Return to Video

Reading and writing Roman numerals | Class 6 (India) | Math | Khan Academy

 • 0:00 - 0:05
  Ако бях дете и исках да представя
  единица от нещо, можех просто
 • 0:05 - 0:07
  да запиша едно от тези, които
  приличат на една клечка.
 • 0:07 - 0:12
  А след това, ако искам, може да
  запиша 2 клечки, т.е. 1 плюс 1.
 • 0:12 - 0:14
  Или три клечки.
 • 0:15 - 0:16
  Една до друга. Записвам ги
 • 0:16 - 0:20
  и се получава 1 плюс 1, плюс 1. Три!
 • 0:20 - 0:22
  А този метод на записване
  се нарича
 • 0:22 - 0:25
  адитивен (събирателен). Просто прибавям
 • 0:25 - 0:28
  индивидуално това, което е записано.
 • 0:28 - 0:32
  Защото знам, че този знак "I" означава
  1. А сега прибавям
 • 0:32 - 0:35
  I, I, I, т.е. 3 пъти I. Просто 3.
 • 0:35 - 0:38
  Римските числа следват този
  принцип за
 • 0:38 - 0:40
  адитивно представяне на числата.
 • 0:41 - 0:44
  Ще погледна 1, и какво е 1, ето тук
 • 0:44 - 0:47
  в таблицата си. Записал съм 1 като I,
 • 0:47 - 0:48
  тоест просто записвам I.
 • 0:49 - 0:51
  А след това 2.
 • 0:51 - 0:54
  Имам нужда от две единици. Просто
  ги записвам една до друга. т.е. II.
 • 0:55 - 0:58
  А как ще бъде 3? Точно така – III.
 • 0:58 - 1:00
  4 ще бъде IIII.
 • 1:01 - 1:03
  Всъщност не.
 • 1:03 - 1:06
  Тук има една особеност. Изглежда
  правилно да го запишем така.
 • 1:06 - 1:09
  Тоест 3 пъти I за 3, а 4 пъти I за 4.
 • 1:10 - 1:14
  Оказва се обаче, че не това е начинът,
  по който се записва.
 • 1:15 - 1:19
  Ще поставя въпросителен на 4. Ще го
  обсъдим допълнително.
 • 1:19 - 1:22
  След това, как ще изпиша числото 5?
 • 1:22 - 1:26
  Може би мога да поставя 5 пъти I?
 • 1:26 - 1:30
  Какво става сега обаче? Вече става
  трудно да се чете.
 • 1:30 - 1:33
  Ние обаче имаме означение за 5. Така
  че просто
 • 1:33 - 1:36
  ще поставя V, защото така е по-лесно.
 • 1:36 - 1:39
  А как ще изпиша 6? Това вече е
  интересно.
 • 1:39 - 1:43
  Как ще го изпиша? Когато гледам
  шестицата
 • 1:43 - 1:45
  се връщам на таблицата и си задавам
  въпроса "Кое е най-голямото
 • 1:45 - 1:48
  число тук, което е по-малко от 6?".
 • 1:48 - 1:51
  6 се намира между 5 и 10.
 • 1:52 - 1:56
  Така разбирам, че мога да изпиша 6
  като 5 плюс друго.
 • 1:57 - 1:58
  Следователно първо ще изпиша
  петицата.
 • 1:59 - 2:03
  Което е знакът V. След това ще
  попитам "Какво ни остава?".
 • 2:03 - 2:06
  Остава ни само 1, а него знаем как да
  го изпишем.
 • 2:06 - 2:08
  Така че просто ще изпиша 1.
 • 2:09 - 2:11
  Същото нещо се случва за 7.
 • 2:12 - 2:13
  5 плюс 2.
 • 2:14 - 2:15
  8 е 5 плюс 3.
 • 2:16 - 2:20
  На 9 също ще поставя въпросителна,
  защото се пише по различен начин.
 • 2:20 - 2:25
  Не го изписваме с V и четири пъти I.
 • 2:26 - 2:29
  Става много дълго, така че ще поставя въпросителна тук.
 • 2:29 - 2:30
  Ще научим по-късно как се пише 9.
 • 2:31 - 2:33
  Ами 10? Отново се връщам на
  таблицата.
 • 2:34 - 2:37
  Имам знак за него, така че ще го
  използвам.
 • 2:39 - 2:40
  Нека да разгледаме един пример.
 • 2:41 - 2:47
  Вземаме числото 23 и искаме да го
  изпишем. Как да го разглеждаме?
 • 2:47 - 2:52
  Мисля си ето така. Добре, 23
  е по-голямо от 10.
 • 2:52 - 2:54
  По-малко е от 50.
 • 2:54 - 2:56
  Тогава следва да го запиша
  като няколко пъти по 10.
 • 2:57 - 2:59
  Добре, но колко точно по 10 съдържа?
 • 3:00 - 3:04
  Виждам, че съдържа 2 пъти по 10,
  така че ще го изпиша 2 пъти.
 • 3:05 - 3:08
  Ще използвам друг цвят.
  2 пъти 10, т.е. XX.
 • 3:10 - 3:11
  Това достатъчно ли е?
 • 3:12 - 3:20
  Не, не е. Имаме числото 23 и го
  представяме като 20 плюс 3.
 • 3:20 - 3:22
  20 плюс 3.
 • 3:23 - 3:26
  А числото 20 вече е изписано ето тук.
 • 3:26 - 3:28
  Тогава как ще изпиша ето това 3?
 • 3:28 - 3:30
  Ще го разглеждаме като отделна
  задача.
 • 3:30 - 3:34
  Нека започнем от начало и видим,
  къде се намира 3. Къде е числото 3?
 • 3:34 - 3:38
  Числото 3 се намира между 1 и 5,
  и вече знаем как се пише.
 • 3:38 - 3:40
  Тогава се връщаме тук горе и просто
  го изписваме с III.
 • 3:41 - 3:44
  Тоест XX и III ни дава числото 23.
 • 3:44 - 3:48
  Ако ни беше дадено това число,
 • 3:48 - 3:52
  и ни попитат кое е то, то как щяхме
  да го прочетем?
 • 3:52 - 3:57
  По следния начин. X е 10, а 2 пъти по 10
  е 20.
 • 3:57 - 4:01
  I е 1, а 3 пъти I е 3. Тогава това е 20.
 • 4:02 - 4:05
  Това е 3. Тоест 20 плюс 3 е 23.
 • 4:05 - 4:09
  Това е точно обратният процес,
  на този който използвахме.
 • 4:09 - 4:12
  При всички тези примери виждаш,
  че първо изписваме
 • 4:12 - 4:14
  по-голямото число, а след това
  по-малкото.
 • 4:15 - 4:17
  Тоест първо имаме XX, а след това III.
 • 4:17 - 4:20
  А тук виждаш, че първо е V,
  а след това е I.
 • 4:21 - 4:24
  Когато изписваме римски числа,
  обикновено го правим по този начин.
 • 4:24 - 4:27
  Първо по-голямото, а след това
  по-малкото.
 • 4:27 - 4:32
  Но нека разгледаме двата уникални
  случая тук с въпросителна.
 • 4:33 - 4:36
  Това са 4 и 9. Как ще изглеждат 4 и 9?
 • 4:36 - 4:38
  Как ще изпишем 4 и 9?
 • 4:38 - 4:42
  Няма да мислим за 4 като 4 пъти
  по 1, или IIII,
 • 4:43 - 4:46
  което хората са правили много
  отдавна в онова време.
 • 4:46 - 4:49
  Спряли са обаче, защото отнема
  твърде много място.
 • 4:50 - 4:55
  Искаме в документи например да има
  по-кратък начин за изписване на 4.
 • 4:55 - 4:57
  Какъв е по-краткият начин за
  изписване на 4?
 • 4:57 - 5:01
  Може да се разглежда като
  с 1 по-малко от 5.
 • 5:02 - 5:05
  Мога да запиша I за 1 и да поставя V
  след това.
 • 5:06 - 5:09
  Това е първият случай, когато
  по-малкото
 • 5:09 - 5:11
  число се изписва преди по-голямото.
 • 5:12 - 5:14
  Когато видиш така изписано число,
 • 5:14 - 5:16
  не го разглеждай като 1 плюс 5
  е равно на 6.
 • 5:16 - 5:18
  Не мисли така за него.
 • 5:18 - 5:22
  Мисли за него като 5 минус 1
  е равно на 4.
 • 5:23 - 5:27
  Същото нещо се случва и с 9.
  Мисли за него като за 1 минус 10.
 • 5:27 - 5:30
  Всъщност 10 минус 1!
  Или с 1 по-малко от 10.
 • 5:31 - 5:34
  Изписваме IV за 4 и IX за 9.
 • 5:34 - 5:37
  Този запис се нарича метод
  с изваждане.
 • 5:37 - 5:40
  Ще го запиша ето тук. Изваждане.
 • 5:40 - 5:42
  Наименованието не е толкова важно.
 • 5:42 - 5:45
  Важното е да разберем, че когато
  е изписано така,
 • 5:46 - 5:49
  всъщност използваме изваждане.
  5 минус 1 и 10 минус 1.
 • 5:49 - 5:55
  Най-важното за метода с изваждането,
  е че се среща много рядко.
 • 5:56 - 5:57
  Случва се много рядко.
 • 5:58 - 6:01
  Ще попълня записа за 4 и 9 ето тук.
 • 6:01 - 6:04
  Нека да разгледаме, къде се използва
  метода с изваждането.
 • 6:04 - 6:06
  4 е равно на IV.
 • 6:06 - 6:08
  А 9 е равно на IX.
 • 6:09 - 6:12
  Тогава къде се използва този
  метод с изваждането?
 • 6:13 - 6:16
  Ще видиш, че се използва много,
  много рядко.
 • 6:16 - 6:18
  Всъщност само при специалните
  случаи за 4 и 9.
 • 6:19 - 6:23
  Ако питаш мен, не го използваме
  другаде.
 • 6:23 - 6:27
  Всъщност правим го, но само за числа,
  кратни на 4 и 9.
 • 6:28 - 6:29
  49
 • 6:30 - 6:31
  400
 • 6:31 - 6:32
  900
 • 6:34 - 6:37
  Само при тези числа се използва
  този метод с изваждането.
 • 6:37 - 6:40
  Всъщност 400 и 900 не са важни,
  защото са много големи.
 • 6:40 - 6:43
  Ще се придържаме само
  към 4, 9, 40 и 90.
 • 6:44 - 6:45
  Знаем как се изписва 4, т.е. IV.
 • 6:46 - 6:48
  9 се изписва с IX.
 • 6:49 - 6:51
  А как ще изпишем 40?
 • 6:52 - 6:55
  Вместо да мислим за 40 като
  4 пъти по 10
 • 6:55 - 7:00
  и да пишем XXXX, разглеждаме 40
  като 10 минус 50.
 • 7:01 - 7:03
  Тогава какво трябва да направя?
 • 7:04 - 7:06
  И отново казвам 10 минус 50,
 • 7:06 - 7:08
  а в действителности имам предвид
  50 минус 10.
 • 7:08 - 7:11
  Трябва да спра да го правя. И така,
  с 10 по-малко от 50.
 • 7:12 - 7:16
  с 10 по-малко от 50. 50 е L,
  следователно изписваме XL.
 • 7:16 - 7:18
  Искам да спреш видеото и да
  помислиш как изписваме 90.
 • 7:19 - 7:22
  Когато получиш отговор, може да
  видиш, как аз го правя.
 • 7:23 - 7:24
  Как се изписва 90?
 • 7:25 - 7:28
  Вземаме 100 и изваждаме 10
  от него.
 • 7:28 - 7:32
  Тоест с 10 по-малко от 100
  изписваме с XC.
 • 7:33 - 7:34
  Това е 90.
Title:
Reading and writing Roman numerals | Class 6 (India) | Math | Khan Academy
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
07:34

Bulgarian subtitles

Revisions