Return to Video

Descartes og Kartesiske koordinater

 • 0:01 - 0:04
  Dette er et bilde av René Descartes.
 • 0:04 - 0:06
  En av de store tenkerne,
 • 0:06 - 0:08
  i både matematikk og filosofi.
 • 0:08 - 0:10
  Jeg tror du kommer til å se en liten trend her
 • 0:10 - 0:13
  at de største filosofene også var
  store matematikere
 • 0:13 - 0:15
  og motsatt.
 • 0:15 - 0:17
  Han var nesten samtidig med Galileo,
 • 0:17 - 0:19
  han var 32 år yngre,
 • 0:19 - 0:22
  men han døde kort etter at Galileo døde.
 • 0:22 - 0:23
  Han døde i en mye yngre alder,
 • 0:23 - 0:25
  Galileo var godt og vel 70,
 • 0:25 - 0:28
  Descartes døde da han bare var 54 år gammel.
 • 0:28 - 0:31
  Han er nok best allment kjent
 • 0:31 - 0:33
  for sitatet her oppe,
 • 0:33 - 0:34
  et veldig filosofisk ett.
 • 0:34 - 0:36
  "Jeg tenker derfor er jeg."
 • 0:36 - 0:37
  Men jeg vil også nevne,
 • 0:37 - 0:39
  og dette har ikke så mye
  med algebra å gjøre,
 • 0:39 - 0:41
  men jeg synes det er et stilig sitat,
 • 0:41 - 0:43
  sikkert hans minst kjente.
 • 0:43 - 0:44
  Dette her.
 • 0:44 - 0:47
  Jeg liker det fordi det er veldig praktisk.
 • 0:47 - 0:49
  Det får deg til å innse at disse store tenkerne,
 • 0:49 - 0:51
  disse pilarene i filosofi og matematikk,
 • 0:51 - 0:52
  når alt kommer til alt
 • 0:52 - 0:54
  var de bare vanlige mennesker.
 • 0:54 - 0:56
  Han sa: Du bare fortstetter.
 • 0:56 - 0:58
  Du bare fortsetter.
 • 0:58 - 1:00
  Jeg gjorde hver feil som kunne gjøres.
 • 1:00 - 1:02
  Men jeg bare fortsatte."
 • 1:02 - 1:05
  Et veldig godt råd i livet, synes jeg.
 • 1:05 - 1:08
  Han gjorde mye
 • 1:08 - 1:09
  i filosofi og matematikk,
 • 1:09 - 1:11
  men årsaken til at jeg tar ham med her
 • 1:11 - 1:13
  når vi legger fundamentet i algebra,
 • 1:13 - 1:16
  er at han er den personen
 • 1:16 - 1:19
  som er mest ansvarlig for
  et veldig sterkt forhold
 • 1:19 - 1:21
  mellom algebra og geometri.
 • 1:21 - 1:23
  Til venstre her,
 • 1:23 - 1:25
  har du algebraens verden.
 • 1:25 - 1:26
  Vi har diskutert den litt.
 • 1:26 - 1:28
  Vi har ligninger som har med
  symboler å gjøre
 • 1:28 - 1:30
  og symbolene
 • 1:30 - 1:32
  kan påta seg verdier.
 • 1:32 - 1:33
  Så du har noe som dette
 • 1:33 - 1:38
  y = 2 ganger - 1
 • 1:38 - 1:39
  Dette gir oss et forhold
 • 1:39 - 1:41
  mellom det x måtte være
 • 1:41 - 1:42
  og det y måtte være.
 • 1:42 - 1:44
  Vi kan til og med lage en tabell her.
 • 1:44 - 1:47
  Og velge verdiene til x
 • 1:47 - 1:48
  og se hva y blir.
 • 1:48 - 1:52
  Jeg kan velge vilkårlige verdier for x
 • 1:52 - 1:53
  for så å finne ut hva y er.
 • 1:53 - 1:55
  Men jeg velger ganke enkle verdier
 • 1:55 - 1:58
  slik at matematikken ikke blir for komplisert.
 • 1:58 - 1:59
  Så for eksempel,
 • 1:59 - 2:01
  hvis x er -2
 • 2:01 - 2:04
  blir y 2 ganger -2 minus 1
 • 2:04 - 2:07
  2 ganger -2 minus 1
 • 2:07 - 2:10
  som er -4 minus 1
 • 2:10 - 2:12
  som er -5
 • 2:12 - 2:15
  hvis x er -1
 • 2:15 - 2:20
  da blir y 2 ganger -1 minus 1,
 • 2:20 - 2:22
  som er lik,
 • 2:22 - 2:25
  dette er -2 minus 1 som er -3.
 • 2:25 - 2:29
  Hvis x = 0
 • 2:29 - 2:33
  blir y 2 ganger 0 - 1.
 • 2:33 - 2:36
  2 ganger 0 er 0 - 1 blir bare -1.
 • 2:36 - 2:37
  Jeg tar et par til.
 • 2:37 - 2:38
  Hvis x er 1
 • 2:38 - 2:39
  Jeg kan velge enhver verdi her,
 • 2:39 - 2:40
  hva skjer
 • 2:40 - 2:42
  når x er minus kvadratroten av 2
 • 2:42 - 2:45
  eller hva skjer hvis x er -5 halve
 • 2:45 - 2:48
  eller pluss 6/7.
 • 2:48 - 2:49
  Men jeg bare velger disse tallene
 • 2:49 - 2:51
  fordi det gjør matten mye enklere
 • 2:51 - 2:53
  når jeg prøver å finne ut hva y blir.
 • 2:53 - 2:54
  Men når x er 1
 • 2:54 - 2:57
  blir y 2 ganger 1 minus 1
 • 2:57 - 3:00
  2 ganger 1 er 2 minus 1 er 1
 • 3:00 - 3:03
  og jeg tar en til.
 • 3:03 - 3:05
  I en farge jeg ikke har brukt enda,
 • 3:05 - 3:07
  la oss se denne lilla.
 • 3:07 - 3:08
  Hvis x er 2
 • 3:08 - 3:09
  da blir y
 • 3:09 - 3:14
  2 ganger 2 minus 1,
 • 3:14 - 3:17
  slik at det er 4 - 1, som er lik 3.
 • 3:17 - 3:18
  Så sant nok,
 • 3:18 - 3:20
  jeg valgte eksempler på dette forholdet.
 • 3:20 - 3:23
  Jeg sa, ok dette beskriver
  et generelt forhold
 • 3:23 - 3:25
  mellom y-variabelen og x-variabelen
 • 3:25 - 3:27
  og så gjorde jeg det litt mer konkret.
 • 3:27 - 3:28
  Jeg sa ok,
 • 3:28 - 3:30
  hvis x er en av disse variablene,
 • 3:30 - 3:31
  for hver av disse x-verdiene,
 • 3:31 - 3:34
  hva blir den tilsvarende y-verdien?
 • 3:34 - 3:36
  Det Descartes forsto var
 • 3:36 - 3:37
  at du kunne visualisere dette.
 • 3:37 - 3:40
  Du kan visualisere individuelle punkter.
 • 3:40 - 3:43
  Men generelt kan det også hjelpe deg
 • 3:43 - 3:46
  å visualisere dette forholdet.
 • 3:46 - 3:47
  Det han i virkeligheten gjorde var å
 • 3:47 - 3:52
  bygge bro mellom den veldig abstrakte
  og symbolske algebraen
 • 3:52 - 3:55
  og geometrien som tok for seg
 • 3:55 - 3:58
  former, størrelser og vinkler.
 • 3:58 - 4:03
  Her borte har du geometriens verden.
 • 4:03 - 4:05
  Det finnes sikkert mennesker
  i løpet av historien,
 • 4:05 - 4:07
  kanskje mange som er blitt
  glemt av historien,
 • 4:07 - 4:09
  som kanskje berørte dette.
 • 4:09 - 4:12
  Men før Descartes anses det generelt
 • 4:12 - 4:15
  at geometri betsto av euklidsk geometri.
 • 4:15 - 4:16
  Det er rett og slett den geometrien
 • 4:16 - 4:18
  du lærer i geometriklassen
 • 4:18 - 4:20
  i åttende, niende og tiendeklasse
 • 4:20 - 4:23
  i et tradisjonelt pensum for ungdomsskolen.
 • 4:23 - 4:24
  Det er geometrien som ser på
 • 4:24 - 4:29
  forholdene mellom trekanter
  og vinklene deres
 • 4:29 - 4:31
  og forholdene mellom sirkler,
 • 4:31 - 4:34
  du har radius og du har trekanter
 • 4:34 - 4:36
  innskrevet i sirkler og så videre.
 • 4:36 - 4:37
  Vi går mer i dybden
 • 4:37 - 4:40
  av det i geometrispillelisten.
 • 4:40 - 4:43
  Men Descartes tenkte, jeg tror
  jeg kan presentere dette visuelt,
 • 4:43 - 4:47
  på samme måten som Euclid studerte
  trekantene og sirklene,
 • 4:47 - 4:48
  hvorfor ikke, tenkte han.
 • 4:48 - 4:51
  Hvis vi ser på et papirark,
 • 4:51 - 4:52
  og tenker på et todimensjonalt plan,
 • 4:52 - 4:54
  du kan se et papirark
 • 4:54 - 4:56
  som en del av et todimensjonalt plan.
 • 4:56 - 4:58
  Vi kaller det to dimensjoner
 • 4:58 - 5:00
  fordi du har to retninger å gå i.
 • 5:00 - 5:01
  Det er opp-ned retningen,
 • 5:01 - 5:03
  det er en retning.
 • 5:03 - 5:05
  La meg tegne den i blått,
 • 5:05 - 5:07
  fordi vi prøver å visualisere ting
 • 5:07 - 5:08
  så jeg tegner det i geometrifargen.
 • 5:08 - 5:12
  Så du har opp-ned-retningen
 • 5:12 - 5:14
  og så har du venstre-høyre-retningen.
 • 5:14 - 5:17
  Derfor heter det et to-dimensjonalt plan.
 • 5:17 - 5:18
  Hvis vi har tre dimensjoner,
 • 5:18 - 5:21
  har du en ut-inn-dimensjon.
 • 5:21 - 5:23
  Det er veldig enkelt å vise
  to dimensjoner på skjermen
 • 5:23 - 5:25
  fordi den er to-dimensjonal.
 • 5:25 - 5:27
  Og han sa, vel, du vet
 • 5:27 - 5:30
  det er to variabler her og de står
  i et forhold til hverandre,
 • 5:30 - 5:33
  så hvorfor ikke knytte hver variabel
 • 5:33 - 5:35
  til en av dimensjonene her borte?
 • 5:35 - 5:38
  Siden det er vanlig,
  la y-variablen,
 • 5:38 - 5:39
  som virkelig er den variablen
  som avhenger,
 • 5:39 - 5:40
  slik vi gjorde det,
 • 5:40 - 5:42
  avhenger den av hva x er.
 • 5:42 - 5:44
  La oss plassere den
  på den vertikale aksen,
 • 5:44 - 5:45
  og den uavhengige variabelen,
 • 5:45 - 5:47
  der jeg valgte verdier vilkårlig,
 • 5:47 - 5:48
  for å se hva y blir,
 • 5:48 - 5:51
  la oss plassere den
  på den horisontale aksen.
 • 5:51 - 5:53
  Det var faktisk Descartes
 • 5:53 - 5:56
  som startet tradisjonen
  med å bruke x-er, y-er
 • 5:56 - 5:59
  og som vi skal se z-er,
  i utstrakt grad i algebra,
 • 5:59 - 6:02
  som ukjente variabler sammen med
  variablene vi forandrer.
 • 6:02 - 6:04
  Men han sa, vel, hvis vi tenker på
  det på denne måten,
 • 6:04 - 6:07
  hvis vi gir et tall til disse dimensjonene,
 • 6:07 - 6:10
  la oss si at x i denne retningen
 • 6:10 - 6:16
  la oss si at dette er -3,
 • 6:16 - 6:18
  la oss si at dette er -2,
 • 6:18 - 6:19
  dette er -1,
 • 6:19 - 6:21
  dette er 0.
 • 6:21 - 6:24
  Jeg gir bare tall til x retningen,
 • 6:24 - 6:25
  venstre-høyre-retningen.
 • 6:25 - 6:27
  Dette er pluss 1,
 • 6:27 - 6:28
  dette er pluss 2
 • 6:28 - 6:30
  og dette er pluss 3.
 • 6:30 - 6:32
  Vi kan gjøre det samme i y-retningen.
 • 6:32 - 6:34
  Så la oss se, dette blir
 • 6:34 - 6:40
  la oss si at dette er -5, -4, -3
 • 6:40 - 6:42
  forresten, la meg gjøre det
  litt mer elegant,
 • 6:42 - 6:45
  la meg rydde opp litt.
 • 6:45 - 6:48
  La meg viske ut dette og utvide det litt
 • 6:48 - 6:50
  slik at jeg kan gå helt ned til -5
 • 6:50 - 6:52
  uten at det blir for rotete.
 • 6:52 - 6:53
  Så la oss gå helt ned hit.
 • 6:53 - 6:55
  Så vi kan nummerere det.
 • 6:55 - 6:58
  Dette er 1, dette er 2, dette er 3,
 • 6:58 - 7:01
  og dette blir -1,
 • 7:01 - 7:03
  -2 og disse er alle konvensjoner,
 • 7:03 - 7:04
  det kan gjøres på en annen måte.
 • 7:04 - 7:06
  Vi kunne bestemt oss for å
  plassere x-en der
 • 7:06 - 7:07
  og y-en der.
 • 7:07 - 7:08
  og gjøre dette til den positive retningen,
 • 7:08 - 7:09
  og dette til den negative.
 • 7:09 - 7:11
  Men dette er bare en konvensjon som
  folk begynte å bruke,
 • 7:11 - 7:13
  og det begynte med Descartes.
 • 7:13 - 7:18
  -2, -3, -4 og -5.
 • 7:18 - 7:20
  Han sa, jeg kan forbinde
 • 7:20 - 7:23
  hvert av disse verdiparene med
 • 7:23 - 7:25
  et to-dimensjonalt punkt.
 • 7:25 - 7:28
  Jeg kan ta x-koordinaten,
  jeg kan ta x-verdien,
 • 7:28 - 7:30
  her borte og si, OK, det er -2,
 • 7:30 - 7:34
  det ville blitt rett der borte langs
  venstre-høyre-retningen,
 • 7:34 - 7:36
  jeg går mot venstre fordi det er minus,
 • 7:36 - 7:39
  og den er forbundet med -5
  i den vertikale retningen.
 • 7:39 - 7:42
  Så jeg sier at y verdien er -5.
 • 7:42 - 7:46
  Hvis jeg går to til venstre og 5 ned,
 • 7:46 - 7:49
  kommer jeg til dette punktet her borte.
 • 7:49 - 7:54
  Så han sa, disse to verdiene -2 og -5,
 • 7:54 - 7:56
  kan jeg forbinde med dette punktet
 • 7:56 - 7:59
  på dette planet her borte, i dette
  to-dimensjonale planet.
 • 7:59 - 8:03
  Dette punktet har koordinatene,
 • 8:03 - 8:06
  og forteller meg hvor jeg finner
  punktet (-2, -5).
 • 8:06 - 8:09
  Disse koordinatene heter
  "kartesiske koordinater"
 • 8:09 - 8:12
  oppkalt etter René Descartes,
 • 8:12 - 8:14
  han var den som fant på dem.
 • 8:14 - 8:15
  Han knyttet plutselig disse forholdene
 • 8:15 - 8:18
  til punkter langs et koordinatplan.
 • 8:18 - 8:20
  Så sa han, "vel ok, la oss ta en til."
 • 8:20 - 8:22
  Det er dette andre forholdet,
 • 8:22 - 8:27
  der x er lik -1, y = -3,
 • 8:27 - 8:30
  slik at x er -1, y er -3.
 • 8:30 - 8:32
  Det er punktet her borte.
 • 8:32 - 8:33
  Konvensjonen er nok en gang,
 • 8:33 - 8:34
  når du fører koordinatene,
 • 8:34 - 8:37
  skriver du x-koordinaten,
  deretter y-koordinaten.
 • 8:37 - 8:38
  Det var bare slik de
  begynte å gjøre det.
 • 8:38 - 8:42
  -1, -3 blir det punktet her borte.
 • 8:42 - 8:46
  Så har du punktet der x er 0, y er -1,
 • 8:46 - 8:48
  når x er 0 er her,
 • 8:48 - 8:50
  jeg går ikke til høyre eller venstre,
 • 8:50 - 8:53
  y er -1, som betyr at jeg går 1 ned,
 • 8:53 - 8:56
  til punktet her 0, -1.
 • 8:56 - 8:57
  Akkurat der.
 • 8:57 - 8:59
  Jeg kan fortsette å gjøre dette.
 • 8:59 - 9:04
  Når x er 1, er y 1.
 • 9:04 - 9:10
  Når x er 2, er y 3.
 • 9:10 - 9:12
  La meg skrive det i lillafargen.
 • 9:12 - 9:15
  Når x er 2, er y 3.
 • 9:15 - 9:21
  2,3, og denne i orange er 1,1.
 • 9:21 - 9:22
  Dette er fint slik.
 • 9:22 - 9:25
  Jeg bare valgte mulige xer,
 • 9:25 - 9:26
  men det han forsto var
 • 9:26 - 9:28
  at ikke bare velger man mulige xer,
 • 9:28 - 9:30
  men fortsetter du å velge xer,
 • 9:30 - 9:31
  hvis du velger alle xene i mellom
 • 9:31 - 9:34
  har du faktisk tegnet en linje.
 • 9:34 - 9:36
  Slik at hvis du tar alle mulige xer
 • 9:36 - 9:38
  ender du opp med å tegne en linje
 • 9:38 - 9:44
  som ser omtrent slik ut...her borte.
 • 9:44 - 9:48
  I ethvert forhold, velger du enhver x
 • 9:48 - 9:51
  og finner enhver y, representerer de
  egentlig et punkt på linjen.
 • 9:51 - 9:52
  En annen måte å forstå det på,
 • 9:52 - 9:54
  er at hvert punkt på linjen er
 • 9:54 - 9:57
  en løsning på likningen her.
 • 9:57 - 9:59
  Slik at hvis du har dette punktet her,
 • 9:59 - 10:02
  som ser ut som x er 1 og en halv,
 • 10:02 - 10:03
  er y 2. Så la meg skrive det.
 • 10:03 - 10:07
  1.5, 2
 • 10:07 - 10:09
  Det er løsningen på denne likningen.
 • 10:09 - 10:14
  Når x er 1.5. 2 ganger 1,5
  er 3 - 1 er 2,
 • 10:14 - 10:16
  det står her borte.
 • 10:16 - 10:17
  Plutselig kunne han bygge bro mellom
 • 10:17 - 10:22
  avstanden eller forholdet mellom
  algebra og geometri.
 • 10:22 - 10:27
  Vi kan nå visualisere alle
  x- og y-parene,
 • 10:27 - 10:31
  som tilfredstiller likningen her.
 • 10:31 - 10:36
  Slik at han var ansvarlig for
  å bygge denne broen
 • 10:36 - 10:38
  Derfor kalles koordinatene
 • 10:38 - 10:43
  vi bruker for å spesifisere disse
  punktene "kartesiske koordinater."
 • 10:43 - 10:45
  Vi skal se at er den første typen likninger
 • 10:45 - 10:49
  vi studerer er likninger av denne
  typen her borte.
 • 10:49 - 10:50
  I et tradisjonelt algebrapensum
 • 10:50 - 10:53
  kalles de lineære likninger.
 • 10:53 - 10:56
  Lineære likninger.
 • 10:56 - 10:58
  Du tenker kanskje at du ser
  at det er en likning.
 • 10:58 - 11:00
  At du ser at det er lik det.
 • 11:00 - 11:01
  Men hva er så lineært ved dem?
 • 11:01 - 11:02
  Hva får dem til å se ut som en linje?
 • 11:02 - 11:04
  For å forstå hvorfor de er lineære,
 • 11:04 - 11:07
  må du ta steget
  René Descartes tok.
 • 11:07 - 11:09
  Fordi hvis du tegner dette
 • 11:09 - 11:11
  ved å bruke kartesiske koordinater
 • 11:11 - 11:14
  på et euklidsk plan, får du en linje.
 • 11:14 - 11:16
  Og i fremtiden kommer du til å se at
 • 11:16 - 11:18
  det er andre typer likninger der du
  ikke får en linje.
 • 11:18 - 11:22
  Du får en kurve, eller noe annet merkelig noe.
Title:
Descartes og Kartesiske koordinater
Description:

Forbindelsen mellom algebra og geometri. Hva som gjør lineære likninger så lineære.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions