< Return to Video

Greatest Common Divisor

 • 0:01 - 0:03
  Velkommen til største felles divisor
 • 0:03 - 0:06
  eller største felles faktor videoen.
 • 0:06 - 0:10
  Så bare for å være krystall klar,
  frem for alt, når noen spør deg
 • 0:10 - 0:17
  hva er den største
  felles divisoren av 12 og 8?
 • 0:17 - 0:23
  Eller de spør deg hva er den største
  felles faktoren av 12 eller 8,
 • 0:23 - 0:24
  Det er en "f" akkurat der for felles.
 • 0:25 - 0:26
  Jeg vet ikke hvorfor
  det kom ut på den måten.
 • 0:26 - 0:28
  De spør deg om den samme tingen.
 • 0:28 - 0:31
  Jeg mener, egentlig er en divisor
  bare et tall som kan dele inn i noe,
 • 0:31 - 0:34
  og en faktor-- vel, jeg tror, at det også
  er et nummer du kan dele inn i noe.
 • 0:34 - 0:37
  Så en divisor og en faktor
  er på en måte det samme.
 • 0:37 - 0:40
  Så med det ute av veien,
  la oss finne ut,
 • 0:40 - 0:42
  hva er den største felles divisoren
 • 0:42 - 0:44
  eller den største
  felles faktoren av 12 og 8?
 • 0:44 - 0:46
  Vel, det vi gjør, er ganske rett frem.
 • 0:46 - 0:49
  Først finner vi bare ut faktorene
  av hver av tallene.
 • 0:49 - 0:52
  Så først la oss skrive
  alle faktorene ut fra tallet 12.
 • 0:52 - 0:57
  Vel, 1 er en faktor. 2 går inn i 12.
 • 0:57 - 0:59
  3 går inn i 12.
 • 0:59 - 1:01
  4 går inn i 12.
 • 1:01 - 1:04
  5 går ikke inn i 12.
 • 1:04 - 1:07
  6 går inn i 12 på grunn av 2 ganger 6.
 • 1:07 - 1:10
  Og så, 12 går inn i 12 selvfølgelig.
 • 1:10 - 1:11
  1 ganger 12.
 • 1:11 - 1:13
  Så det er faktorene av 12.
 • 1:13 - 1:15
  La oss skrive faktorene fra 8.
 • 1:15 - 1:18
  Vel, 1 går inn i 8.
 • 1:18 - 1:19
  2 går inn i 8.
 • 1:19 - 1:21
  3 går ikke inn i 8.
 • 1:21 - 1:23
  4 går inn i 8.
 • 1:23 - 1:28
  Og så den siste faktoren,
  som parer opp med 1-eren, er 8.
 • 1:28 - 1:31
  Så nå har vi skrevet
  alle faktorene for 12 og 8.
 • 1:31 - 1:35
  Så la oss finne ut hva
  felles faktorene for 12 og 8 er.
 • 1:35 - 1:37
  Vel, de har begge felles faktoren av 1.
 • 1:37 - 1:38
  Og det er egentlig ikke så spesielt.
 • 1:38 - 1:40
  Stort sett et hvert helt tall
 • 1:40 - 1:43
  eller et hvert heltall
  har en felles faktor av 1.
 • 1:44 - 1:47
  De deler begge felles faktoren 2,
 • 1:47 - 1:51
  og de deler begge felles faktoren 4.
 • 1:51 - 1:55
  Så vi er ikke bare interessert
  i å finne en felles faktor,
 • 1:55 - 1:57
  vi er interessert i å finne
  den største felles faktoren.
 • 1:57 - 2:00
  Så alle felles faktorene er 1, 2 og 4.
 • 2:00 - 2:02
  Og hva er det største av dem?
 • 2:02 - 2:03
  Vel, det er ganske enkelt.
 • 2:03 - 2:04
  Det er 4.
 • 2:04 - 2:07
  Det er den største
  felles faktoren av 12 og 8 er 4.
 • 2:07 - 2:10
  La meg skrive det ned
  bare for vektlegge det.
 • 2:10 - 2:15
  Den største felles faktoren
  av 12 og 8 er lik 4.
 • 2:15 - 2:17
  Og selvfølgelig, vi kunne
  like enkelt ha sagt,
 • 2:17 - 2:23
  at den største felles divisoren
  av 12 og 8 er lik 4.
 • 2:24 - 2:28
  Noen ganger gjør det ting litt morsomt.
 • 2:28 - 2:29
  La oss prøve en annen oppgave.
 • 2:31 - 2:38
  Hva er den største felles divisoren
 • 2:38 - 2:42
  fra 25 og 20.
 • 2:42 - 2:44
  Vel, la oss gjøre det på samme måte.
 • 2:44 - 2:47
  Faktorene for 24?
 • 2:47 - 2:48
  Vel, det er 1.
 • 2:48 - 2:50
  2 går ikke inn i den.
  3 går ikke inn i den.
 • 2:50 - 2:52
  4 går ikke inn i den.
  5 gjør det.
 • 2:52 - 2:54
  Det er faktisk 5 ganger 5.
 • 2:54 - 2:57
  Og så 25.
 • 2:57 - 2:59
  Det er interessant at dette
  bare har tre faktorer.
 • 2:59 - 3:01
  Jeg vil la deg deg få tenke på
 • 3:01 - 3:03
  hvorfor dette tallet
  bare har tre faktorer,
 • 3:03 - 3:07
  og andre tall pleier å ha
  et partall av faktorer.
 • 3:08 - 3:10
  Og så nå gjør vi faktoriseringen av 20.
 • 3:13 - 3:17
  Faktorer av 20 er 1, 2, 4,
 • 3:17 - 3:20
  5, 10, og 20.
 • 3:21 - 3:23
  Og hvis vi bare ser på denne
  med litt inspeksjon så ser vi,
 • 3:23 - 3:25
  vel, at de begge deler 1,
  men det er ikke noe spesielt.
 • 3:25 - 3:28
  Men de har begge den felles faktoren av?
 • 3:28 - 3:31
  Du har rett-- 5.
 • 3:31 - 3:36
  Så det er den største felles divisoren
  eller den største felles faktoren
 • 3:36 - 3:41
  av 25 og 20, vel, det er lik 5.
 • 3:41 - 3:42
  La oss løse en annen oppgave.
 • 3:45 - 3:51
  Hva er den største felles faktoren
 • 3:51 - 3:55
  av 5 og 12?
 • 3:55 - 3:56
  Vel, faktorer for 5?
 • 3:56 - 4:00
  Ganske enkelt. 1 og 5.
  Det er fordi det er et primtall.
 • 4:00 - 4:03
  Det har ingen faktorer
  andre enn 1 og seg selv.
 • 4:03 - 4:06
  Så faktorene av 12?
  12 har mange faktorer.
 • 4:06 - 4:10
  Den har 1, 2, 3,
 • 4:10 - 4:14
  4, 6, og 12.
 • 4:14 - 4:18
  Så det ser ut som den eneste
  felles faktoren de deler er 1.
 • 4:21 - 4:23
  Så det var, antar jeg,
  på en måte litt skuffende.
 • 4:23 - 4:29
  Så den største felles faktoren
  av 5 og 12 er 1.
 • 4:29 - 4:31
  Og jeg vil kaste ut
  litt terminologi til deg her.
 • 4:32 - 4:35
  Når to tall har størst
  felles faktor på bare 1,
 • 4:35 - 4:37
  så er de kalt relativt primisk.
 • 4:37 - 4:40
  Og den er på en måte logisk,
  siden et primtall
 • 4:40 - 4:43
  er noe som bare har 1
  og seg selv som en faktor.
 • 4:43 - 4:45
  Og to relativt primiske tall
 • 4:45 - 4:49
  er tall som bare har 1
  som deres største felles faktor.
 • 4:50 - 4:52
  Håper jeg ikke forvirret deg.
 • 4:52 - 4:53
  La oss ta en annen oppgave.
 • 4:57 - 5:02
  La oss ta den største felles divisoren
 • 5:02 - 5:04
  av 6 og 12.
 • 5:04 - 5:06
  Jeg vet at 12 kommer opp mye.
 • 5:06 - 5:09
  Jeg vil prøve å være mer kreativ
  når jeg tenker ut tallene mine.
 • 5:09 - 5:11
  Vel, den største
  felles divisoren av 6 og 12?
 • 5:11 - 5:13
  Vel, det er faktorene av 6.
 • 5:13 - 5:18
  De er 1, 2, 3, og 6.
 • 5:18 - 5:23
  Faktorene av 12: 1, 2, 3--
 • 5:23 - 5:24
  vi burde nesten ha disse memorert nå.
 • 5:24 - 5:29
  3, 4, 6 og 12.
 • 5:29 - 5:34
  Vel, det viser seg at 1
  er en felles faktor i begge.
 • 5:34 - 5:36
  2 er også en felles faktor i begge.
 • 5:36 - 5:40
  3 er en felles faktor i begge.
 • 5:40 - 5:42
  Og 6 er en felles faktor i begge.
 • 5:42 - 5:46
  Og selv følgelig, hva er den største
  felles faktoren? Vel, det er 6.
 • 5:46 - 5:47
  Og det er interessant.
 • 5:47 - 5:50
  Så i denne situasjonen
  så den største felles divisoren--
 • 5:50 - 5:51
  og jeg unnskylder meg for at jeg stadig
 • 5:51 - 5:53
  bytter mellom divisor og faktor.
 • 5:53 - 5:55
  Det matematiske samfunnet
  burde bestemme seg for en av de to.
 • 5:55 - 6:00
  Den største felles divisoren
  av 6 og 12 er lik 6.
 • 6:00 - 6:02
  Så det er faktisk lik en av tallene.
 • 6:02 - 6:03
  Og det er veldig logisk,
 • 6:03 - 6:08
  fordi 6 er faktisk delbart inn i 12.
 • 6:08 - 6:09
  Vel, det var alt for nå.
 • 6:09 - 6:12
  Håper du er klar til å gjøre
  største felles divisor
 • 6:12 - 6:13
  eller faktor oppgaver.
 • 6:13 - 6:15
  Jeg tror jeg kanskje lager
  en annen modul i nær fremtid
 • 6:15 - 6:18
  som vil gi deg flere eksempel oppgaver.
Title:
Greatest Common Divisor
Description:

4 example problems of determining the greatest common factor of two numbers by factoring the 2 numbers first

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:18

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions