilen Pigac - EFZG edited Croatian subtitles for Older people are happier
Tilen Pigac - EFZG edited Croatian subtitles for Older people are happier
Tilen Pigac - EFZG edited Croatian subtitles for Older people are happier
Senzos Osijek edited Croatian subtitles for Older people are happier
Senzos Osijek edited Croatian subtitles for Older people are happier
Senzos Osijek edited Croatian subtitles for Older people are happier
Show all

Croatian subtitles

Revisions