Return to Video

As persoas vellas son máis felices

 • 0:00 - 0:02
  Vivimos cada vez máis anos
 • 0:02 - 0:05
  e as sociedades avelléntase.
 • 0:05 - 0:07
  Témolo escoitado moitas veces.
 • 0:07 - 0:09
  Lémolo nos xornais.
 • 0:09 - 0:10
  Vémolo na televisión.
 • 0:11 - 0:12
  As veces preocúpame que,
 • 0:12 - 0:14
  de ouvir a mesma cantilena tan a miúdo,
 • 0:14 - 0:21
  xa teñamos interiorizada a lonxevidade,
  sen decatarnos do que implica.
 • 0:21 - 0:24
  Pero non nos enganemos,
 • 0:24 - 0:30
  vivir máis anos pode, e eu creo,
  poderá, mellorar a calidade de vida
 • 0:30 - 0:33
  en tódalas franxas de idade.
 • 0:33 - 0:37
  Para poñer isto en perspectiva,
  permitídeme xeneralizar.
 • 0:38 - 0:44
  Aumentou máis a esperanza de vida
  ó longo do século XX
 • 0:45 - 0:52
  que en toda a nosa existencia previa
 • 0:52 - 0:55
  dende a aparición do ser humano.
 • 0:55 - 0:57
  Nun chiscar de ollos,
 • 0:57 - 1:00
  dobramos a cantidade de tempo que vivimos.
 • 1:01 - 1:04
  Se algunha vez sentides
  que non levades ben isto de envellecer,
 • 1:04 - 1:06
  non desacouguedes.
 • 1:06 - 1:08
  É unha novidade para todos nós.
 • 1:08 - 1:16
  Mentres a esperanza de vida se disparaba,
  a taxa de fertilidade caía de capitón.
 • 1:16 - 1:21
  Por mor disto, a pirámide que representaba
  a distribución da poboación
 • 1:21 - 1:25
  segundo a súa idade, e que adoitaba ter
  unha base ampla, composta por xente nova
 • 1:25 - 1:29
  e un cumio estreito, formado por anciáns,
  que acadaban idades moi avanzadas;
 • 1:29 - 1:34
  estase convertendo nun rectángulo.
 • 1:35 - 1:40
  Se sodes o tipo de xente que ten arrepíos
  cando se fala de estatística poboacional,
 • 1:40 - 1:41
  (Risas)
 • 1:41 - 1:43
  preparádevos.
 • 1:43 - 1:48
  Porque por primeira vez na historia,
 • 1:48 - 1:51
  a maior parte dos meniños,
  que nacen no mundo desenvolvido,
 • 1:51 - 1:56
  teñen a oportunidade de chegar á vellez.
 • 1:57 - 1:59
  Como chegamos a este punto?
 • 1:59 - 2:04
  Non somos xeneticamente máis fortes
  cós nosos predecesores hai 10.000 anos.
 • 2:04 - 2:08
  O incremento da esperanza de vida
  débese á cultura,
 • 2:08 - 2:12
  ese crisol en que se mestura
  a ciencia coa tecnoloxía,
 • 2:12 - 2:18
  con grandes trocos no comportamento
  que favoreceron a nosa saúde e benestar.
 • 2:19 - 2:21
  Mediante cambios culturais,
 • 2:21 - 2:25
  os nosos antepasados
  case eliminaron a morte prematura,
 • 2:25 - 2:28
  propiciando que, hoxe en día,
  poidamos vivir moitos máis anos.
 • 2:29 - 2:32
  Pero agora, atopámonos con problemas
  asociados co envellecemento,
 • 2:32 - 2:35
  como doenzas, pobreza
  ou perda do status social.
 • 2:35 - 2:37
  Non é momento de poñerse a durmir.
 • 2:38 - 2:40
  Canto máis aprendemos
  sobre o envellecemento,
 • 2:40 - 2:46
  máis claro temos que é incorrecto
  asocialo coa deterioración de facultades.
 • 2:47 - 2:50
  Envellecer achega
  melloramentos considerábeis,
 • 2:50 - 2:59
  máis coñecemento, experiencia
  e melloría emocional.
 • 3:00 - 3:04
  Así é, os vellos son felices.
 • 3:04 - 3:08
  De feito, son máis felices
  que a xente de media idade e os mozos.
 • 3:08 - 3:09
  (Risas)
 • 3:09 - 3:12
  Estudo tras estudo
  e todos coa mesma conclusión.
 • 3:12 - 3:15
  Hai pouco, o CDC levou a cabo unha enquisa
 • 3:15 - 3:18
  onde lles preguntaba ós participantes
  se durante a semana anterior
 • 3:18 - 3:22
  padeceran algún tipo de estrés relevante.
 • 3:22 - 3:26
  As persoas maiores deron
  menos respostas afirmativas
 • 3:26 - 3:29
  cá xente de media idade e cós novos.
 • 3:30 - 3:33
  Noutra enquisa recente, o grupo Gallup
  preguntoulles ós participantes
 • 3:33 - 3:38
  canto estrés, inquedanzas ou enfado
  experimentaran o día anterior.
 • 3:38 - 3:39
  O estrés,
 • 3:39 - 3:41
  as inquedanzas
 • 3:41 - 3:42
  e o enfado sufridos,
 • 3:42 - 3:44
  todos, reducíanse coa idade.
 • 3:46 - 3:49
  Os sociólogos chámanlle
  o paradoxo do envellecemento.
 • 3:49 - 3:52
  Quero dicir, despois de todo,
  envellecer non é tarefa doada.
 • 3:52 - 3:57
  Fixémonos todo tipo de preguntas
  para tentar resolver o misterio.
 • 3:57 - 4:03
  Preguntámonos se quizais
  as xeracións actuais de xente maior
 • 4:03 - 4:06
  son, e foron sempre,
  as mellores da historia.
 • 4:07 - 4:11
  Isto implica que a mocidade de hoxe en día
  poida non experimentar esta melloría
 • 4:11 - 4:13
  cando avellente.
 • 4:13 - 4:19
  Preguntámonos se quizais os vellos
  se comportan dunha maneira máis positiva
 • 4:19 - 4:21
  porque senón a súa existencia
  sería deprimente.
 • 4:21 - 4:23
  (Risas)
 • 4:23 - 4:26
  Pero canto máis tentabamos
  refutar este achado,
 • 4:26 - 4:29
  máis evidencias atopabamos no seu favor.
 • 4:29 - 4:32
  Hai anos, os meus colegas e máis eu
  comezamos un estudo
 • 4:32 - 4:35
  no que seguimos durante 10 anos
  ó mesmo grupo de persoas.
 • 4:35 - 4:38
  Ó comezo, a nosa mostra
  contiña suxeitos entre 18 e 94 anos.
 • 4:38 - 4:43
  Estudamos se as experiencias emocionais
  mudaban conforme avellaban e como ocorría.
 • 4:43 - 4:48
  Démoslle ós participantes un interfono
  durante unha semana
 • 4:48 - 4:52
  e chamabámolos a calquera hora
  do día ou da noite.
 • 4:52 - 4:56
  Cada vez que o faciamos
  tiñan que responder varias preguntas:
 • 4:56 - 4:59
  "Nunha escala do un ao sete,
  cal é o seu nivel de felicidade?"
 • 4:59 - 5:00
  "o seu nivel de tristura?"
 • 5:00 - 5:03
  "o seu nivel de frustración?"
 • 5:03 - 5:09
  Deste xeito podiamos monitorizar
  as súas emocións e sentimentos decotío.
 • 5:09 - 5:12
  Empregando os datos obtidos no estudo,
 • 5:12 - 5:16
  atopamos que non é
  que unha xeración en particular
 • 5:16 - 5:18
  o faga mellor cás outras,
 • 5:18 - 5:21
  senón que son os mesmos individuos
  ó longo do tempo
 • 5:21 - 5:26
  os que van mellorando
  o seu nivel de felicidade.
 • 5:26 - 5:31
  Podedes ver esta lixeira baixada
  en idades moi avanzadas.
 • 5:31 - 5:32
  Hai unha lixeira baixada,
 • 5:32 - 5:37
  pero de ningunha maneira chega ós niveis
  que vemos ó comezo da idade adulta.
 • 5:38 - 5:46
  É unha xeneralización afirmar
  que os vellos son máis felices.
 • 5:46 - 5:49
  No noso estudo son máis positivos.
 • 5:50 - 5:54
  Pero tamén son máis propensos
  ás emocións mesturadas.
 • 5:54 - 5:57
  Tristura ó mesmo tempo que ledicia.
 • 5:57 - 6:01
  Como aquelas bágoas nos ollos
  cando lle sorrimos a un amigo.
 • 6:02 - 6:07
  Outro estudo suxire,
  que os maiores toleran e aceptan mellor
 • 6:07 - 6:10
  o pesadume cós adultos novos.
 • 6:10 - 6:13
  Sospeitamos que este feito
  pode axudar a explicar
 • 6:13 - 6:16
  por que os maiores
  teñen máis destreza cá xente nova
 • 6:16 - 6:20
  á hora de lidar con conflitos
  e debates acalorados.
 • 6:22 - 6:28
  Os anciáns poden ver as inxustizas
  con compaixón, sen desesperanza.
 • 6:29 - 6:34
  En circunstancias semellantes,
  dirixen os seus recursos cognitivos,
 • 6:34 - 6:37
  por exemplo a atención e a memoria,
  cara á información positiva
 • 6:37 - 6:39
  en vez de facelo cara á negativa.
 • 6:39 - 6:42
  Se lles mostramos a anciáns,
  adultos de media idade e mozos
 • 6:42 - 6:44
  imaxes como as da pantalla,
 • 6:45 - 6:49
  e despois lles pedimos que recorden
  tantas como poidan;
 • 6:50 - 6:52
  os maiores, ó revés cós máis novos,
 • 6:52 - 6:56
  lembrarán máis imaxes
  positivas ca negativas.
 • 6:56 - 6:59
  Pedímoslles a vellos e mozos
  que contemplasen expresións faciais
 • 6:59 - 7:01
  nun estudo de laboratorio,
 • 7:01 - 7:03
  unhas serias, outras sorrindo...
 • 7:03 - 7:08
  Os maiores miraban cara ós sorrisos
  evitando xestos enfurruñados e enfadados.
 • 7:09 - 7:14
  No día a día, isto tradúcese
  nun nivel maior de gozo e satisfacción.
 • 7:16 - 7:21
  Pero como bos sociólogos,
  continuamos pescudando outras opcións.
 • 7:21 - 7:24
  Dixemos, quizais os maiores refiren
  emocións máis positivas
 • 7:24 - 7:27
  por mor dun déficit cognitivo.
 • 7:27 - 7:29
  (Risas)
 • 7:31 - 7:33
  Pensamos, podería ser
  que as emocións positivas
 • 7:33 - 7:36
  son máis doadas de procesar
  cás emocións negativas,
 • 7:36 - 7:39
  de xeito que eliximos as positivas
  co paso do tempo?
 • 7:39 - 7:41
  Quizais os centros neuronais
  do noso cerebro
 • 7:41 - 7:45
  atópanse tan degradados
  que non poden procesar emocións negativas.
 • 7:46 - 7:47
  Pero non é o caso.
 • 7:48 - 7:54
  Os anciáns máis espelidos
  son os que mostran máis positivismo.
 • 7:55 - 7:57
  Así e todo, cando a situación o require,
 • 7:57 - 8:02
  os maiores procesan a información negativa
  tan ben como a positiva.
 • 8:02 - 8:04
  Como pode ser?
 • 8:06 - 8:10
  Na nosa investigación achamos
  que estes cambios
 • 8:10 - 8:15
  fundaméntanse na facultade humana
  de percibir o tempo,
 • 8:15 - 8:17
  non só o ditado polo reloxo ou calendario,
 • 8:17 - 8:18
  senón o tempo vital.
 • 8:19 - 8:21
  É o paradoxo de avellar,
 • 8:22 - 8:27
  ó saber que non viviremos eternamente
  mudamos a nosa perspectiva na vida
 • 8:27 - 8:29
  cara a unha máis positiva.
 • 8:30 - 8:35
  Cando o final da vida é distante e incerto
  como acontece na xuventude,
 • 8:35 - 8:41
  preparámonos decontino, tentando absorber
  toda a información que podemos,
 • 8:41 - 8:43
  corremos riscos, exploramos.
 • 8:43 - 8:45
  Quizais pasemos tempo
  con xente que non nos gusta
 • 8:46 - 8:48
  porque, dalgún xeito, é interesante.
 • 8:48 - 8:51
  Quizais aprendamos algo insospeitado!
 • 8:51 - 8:52
  (Risas)
 • 8:52 - 8:54
  Vamos a citas a cegas.
 • 8:54 - 8:57
  (Risas)
 • 8:57 - 9:01
  Despois de todo, se non funciona
  sempre haberá un mañá.
 • 9:02 - 9:03
  A xente de máis de 50,
 • 9:03 - 9:05
  non vai a citas a cegas.
 • 9:05 - 9:11
  (Risas e aplausos)
 • 9:12 - 9:13
  Cando envellecemos,
 • 9:13 - 9:18
  os nosos horizontes acúrtanse
  e os nosos obxectivos mudan.
 • 9:18 - 9:21
  Decatámonos de que non temos
  todo o tempo do mundo
 • 9:21 - 9:24
  e vemos máis claras as nosas prioridades.
 • 9:24 - 9:27
  Non perdemos o tempo con problemas banais.
 • 9:27 - 9:28
  Gozamos da vida.
 • 9:29 - 9:31
  Somos máis comprensivos,
 • 9:31 - 9:33
  máis abertos á reconciliación.
 • 9:33 - 9:36
  Centrámonos na parte emocional
  do que nos rodea,
 • 9:36 - 9:39
  a nosa existencia mellora
 • 9:39 - 9:42
  e somos máis felices, no día a día.
 • 9:42 - 9:44
  Mais ese cambio de actitude,
 • 9:44 - 9:49
  lévanos a ser menos tolerantes
  coas inxustizas.
 • 9:50 - 9:55
  En 2015, haberá máis persoas
  nos Estados Unidos
 • 9:55 - 9:58
  maiores de 60 anos, ca menores de 15 anos.
 • 10:00 - 10:04
  Cal é o futuro das sociedades
  cunha pirámide poboacional invertida?
 • 10:05 - 10:09
  As cifras non serán determinantes.
 • 10:09 - 10:11
  A cultura si.
 • 10:12 - 10:15
  Se investimos en ciencia e tecnoloxía
 • 10:15 - 10:19
  para atopar solucións ós problemas
  cos que se enfrontan os anciáns
 • 10:20 - 10:26
  e aproveitamos os seus puntos fortes,
 • 10:27 - 10:31
  entón, o incremento da esperanza de vida
  pode mellorar a calidade desta
 • 10:31 - 10:33
  en tódalas franxas de idade.
 • 10:34 - 10:37
  As sociedades,
  con millóns de persoas talentosas
 • 10:37 - 10:40
  que acadaron a estabilidade emocional
  e que gozan de boa saúde
 • 10:40 - 10:43
  e unha educación superior
  que calquera xeración anterior,
 • 10:43 - 10:47
  cargadas de coñecemento
  sobre os asuntos prácticos da vida
 • 10:47 - 10:51
  e motivadas para remediar
  os grandes problemas que arrostramos,
 • 10:52 - 10:57
  poden chegar a ser
  as mellores sociedades da historia.
 • 10:59 - 11:03
  Ó meu pai, que ten 92 anos,
  gústalle dicir:
 • 11:04 - 11:07
  "Deixade de falar de como salvar ós vellos
 • 11:07 - 11:12
  e empezade a facelo de como eles
  nos poden salvar a todos"
 • 11:12 - 11:14
  (Risas)
 • 11:14 - 11:15
  Grazas.
 • 11:15 - 11:18
  (Aplausos)
Title:
As persoas vellas son máis felices
Speaker:
Laura Carstensen
Description:

No século XX aumentou a cantidade de anos que vivimos máis que nunca antes na historia. Pero, aumentou a calidade de vida en consonancia? Sorprendentemente, si!
No TEDxWomen a psicóloga Laura Carstensen amosa unha investigación que demostra que cando as persoas envellecen son máis felices, están máis satisfeitas, e adoptan unha actitude máis positiva cara ao mundo.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:18
Xusto Rodriguez approved Galician subtitles for Older people are happier
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela accepted Galician subtitles for Older people are happier
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for Older people are happier
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for Older people are happier
Sara Fandiño edited Galician subtitles for Older people are happier
Sara Fandiño edited Galician subtitles for Older people are happier
Sara Fandiño edited Galician subtitles for Older people are happier
Sara Fandiño edited Galician subtitles for Older people are happier
Show all

Galician subtitles

Revisions

 • Revision 24 Edited
  Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela