< Return to Video

Đánh Thức Tâm Trí Phần 1, "Biết chính mình" (2023)

 • 0:09 - 0:11
  Thức tỉnh
 • 0:11 - 0:15
  là giai đoạn tự nhiên tiếp theo của
  sự phát triển con người.
 • 0:15 - 0:20
  Thức tỉnh đơn giản chỉ là nhận ra
  bản chất của sự tồn tại của chúng ta.
 • 0:21 - 0:27
  Nó không phải là một trải nghiệm
  tâm linh kỳ lạ, bí ẩn
 • 0:27 - 0:28
  chỉ dành riêng cho một số ít người.
 • 0:28 - 0:31
  Nó có sẵn cho tất cả mọi người.
 • 0:30 - 0:36
  Bản chất thật của chúng ta đã hoàn toàn
  tỉnh thức, hoàn toàn nhận biết.
 • 0:36 - 0:38
  Và nó hoàn toàn không có giới hạn.
 • 0:38 - 0:41
  Bản chất thật của bạn gần
 • 0:41 - 0:45
  hơn điều mà bạn nghĩ bạn là.
 • 0:45 - 0:49
  Ý thức (consciousness) là thực tại
  tối hậu của vũ trụ.
 • 0:49 - 0:54
  Bước tiếp theo trong khoa học là để
  khẳng định rằng ý thức là cơ bản.
 • 0:54 - 0:56
  Vậy thì thức tỉnh là gì?
 • 0:56 - 1:01
  Một vài người giải thích cho tôi.
 • 1:24 - 1:26
  Thức tỉnh là gì?
 • 1:27 - 1:32
  Cho dù bạn gọi nó là cái ta thực sự,
  cái ta kế tiếp, hay "vô ngã",
 • 1:32 - 1:37
  hay Phật tánh, Đạo hay Ý thức Chúa Ki-tô,
 • 1:37 - 1:40
  điều đó không hề quan trọng.
 • 1:40 - 1:45
  Trong bộ phim này, chúng ta sẽ gọi nó
  là tánh biết (awareness).
 • 1:45 - 1:47
  Tánh biết
 • 1:47 - 1:50
  không thuộc sở hữu của bất kỳ
  tôn giáo nào.
 • 1:50 - 1:53
  Thức tỉnh hay nhận ra tánh biết
 • 1:53 - 1:56
  giống như là thức dậy từ một giấc mơ.
 • 1:56 - 1:58
  Giấc mơ về nhân vật của bạn
 • 1:58 - 2:01
  trong vở kịch cuộc đời.
 • 2:01 - 2:03
  Thông qua các nhân vật của chúng ta,
 • 2:03 - 2:06
  chúng ta trải nghiệm thế giới
 • 2:06 - 2:10
  thông qua tất cả vẻ đẹp và sự xấu xí
  của nó.
 • 2:10 - 2:14
  Chúng ta có thể gọi kinh nghiệm này của sự
  sống và cái chết là nhị nguyên (duality).
 • 2:15 - 2:20
  Chúng ta đi vòng quanh và vòng quanh,
  gắn chặt vào các nhân vật,
 • 2:20 - 2:22
  các suy nghĩ và cảm giác.
 • 2:23 - 2:24
  Tốt và xấu.
 • 2:24 - 2:26
  Chiến tranh và hoà bình.
 • 2:26 - 2:27
  Ánh sáng và bóng tối.
 • 2:27 - 2:30
  Sự sống và cái chết.
 • 2:30 - 2:32
  Cho đến khi chúng ta tỉnh dậy
  và thấy rằng
 • 2:32 - 2:35
  chúng ta không phải là những nhân vật đó.
 • 3:04 - 3:06
  Trong bộ phim này, chúng tôi gửi đến bạn
  lời mời
 • 3:06 - 3:10
  để kinh nghiệm trực tiếp bản chất
  thật sự của bạn.
 • 3:11 - 3:15
  Để nhận ra một cách trực tiếp,
  mà không phải bằng lý trí...
 • 3:15 - 3:17
  Bạn là ai?
 • 3:18 - 3:19
  Chúng tôi sẽ lặp lại lời mời này
 • 3:19 - 3:22
  thông qua nhiều cách khác nhau.
 • 3:23 - 3:26
  Khi bạn tự hỏi bạn là ai,
 • 3:26 - 3:30
  hãy để mọi thứ chính xác như chúng là.
 • 3:30 - 3:34
  Đừng di chuyển tâm trí
  để làm điều gì đó xảy ra
 • 3:35 - 3:38
  hay đi tìm câu trả lời
  trong phạm vi tâm trí.
 • 3:39 - 3:42
  Và tuy vậy, đừng cố xua đuổi tâm trí.
 • 3:43 - 3:46
  Đơn giản chỉ cần trực tiếp kinh nghiệm
  bạn là ai.
 • 3:47 - 3:53
  Hãy để tâm trí trở thành một
  "tâm trí không biết gì".
 • 4:02 - 4:09
  Thức tỉnh là câu trả lời cho tất cả mọi
  vấn đề trên mọi mặt của thế giới.
 • 4:09 - 4:14
  Tất cả mọi vấn đề của thế giới khởi sinh
  từ một ảo tưởng sai lầm.
 • 4:14 - 4:18
  Cái ảo tưởng cơ bản của tâm trí.
 • 4:18 - 4:22
  Và ảo tưởng đó chính là
  Tôi là nhân vật bị giới hạn này.
 • 4:23 - 4:26
  Khi chúng ta sống từ
  một cái ta nhỏ bé, tách biệt,
 • 4:26 - 4:30
  luôn luôn thường trực một sự
  không hài lòng vĩnh viễn.
 • 4:30 - 4:34
  Nó có thể là một sự không hài lòng
  lớn như là sự tổn thương,
 • 4:34 - 4:38
  hay nó chỉ là một cảm giác tiềm ẩn...
 • 4:38 - 4:40
  "có cái gì đó không đúng.
 • 4:40 - 4:42
  Cái gì đó sai sai.
  Tôi đang bỏ lỡ điều gì đó"
 • 4:43 - 4:48
  Ngay cả khi tôi đang có sự hài lòng nào
  đó, hay tôi đang đạt được điều gì đó,
 • 4:48 - 4:51
  ngay cả khi tôi đang có một mối
  quan hệ tốt,
 • 4:51 - 4:54
  nếu tôi chỉ cần dừng lại một chốc lát,
 • 4:55 - 4:58
  vẫn có cái cảm giác không thoả mãn như là
 • 4:59 - 5:02
  Tôi bị cô lập, hoặc tôi bị cắt lìa
  khỏi một cái gì đó.
 • 5:02 - 5:06
  Vì vậy cảm giác này, cái cảm giác mà
 • 5:06 - 5:09
  hầu như mọi người đều có, có thể
  thúc đẩy chúng ta
 • 5:10 - 5:13
  thức tỉnh khỏi cái ta nhỏ bé, tách biệt
 • 5:13 - 5:19
  mà bản chất của nó là một sự lo lắng
  về sự tách biệt.
 • 5:19 - 5:25
  Nhân vật bị giới hạn này có khuynh hướng
  nắm bắt những gì nó muốn.
 • 5:25 - 5:28
  Nó chỉ là một tập hợp của các mẫu hình
  bị điều kiện hoá
 • 5:28 - 5:33
  với việc thèm khát những gì nó muốn và
  cố gắng đẩy đi những gì nó không muốn.
 • 5:33 - 5:38
  Đó là một tiến trình bất tận của,
  bạn có thể nói, nguyên lý của lạc thú,
 • 5:38 - 5:42
  bạn biết đó, theo đuổi lạc thú,
  né tránh đau khổ.
 • 5:42 - 5:45
  Và nếu chúng ta tin rằng chúng ta là
 • 5:45 - 5:49
  nhân vật này, hình mẫu bị
  điều kiện hoá này
 • 5:49 - 5:53
  thì chúng ta còn đau khổ và chúng ta
  tạo ra đau khổ trong thế giới.
 • 5:53 - 5:59
  Thế giới trở thành sự phản chiếu của
  ý thức mang tính bản ngã kia.
 • 6:00 - 6:02
  Ích lợi của thức tỉnh
 • 6:02 - 6:05
  là bạn sẽ đau khổ ít hơn
 • 6:05 - 6:08
  và những người xung quanh bạn cũng vậy.
 • 6:08 - 6:13
  Không hề có nghi ngờ gì trong tâm trí tôi
  rằng sự kết nối ban đầu của tôi với
 • 6:13 - 6:19
  sự hiểu biết của tôi về Chúa (God)
  là một sự thức tỉnh.
 • 6:19 - 6:23
  Đối với tôi, đây là sự thức tỉnh lớn nhất
  trong cuộc đời mà tôi từng trải nghiệm.
 • 6:23 - 6:28
  Giống như là tôi đã ngủ quên thật sự
  trong 50 năm,
 • 6:28 - 6:33
  đi vòng quanh như một con robot, chỉ làm
  những thứ mà tôi đã được dạy.
 • 6:33 - 6:36
  Từ khi tôi là một thanh niên, bạn biết đó,
  tôi có một công thức định sẵn
 • 6:36 - 6:42
  hẹn hò với một cô gái, mua xe hơi, có một
  công việc, mua nhà, lấy vợ.
 • 6:42 - 6:47
  Một công thức mà tôi nghĩ là cách
  tôi nên làm
 • 6:47 - 6:49
  cho đến khi tôi gần 53 tuổi.
 • 6:49 - 6:53
  Và tôi nhận ra rằng trong khi tôi đã hoàn
  thành hầu hết những việc này và trở nên
 • 6:53 - 6:59
  thành công nhất định trong công việc,
  rồi tôi nhận ra rằng
 • 6:59 - 7:04
  bất kể người nào thức tỉnh ở đâu đó vào
  khoảng tuổi 53, nhận ra rằng
 • 7:04 - 7:07
  không có gì quan trọng cả, không gì
 • 7:07 - 7:09
  trong những điều này có
  ý nghĩa gì cả.
 • 7:09 - 7:12
  Tôi bị sốc khi nhận ra ý nghĩa
  của điều này,
 • 7:12 - 7:16
  mọi thứ thật vô nghĩa như thế nào.
 • 7:30 - 7:32
  Khi bạn ngừng tuân theo kịch bản
 • 7:32 - 7:34
  đã được viết ra cho nhân vật của bạn,
 • 7:35 - 7:38
  con người kế thừa từ cha mẹ, xã hội
 • 7:38 - 7:41
  và những điều kiện sinh học,
 • 7:41 - 7:45
  sau đó những chiều thức mới được mở ra
  trong trò chơi này.
 • 7:45 - 7:47
  Con đường mở ra,
 • 7:48 - 7:51
  nhưng đó không phải là con đường để
  đi đến một nơi nào đó.
 • 7:52 - 7:55
  Nó là con đường không lối
  (pathless path),
 • 7:55 - 7:58
  một sự lột bỏ ảo tưởng để tới
 • 7:58 - 8:03
  chính xác nơi bạn đang ở trong hiện tại.
 • 8:10 - 8:13
  Tên tôi là Rupert Spira.
 • 8:13 - 8:15
  Tôi nói về sự hiểu biết bản chất
 • 8:16 - 8:19
  phi nhị nguyên đứng sau
 • 8:19 - 8:23
  tất cả truyền thống tôn giáo
  và tâm linh lớn.
 • 8:23 - 8:28
  Tôi viết sách và hướng dẫn thiền
 • 8:28 - 8:33
  và có những cuộc trò chuyện với mục đích
  là để hướng đến
 • 8:34 - 8:38
  một sự nhận biết mang tính kinh nghiệm
 • 8:38 - 8:42
  của sự hiểu biết này.
 • 8:42 - 8:44
  Hiểu ra rằng
 • 8:44 - 8:47
  an lạc và hạnh phúc
 • 8:47 - 8:49
  mà tất cả chúng ta đều mong muốn
 • 8:49 - 8:53
  trên hết mọi thứ, không bao giờ có thể,
 • 8:53 - 8:57
  bằng định nghĩa, tìm thấy được trong
  kinh nghiệm khách quan.
 • 8:58 - 9:01
  Nó không bao giờ có thể được mang đến
  bởi vật chất,
 • 9:01 - 9:04
  các hành động và các mối quan hệ.
 • 9:04 - 9:06
  Tôi sẽ đề nghị
 • 9:07 - 9:09
  hiểu biết rõ ràng về nó
 • 9:09 - 9:12
  và không dành cả quãng đời
  của con người
 • 9:12 - 9:17
  tìm kiếm sự lấp đầy nơi mà
  nó không thể tìm thấy được.
 • 9:17 - 9:22
  Bất kỳ ai đang xem bộ phim này đang làm
  rất tốt vì hoặc là họ
 • 9:22 - 9:27
  hiểu biết hoặc ít nhất là có trực giác
 • 9:27 - 9:31
  thấy rằng an lạc và hạnh phúc mà
  họ đang tìm kiếm không thể được tìm thấy
 • 9:32 - 9:35
  trong kinh nghiệm khách quan và đã bắt đầu
 • 9:35 - 9:39
  sự tìm hiểu về bản chất thật sự của họ.
 • 9:39 - 9:42
  Đó là cuộc tìm kiếm quan trọng nhất
 • 9:43 - 9:47
  mà một người có thể làm,
  và nó là cuộc tìm kiếm
 • 9:47 - 9:52
  mà hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào đó.
 • 9:52 - 9:55
  Câu hỏi lớn nhất của cuộc đời tôi,
  tất nhiên,
 • 9:55 - 10:00
  mà tôi tin tưởng cũng là câu hỏi mà hầu
  hết mọi người đều sẽ đặt ra sớm hay muộn,
 • 10:00 - 10:03
  "Điều gì là quan trọng, một cách thật sự?"
 • 10:03 - 10:06
  "Ý nghĩa của cuộc đời là gì?"
 • 10:06 - 10:10
  Điều đó, tôi đã rất ngạc nhiên,
  tôi đã được bảo rằng ý nghĩa của cuộc đời
 • 10:10 - 10:15
  không liên quan gì với bất cứ điều gì
  tôi đang làm.
 • 10:15 - 10:18
  Nó không phải về công việc của tôi.
 • 10:18 - 10:20
  Nó không phải về sự nghiệp của tôi.
 • 10:20 - 10:25
  Nó không phải về bất cứ thứ gì
  trong cuộc sống vật lý của tôi.
 • 10:25 - 10:28
  Những khía cạnh đó của cuộc đời tôi
  không phải là ýnghĩa của cuộc sống
 • 10:29 - 10:33
  Ý nghĩa của cuộc đời tôi,
  như những gì tôi đã hiểu được,
 • 10:33 - 10:36
  là để cho tôi trải nghiệm,
 • 10:36 - 10:39
  thể hiện, chứng minh và hoàn thành
 • 10:40 - 10:43
  danh tính thực sự của tôi,
  người mà tôi thực sự là.
 • 10:44 - 10:46
  Tôi nghĩ rằng câu hỏi lớn nhất
 • 10:46 - 10:49
  mà hầu hết mọi người đối mặt là
  một câu hỏi
 • 10:49 - 10:53
  mà ít người đã từng tự hỏi họ
  hay từng trả lời.
 • 10:54 - 10:57
  Câu hỏi lớn nhất của cuộc đời,
 • 10:57 - 11:00
  trong hiểu biết của tôi, là "Tôi là ai?"
 • 11:00 - 11:03
  Tôi là ai?
 • 11:05 - 11:08
  Có phải tôi đơn giản chỉ là một
  thực thể vật lý
 • 11:08 - 11:11
  giống như một con chim trên trời
  hay con cá dưới biển?
 • 11:11 - 11:16
  Bạn biết đó, có thể là phức tạp hơn
  nhưng chỉ là một thực thể vật lý.
 • 11:16 - 11:19
  Tôi được sinh ra, tôi sống, và tôi chết.
 • 11:19 - 11:22
  Đó là sự bắt đầu và sự kết thúc của nó.
 • 11:22 - 11:25
  Hay là có thể, chỉ có thể thôi
 • 11:25 - 11:27
  rằng tôi còn hơn thế?
 • 11:27 - 11:30
  Có thể nào tôi là một thực thể tâm linh
 • 11:31 - 11:34
  chỉ đơn giản đang có một
  kinh nghiệm vật lý?
 • 11:39 - 11:42
  Mọi kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn
 • 11:42 - 11:46
  đã mang bạn tới với câu hỏi
  mang tính vũ trụ này.
 • 11:46 - 11:48
  Bạn là ai?
 • 11:50 - 11:56
  Đừng tìm kiếm một câu trả lời với tâm trí.
 • 11:57 - 12:02
  Hãy để mọi thứ đúng như chúng là.
 • 12:05 - 12:09
  Ai đang nhận biết tâm trí bạn?
 • 12:11 - 12:16
  Hãy cảm nhận mọi thứ đến với bạn.
 • 12:17 - 12:21
  Ai đang nhận biết những cảm xúc này?
 • 12:23 - 12:27
  Có một kinh nghiệm hoàn toàn về
  mọi thứ xảy đến
 • 12:27 - 12:31
  như là kết quả của câu hỏi của bạn.
 • 12:42 - 12:45
  Tôi là Donald Hoffman và tôi là một
 • 12:45 - 12:48
  giáo sư danh dự về khoa học nhận thức tại
  Đại học California ở Irvine.
 • 12:49 - 12:52
  Công việc của tôi là dạy học, tuy nhiên
  bây giờ tôi là giáo sư
 • 12:52 - 12:54
  danh dự vì tôi không dạy. Và
  bây giờ tôi nghiên cứu.
 • 12:54 - 12:59
  Hiện tại tôi nghiên cứu về ý thức, các mô
  hình toán học
 • 12:59 - 13:03
  về ý thức, và làm thế nào vật lý
  và không-thời gian có thể phát sinh
 • 13:03 - 13:08
  từ một lý thuyết về ý thức mà điều đó
  hoàn toàn chính xác về mặt toán học
 • 13:09 - 13:11
  Hành trình của tôi đã bắt đầu
 • 13:11 - 13:14
  cả từ khía cạnh tâm linh
  và cả từ khía cạnh khoa học.
 • 13:14 - 13:20
  Cha tôi là một mục sư,
  mục sư Kitô giáo chính thống.
 • 13:20 - 13:23
  Vì vậy tôi đi nhà thờ vào Chủ nhật
 • 13:23 - 13:26
  và tôi học khoa học ở trường học
  và chúng mâu thuẫn nhau, đúng không?
 • 13:26 - 13:30
  Những câu chuyện tôi được kể,
  mâu thuẫn lẫn nhau.
 • 13:30 - 13:35
  Và vì vậy, khi còn là một thiếu niên, tôi
  nhận ra rằng tôi cần phải tự mình tìm hiểu
 • 13:35 - 13:38
  Và tôi đã quyết định câu hỏi
 • 13:38 - 13:41
  tôi muốn trả lời là,
  chúng ta có phải là những cỗ máy?
 • 13:41 - 13:44
  Có phải con người chỉ là những cỗ máy?
 • 13:44 - 13:48
  Ý tôi là, từ quan điểm vật lý,
  có phải chúng ta chỉ là những cỗ máy
 • 13:48 - 13:53
  Từ quan điểm tâm linh,
  chúng ta không thể là những cỗ máy.
 • 13:52 - 13:55
  Sẽ không đủ rõ ràng để nói rằng
  chúng ta là gì.
 • 13:55 - 13:58
  Và vì vậy tôi quyết định đặt ra câu hỏi
 • 13:58 - 14:01
  một cách khoa học, có phải chúng ta chỉ là
  những cỗ máy?
 • 14:01 - 14:05
  Và tôi nghĩ cách tốt nhất để trả lời là
  nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI).
 • 14:05 - 14:08
  Và vì vậy tôi đi học ở MIT
 • 14:08 - 14:12
  và thế là tôi ở trong phòng thí nghiệm về
  AI nghiên cứu về AI.
 • 14:12 - 14:16
  Và cả trong khoa khoa học não bộ và nhận
  thức bây giờ, nghiên cứu về
 • 14:16 - 14:18
  khía cạnh con người của các sự vật.
  Bởi vì tôi
 • 14:18 - 14:21
  muốn nghiên cứu cả hai. Tôi muốn xem máy
  móc có thể làm gì, và
 • 14:21 - 14:26
  có gì đặc biệt, nếu có, về con người và
  khoa học thần kinh. Để trả lời
 • 14:26 - 14:29
  câu hỏi đó chính là những truyền thống
  tâm linh, có phải không?
 • 14:29 - 14:31
  Hay chúng ta không chỉ là những cỗ máy
 • 14:31 - 14:35
  hay quan điểm về vật lý, khoa học là
  đúng đắn?
 • 14:35 - 14:36
  Và chúng ta chỉ là những cỗ máy,
 • 14:36 - 14:38
  và ý thức chỉ là một tạo tác
 • 14:38 - 14:41
  của hoạt động não bộ.
 • 14:43 - 14:49
  Chủ nghĩa duy vật khoa học
  chiếm ưu thế trong thế kỷ trước
 • 14:49 - 14:53
  phủ nhận sự tồn tại của
  bất cứ thứ gì ngoài vật chất,
 • 14:54 - 14:55
  bất cứ thứ gì không thể
 • 14:55 - 14:58
  được xác minh bằng phương pháp khoa học.
 • 14:59 - 15:01
  Khoa học là một sự bế tắc.
 • 15:01 - 15:06
  Nó không thể vượt ra khỏi nghịch lý
  mà là nền tảng của vật lý lượng tử,
 • 15:06 - 15:09
  thứ khiến nó mặt đối mặt với
  người quan sát,
 • 15:10 - 15:13
  với chính ý thức.
 • 15:13 - 15:16
  Tương tự như vậy, các tôn giáo là,
  phần lớn, hoạt động
 • 15:16 - 15:19
  chỉ ở mức độ của niềm tin.
 • 15:19 - 15:24
  Họ đã đánh mất mục đích ban đầu,
  đó là để dẫn đến kinh nghiệm trực tiếp,
 • 15:24 - 15:27
  tới sự thật về chúng ta là ai và là
  cái gì.
 • 15:28 - 15:31
  Sự phân chia giữa khoa học và tâm linh
 • 15:31 - 15:34
  đã khiến cả hai trở nên suy nhược.
 • 15:35 - 15:39
  Các hệ thống tôn giáo và tâm linh
  rất cần những phương pháp chặt chẽ
 • 15:40 - 15:43
  mà có thể được chỉ ra để tạo điều kiện
  cho sự tỉnh thức xảy ra.
 • 15:44 - 15:47
  Và khoa học rất cần một sự cởi mở
 • 15:47 - 15:50
  đến khả năng
  của một cái gì đó vượt ra ngoài vật chất.
 • 15:51 - 15:54
  Đó không phải là từ bỏ tôn giáo
  hoặc khoa học,
 • 15:54 - 15:59
  mà là về việc đi sâu hơn,
  sẵn sàng để thay đổi bản thân chúng ta
 • 15:59 - 16:02
  để chúng ta trở thành một công cụ tốt hơn
  cho sự tìm kiếm.
 • 16:03 - 16:06
  Chúng ta là những người thực hiện
  thí nghiệm
 • 16:06 - 16:09
  và cũng chính là bản thân thí nghiệm.
 • 16:11 - 16:15
  Tôn giáo đã là ngôn ngữ
  và phương tiện
 • 16:15 - 16:21
  của những truyền thống
  của thiền hành, một cách tâm linh
 • 16:21 - 16:24
  mà đã được ghi chép và truyền thừa
 • 16:24 - 16:28
  qua nhiều thế hệ.
 • 16:28 - 16:33
  Chắc chắn có một số ngôn ngữ
  rất trực tiếp,
 • 16:33 - 16:36
  mà chia rẽ các tôn giáo và chia rẽ
 • 16:36 - 16:39
  các nền văn hoá khi mọi thứ được hiểu
  một cách trực tiếp.
 • 16:39 - 16:44
  Nhưng nếu bạn cảm nhận được tinh thần của
  tôn giáo,
 • 16:44 - 16:46
  bạn có thể lần theo
 • 16:46 - 16:50
  sợi dây trở lại sự thức tỉnh đích thực.
 • 16:50 - 16:55
  Bất cứ ai cũng có tiềm năng,
  dù họ có niềm tin hay không,
 • 16:55 - 16:58
  bởi vì thức tỉnh được kế thừa
 • 16:58 - 17:03
  trong ý thức con người chúng ta,
  chỉ bởi sự sinh ra làm người của chúng ta.
 • 17:03 - 17:06
  Vì vậy dù bạn gọi nó là gì,
  và bất cứ khi nào ngôn ngữ được sử dụng,
 • 17:07 - 17:10
  ở đó có những nguyên lý nhất định
  mà có vẻ giống nhau
 • 17:10 - 17:14
  xuyên suốt những tôn giáo khác nhau này
 • 17:14 - 17:17
  và những tín ngưỡng khác nhau
  và truyền thống thiền khác nhau.
 • 17:17 - 17:20
  Khi tôi còn trẻ, hiểu biết này
 • 17:20 - 17:25
  chủ yếu có sẵn
  trong truyền thống tâm linh phương Đông.
 • 17:25 - 17:27
  Nó đã có sẵn trong truyền thống phương Tây
 • 17:27 - 17:32
  nhưng nó đã được ngụy trang và mã hóa
 • 17:32 - 17:36
  trong những truyền thống đó
  và gần như không thể tiếp cận được.
 • 17:36 - 17:40
  Vì vậy nhiều người ở thế hệ của tôi
  đi đến trực tiếp
 • 17:40 - 17:45
  hoặc ít nhất là về mặt trí tuệ,
  về phương Đông để tìm sự hiểu biết này
 • 17:46 - 17:50
  và văn hóa phương Đông trong so sánh với
 • 17:50 - 17:53
  văn hóa phương Tây là rất kỳ lạ.
 • 17:53 - 17:58
 • 17:59 - 18:03
 • 18:04 - 18:06
 • 18:07 - 18:09
 • 18:09 - 18:13
 • 18:13 - 18:18
 • 18:18 - 18:21
 • 18:21 - 18:25
 • 18:25 - 18:32
 • 18:32 - 18:35
 • 18:35 - 18:39
 • 18:39 - 18:43
 • 18:43 - 18:48
 • 18:48 - 18:54
 • 18:55 - 19:00
 • 19:00 - 19:03
 • 19:03 - 19:08
 • 19:08 - 19:13
 • 19:14 - 19:16
 • 19:16 - 19:19
 • 19:19 - 19:21
 • 19:22 - 19:23
 • 19:23 - 19:26
 • 19:27 - 19:29
 • 19:30 - 19:34
 • 19:34 - 19:37
 • 19:39 - 19:42
 • 19:42 - 19:45
 • 19:46 - 19:48
 • 19:48 - 19:53
 • 19:53 - 19:58
 • 19:58 - 20:03
 • 20:03 - 20:06
 • 20:06 - 20:08
 • 20:08 - 20:09
 • 20:11 - 20:12
 • 20:12 - 20:19
 • 20:19 - 20:21
 • 20:21 - 20:25
 • 20:26 - 20:28
 • 20:29 - 20:31
 • 20:31 - 20:36
 • 20:37 - 20:39
 • 20:40 - 20:43
 • 20:43 - 20:46
 • 20:47 - 20:52
 • 20:52 - 20:55
 • 20:55 - 20:58
 • 20:59 - 21:01
 • 21:01 - 21:03
 • 21:04 - 21:10
 • 21:17 - 21:21
 • 21:22 - 21:27
 • 21:27 - 21:31
 • 21:34 - 21:38
 • 21:38 - 21:44
 • 21:44 - 21:48
 • 21:48 - 21:52
 • 21:52 - 21:55
 • 21:55 - 21:59
 • 21:59 - 22:02
 • 22:02 - 22:07
 • 22:08 - 22:10
 • 22:10 - 22:13
 • 22:13 - 22:16
 • 22:16 - 22:19
 • 22:19 - 22:24
 • 22:24 - 22:27
 • 22:27 - 22:32
 • 22:32 - 22:35
 • 22:35 - 22:38
 • 22:38 - 22:41
 • 22:42 - 22:46
 • 22:46 - 22:49
 • 22:49 - 22:55
 • 22:55 - 22:59
 • 22:59 - 23:03
 • 23:03 - 23:08
 • 23:08 - 23:11
 • 23:11 - 23:15
 • 23:15 - 23:19
 • 23:19 - 23:24
 • 23:24 - 23:29
 • 23:29 - 23:34
 • 23:34 - 23:38
 • 23:38 - 23:41
 • 23:41 - 23:46
 • 23:46 - 23:50
 • 23:50 - 23:54
 • 23:54 - 23:57
 • 23:57 - 23:59
 • 24:00 - 24:02
 • 24:02 - 24:05
 • 24:06 - 24:10
 • 24:10 - 24:14
 • 24:14 - 24:19
 • 24:19 - 24:22
 • 24:22 - 24:27
 • 24:27 - 24:31
 • 24:31 - 24:35
 • 24:36 - 24:39
 • 24:40 - 24:42
 • 24:42 - 24:45
 • 24:45 - 24:50
 • 24:50 - 24:53
 • 24:53 - 24:56
 • 24:56 - 24:59
 • 25:00 - 25:03
 • 25:04 - 25:06
 • 25:06 - 25:10
 • 25:11 - 25:14
 • 25:14 - 25:17
 • 25:17 - 25:20
 • 25:20 - 25:24
 • 25:24 - 25:26
 • 25:26 - 25:29
 • 25:30 - 25:31
 • 25:31 - 25:37
 • 25:37 - 25:41
 • 25:41 - 25:45
 • 25:46 - 25:49
 • 25:49 - 25:54
 • 25:54 - 26:00
 • 26:00 - 26:05
 • 26:06 - 26:09
 • 26:09 - 26:15
 • 26:16 - 26:20
 • 26:20 - 26:23
 • 26:23 - 26:27
 • 26:27 - 26:30
 • 26:31 - 26:33
 • 26:33 - 26:38
 • 26:38 - 26:41
 • 26:41 - 26:44
 • 26:44 - 26:48
 • 26:48 - 26:50
 • 26:50 - 26:53
 • 26:54 - 26:58
 • 26:58 - 27:01
 • 27:02 - 27:07
 • 27:07 - 27:11
 • 27:12 - 27:16
 • 27:16 - 27:21
 • 27:21 - 27:23
 • 27:23 - 27:25
 • 27:25 - 27:28
 • 27:28 - 27:31
 • 27:31 - 27:33
 • 27:33 - 27:37
 • 27:38 - 27:42
 • 27:42 - 27:45
 • 27:45 - 27:49
 • 27:50 - 27:53
 • 27:53 - 27:55
 • 27:57 - 27:59
 • 27:59 - 28:02
 • 28:02 - 28:05
 • 28:05 - 28:09
 • 28:09 - 28:12
 • 28:12 - 28:15
 • 28:15 - 28:21
 • 28:22 - 28:25
 • 28:25 - 28:28
 • 28:28 - 28:30
 • 28:30 - 28:33
 • 28:33 - 28:35
 • 28:35 - 28:38
 • 28:38 - 28:41
 • 28:41 - 28:46
 • 28:46 - 28:50
 • 28:50 - 28:51
 • 28:51 - 28:53
 • 28:53 - 28:57
 • 28:57 - 29:00
 • 29:00 - 29:04
 • 29:04 - 29:06
 • 29:06 - 29:08
 • 29:08 - 29:10
 • 29:10 - 29:14
 • 29:14 - 29:17
 • 29:17 - 29:20
 • 29:20 - 29:24
 • 29:25 - 29:29
 • 29:29 - 29:33
 • 29:33 - 29:38
 • 29:38 - 29:42
 • 29:42 - 29:47
 • 29:47 - 29:52
 • 29:52 - 29:56
 • 29:57 - 30:00
 • 30:01 - 30:03
 • 30:04 - 30:09
 • 30:09 - 30:15
 • 30:15 - 30:20
 • 30:20 - 30:23
 • 30:24 - 30:27
 • 30:28 - 30:33
 • 30:33 - 30:38
 • 30:37 - 30:42
 • 30:42 - 30:46
 • 30:46 - 30:51
 • 30:51 - 30:55
 • 30:55 - 30:59
 • 30:59 - 31:03
 • 31:03 - 31:08
 • 31:08 - 31:11
 • 31:11 - 31:15
 • 31:15 - 31:18
 • 31:18 - 31:22
 • 31:22 - 31:26
 • 31:26 - 31:30
 • 31:37 - 31:42
 • 31:43 - 31:46
 • 31:46 - 31:49
 • 31:50 - 31:53
 • 31:53 - 31:56
 • 31:56 - 32:00
 • 32:00 - 32:02
 • 32:02 - 32:04
 • 32:04 - 32:09
 • 32:09 - 32:12
 • 32:12 - 32:16
 • 32:17 - 32:21
 • 32:21 - 32:26
 • 32:26 - 32:28
 • 32:28 - 32:32
 • 32:33 - 32:36
 • 32:36 - 32:40
 • 32:40 - 32:44
 • 32:44 - 32:47
 • 32:48 - 32:52
 • 32:52 - 32:55
 • 32:56 - 32:58
 • 32:58 - 33:01
 • 33:01 - 33:03
 • 33:03 - 33:06
 • 33:06 - 33:11
 • 33:10 - 33:16
 • 33:16 - 33:19
 • 33:19 - 33:25
 • 33:25 - 33:28
 • 33:28 - 33:30
 • 33:31 - 33:34
 • 33:34 - 33:37
 • 33:37 - 33:43
 • 33:43 - 33:46
 • 33:46 - 33:49
 • 33:49 - 33:52
 • 33:52 - 33:57
 • 33:57 - 34:02
 • 34:03 - 34:05
 • 34:05 - 34:08
 • 34:08 - 34:11
 • 34:11 - 34:15
 • 34:15 - 34:20
 • 34:20 - 34:21
 • 34:21 - 34:26
 • 34:26 - 34:29
 • 34:29 - 34:32
 • 34:33 - 34:37
 • 34:37 - 34:40
 • 34:40 - 34:43
 • 34:43 - 34:46
 • 34:47 - 34:50
 • 34:50 - 34:54
 • 34:54 - 34:59
 • 35:01 - 35:06
 • 35:07 - 35:10
 • 35:10 - 35:13
 • 35:13 - 35:17
 • 35:17 - 35:19
 • 35:19 - 35:22
 • 35:27 - 35:31
 • 35:31 - 35:35
 • 35:35 - 35:39
 • 35:39 - 35:45
 • 35:45 - 35:50
 • 35:50 - 35:56
 • 35:57 - 35:58
 • 35:59 - 36:05
 • 36:05 - 36:09
 • 36:13 - 36:16
 • 36:16 - 36:20
 • 36:20 - 36:22
 • 36:22 - 36:25
 • 36:25 - 36:29
 • 36:29 - 36:35
 • 36:36 - 36:38
 • 36:38 - 36:41
 • 36:41 - 36:45
 • 36:46 - 36:49
 • 36:49 - 36:52
 • 36:52 - 36:55
 • 36:55 - 36:56
 • 36:57 - 37:00
 • 37:01 - 37:07
 • 37:07 - 37:10
 • 37:10 - 37:13
 • 37:14 - 37:19
 • 37:19 - 37:25
 • 37:25 - 37:29
 • 37:30 - 37:33
 • 37:33 - 37:36
 • 37:37 - 37:40
 • 37:41 - 37:44
 • 37:44 - 37:48
 • 37:48 - 37:53
 • 37:53 - 37:55
 • 37:55 - 37:57
 • 37:56 - 37:59
 • 38:00 - 38:02
 • 38:02 - 38:04
 • 38:04 - 38:08
 • 38:08 - 38:10
 • 38:11 - 38:15
 • 38:21 - 38:24
 • 38:25 - 38:26
 • 38:26 - 38:29
 • 38:30 - 38:32
 • 38:32 - 38:37
 • 38:37 - 38:40
 • 38:40 - 38:43
 • 38:44 - 38:46
 • 38:46 - 38:50
 • 38:50 - 38:55
 • 38:55 - 38:57
 • 38:58 - 39:01
 • 39:01 - 39:04
 • 39:05 - 39:10
 • 39:11 - 39:14
 • 39:14 - 39:18
 • 39:19 - 39:24
 • 39:28 - 39:33
 • 39:33 - 39:36
 • 39:36 - 39:40
 • 39:40 - 39:45
 • 39:46 - 39:50
 • 39:50 - 39:53
 • 39:53 - 39:57
 • 39:57 - 40:04
 • 40:04 - 40:07
 • 40:08 - 40:11
 • 40:11 - 40:13
 • 40:13 - 40:16
 • 40:16 - 40:20
 • 40:20 - 40:24
 • 40:24 - 40:29
 • 40:29 - 40:32
 • 40:33 - 40:37
 • 40:37 - 40:39
 • 40:39 - 40:43
 • 40:44 - 40:48
 • 40:48 - 40:51
 • 40:51 - 40:55
 • 40:55 - 40:59
 • 40:59 - 41:04
 • 41:04 - 41:08
 • 41:09 - 41:12
 • 41:12 - 41:14
 • 41:16 - 41:21
 • 41:21 - 41:24
 • 41:25 - 41:27
 • 41:27 - 41:31
 • 41:31 - 41:35
 • 41:36 - 41:39
 • 41:40 - 41:44
 • 41:44 - 41:50
 • 41:50 - 41:54
 • 41:54 - 41:57
 • 41:57 - 42:00
 • 42:01 - 42:05
 • 42:05 - 42:09
 • 42:09 - 42:13
 • 42:13 - 42:16
 • 42:16 - 42:19
 • 42:19 - 42:21
 • 42:21 - 42:27
 • 42:27 - 42:31
 • 42:31 - 42:33
 • 42:44 - 42:50
 • 42:50 - 42:53
 • 42:53 - 42:57
 • 42:57 - 43:01
 • 43:01 - 43:04
 • 43:05 - 43:08
 • 43:09 - 43:11
 • 43:12 - 43:16
 • 43:17 - 43:19
 • 43:19 - 43:26
 • 43:26 - 43:29
 • 43:29 - 43:34
 • 43:34 - 43:38
 • 43:38 - 43:42
 • 43:42 - 43:45
 • 43:46 - 43:48
 • 43:49 - 43:52
 • 43:53 - 43:56
 • 43:57 - 43:58
 • 43:58 - 44:03
 • 44:03 - 44:06
 • 44:06 - 44:10
 • 44:10 - 44:14
 • 44:15 - 44:18
 • 44:18 - 44:20
 • 44:20 - 44:23
 • 44:23 - 44:26
 • 44:26 - 44:31
 • 44:31 - 44:33
 • 44:34 - 44:37
 • 44:38 - 44:40
 • 44:40 - 44:43
 • 44:45 - 44:47
 • 44:47 - 44:50
 • 44:50 - 44:54
 • 44:56 - 44:58
 • 44:58 - 45:03
 • 45:03 - 45:06
 • 45:08 - 45:14
 • 45:14 - 45:19
 • 45:19 - 45:22
 • 45:22 - 45:25
 • 45:25 - 45:29
 • 45:29 - 45:33
 • 45:33 - 45:37
 • 45:37 - 45:41
 • 45:42 - 45:44
 • 45:44 - 45:49
 • 45:49 - 45:52
 • 45:52 - 45:56
 • 45:56 - 45:58
 • 45:59 - 46:00
 • 46:00 - 46:05
 • 46:06 - 46:09
 • 46:09 - 46:14
 • 46:14 - 46:18
 • 46:18 - 46:22
 • 46:23 - 46:27
 • 46:28 - 46:30
 • 46:31 - 46:33
 • 46:34 - 46:37
 • 46:37 - 46:40
 • 46:41 - 46:44
 • 46:45 - 46:50
 • 47:01 - 47:04
 • 47:04 - 47:07
 • 47:07 - 47:11
 • 47:12 - 47:14
 • 47:14 - 47:17
 • 47:17 - 47:20
 • 47:21 - 47:24
 • 47:25 - 47:28
 • 47:29 - 47:31
 • 47:31 - 47:35
 • 47:35 - 47:38
 • 47:38 - 47:43
 • 47:44 - 47:47
 • 47:48 - 47:50
 • 47:50 - 47:53
 • 47:54 - 47:56
 • 47:56 - 48:01
 • 48:01 - 48:04
 • 48:04 - 48:10
 • 48:10 - 48:13
 • 48:13 - 48:17
 • 48:17 - 48:22
 • 48:23 - 48:24
 • 48:24 - 48:27
 • 48:27 - 48:34
 • 48:34 - 48:39
 • 48:39 - 48:43
 • 48:43 - 48:48
 • 48:48 - 48:52
 • 48:52 - 48:57
 • 48:57 - 49:00
 • 49:01 - 49:04
 • 49:04 - 49:07
 • 49:07 - 49:10
 • 49:10 - 49:15
 • 49:15 - 49:18
 • 49:18 - 49:22
 • 49:22 - 49:25
 • 49:26 - 49:28
 • 49:28 - 49:32
 • 49:32 - 49:37
 • 49:37 - 49:41
 • 49:42 - 49:46
 • 49:46 - 49:49
 • 49:50 - 49:54
 • 49:54 - 49:57
 • 49:57 - 50:01
 • 50:02 - 50:04
 • 50:05 - 50:08
 • 50:09 - 50:10
 • 50:11 - 50:13
 • 50:13 - 50:15
 • 50:16 - 50:18
 • 50:18 - 50:21
 • 50:21 - 50:25
 • 50:25 - 50:30
 • 50:30 - 50:33
 • 50:33 - 50:36
 • 50:37 - 50:42
 • 50:42 - 50:46
 • 50:46 - 50:49
 • 50:49 - 50:54
 • 50:54 - 50:58
 • 50:59 - 51:02
 • 51:02 - 51:07
 • 51:08 - 51:10
 • 51:10 - 51:13
 • 51:13 - 51:15
 • 51:15 - 51:18
 • 51:19 - 51:22
 • 51:23 - 51:25
 • 51:26 - 51:28
 • 51:28 - 51:32
 • 51:32 - 51:36
 • 51:37 - 51:40
 • 51:40 - 51:42
 • 51:43 - 51:47
 • 51:47 - 51:52
 • 51:52 - 51:55
 • 51:55 - 51:58
 • 51:58 - 52:01
 • 52:01 - 52:05
 • 52:11 - 52:14
 • 52:14 - 52:17
 • 52:17 - 52:20
 • 52:21 - 52:24
 • 52:26 - 52:29
 • 52:29 - 52:32
 • 52:36 - 52:41
 • 52:41 - 52:43
 • 52:44 - 52:48
 • 52:49 - 52:51
 • 52:52 - 52:55
 • 52:55 - 52:57
 • 52:58 - 53:04
 • 53:18 - 53:22
 • 53:22 - 53:25
 • 53:26 - 53:29
 • 53:29 - 53:33
 • 53:33 - 53:36
 • 53:36 - 53:39
 • 53:39 - 53:42
 • 53:42 - 53:45
 • 53:45 - 53:47
 • 53:47 - 53:51
 • 53:51 - 53:54
 • 53:54 - 54:00
 • 54:00 - 54:04
 • 54:04 - 54:07
 • 54:08 - 54:12
 • 54:13 - 54:18
 • 54:18 - 54:23
 • 54:23 - 54:26
 • 54:27 - 54:32
 • 54:32 - 54:37
 • 54:37 - 54:40
 • 54:40 - 54:43
 • 54:44 - 54:49
 • 54:49 - 54:54
 • 54:55 - 55:00
 • 55:00 - 55:05
 • 55:06 - 55:09
 • 55:10 - 55:12
 • 55:12 - 55:17
 • 55:17 - 55:20
 • 55:21 - 55:23
 • 55:24 - 55:27
 • 55:27 - 55:30
 • 55:30 - 55:33
 • 55:33 - 55:39
 • 55:39 - 55:42
 • 55:42 - 55:46
 • 55:47 - 55:50
 • 55:50 - 55:55
 • 55:55 - 55:58
 • 55:58 - 56:03
 • 56:03 - 56:08
 • 56:08 - 56:11
 • 56:11 - 56:16
 • 56:16 - 56:22
 • 56:23 - 56:25
 • 56:25 - 56:28
 • 56:28 - 56:33
 • 56:34 - 56:36
 • 56:36 - 56:38
 • 56:39 - 56:43
 • 56:43 - 56:46
 • 56:46 - 56:50
 • 56:51 - 56:54
 • 56:54 - 56:56
 • 56:57 - 57:00
 • 57:00 - 57:05
 • 57:05 - 57:07
 • 57:07 - 57:09
 • 57:09 - 57:12
 • 57:12 - 57:15
 • 57:15 - 57:20
 • 57:20 - 57:26
 • 57:26 - 57:29
 • 57:29 - 57:33
 • 57:34 - 57:40
 • 57:40 - 57:42
 • 57:42 - 57:45
 • 57:45 - 57:49
 • 57:50 - 57:53
 • 57:53 - 57:57
 • 57:57 - 58:01
 • 58:01 - 58:05
 • 58:06 - 58:11
 • 58:16 - 58:19
 • 58:19 - 58:23
 • 58:23 - 58:27
 • 58:27 - 58:31
 • 58:32 - 58:34
 • 58:34 - 58:36
 • 58:37 - 58:42
 • 58:43 - 58:45
 • 58:45 - 58:50
 • 58:50 - 58:54
 • 58:54 - 58:57
 • 58:57 - 59:00
 • 59:00 - 59:02
 • 59:02 - 59:04
 • 59:04 - 59:08
 • 59:08 - 59:10
 • 59:10 - 59:12
 • 59:12 - 59:15
 • 59:16 - 59:18
 • 59:19 - 59:22
 • 59:22 - 59:26
 • 59:27 - 59:31
 • 59:31 - 59:32
 • 59:33 - 59:34
 • 59:34 - 59:38
 • 59:38 - 59:41
 • 59:41 - 59:44
 • 59:44 - 59:46
 • 59:46 - 59:49
 • 59:49 - 59:51
 • 59:51 - 59:53
 • 59:53 - 59:55
 • 59:55 - 59:57
 • 59:58 - 60:01
 • 60:01 - 60:04
 • 60:04 - 60:09
 • 60:11 - 60:15
 • 60:16 - 60:20
 • 60:21 - 60:24
 • 60:24 - 60:28
 • 60:28 - 60:30
 • 60:30 - 60:34
 • 60:34 - 60:37
 • 60:37 - 60:42
 • 60:42 - 60:45
 • 60:45 - 60:47
 • 60:47 - 60:51
 • 60:51 - 60:55
 • 60:55 - 60:58
 • 60:59 - 61:01
 • 61:02 - 61:06
 • 61:08 - 61:09
 • 61:09 - 61:12
 • 61:12 - 61:15
 • 61:16 - 61:19
 • 61:20 - 61:24
 • 61:24 - 61:26
 • 61:26 - 61:29
 • 61:30 - 61:33
 • 61:33 - 61:35
 • 61:36 - 61:39
 • 61:39 - 61:43
 • 61:43 - 61:45
 • 61:46 - 61:49
 • 61:49 - 61:54
 • 61:55 - 61:57
 • 61:58 - 61:59
 • 62:00 - 62:03
 • 62:03 - 62:07
 • 62:08 - 62:09
 • 62:10 - 62:11
 • 62:11 - 62:14
 • 62:15 - 62:18
 • 62:20 - 62:24
 • 62:24 - 62:26
 • 62:27 - 62:29
 • 62:30 - 62:33
 • 62:34 - 62:37
 • 62:37 - 62:41
 • 62:42 - 62:45
 • 62:46 - 62:48
 • 62:48 - 62:51
 • 62:55 - 62:58
 • 62:58 - 63:02
 • 63:02 - 63:06
 • 63:08 - 63:10
 • 63:10 - 63:12
 • 63:12 - 63:16
 • 63:16 - 63:21
 • 63:21 - 63:25
 • 63:26 - 63:30
 • 63:30 - 63:34
 • 63:34 - 63:38
 • 63:39 - 63:46
 • 63:46 - 63:50
 • 63:50 - 63:53
 • 63:53 - 63:58
 • 63:58 - 64:00
 • 64:00 - 64:04
 • 64:04 - 64:07
 • 64:07 - 64:08
 • 64:10 - 64:12
 • 64:12 - 64:16
 • 64:16 - 64:21
 • 64:22 - 64:24
 • 64:25 - 64:27
 • 64:27 - 64:31
 • 64:31 - 64:36
 • 64:36 - 64:41
 • 64:44 - 64:49
 • 64:49 - 64:54
 • 64:54 - 65:01
 • 65:01 - 65:11
Title:
Đánh Thức Tâm Trí Phần 1, "Biết chính mình" (2023)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Awakening Mind Film Series
Duration:
01:07:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions