Return to Video

Learn what most schools don't teach

 • 0:04 - 0:06
  हाय, मी आहे लेया आणि मी तान्या.
 • 0:06 - 0:08
  आणि आम्ही नशीबवान आहोत कारण आम्ही
  संगणक शास्त्र शिकत आहोत.
 • 0:09 - 0:11
  आम्हाला वाटतं की 90% शाळांमध्ये ते
  शिकवलं जात नाही, हे भयानक आहे.
 • 0:11 - 0:13
  माझ्या हायस्कूलमध्ये नक्कीच हा
  विषय नव्हता.
 • 0:14 - 0:16
  त्यामुळं कोणीही शिकू शकतो हे दाखवण्यासाठी
  आम्ही हा व्हिडीओ तयार करत आहोत.
 • 0:16 - 0:19
  आमची इच्छा आहे की 1 कोटी लोकांनी
  अवर ऑफ कोड करावा.
 • 0:19 - 0:26
  अवर ऑफ कोड (पुन्हा म्हणतात)
 • 0:26 - 0:28
  तुम्ही त्याला सूर्यफुलापर्यंत कसं
  पोचवाल?
 • 0:28 - 0:30
  त्याला काही कृती कराव्या लागतील.
 • 0:30 - 0:32
  मला जमलं... याहू!
 • 0:32 - 0:32
  ओह!
  (हसते)
 • 0:33 - 0:35
  आणि मग आपण रन करू आणि
  बघू काय होतंय
 • 0:35 - 0:37
  हाहा, हे मस्त आहे!
 • 0:37 - 0:39
  वा! झालं!
 • 0:39 - 0:40
  हे खूपच सोपं आहे.
  - तू आत्ताच तुझा पहिला प्रोग्रॅम लिहिलास
 • 0:40 - 0:42
  मी लिहिला?
  -हो!
 • 0:42 - 0:45
  हा कोड तू आत्ता लिहिलास
  -खूप छान.
 • 0:45 - 0:49
  मला वाटायचं, कोड म्हणजे FBI-हॅकर सिम्बॉल्स
  आणि इतर गोष्टी असतात.
 • 0:49 - 0:51
  थोडंसं समस्या सोडवणं, थोडंसं लॉजिक.
 • 0:51 - 0:52
  हे सूचनांसारखं आहे.
 • 0:52 - 0:54
  प्रोग्रॅमिंग आता खूप सोपं आहे.
 • 0:54 - 0:57
  तुमच्या फोनवर फक्त खेळू नका, तो प्रोग्रॅम करा.
 • 0:57 - 0:58
  ठीक आहे!
  -मस्त!
 • 0:58 - 1:01
  नोकरी कशी मिळवता येते?
 • 1:01 - 1:03
  ऑनलाईन क्लास लावू शकता - कम्युनिटी कॉलेजमध्ये
  क्लास शोधा.
 • 1:03 - 1:05
  तुम्हाला जगातील सर्वांत जास्त पगाराच्या
  नोकऱ्यांपैकी एक मिळेल.
 • 1:05 - 1:08
  मला वाटतेय वैद्यकशास्त्र या सगळ्या
  संगणक युगात घुसतं आहे.
 • 1:08 - 1:10
  तंत्रज्ञान आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक भागावर
  परिणाम करतं आहे.
 • 1:10 - 1:13
  जर तुम्ही तंत्रज्ञान तयार करू शकलात,
  तर तुम्ही जग बदलू शकता.
 • 1:13 - 1:16
  तर, तुम्ही अवर ऑफ कोडमध्ये सहभागी
  होण्याबद्दल आम्ही खूप उत्साही आहोत.
 • 1:16 - 1:17
  आम्ही आत्ताच 2 ओळींचा कोड लिहिला.
 • 1:17 - 1:19
  3 ओळींचा कोड!
 • 1:19 - 1:20
  4 ओळी,
 • 1:20 - 1:20
  7 ओळी,
 • 1:20 - 1:21
  5 ओळी,
 • 1:21 - 1:23
  25 ओळींचा कोड.
 • 1:24 - 1:26
  मी 42 ओळींचा कोड लिहिला.
 • 1:26 - 1:26
  9 ओळी,
 • 1:26 - 1:28
  60 ओळींचा कोड,
 • 1:28 - 1:28
  99 ओळी,
 • 1:28 - 1:29
  60 ओळी,
 • 1:29 - 1:31
  18 ओळींचा कोड,
 • 1:31 - 1:32
  75 ओळींचा कोड.
 • 1:33 - 1:34
  तुमचं वय किती आहे हे महत्त्वाचं नाही,
 • 1:34 - 1:35
  कोणीही शिकू शकतो.
 • 1:35 - 1:42
  अवर ऑफ कोड (पुन्हा म्हणतात)
 • 1:42 - 1:45
  तुम्ही तरुण मुलगा असा किंवा तरुण मुलगी;
 • 1:45 - 1:47
  तुम्ही शहरात राहता असा किंवा ग्रामीण भागात,
 • 1:47 - 1:50
  या देशातल्या प्रत्येकानं कॉम्प्युटरवर प्रोग्रॅम
  कसा लिहायचा हे शिकलं पाहिजे.
 • 1:50 - 1:51
  मी आत्ताच
 • 1:51 - 1:52
  अवर ऑफ कोड पूर्ण केला.
 • 1:52 - 1:54
  खरंतर हे शिकायला खूप सोपं आहे.
 • 1:54 - 1:56
  मुलींनीसुद्धा हे शिकलं पाहिजे.
 • 1:56 - 1:59
  भविष्यासाठी महत्त्वाची असलेली भाषा शिका.
 • 1:59 - 2:00
  संगणक शास्त्र कोणीही शिकू शकतो
 • 2:01 - 2:02
  आणि तुम्हीसुद्धा शिकू शकता.
 • 2:02 - 2:05
  जॅक डोर्सी, मार्क झुकरबर्ग, बिल गेट्स,
  सगळे आणि तुम्ही सगळे.
 • 2:05 - 2:06
  मी शिकत आहे!
 • 2:06 - 2:07
  प्रयत्न करून पहा.
 • 2:14 - 2:16
  अवर ऑफ कोड आला आहे
 • 2:17 - 2:20
  त्याचा देशभर प्रसार करा
Title:
Learn what most schools don't teach
Description:

more » « less
Video Language:
Armenian
Duration:
02:23

Marathi subtitles

Revisions