< Return to Video

How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property

 • 0:00 - 0:03
  Кои изрази са еквивалентни
 • 0:03 - 0:07
  на израза x + 2y + x + 2?
 • 0:07 - 0:10
  Трябва да изберем всички, които изпълняват това условие.
 • 0:10 - 0:13
  Нека видим дали можем да опростим този израз.
 • 0:13 - 0:17
  Нека запишем израза отново.
 • 0:17 - 0:22
  x+ 2y + x + 2
 • 0:22 - 0:23
  Първото нещо, което ми хрумва,
 • 0:23 - 0:25
  преди дори да погледна отговорите,
 • 0:25 - 0:27
  е, че имаме x на две места.
 • 0:27 - 0:29
  Затова ако съберем двата хикса,
 • 0:29 - 0:33
  ще получим 2x.
 • 0:33 - 0:34
  Нека използвам друг цвят за това.
 • 0:34 - 0:37
  Събираме двата хикса
 • 0:37 - 0:40
  и получаваме 2x.
 • 0:40 - 0:43
  Без да пропускаме стъпки,
 • 0:43 - 0:47
  записваме x + x + 2y + 2,
 • 0:47 - 0:49
  като тук единствено сме разменили местата на x и 2y.
 • 0:49 - 0:52
  И тези два хикса тук
 • 0:52 - 0:54
  записваме като 2x.
 • 0:54 - 0:58
  И така, имаме
 • 0:58 - 1:01
  2x + 2y + 2.
 • 1:01 - 1:03
  Сега нека погледнем отговорите.
 • 1:03 - 1:06
  Този тук e
 • 1:06 - 1:10
  2x + 4y + 4.
 • 1:10 - 1:14
  Той не е верен, тъй като ние имаме 2x + 2y + 2
 • 1:14 - 1:15
  и затова можем да го отхвърлим.
 • 1:15 - 1:17
  Този тук обаче е интересен, тъй като изглежда, че са
 • 1:17 - 1:18
  изнесли 2 пред скоби.
 • 1:18 - 1:21
  Нека видим какво ще получим, ако изведем 2 пред скоби в оригиналния ни израз.
 • 1:21 - 1:23
  Виждаме, че 2 е множител на всеки един от елементите
 • 1:23 - 1:26
  на нашия израз.
 • 1:26 - 1:29
  И затова извеждаме 2 пред скоби.
 • 1:29 - 1:34
  Получаваме 2 пъти в скоби x плюс
 • 1:35 - 1:40
  само едно y, след като сме изнесли 2 пред скоби.
 • 1:40 - 1:42
  И след като сме изнесли 2 пред скоби,
 • 1:42 - 1:44
  от последния елемент ще е останало само 1.
 • 1:44 - 1:47
  Получаваме 2 (x + y + 1),
 • 1:47 - 1:50
  точно това, което ни е дадено като отговор.
 • 1:50 - 1:52
  И след като успяхме да намерим отговор,
 • 1:52 - 1:56
  няма да изберем "Никое от горепосочените".
Title:
How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
01:58

Bulgarian subtitles

Revisions