Return to Video

Avstand og midtpunkt

 • 0:00 - 0:05
  Finn variasjonsbredden og midtpunktet i det følgende tallsettet.
 • 0:05 - 0:07
  Det variasjonsbredden virkelig forteller oss,
 • 0:07 - 0:09
  er spredningen på disse tallene.
 • 0:09 - 0:10
  Vi regner variasjonsbredden ut ved
 • 0:10 - 0:12
  å finne forskjellen mellom
 • 0:12 - 0:15
  det største og det minste
 • 0:15 - 0:16
  av de tallene her.
 • 0:16 - 0:17
  Først skal vi finne
 • 0:17 - 0:18
  det største tallet.
 • 0:18 - 0:21
  Vi tegner en rød sirkel rundt tallet - det ser ut som det er 94.
 • 0:21 - 0:23
  94 er større enn noe annet tall her.
 • 0:23 - 0:25
  Så det er det største av disse tallene.
 • 0:25 - 0:27
  Fra 94 skal vi trekke
 • 0:27 - 0:29
  det minste av tallene fra.
 • 0:29 - 0:31
  Det minste tallet av disse tallene
 • 0:31 - 0:32
  er 65.
 • 0:32 - 0:34
  Det tegner vi en grønn sirkel rundt.
 • 0:34 - 0:36
  Vi skal altså ta 94 minus 65
 • 0:36 - 0:38
  for å finne svaret.
 • 0:38 - 0:41
  Hvis vi skulle regne 95 minus 65 ville det vært lik 40.
 • 0:41 - 0:43
  Da 94 er nettopp 1 mindre enn 95,
 • 0:43 - 0:44
  må svaret på vårt regnestykke være nettopp 1 mindre enn 30 - nemlig 29.
 • 0:44 - 0:48
  Desto større dette tallet er, desto større er forskjellen mellom det største og det minste av tallene. Tallet blir stort, når det er stor forskjell
 • 0:48 - 0:51
  på det største og det minste tallet.
 • 0:51 - 0:54
  Desto mindre variasjonsbredden er, desto mindre er forskjellen mellom det største
 • 0:54 - 0:59
  og det minste tallet.
 • 0:59 - 1:02
  "Midtpunktet" er en måte, hvordan
 • 1:02 - 1:05
  man i et visst omfang kan finne midten av tallsettet.
 • 1:05 - 1:10
  Måten man finner ut midtpunktet på, er å beregne gjennomsnittet
 • 1:10 - 1:13
  av maksimumsverdien - det største tallet - og minimumsverdien - det minste tallet.
 • 1:13 - 1:18
  Her fant vi altså FORSKJELLEN på de to tallene. Midtpunktet er GJENNOMSNITTET av de to tallene.
 • 1:18 - 1:27
  Vi skal altså ta 94 pluss 65 og dividere det med 2 for å finne gjennomsnittet av disse to tallene.
 • 1:27 - 1:33
  90 pluss 60 gir 150. 150 pluss 4 pluss 5 gir 159.
 • 1:33 - 1:40
  159 dividert med 2 er det samme som følgene:
 • 1:40 - 1:45
  150 dividert med 2 er lik 75. 9 dividert med 2 er lik 4,5. Vi har oppdelt regnestykket og skal nå samle det igjen: 75 pluss 4,5 er lik 79,5.
 • 1:45 - 1:50
  Svaret er altså 79,5.
 • 1:50 - 1:53
  Det her er altså en måte å finne midten av tallsettet.
 • 1:53 - 1:58
  En annen måte er å finne middelverdien - eller gjennomsnittet.
 • 1:58 - 2:00
  Vi kan selvfølgelig også finne medianen og typetall og på den måten beskrive tallrekken vår.
 • 2:00 - 2:03
  Forhåpentligvis vet du nå, hva variasjonsbredde og midtpunkt er.
Title:
Avstand og midtpunkt
Description:

u08_l2_t1_we2 Range and Mid-range

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions