< Return to Video

سیلا الوورتی : جدال و مقاومت بدون خشونت

 • 0:00 - 0:04
  در طول ۵۰ سال تلاشم برای پیشگیری از وقوع جنگ
 • 0:04 - 0:08
  یک سوال همیشه در ذهن من بوده است:
 • 0:08 - 0:12
  "چگونه با خشونت افراطی بدون استفاده از
 • 0:12 - 0:15
  نیروی زور متقابل، باید برخورد کرد؟"
 • 0:15 - 0:18
  وقتی شما با وحشی گری روبرو می شوید،
 • 0:18 - 0:21
  حالا می خواهد برخورد یک بچه با زورگویی دیگر در زمین بازی باشد،
 • 0:21 - 0:22
  یا خشونت خانوادگی --
 • 0:22 - 0:25
  یا خشونت موجود در خیابان های سوریۀ امروز که
 • 0:25 - 0:28
  با تانک و ترکش مواجه هستند،
 • 0:28 - 0:31
  موثرترین و کارآمدترین راه برخورد چیست؟
 • 0:31 - 0:34
  مقابله به مثل؟ تسلیم شدن؟
 • 0:34 - 0:37
  استفاده از خشونت بیشتر؟
 • 0:37 - 0:41
  این سوال که " من چگونه با یک زورگو باید مقابله کنم،
 • 0:41 - 0:45
  بدون آنکه خودم تبدیل به یک گردن کلفت بی شرف شوم؟"
 • 0:45 - 0:48
  سوالی است که از بچگی برایم مطرح بوده است.
 • 0:48 - 0:50
  یادم می آید حدود ۱۳ سالم بود و
 • 0:50 - 0:55
  محو تلویزیون سیاه و سفید و برفکی در پذیرایی خانه شده بودم
 • 0:55 - 1:00
  درست زمانی بود که شوروی ها با تانک وارد بوداپست می شدند و
 • 1:00 - 1:03
  می دیدم که بچه های نه چندان بزرگتر از من
 • 1:03 - 1:05
  خودشان را جلوی تانک ها می اندازند و
 • 1:05 - 1:07
  تانک ها آن ها را زیر می گرفتند.
 • 1:07 - 1:11
  سریعا رفتم طبقه بالا و شروع کردم به بستن چمدانم.
 • 1:11 - 1:14
  مادرم آمد و گفت: " معلوم هست داری چیکار می کنی؟ "
 • 1:14 - 1:16
  گفتم: " دارم میرم بوداپست."
 • 1:16 - 1:19
  مادرم پرسید: " اونجا چه خبره؟ "
 • 1:19 - 1:21
  گفتم " بچه ها دارن اونجا کشته می شن،
 • 1:21 - 1:23
  اتفاقات وحشتناکی داره میفتد"
 • 1:23 - 1:25
  و او جواب داد " اینقدر احمق نباش."
 • 1:25 - 1:27
  و من گریه ام گرفت.
 • 1:27 - 1:29
  مادرم مرا درک کرد و گفت،
 • 1:29 - 1:31
  "خوب، به نظرم موضوع مهمیه.
 • 1:31 - 1:34
  ولی تو هنوز خیلی کوچیکی و کاری ازت بر نمیاد.
 • 1:34 - 1:37
  احتیاج به آموزش داری. من بهت کمک می کنم.
 • 1:37 - 1:39
  فقط چمدونت را باز کن"
 • 1:39 - 1:42
  و اینظوری شد که من آموزش های لازم رو دیدم
 • 1:42 - 1:46
  و بیشتر دهه ۲۰ سالگیم رو در آفریقا کار کردم.
 • 1:46 - 1:50
  اما فهمیدم که مهم ترین اصلی رو که باید یاد می گرفتم
 • 1:50 - 1:52
  در طول دوره های آموزشی یاد نگرفتم.
 • 1:52 - 1:55
  می خواستم بفهمم که
 • 1:55 - 1:59
  خشونت چگونه کار می کند؟ سرکوب چطور؟
 • 1:59 - 2:04
  و از آن موقع تا حالا این را درک کرده ام که:
 • 2:04 - 2:08
  زورگوها ازخشونت به ۳ روش استفاده می کنند.
 • 2:08 - 2:13
  آنها از خشونت سیاسی برای ایجاد ترس و وحشت،
 • 2:13 - 2:19
  خشونت فیزیکی برای ایجاد تهدید و رعب،
 • 2:19 - 2:26
  و از خشونت رفتاری و یا احساسی برای کوچک و خوار کردن استفاده می کنند.
 • 2:26 - 2:29
  و به ندرت و در موارد خیلی کمی
 • 2:29 - 2:33
  استفاده از خشونت بیشتر، موثر خواهد بود.
 • 2:33 - 2:39
  نلسون ماندلا با باور به خشونت به زندان رفت
 • 2:39 - 2:41
  و ۲۷ سال بعد
 • 2:41 - 2:43
  او و یارانش
 • 2:43 - 2:45
  به آرامی و با دقت
 • 2:45 - 2:50
  مهارت های باور نکردنی که مورد نیازشان بود را پرورش دادند،
 • 2:50 - 2:54
  مهارتهای مورد نیاز برای اینکه یکی از فاسدترین دولت های دنیا را
 • 2:54 - 2:56
  با یک دموکراسی جایگزین کنند.
 • 2:56 - 3:01
  و آنها این کار را بدون هیچ گونه خشونتی انجام دادند.
 • 3:01 - 3:08
  آنها فهمیدند استفاده از زور در مقابل زور
 • 3:08 - 3:13
  فایده ای ندارد.
 • 3:13 - 3:15
  پس چه باید کرد؟
 • 3:15 - 3:19
  در طول سالها من چندین روش کارآمد را بدست آوردهام --
 • 3:19 - 3:21
  البته که روشهای دیگری هم وجود دارد --
 • 3:21 - 3:23
  که کارآمد و موثر و مفید هستند.
 • 3:23 - 3:25
  اولین روش
 • 3:25 - 3:27
  این است که تغییر باید اتفاق بیفتد
 • 3:27 - 3:31
  تغییر "اینجا" باید اتفاق بیفتد، در درون من.
 • 3:31 - 3:36
  این واکنش و برخورد من در مقابل ظلم است
 • 3:36 - 3:38
  که تحت کنترل خود من هست
 • 3:38 - 3:41
  و می توانم تغییرش بدهم.
 • 3:41 - 3:45
  و لازمۀ این امر بالا بردن میزان خودآگاهی است.
 • 3:45 - 3:47
  بدین معنا که باید بدانم نقطه جوشم کجاست،
 • 3:47 - 3:50
  کجا کم می آورم و فرو می پاشم،
 • 3:50 - 3:54
  نقاط قوت من چه هستند،
 • 3:54 - 3:57
  نقاط ضعف من چی هستند.
 • 3:57 - 3:58
  چه موقع نا امید و تسلیم می شوم؟
 • 3:58 - 4:03
  در حمایت از چه چیزی به پا می خیزم؟
 • 4:03 - 4:08
  برای جواب به این سوالها، مدیتیشن یا خودشناسی
 • 4:08 - 4:11
  یکی از چندین راه های موجود است -- البته که تنها راه نیست --
 • 4:11 - 4:12
  یکی از راه های به دست آوردن
 • 4:12 - 4:16
  این گونه از قدرت درونی است.
 • 4:16 - 4:19
  و قهرمان من در این زمینه - مثل "ساتیش"-
 • 4:19 - 4:22
  'آنگ سان سو چی' در برمه است.
 • 4:22 - 4:25
  او یک گروه از دانشجویان را
 • 4:25 - 4:28
  در تظاهرات خیابانی در" رانگون" رهبری می کرد.
 • 4:28 - 4:32
  آنها به گوشه ای رسیدند که جلویشان ردیفی از مسلسل ها صف کشیده بودند.
 • 4:32 - 4:33
  او همان موقع فهمید که
 • 4:33 - 4:37
  سربازان روبرویش با دستانی لرزان بر روی ماشه ها،
 • 4:37 - 4:43
  بیشتر از دانشجویان پشت سرش ترسیده اند.
 • 4:43 - 4:45
  ولی به دانشجویان گفت که بنشینند.
 • 4:45 - 4:53
  او با خونسردی و اعصاب مسلط به جلو قدم برداشت
 • 4:53 - 4:56
  بدون نشان دادن هیچ علامتی از ترس
 • 4:56 - 5:00
  و همین خصوصیات باعث شد او مستقیما به سمت اولین تفنگ روبرویش برود
 • 5:00 - 5:04
  و دستش را روی تفنگ بگذارد و آن را به پایین بکشد.
 • 5:09 - 5:12
  هیچ خونی ریخته نشد.
 • 5:12 - 5:16
  بنابراین فایدۀ غلبه و مهار ترس را دیدیم --
 • 5:16 - 5:18
  نه تنها در مقابل مسلسل ها،
 • 5:18 - 5:23
  بلکه در مقابل چاقو در دعوای خیابانی هم باید بر ترس غلبه کرد.
 • 5:23 - 5:25
  ولی برای این کار نیازمند تمرین هستیم.
 • 5:25 - 5:27
  پس ترسمان چه می شود؟
 • 5:27 - 5:32
  من یک شعار کوتاه دارم:
 • 5:32 - 5:35
  ترس من چاق تر و بزرگ تر می شود،
 • 5:35 - 5:37
  هر قدر که من به آن انرژی و بهای بیشتری بدهم.
 • 5:37 - 5:40
  و اگر زیادی بزرگ شد،
 • 5:40 - 5:42
  پس حتما اتفاق می افتد.
 • 5:42 - 5:46
  همه ما با سندروم ساعت ۳ صبح آشنا هستیم،
 • 5:46 - 5:49
  چیزی که نگرانتان کرده است شما را از خواب می پراند.
 • 5:49 - 5:52
  آدمهای زیادی با این مشکل را دیده ام --
 • 5:52 - 5:55
  و یک ساعت در تخت غلت می زنید،
 • 5:55 - 5:57
  ولی بدتر و بدتر می شود،
 • 5:57 - 6:00
  و ساعت ۴ می شود و در حالیکه به بالش چسبیده اید
 • 6:00 - 6:02
  با یک هیولا به این بزرگی روبرو هستید.
 • 6:02 - 6:04
  تنها چاره این هست که
 • 6:04 - 6:06
  بلند شوید، یک چایی دم کنید
 • 6:06 - 6:11
  و ترستان را مانند یک بچه کنار خودتان بنشانید.
 • 6:11 - 6:14
  شما آدم بزرگ هستید.
 • 6:14 - 6:16
  ترس همان بچه است
 • 6:16 - 6:17
  و شما با ترس باید صحبت کنید.
 • 6:17 - 6:20
  ازش بپرسید که چه می خواهد و به چه چیزی نیاز دارد؟
 • 6:20 - 6:25
  چطور می توان آنرا بهبود بخشید؟
 • 6:25 - 6:27
  بچه چگونه می تواند احساس قوی تر بودن بکند؟
 • 6:27 - 6:28
  و یک برنامه بریزید.
 • 6:28 - 6:30
  و بگویید " خوب الان بر می گردیم به رختخواب.
 • 6:30 - 6:34
  ساعت هفت و نیم بلند می شویم و این کارهای برنامه ریزی شده را آن موقع باید انجام دهیم. "
 • 6:34 - 6:40
  من یکی از این مشکلات ۳ صبحی را همین یکشنبه داشتم --
 • 6:40 - 6:44
  ترس از اینجا آمدن و صحبت با شما.
 • 6:44 - 6:46
  (خنده حضار)
 • 6:46 - 6:47
  و همان دستورالعمل را اجرا کردم.
 • 6:47 - 6:51
  بلند شدم، چایی دم کردم، با ترس نشستم و باقی مراحل را اجرا کردم
 • 6:51 - 6:55
  و الان اینجا هستم -- هنوز تا حدی در شوک، ولی اینجا هستم.
 • 6:55 - 7:00
  (تشویق حضار)
 • 7:00 - 7:02
  خوب، پس این ترس بود. اما خشم چطور؟
 • 7:02 - 7:07
  هرجایی که بی عدالتی هست، خشم هم هست.
 • 7:07 - 7:10
  ولی خشم مثل بنزین می ماند،
 • 7:10 - 7:13
  و اگر به فردی آن را بپاشید و کبریتی را آتش بزنید،
 • 7:13 - 7:15
  یک جهنم برای خودتان ساخته اید.
 • 7:15 - 7:20
  ولی خشم به عنوان یک محرک - درون یک موتور- می تواند قدرتمند باشد.
 • 7:20 - 7:24
  اگر بتوانیم خشم خودمان را داخل یک موتور قرار بدهیم،
 • 7:24 - 7:26
  می تواند ما را به جلو هدایت کند،
 • 7:26 - 7:29
  می تواند به ما در لحظه های وحشتناک برای عبور کمک کند و
 • 7:29 - 7:33
  می تواند به ما قدرت درونی واقعی بدهد.
 • 7:33 - 7:36
  و من این را در زمان کار کردنم با
 • 7:36 - 7:38
  وضع کنندگان قوانین سلاح های اتمی یاد گرفتم.
 • 7:38 - 7:41
  زیرا در آغاز من عصبانی و کفری بودم
 • 7:41 - 7:44
  به خاطر خطری که آنها، ما را در معرضش قرار می دادند،
 • 7:44 - 7:50
  تا حدی که فقط می خواستم بحث کنم و بهشان ثابت کنم اشتباه می کنند.
 • 7:50 - 7:52
  که مصداق کامل وقت تلف کردن بود.
 • 7:52 - 7:56
  برای شروع یک گفتگو برای ایجاد تغییر
 • 7:56 - 7:58
  باید خشم خودمان را کنترل کنیم.
 • 7:58 - 8:03
  عیبی ندارد از دست چیزی عصبانی باشیم --
 • 8:03 - 8:05
  سلاح های اتمی در این مورد خاص --
 • 8:05 - 8:09
  ولی از دست کسی عصبانی بودن بی نتیجه است.
 • 8:09 - 8:11
  آنها مثل ما آدمیزاد هستند.
 • 8:11 - 8:14
  و به نظر خودشان در حال انتخاب بهترین تصمیم هستند.
 • 8:14 - 8:18
  و این (بهترین تصمیم) همان چیزی است که باید درباره اش با آنها گفتگو کنیم.
 • 8:18 - 8:21
  پس این سومین مورد بود، خشم و عصبانیت.
 • 8:21 - 8:22
  و مرا به این معما می رساند که
 • 8:22 - 8:25
  چه خبر است یا من فکر می کنم که چیزی که در حال اتفاق افتادن است
 • 8:25 - 8:26
  در دنیای امروز،
 • 8:26 - 8:30
  این است که در قرن گذشته قدرت سلسله مراتبی و از بالا به پایین بوده است.
 • 8:30 - 8:35
  هنوز این دولت ها بودند که به مردم می گفتند باید چه کار بکنند.
 • 8:35 - 8:37
  در قرن جدید تغییری ایجاد شده است.
 • 8:37 - 8:41
  قدرت از پایین به بالا و یا قدرت در سطوج پائین جامعه تقسیم شده است.
 • 8:41 - 8:44
  درست مثل قارچ هایی که از لابه لای درزهای بتون رشد می کنند.
 • 8:44 - 8:51
  مردم با مردم، کیلومترها دور از هم، به گفته "باندی"، متحد می شوند تا
 • 8:51 - 8:53
  تغییر ایجاد کنند.
 • 8:53 - 8:57
  "Peace Direct- بنیادی برای گسترش صلح در دنیا به این نام" از همان ابتدا فهمید که
 • 8:57 - 9:01
  در مناطق با درگیری های زیاد، خود مردم محلی
 • 9:01 - 9:03
  به خوبی می دانند چه باید بکنند.
 • 9:03 - 9:05
  آنها خودشان می دانند که بهترین کار برای انجام دادن چیست.
 • 9:05 - 9:09
  پس "Peace Direct " از آنها حمایت می کند تا کارشان را انجام بدهند.
 • 9:09 - 9:11
  و کارهایی که انجام می دهند شامل
 • 9:11 - 9:14
  تضعیف شبه نظامی ها،
 • 9:14 - 9:17
  بازسازی اقتصاد ها،
 • 9:17 - 9:19
  اسکان مجدد پناهنده ها،
 • 9:19 - 9:24
  و حتی آزادسازی سربازان کم سن و سال است.
 • 9:24 - 9:27
  و آنها برای انجام این کار ها باید هر روز جان خود را
 • 9:27 - 9:30
  به خطر بیندازند.
 • 9:30 - 9:34
  و آنها فهمیده اند که
 • 9:34 - 9:39
  استفاده از خشونت در این موقعیت ها
 • 9:39 - 9:44
  نه تنها غیر انسانی تر است
 • 9:44 - 9:46
  بلکه کاربردی و موثر هم نیست و
 • 9:46 - 9:52
  روش های ارتباط دهندۀ مردم با مردم سازنده تر و موثر تر هستند.
 • 9:52 - 9:56
  و فکر می کنم که ارتش آمریکا
 • 9:56 - 10:03
  بالاخره این موضوع را فهمیده است.
 • 10:03 - 10:06
  تا به امروز روشهای ضد تروریستی آنها
 • 10:06 - 10:11
  کشتار شورشیان به هر قیمتی بوده است و
 • 10:11 - 10:14
  اگر مردم عادی هم میان آنها بودند
 • 10:14 - 10:18
  بهشان " تلفات جانبی" گفته می شد.
 • 10:18 - 10:25
  و این خیلی خشمگین کننده و شرم آور
 • 10:25 - 10:27
  برای مردم افغانستان است،
 • 10:27 - 10:32
  و باعث می شود که القاعده راحت تر سربازگیری کند
 • 10:32 - 10:35
  زیرا ارتش آمریکا با حرکاتی مثل قرآن سوزی، مردم
 • 10:35 - 10:37
  را از خودشان متنفر کرده اند.
 • 10:37 - 10:40
  پس نوع آموزش نیروها باید تغییر کند.
 • 10:40 - 10:45
  و نشانه هایی از شروع ایجاد این تغییرات وجود دارد.
 • 10:45 - 10:48
  ارتش بریتانیا در این مورد همواره بهتر عمل کرده است.
 • 10:48 - 10:54
  ولی یک مثال عالی برای الگو برداری وجود دارد
 • 10:54 - 10:57
  و آن ماجرای یک سرهنگ دوم آمریکایی با کفایت
 • 10:57 - 10:59
  به نام کریس هیوز است.
 • 10:59 - 11:03
  او مردانش را در خیابان های نجف هدایت می کرد --
 • 11:03 - 11:05
  در عراق --
 • 11:05 - 11:10
  که ناگهان جمعیت زیادی از هر طرف از خانه ها به خیابان ریختند
 • 11:10 - 11:15
  و شروع کردند با عصبانیت داد و فریاد کردن
 • 11:15 - 11:19
  و این گروه بسیار جوان از سربازان را که وحشت کرده بودند، محاصره کردند
 • 11:19 - 11:22
  سربازان نمی دانستند که موضوع چیه و عربی هم متوجه نمی شدند.
 • 11:22 - 11:26
  و کریس هیو به وسط جمعیت رفت
 • 11:26 - 11:30
  تفنگش را بالای سرش برد و رو به به پایین نگه داشت
 • 11:30 - 11:31
  و گفت : "زانو بزنید".
 • 11:31 - 11:34
  و همه سربازان تنومند
 • 11:34 - 11:37
  با زره و کوله پشتی های بزرگشان
 • 11:37 - 11:41
  بر روی زانو به زمین افتادند و
 • 11:41 - 11:47
  سکوت مطلق برقرار شد.
 • 11:47 - 11:50
  و بعد از ۲ دقیقه
 • 11:50 - 11:54
  همه جمعیت پراکنده شدند و به خانه هایشان برگشتند.
 • 11:54 - 12:00
  و این به نظر من تیزهوشی در واکنش است.
 • 12:00 - 12:04
  در آن لحظه او این تصمیم را گرفت.
 • 12:04 - 12:10
  و این اتفاق همه جا الان در حال رخ دادن است.
 • 12:10 - 12:12
  حرف مرا باور نمی کنید؟
 • 12:12 - 12:15
  تا حالا از خودتان پرسیده اید
 • 12:15 - 12:20
  چرا و چگونه این همه دیکتاتور در طی ۳۰ سال گذشته
 • 12:20 - 12:23
  سرنگون شده اند؟
 • 12:23 - 12:28
  دیکتاتوری های چک، آلمان شرقی
 • 12:28 - 12:32
  استونی، لاتویا، لیتوانی
 • 12:32 - 12:35
  مالی، ماداگاسکار
 • 12:35 - 12:39
  لهستان و فیلیپین
 • 12:39 - 12:44
  صربستان و اسلوانی و این لیست ادامه دارد
 • 12:44 - 12:49
  تا میرسیم به تونس و مصر.
 • 12:49 - 12:53
  و این اتفاقی نیست که اخیرا رخ داده باشد.
 • 12:53 - 12:56
  خیلی از این سرنگونی ها به خاطر کتاب نوشته شده
 • 12:56 - 13:00
  توسط یک پیرمرد ۸۰ ساله به نام جین شارپ در بوستون است.
 • 13:00 - 13:04
  او یک کتاب به نام " از دیکتاتوری به دموکراسی" نوشته است
 • 13:04 - 13:10
  که در آن ۸۱ راه مقاومت بدون استفاده از خشونت را توضیح داده است.
 • 13:10 - 13:12
  و این کتاب به ۲۶ زبان ترجمه شده است و
 • 13:12 - 13:14
  در تمام دنیا محبوبیت زیادی پیدا کرده است
 • 13:14 - 13:21
  و پیر و جوان در هر جای دنیا آن را می خوانند
 • 13:21 - 13:26
  زیرا این کتاب موثر و کاربردی است.
 • 13:26 - 13:31
  و این همان چیزی است که به من امید می دهد
 • 13:31 - 13:35
  نه تنها امید، بلکه این همان چیزی است که من دید خیلی مثبتی می دهد.
 • 13:35 - 13:39
  زیرا بالاخره بشر اصل موضوع را فهمیده است.
 • 13:39 - 13:46
  ما روشهای عملی و متدهای انجام شدنی را داریم درک می کنیم
 • 13:46 - 13:48
  و در جواب سوالم
 • 13:48 - 13:54
  که من چگونه با یک زورگو باید مقابله کنم، بدون آنکه خودم تبدیل به یک گردن کلفت بی شرف شوم؟
 • 13:54 - 13:59
  می گویم: ما باید از راههایی که گفتم استفاده کنیم :
 • 13:59 - 14:02
  قدرت درونی و توسعه این نیروی درونی از طریق خودآگاهی،
 • 14:02 - 14:06
  تشخیص و کنارآمدن با ترس هایمان،
 • 14:06 - 14:10
  استفاده از خشم به عنوان یک سوخت
 • 14:10 - 14:12
  همکاری با دیگران،
 • 14:12 - 14:14
  همراه و یکصدا شدن با دیگران،
 • 14:14 - 14:16
  شجاعت و
 • 14:16 - 14:23
  از همه مهم تر پایداری به اصل عدم استفاده از خشونت.
 • 14:23 - 14:27
  و حالا این فقط من نیستم که به عدم خشونت اعتقاد دارم.
 • 14:27 - 14:30
  نیازی نیست به آن اعتقاد داشته باشم تا محقق شود.
 • 14:30 - 14:34
  دلالیل زیادی در جاهای مختلف می بینم که چطور اثر مثبت به جای می گذارد.
 • 14:34 - 14:40
  و می بینم که ما، مردم معمولی،
 • 14:40 - 14:46
  می توانیم همان کاری که آنگ سان سو چی و گاندی و ماندلا انجام دادند را هم انجام بدهیم.
 • 14:46 - 14:49
  می توانیم پایان بدهیم
 • 14:49 - 14:54
  به خونین ترین قرنی که بشریت تا به حال به خود دیده است.
 • 14:54 - 15:02
  و می توانیم برای غلبه بر ظلم با باز کردن
 • 15:02 - 15:04
  قلبهایمان سازمان دهی شویم و
 • 15:04 - 15:10
  و همچنین این تصمیم شگفت انگیز را تقویت کنیم
 • 15:10 - 15:15
  و این قلب یا آغوش باز، دقیقا همان چیزی است که در تمام این همایش
 • 15:15 - 15:19
  از دیروز که اینجا رسیده ام، تجربه کرده ام.
 • 15:19 - 15:21
  متشکرم.
 • 15:21 - 15:26
  (تشویق حضار)
Title:
سیلا الوورتی : جدال و مقاومت بدون خشونت
Speaker:
Scilla Elworthy
Description:

چگونه با یک زورگو باید مقابله کنید، بدون آنکه خودتان تبدیل به یک گردن کلفت بی شرف شوید؟ در این گفتگوی حکیمانه و پرروح، فعال صلح طلب سیلا الوورتی مهارت های لازم به عنوان یک فرد یا ملت برای مقابله با زور و ظلم بدون استفاده از زور متقابل را شرح می دهد. برای جواب دادن به این سوال که چگونه و چطور بدون خشونت هم می توان پیروز شد، او مثالهای از قهرمانان تاریخی مثل آنگ سان سوچی ، مهاتما گاندی و نلسون ماندلا می زند و در کنار این افراد از تجربه و فلسفه شخصی اش که باعث نیرومندتر شدن اعتراضات صلح آمیزش شد، صحبت می کند.(تصویربرداری شده در TEDxExeter.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:47

Persian subtitles

Revisions