< Return to Video

Kako funkcionišu rasne predrasude - i kako ih suzbiti

 • 0:01 - 0:02
  Pre nekoliko godina
 • 0:02 - 0:07
  bila sam u avionu sa svojim sinom
  koji je tada imao pet godina.
 • 0:08 - 0:13
  Moj je sin bio tako uzbuđen
  što je u avionu sa mamom.
 • 0:13 - 0:16
  Gledao je okolo,
  proučavao stvari oko sebe
 • 0:16 - 0:18
  i proučavao je ljude.
 • 0:18 - 0:20
  Ugledao je jednog čoveka i rekao:
 • 0:20 - 0:23
  "Hej! Onaj čovek liči na tatu!"
 • 0:24 - 0:26
  Pogledala sam u tog čoveka
 • 0:26 - 0:30
  i on uopšte nije ličio na mog muža,
 • 0:30 - 0:31
  ali baš ni u čemu.
 • 0:31 - 0:34
  A onda sam počela da gledam po avionu
 • 0:34 - 0:40
  i primetila sam da je ovaj čovek
  bio jedini crnac u avionu.
 • 0:41 - 0:42
  Pomislila sam:
 • 0:42 - 0:44
  "U redu.
 • 0:44 - 0:47
  Moraću malo da popričam sa svojim sinom
 • 0:47 - 0:50
  o tome kako ne liče
  svi crnci jedni na druge."
 • 0:50 - 0:54
  Moj je sin podigao glavu i rekao:
 • 0:56 - 0:59
  "Nadam se da neće opljačkati avion."
 • 0:59 - 1:02
  "Šta? Šta si to rekao?", upitala sam.
 • 1:02 - 1:05
  A on će: "Pa, nadam se da taj čovek
  neće opljačkati avion."
 • 1:07 - 1:10
  "Ali, zašto bi ti pomislio
  tako nešto?", pitala sam.
 • 1:10 - 1:13
  "Znaš da tata ne bi opljačkao avion."
 • 1:13 - 1:15
  "Da, da, da, pa znam", odgovorio je.
 • 1:16 - 1:18
  "Pa, zašto bi onda to rekao?", upitah.
 • 1:20 - 1:23
  A on me je pogledao
  sa zaista tužnim izrazom lica
 • 1:24 - 1:25
  i rekao:
 • 1:27 - 1:29
  "Ne znam zašto sam to rekao.
 • 1:31 - 1:33
  Ne znam zašto sam to pomislio."
 • 1:34 - 1:37
  Živimo u vreme tako
  snažne rasne stratifikacije
 • 1:37 - 1:42
  da nam čak i petogodišnjak može reći
  šta bi trebalo da usledi,
 • 1:44 - 1:46
  čak i bez prestupnika,
 • 1:46 - 1:49
  čak i bez eksplicitne mržnje.
 • 1:50 - 1:54
  Ova veza između crne boje kože i zločina
 • 1:54 - 1:58
  uvukla se u um mog petogodišnjaka.
 • 2:00 - 2:03
  Ona se uvlači u svu našu decu,
 • 2:04 - 2:06
  u sve nas.
 • 2:07 - 2:10
  Naši umovi se oblikuju
  po rasnim disparitetima
 • 2:10 - 2:12
  koje vidimo u svetu
 • 2:13 - 2:18
  i po narativima koji nam pomažu
  da shvatimo razlike koje vidimo:
 • 2:20 - 2:22
  "Oni ljudi su skloni kriminalu."
 • 2:22 - 2:24
  "Oni ljudi su nasilni."
 • 2:24 - 2:27
  "Onih se ljudi treba bojati."
 • 2:28 - 2:31
  Kada je moj istraživački tim
  doveo ljude u našu laboratoriju
 • 2:31 - 2:33
  i pokazivao im lica,
 • 2:33 - 2:40
  utvrdili smo da ih pogled na lica crnaca
  navodi da mutne slike oružja
 • 2:40 - 2:44
  vide jasnije i uočavaju brže.
 • 2:44 - 2:47
  Predrasuda ne kontroliše
  samo ono što vidimo,
 • 2:47 - 2:49
  nego i gde gledamo.
 • 2:49 - 2:52
  Utvrdili smo da podsticanje ljudi
  da pomisle na nasilni zločin
 • 2:52 - 2:56
  može da ih navede da usmere
  pogled na lice crnca,
 • 2:56 - 2:59
  a skrenu ga sa lica belca.
 • 2:59 - 3:02
  Podsticanje policajaca da pomisle
  na hvatanje i pucanje
 • 3:02 - 3:04
  i hapšenje
 • 3:04 - 3:08
  takođe ih navodi da pogled
  usmere na lica crnaca.
 • 3:08 - 3:13
  Predrasuda može zaraziti sve aspekte
  našeg krivično-pravnog sistema.
 • 3:13 - 3:16
  U velikom skupu podataka
  vezanih za osuđenike na smrt,
 • 3:16 - 3:20
  utvrdili smo da što je osoba tamnija,
  više nego duplo se uvećavaju šanse
 • 3:20 - 3:22
  da dobije smrtnu kaznu -
 • 3:23 - 3:26
  barem kada su njihove žrtve bile belci.
 • 3:26 - 3:27
  Ovaj ishod je bitan,
 • 3:27 - 3:31
  čak imajući u vidu da smo
  uzeli u obzir težinu zločina
 • 3:31 - 3:33
  i privlačnost okrivljenog.
 • 3:33 - 3:36
  I, bez obzira šta smo kontrolisali,
 • 3:36 - 3:39
  otkrili smo da se crnci kažnjavaju
 • 3:39 - 3:43
  srazmerno crnoj boji i njihovim
  fizičkim karakteristikama:
 • 3:43 - 3:45
  što su crnji,
 • 3:45 - 3:47
  to je veća šansa
  da će dobiti smrtnu kaznu.
 • 3:47 - 3:51
  Predrasude takođe mogu uticati na to
  kako se nastavnici ophode prema učenicima.
 • 3:52 - 3:56
  Moje kolege i ja smo utvrdili
  da su nastavnici skloni
 • 3:56 - 4:00
  da disciplinuju crnce srednjoškolce
  na mnogo strožiji način
 • 4:00 - 4:01
  nego belce
 • 4:01 - 4:04
  za iste prekršaje.
 • 4:04 - 4:05
  U skorašnjoj studiji
 • 4:05 - 4:09
  utvrdili smo da nastavnici tretiraju
  crne učenike kao grupu,
 • 4:09 - 4:12
  a bele kao pojedince.
 • 4:12 - 4:16
  Ako se, na primer,
  crni učenik nedolično ponaša
 • 4:16 - 4:21
  i onda drugi crni učenik to isto uradi
  nekoliko dana posle,
 • 4:21 - 4:24
  reakcija nastavnika na ponašanje
  tog drugog crnog učenika je
 • 4:24 - 4:26
  kao da se on nedolično ponašao dvaput.
 • 4:27 - 4:30
  To je kao da se gresi jednog deteta
 • 4:30 - 4:32
  nagomilavaju na drugo dete.
 • 4:32 - 4:35
  Stvaramo kategorije da bismo
  svetu dali smisao,
 • 4:35 - 4:40
  da bismo uspostavili
  neku kontrolu i koherentnost
 • 4:40 - 4:44
  sa podražajima
  kojima nas stalno bombarduju.
 • 4:44 - 4:48
  Kategorizacija i predrasude koje ona seje
 • 4:48 - 4:53
  omogućava našem mozgu
  da brže i efikasnije pravi procene,
 • 4:53 - 4:56
  a to radimo instinktivno
  se oslanjajući na obrasce
 • 4:56 - 4:58
  koji se čine predvidivim.
 • 4:58 - 5:04
  Ipak, kao što nam kategorije koje stvaramo
  dozvoljavaju da donosimo brze odluke,
 • 5:04 - 5:07
  one takođe pojačavaju predrasude.
 • 5:07 - 5:10
  Tako da upravo stvari
  koje nam pomažu da vidimo svet,
 • 5:11 - 5:13
  isto tako nas mogu zaslepeti.
 • 5:14 - 5:16
  One čine naše odluke lakim,
 • 5:16 - 5:18
  bez napora.
 • 5:19 - 5:21
  Ali, to dolazi uz veliku cenu.
 • 5:22 - 5:24
  Pa, šta možemo da uradimo?
 • 5:25 - 5:27
  Svi smo podložni predrasudama,
 • 5:27 - 5:30
  ali im ipak ne podležemo stalno.
 • 5:30 - 5:33
  Postoje određeni uslovi
  pod kojima predrasude ožive
 • 5:33 - 5:36
  i oni pod kojima se one priguše.
 • 5:36 - 5:38
  Da vam dam primer.
 • 5:39 - 5:43
  Mnogi znaju za tehnološku
  kompaniju Nextdoor.
 • 5:44 - 5:51
  Dakle, njihova svrha je stvoriti
  jače, zdravije i bezbednije susedstvo.
 • 5:51 - 5:54
  I tako oni nude ovaj onlajn prostor
 • 5:54 - 5:58
  gde susedi mogu dobiti
  i podeliti informacije.
 • 5:58 - 6:02
  Ipak, Nextdoor je ubrzo shvatio
  da imaju problem
 • 6:02 - 6:03
  sa rasnim profilisanjem.
 • 6:04 - 6:06
  Kao uobičajen slučaj,
 • 6:06 - 6:08
  ljudi bi pogledali kroz prozor
 • 6:08 - 6:12
  i ugledali crnca u svom inače belom kvartu
 • 6:12 - 6:17
  i naprečac bi zaključili
  da on ne smera ništa dobro,
 • 6:17 - 6:21
  čak i ako ne postoji dokaz
  o kriminalnim aktivnostima.
 • 6:21 - 6:24
  Na mnoge načine, kako se ponašamo onlajn
 • 6:24 - 6:27
  je odraz onoga kako se ponašamo
  u stvarnom svetu.
 • 6:27 - 6:31
  Ali ono što ne želimo je da stvorimo
  jedan jednostavan sistem
 • 6:31 - 6:35
  koji može pojačati predrasude
  i produbiti rasne različitosti,
 • 6:36 - 6:38
  umesto da ih ukloni.
 • 6:39 - 6:42
  Tako je saosnivač Nextdoora
  kontaktirao mene i ostale
 • 6:42 - 6:44
  da bismo pokušali da pronađemo rešenje.
 • 6:44 - 6:48
  Shvatili su da će, u cilju suzbijanja
  rasnog profilisanja na platformi,
 • 6:48 - 6:50
  morati dodati otpor,
 • 6:50 - 6:53
  drugim rečima, moraće
  da nateraju korisnike da uspore.
 • 6:53 - 6:55
  Prema tome, Nextdoor je morao
  da donese odluku
 • 6:55 - 6:58
  i protivno svakom,
  onom unutrašnjem impulsu,
 • 6:58 - 7:00
  odlučili su da ga dodaju.
 • 7:00 - 7:04
  Uradili su to tako što su dodali
  jednostavnu čeklistu.
 • 7:04 - 7:06
  Na njoj su bile tri stavke.
 • 7:06 - 7:09
  Prvo, zamolili su korisnike da zastanu
 • 7:09 - 7:14
  i razmisle, "Šta je ova osoba radila
  da se čini sumnjivom?"
 • 7:15 - 7:19
  Kategorija "crnac" nije osnova za sumnju.
 • 7:19 - 7:25
  Drugo, tražili su od korisnika da opišu
  fizičke osobine osobe,
 • 7:25 - 7:27
  a ne samo njihovu rasu i pol.
 • 7:28 - 7:31
  Treće, shvatili su da dosta ljudi
 • 7:31 - 7:34
  ne zna šta je to rasno profilisanje
 • 7:34 - 7:36
  niti da se njime bave.
 • 7:36 - 7:40
  Zato im je Nextdoor dao definiciju
 • 7:40 - 7:43
  i rekao im da je to strogo zabranjeno.
 • 7:43 - 7:46
  Mnogi od vas su videli
  znakove na aerodromima
 • 7:46 - 7:49
  i na metro stanicama koji kažu:
  "Ako vidite nešto, skrenite pažnju na to."
 • 7:50 - 7:53
  Nextdoor je pokušao ovo modifikovati.
 • 7:54 - 7:56
  "Ako uočite nešto sumnjivo,
 • 7:56 - 7:58
  recite nešto konkretno."
 • 7:59 - 8:04
  Koristeći ovu strategiju,
  jednostavnim usporavanjem korisnika,
 • 8:04 - 8:10
  Nextdoor je uspeo da suzbije
  rasno profilisanje za 75 posto.
 • 8:10 - 8:13
  Sada, često mi ljudi kažu,
 • 8:13 - 8:17
  "Ne možete dodati tu kočnicu
  u svakoj situaciji, u svakom kontekstu,
 • 8:17 - 8:22
  a posebno ne za one koji stalno
  donose odluke u deliću sekunde."
 • 8:23 - 8:25
  Ali, ispostavilo se da možemo to uraditi
 • 8:25 - 8:28
  u više situacija nego što mislimo.
 • 8:28 - 8:30
  Radeći sa Policijskom upravom Ouklanda
 • 8:30 - 8:32
  u Kaliforniji,
 • 8:32 - 8:35
  ja i mnoge moje kolege smo uspeli
  da pomognemo policiji
 • 8:35 - 8:38
  da smanji broj onih koje su zaustavljali,
 • 8:38 - 8:42
  a koji nisu počinili nikakvo
  ozbiljno krivično delo.
 • 8:42 - 8:44
  A to smo uradili
  tako što smo naveli policajce
 • 8:44 - 8:49
  da se zapitaju pre nego što
  nekog zaustave radi provere:
 • 8:49 - 8:52
  "Da li vršim ovu proveru
  na osnovu razumne odluke,
 • 8:52 - 8:54
  da ili ne?"
 • 8:55 - 8:57
  Drugim rečima,
 • 8:58 - 9:02
  da li imam prethodne informacije
  koje povezuju dotičnu osobu
 • 9:02 - 9:04
  sa određenim krivičnim delom?
 • 9:05 - 9:06
  Dodavanjem ovog pitanja
 • 9:06 - 9:09
  na formular koji policajci
  popunjavaju tokom provere
 • 9:09 - 9:11
  postižemo da oni uspore, zastanu,
 • 9:11 - 9:15
  razmisle, "Zašto želim
  da zaustavim ovu osobu?"
 • 9:17 - 9:22
  U 2017, pre nego što smo formularu dodali
  ovo pitanje koje potiče na razmišljanje,
 • 9:24 - 9:28
  policajci su izvršili
  oko 32 000 provera po gradu.
 • 9:28 - 9:32
  Sledeće godine, sa dodatkom ovog pitanja,
 • 9:32 - 9:34
  ovo je palo na 19 000 provera.
 • 9:34 - 9:39
  Samo provera Afroamerikanaca
  je pala za 43 posto.
 • 9:40 - 9:44
  A zaustavljanje manjeg broja crnaca
  nije učinilo grad ništa opasnijim.
 • 9:44 - 9:47
  U stvari, stopa kriminala
  je nastavila da pada
 • 9:47 - 9:50
  i grad je postao bezbedniji za sve.
 • 9:50 - 9:56
  Tako da je jedno rešenje u smanjenju
  broja nepotrebnih provera.
 • 9:56 - 10:02
  Drugo bi bilo bolji kvalitet
  provera koje policija napravi.
 • 10:03 - 10:05
  I tehnologija nam može ovde pomoći.
 • 10:05 - 10:08
  Svi znamo za smrt Džordža Flojda,
 • 10:08 - 10:13
  jer oni koji su mu pokušali pomoći
  su držali mobilne telefone
 • 10:13 - 10:19
  da bi snimili taj strašni,
  tragični susret sa policijom.
 • 10:19 - 10:24
  Ali, mi imamo razne vrste tehnologije
  koje ne koristimo u službi dobrog.
 • 10:24 - 10:26
  Od policijskih stanica širom zemlje
 • 10:26 - 10:30
  sada se traži da nose kamere na sebi
 • 10:30 - 10:36
  tako da imamo snimke ne samo
  najekstremnijih i užasnih susreta,
 • 10:36 - 10:39
  nego i svakodnevnih interakcija.
 • 10:39 - 10:41
  Sa interdisciplinarnim timom sa Stanforda,
 • 10:41 - 10:44
  počeli smo da koristimo
  tehnike mašinskog učenja
 • 10:44 - 10:48
  da bismo analizirali veliki broj susreta.
 • 10:48 - 10:52
  Ovo smo uradili da bismo bolje razumeli
  šta se dešava tokom rutinskih provera.
 • 10:52 - 10:54
  Došli smo do saznanja da,
 • 10:54 - 10:58
  čak i onda kada se policajci
  ponašaju profesionalno,
 • 10:59 - 11:03
  ipak razgovaraju sa vozačima crncima
  sa manje uvažavanja nego sa belcima.
 • 11:04 - 11:08
  U stvari, po rečima
  koje policajci koriste u govoru,
 • 11:08 - 11:13
  mogli smo pretpostaviti da li su
  razgovarali sa crncem ili belcem.
 • 11:13 - 11:19
  Problem je što veliku većinu
  snimaka sa ovih kamera
 • 11:19 - 11:21
  ne koriste u policijskim stanicama
 • 11:21 - 11:24
  da bi razumeli šta se događa na ulici
 • 11:24 - 11:26
  ili za obuku policajaca.
 • 11:27 - 11:28
  A to je šteta.
 • 11:29 - 11:34
  Kako se rutinska provera pretvori
  u susret sa smrtnim ishodom?
 • 11:34 - 11:36
  Kako se to dogodilo
  u slučaju Džordža Flojda?
 • 11:38 - 11:40
  Kako se to dogodilo u drugim slučajevima?
 • 11:40 - 11:43
  Kada je moj stariji sin imao 16 godina,
 • 11:43 - 11:46
  shvatio je da kada belci pogledaju u njega
 • 11:46 - 11:48
  osećaju strah.
 • 11:49 - 11:52
  Liftovi su najgori, kaže.
 • 11:52 - 11:55
  Kada se vrata zatvore,
 • 11:55 - 11:58
  ljudi se zateknu u ovom malom prostoru
 • 11:58 - 12:02
  sa nekim za koga su naučeni
  da ima veze sa opasnošću.
 • 12:03 - 12:06
  Moj sin oseća taj nemir
 • 12:06 - 12:09
  i nasmeši se da ih umiri,
 • 12:09 - 12:11
  da umiri njihov strah.
 • 12:11 - 12:13
  Kada progovori,
 • 12:13 - 12:15
  njihova se tela opuste.
 • 12:15 - 12:17
  Lakše dišu.
 • 12:17 - 12:20
  Prija im modulacija njegovog glasa,
 • 12:20 - 12:22
  njegova dikcija, izbor reči.
 • 12:23 - 12:25
  Zvuči kao jedan od njih.
 • 12:25 - 12:30
  Nekada sam mislila da je moj sin
  prirodno ekstrovertan, kao i njegov otac.
 • 12:30 - 12:33
  Ali, tada sam shvatila, u tom razgovoru,
 • 12:34 - 12:39
  da njegov osmeh nije znak
  da on želi da stupi u kontakt
 • 12:39 - 12:41
  sa potencijalnim neznancima.
 • 12:42 - 12:46
  To je bio talisman kojeg je
  koristio da bi se zaštitio,
 • 12:46 - 12:52
  veština preživljavanja koju je izgradio
  tokom hiljada vožnji liftom.
 • 12:52 - 12:58
  Učio je kako da ublaži tenziju
  koju je stvarala njegova boja kože
 • 12:59 - 13:02
  i to je ugrozilo i njegov vlastiti život.
 • 13:03 - 13:06
  Znamo da je mozak
  predodređen za predrasude,
 • 13:06 - 13:11
  a jedan od načina da se one nadvladaju
  je da se zastane i razmisli
 • 13:11 - 13:13
  o dokazima za naše pretpostavke.
 • 13:13 - 13:15
  Zato se moramo zapitati:
 • 13:15 - 13:20
  kakve pretpostavke unosimo
  kad kročimo u lift?
 • 13:22 - 13:23
  Ili u avion?
 • 13:24 - 13:28
  Kako da postanemo svesni
  svojih nesvesnih predrasuda?
 • 13:28 - 13:31
  Koga te pretpostavke štite?
 • 13:33 - 13:35
  Koga one ugrožavaju?
 • 13:36 - 13:38
  Dok se ovo ne zapitamo
 • 13:39 - 13:44
  i ne budemo insistirali da naše škole
  i sudovi i policijske stanice
 • 13:44 - 13:46
  i sve institucije ne urade isto,
 • 13:48 - 13:52
  nastavićemo da dozvoljavamo predrasudama
 • 13:52 - 13:53
  da nas zaslepljuju.
 • 13:53 - 13:55
  Ako to učinimo,
 • 13:56 - 13:59
  niko od nas neće biti zaista bezbedan.
 • 14:02 - 14:03
  Hvala.
Title:
Kako funkcionišu rasne predrasude - i kako ih suzbiti
Speaker:
Dženifer L. Eberhart (Jennifer L. Eberhardt)
Description:

Naš mozak stvara kategorije da bi shvatio svet oko nas, prepoznao obrasce i brzo donosio odluke. Ali, ova sposobnost stvaranja kategorija takođe uzima svoj danak u smislu formiranja nesvesnih predrasuda. U ovom snažnom govoru psiholog Dženifer L. Eberhart istražuje kako su naše predrasude nepravedno usmerene na crnce na svim društvenim nivoima - od škole i društvenih medija do ophođenja policije i krivično-pravnog sistema - i govori o tome kako nam stvaranje određenih kočnica može pomoći da to zaustavimo i aktivno se pozabavimo ovim zabrinjavajućim problemom.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:17

Serbian subtitles

Revisions