Return to Video

Ako mať dobrý život? Lekcie z najdlhšej štúdie o šťastí

 • 0:01 - 0:05
  Vďaka čomu sme
  zdravými a šťastnými počas života?
 • 0:06 - 0:09
  Ak by ste teraz začali pracovať
 • 0:09 - 0:11
  na svojom najlepšom možnom ja,
 • 0:11 - 0:15
  čomu by ste venovali svoj čas a energiu?
 • 0:15 - 0:17
  V nedávnom výskume sa ľudí v strednom veku
 • 0:17 - 0:23
  pýtali, po čom v živote túžia najviac
 • 0:23 - 0:26
  a viac ako 80 % opýtaných sa vyjadrilo,
 • 0:26 - 0:28
  že ich hlavnou métou je zbohatnúť.
 • 0:30 - 0:34
  Navyše, 50 % tých istých mladých uviedlo,
 • 0:34 - 0:36
  že ich ďalším veľkým životným cieľom
 • 0:36 - 0:38
  je byť slávnym.
 • 0:38 - 0:40
  (smiech)
 • 0:40 - 0:45
  Všade nás nabádajú byť v práci snaživejší
 • 0:45 - 0:47
  (smiech)
 • 0:47 - 0:49
  a viac toho dosiahnuť.
 • 0:49 - 0:52
  Máme dojem, že práve to sú veci,
 • 0:52 - 0:54
  ktoré nám k šťastnému životu treba.
 • 0:54 - 0:57
  Predstavy, ktoré máme o živote,
 • 0:57 - 1:02
  o rozhodnutiach a ich následkoch,
 • 1:02 - 1:05
  sú často takmer nedosiahnuteľné.
 • 1:06 - 1:09
  Väčšina toho, čo o ľudskom živote vieme,
 • 1:09 - 1:13
  sú spomienky ľudí, ktorí sa o ne podelili.
 • 1:13 - 1:17
  No ako vieme, spomienky sú nepresné.
 • 1:17 - 1:21
  Mnoho z toho, čo sa nám stane, zabudneme
 • 1:21 - 1:25
  a niekedy si pamäť všeličo poprekrúca.
 • 1:25 - 1:30
  No čo keby sme mohli sledovať život
 • 1:30 - 1:32
  ako plynie od začiatku až po koniec?
 • 1:32 - 1:34
  Čo keby sme vedeli preskúmať životy ľudí
 • 1:34 - 1:40
  od mladosti po starobu, aby sme zistili,
 • 1:40 - 1:42
  čo ich život robí šťastným a zdravým?
 • 1:43 - 1:45
  Presne to sme urobili.
 • 1:46 - 1:48
  Harvardský výskum dospelého života
 • 1:48 - 1:53
  je možno najdlhšou
  štúdiou dospelosti vôbec.
 • 1:54 - 2:00
  75 rokov sme šli po stopách 724-och mužov
 • 2:00 - 2:06
  a pýtali sa ich na prácu, domov a zdravie.
 • 2:06 - 2:09
  Samozrejme, že sme celý čas ani netušili,
 • 2:09 - 2:12
  ako sa ich životy vyvŕbia.
 • 2:13 - 2:16
  Podobné výskumy sú skutočne výnimočné.
 • 2:16 - 2:21
  Takmer všetky do 10-tich rokov zaniknú.
 • 2:21 - 2:24
  Opýtaní vo výskume odmietnu pokračovať
 • 2:24 - 2:27
  alebo dôjdu peniaze,
 • 2:27 - 2:30
  alebo sa vedci pustia do iných výskumov,
 • 2:30 - 2:33
  či zomrú a nikto v ich práci nepokračuje.
 • 2:34 - 2:36
  No vďaka zhode šťastných náhod
 • 2:36 - 2:40
  a vytrvalosti niekoľkých generácií vedcov
 • 2:40 - 2:42
  tento výskum pokračuje.
 • 2:43 - 2:47
  Okolo 60 z pôvodných 724 mužov
 • 2:47 - 2:48
  stále žije
 • 2:48 - 2:50
  a zúčastňuje sa výskumu,
 • 2:50 - 2:53
  väčšina z nich už má po 90-tke.
 • 2:54 - 2:56
  Teraz začíname skúmať
 • 2:56 - 2:59
  viac než 2 tisícky ich detí
 • 2:59 - 3:01
  a ja som štvrtým vedúcim tohto výskumu.
 • 3:04 - 3:08
  Od r. 1938 sme sledovali 2 skupiny mužov.
 • 3:08 - 3:10
  Prvú skupinu tvorili
 • 3:10 - 3:13
  druháci na Harvardovej univerzite.
 • 3:13 - 3:16
  Všetci dokončili štúdium
  za 2. svetovej vojny
 • 3:16 - 3:19
  a väčšina z nich po tom naverbovala.
 • 3:19 - 3:22
  Druhou skupinou nám boli
 • 3:22 - 3:26
  chlapci z najbiednejších štvrtí Bostonu.
 • 3:26 - 3:29
  Vybrali sme si ich práve preto,
 • 3:29 - 3:31
  lebo pochádzali z najproblematickejších
 • 3:31 - 3:33
  a najviac znevýhodnených rodín,
 • 3:33 - 3:36
  aké v Bostone v 30. rokoch žili.
 • 3:36 - 3:40
  Zväčša žili v podnájmoch bez tečúcej vody.
 • 3:42 - 3:46
  Na začiatku sme každému účastníkovi
 • 3:46 - 3:47
  položili zopár otázok,
 • 3:47 - 3:50
  boli im urobené zdravotné prehliadky
 • 3:50 - 3:53
  a u nich doma sme hovorili s ich rodičmi.
 • 3:53 - 3:56
  A potom títo mladíci dospeli,
 • 3:56 - 3:59
  vydali sa rôznymi smermi – stali sa z nich
 • 3:59 - 4:04
  robotníci, právnici, murári, lekári,
 • 4:04 - 4:07
  jeden z nich sa stal prezidentom USA.
 • 4:08 - 4:12
  Niektorí prepadli
  alkoholu či schizofrénii.
 • 4:14 - 4:16
  Niektorí sa prepracovali
 • 4:16 - 4:18
  zo spoločenského dna až na vrchol,
 • 4:19 - 4:22
  niektorí spadli z vrcholu až na samé dno.
 • 4:23 - 4:26
  Vedci, ktorí stáli pri zrode tejto štúdie,
 • 4:26 - 4:30
  ani v najdivokejších snoch nedúfali,
 • 4:30 - 4:33
  že tu o 75 rokov neskôr budem stáť
 • 4:33 - 4:36
  a hovoriť o tom, ako projekt pokračuje.
 • 4:37 - 4:41
  Každé 2 roky sa náš trpezlivý a oddaný tím
 • 4:41 - 4:43
  spýta našich účastníkov, či by o tom,
 • 4:43 - 4:47
  ako sa im darí, vyplnili ešte 1 dotazník.
 • 4:48 - 4:51
  Tí z chudobných štvrtí sa často pýtajú:
 • 4:51 - 4:55
  „Prečo ma skúmate? Môj život je všedný."
 • 4:57 - 4:59
  Tí z Harvardu sa to nikdy nepýtajú.
 • 4:59 - 5:07
  (smiech)
 • 5:09 - 5:12
  Aby sme o nich mali jasnejšiu predstavu,
 • 5:12 - 5:15
  neobmedzujeme sa len na dotazníky.
 • 5:15 - 5:17
  Kladieme im otázky priamo u nich doma.
 • 5:17 - 5:20
  Zhromažďujeme ich zdravotné záznamy,
 • 5:20 - 5:23
  dávame im robiť rozbor krvi a sken mozgu.
 • 5:23 - 5:24
  Hovoríme sa s ich deťmi.
 • 5:24 - 5:29
  Nahrávame, ako sa ženám zverujú s obavami.
 • 5:30 - 5:33
  Pred 10-imi rokmi sme sa ich žien spýtali,
 • 5:33 - 5:36
  či by sa tiež zúčastnili nášho výskumu,
 • 5:36 - 5:38
  na čo mnohé povedali:
  „No už bolo na čase."
 • 5:38 - 5:40
  (smiech)
 • 5:40 - 5:42
  Čo sme sa teda dozvedeli?
 • 5:42 - 5:44
  Aké ponaučenie plynie
 • 5:44 - 5:49
  z desiatok tisíc strán zozbieraných údajov
 • 5:49 - 5:51
  o týchto životoch?
 • 5:52 - 5:57
  Nejde o bohatstvo, slávu či ťažkú prácu.
 • 5:59 - 6:05
  Závery z tohto 75-ročného výskumu
  sú jasné:
 • 6:05 - 6:10
  dobré vzťahy = šťastný a zdravý život.
  Bodka.
 • 6:11 - 6:14
  O vzťahoch sme sa naučili 3 základné veci.
 • 6:14 - 6:19
  Poprvé – sociálne väzby
  majú obrovský význam
 • 6:19 - 6:21
  a samota zabíja.
 • 6:22 - 6:25
  Ukázalo sa, že ľudia s pevnými väzbami
 • 6:25 - 6:28
  na rodinu, priateľov a komunitu
 • 6:28 - 6:33
  sú šťastnejší, zdravší a žijú dlhšie
 • 6:33 - 6:36
  oproti tým, ktorí tak pevné väzby nemajú.
 • 6:36 - 6:40
  Osamelosť je, naopak, pre človeka jedom.
 • 6:40 - 6:42
  Ľudia, ktorí sú izolovanejší,
 • 6:42 - 6:48
  ako by chceli, sa cítia menej šťastní,
 • 6:49 - 6:50
  ich zdravie
 • 6:50 - 6:53
  a mozgová činnosť začnú pokrivkávať skôr
 • 6:53 - 6:57
  a ich životy sú kratšie.
 • 6:59 - 7:05
  Bohužiaľ, viac ako 1 z 5-ich Američanov
 • 7:05 - 7:07
  sa cíti osamelým.
 • 7:07 - 7:09
  Vieme, že osamelo sa možno cítiť v dave,
 • 7:09 - 7:12
  no aj v manželstve.
 • 7:12 - 7:15
  Druhá vec, ktorú sme sa naučili, je,
 • 7:15 - 7:18
  že nejde len o to, koľko priateľov máme
 • 7:18 - 7:21
  či o to, či sme si s partnerom verní.
 • 7:21 - 7:26
  Dôležitá je kvalita blízkych vzťahov.
 • 7:27 - 7:31
  Vykopávanie vojnovej sekery škodí zdraviu.
 • 7:31 - 7:36
  Napríklad konfliktné manželstvá bez lásky
 • 7:36 - 7:41
  nám škodia možno viac ako rozvody.
 • 7:41 - 7:46
  Dobrý, vrúcny vzťah nás však chráni.
 • 7:46 - 7:49
  Keď sme našich mužov
  sprevádzali až do ich 80-tky,
 • 7:49 - 7:52
  obzreli sme sa za ich najlepšími rokmi
 • 7:52 - 7:54
  a zisťovali, či sa dalo predpokladať,
 • 7:54 - 7:57
  ktorí 80-nici budú kypieť
  zdravím a šťastím
 • 7:57 - 8:00
  a ktorí nebudú.
 • 8:00 - 8:04
  Keď sme si spojili, čo sme o nich vedeli,
 • 8:04 - 8:06
  keď mali 50,
 • 8:06 - 8:09
  nebol to cholesterol v strednom veku,
 • 8:09 - 8:12
  ktorý by napovedal, ako zostarnú.
 • 8:12 - 8:15
  Kľúčové bolo,
  ako boli spokojní so vzťahmi.
 • 8:15 - 8:20
  50-nici najspokojnejší so svojimi vzťahmi
 • 8:20 - 8:23
  boli v 80-tke najzdravší.
 • 8:23 - 8:27
  Dobré blízke vzťahy sú tlmičmi
 • 8:27 - 8:30
  niektorých zakopnutí a nástrah starnutia.
 • 8:30 - 8:34
  Muži a ženy najšťastnejší vo zväzkoch,
 • 8:34 - 8:37
  v ktorých žili, v 80-tke uviedli,
 • 8:37 - 8:39
  že silnejšia fyzickú bolesť
 • 8:39 - 8:42
  na ich dobrú náladu nevplývala.
 • 8:42 - 8:45
  Ľudia žijúci v nešťastných vzťahoch
 • 8:45 - 8:49
  v dňoch, kedy bola fyzická bolesť väčšia,
 • 8:49 - 8:52
  pre citovú bolesť
  trpeli fyzicky ešte viac.
 • 8:52 - 8:57
  A po tretie, naučili sme sa,
 • 8:57 - 9:00
  že zdravé vzťahy nielenže ochraňujú telo,
 • 9:00 - 9:02
  chránia aj mozog.
 • 9:03 - 9:09
  Pevné, trvalé zväzky, ktoré v 80-tke máme
 • 9:10 - 9:11
  nás chránia.
 • 9:11 - 9:15
  Ľudia, ktorí sú schopní byť jeden druhému
 • 9:15 - 9:17
  v ťažkých časoch oporou,
 • 9:17 - 9:20
  majú dlhšie dobrú pamäť.
 • 9:21 - 9:23
  U tých, ktorí sa na partnera
 • 9:23 - 9:26
  spoľahnúť nemôžu,
 • 9:26 - 9:30
  sa prejavil pokles činnosti pamäte skôr.
 • 9:30 - 9:34
  Dobré vzťahy však nemusia byť bezchybné.
 • 9:34 - 9:37
  Niektoré naše páry 80-nikov
 • 9:37 - 9:39
  sa z času na čas hašterili.
 • 9:39 - 9:42
  No pokiaľ jeden v druhom našli
 • 9:42 - 9:44
  kamaráta do dažďa,
 • 9:44 - 9:48
  šarvátky na ich pamäť nemali vplyv.
 • 9:50 - 9:53
  Ponaučením teda je,
 • 9:53 - 9:57
  že dobré blízke vzťahy
  sú životu prospešné.
 • 9:58 - 10:01
  To je múdrosť starých materí.
 • 10:01 - 10:04
  Prečo to tak často prehliadame?
 • 10:06 - 10:07
  Nuž, sme ľudia.
 • 10:07 - 10:10
  Prahneme po rýchlych riešeniach,
 • 10:10 - 10:12
  po niečom, čo by z nášho života urobilo
 • 10:12 - 10:14
  rozprávku, ktorá by nikdy neskončila.
 • 10:15 - 10:19
  Vzťahy sú spletité, komplikované
 • 10:19 - 10:22
  a starostlivosť o rodinu a priateľov
 • 10:22 - 10:25
  nie je príťažlivá ani oslňujúca.
 • 10:25 - 10:28
  Starostlivosť o rodinu nekončí
  – je navždy.
 • 10:28 - 10:33
  Najšťastnejší dôchodcovia nášho výskumu
 • 10:33 - 10:39
  boli tí, ktorí kolegov nahradili blízkymi.
 • 10:40 - 10:43
  Presne ako dospelí z nedávneho výskumu –
 • 10:43 - 10:47
  aj oni boli v mladosti presvedčení o tom,
 • 10:47 - 10:50
  že sláva, peniaze a úspech
 • 10:50 - 10:53
  im zabezpečia dobrý život.
 • 10:54 - 10:58
  No 75 rokov náš výskum opakovane dokazuje,
 • 10:58 - 11:04
  že najlepšie bolo tým, čo pestovali vzťahy
 • 11:04 - 11:07
  s rodinou, priateľmi a komunitou.
 • 11:09 - 11:10
  A čo vy?
 • 11:11 - 11:15
  Povedzme, že máte 25, 40 či 60.
 • 11:16 - 11:19
  Ako môže vyzerať pestovanie vzťahov u vás?
 • 11:20 - 11:23
  Možnosti sú vlastne neobmedzené.
 • 11:23 - 11:29
  Možno stačí obrazovky vymeniť za ľudí,
 • 11:30 - 11:34
  oživiť staré vzťahy novými aktivitami –
 • 11:34 - 11:37
  ísť na dlhú prechádzku či rande,
 • 11:37 - 11:42
  prehodiť pár slov s rozhádaným príbuzným.
 • 11:42 - 11:45
  Bežné rodinné spory
 • 11:45 - 11:47
  totiž majú hrozný dopad na tých,
 • 11:47 - 11:51
  ktorí v sebe nenávisť prechovávajú.
 • 11:52 - 11:56
  Dovoľte mi rozlúčiť sa výrokom M. Twaina.
 • 11:58 - 12:00
  Pred viac ako 100 rokmi
 • 12:00 - 12:02
  sa obzrel späť na svoj život
 • 12:02 - 12:03
  a napísal:
 • 12:05 - 12:10
  „Život je na škriepky, ospravedlnenia,
 • 12:10 - 12:15
  ľútosť a spytovanie svedomia prikrátky.
 • 12:15 - 12:18
  Máme čas len na milovanie
 • 12:18 - 12:21
  a aj na to máme
  takpovediac len okamih."
 • 12:23 - 12:26
  Dobrý život = dobré vzťahy.
 • 12:27 - 12:28
  Ďakujem.
 • 12:28 - 12:33
  (potlesk)
Title:
Ako mať dobrý život? Lekcie z najdlhšej štúdie o šťastí
Speaker:
Robert Waldinger
Description:

Čo nás v živote robí šťastnými a zdravými? Ak si myslíte, že je to sláva a peniaze, nie ste sami – ale podľa psychiatra Roberta Waldingera sa mýlite. Ako vedúci 75-ročnej štúdie o vývoji dospelých ľudí má Waldinger doteraz nevídaný prístup k dátam o pravom šťastí a spokojnosti. Vo svojej prednáške sa podelí o tri dôležité lekcie zistené zo štúdie a takisto o pár praktických starých múdrostí o tom, ako si vybudovať naplnený a dlhý život.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Slovak subtitles

Revisions