Return to Video

Kako čitati ako ste slepi | Ron Mekkalum (Ron McCallum) | TEDxSydney

 • 0:12 - 0:17
  Kada sam imao oko tri, četiri godine,
 • 0:17 - 0:22
  sećam se da je mama čitala jednu priču
  meni i dvojici moje starije braće,
 • 0:23 - 0:27
  i sećam se kako sam podizao ruke
  da osetim stranicu knjige,
 • 0:27 - 0:30
  da osetim sliku koju su opisivali.
 • 0:31 - 0:36
  I mama mi je rekla: "Dušo,
  znaš da ne možeš da vidiš
 • 0:36 - 0:39
  i ne možeš da osetiš sliku
 • 0:39 - 0:42
  i ne možeš da osetiš
  odštampanu stranicu."
 • 0:42 - 0:44
  I pomislio sam:
 • 0:44 - 0:46
  "Ali, to je ono što želim.
 • 0:46 - 0:49
  Volim priče. Želim da čitam."
 • 0:50 - 0:52
  Nisam ni slutio
 • 0:52 - 0:55
  da ću postati deo tehnološke revolucije
 • 0:55 - 0:58
  koja će omogućiti da se taj san ostvari.
 • 0:58 - 1:02
  Rođen sam oko 10 nedelja pre vremena,
 • 1:02 - 1:04
  što je rezultiralo slepilom,
 • 1:04 - 1:06
  pre neke 64 godine.
 • 1:06 - 1:09
  Ta bolest je poznata
  kao retrolentalna fibroplazija
 • 1:09 - 1:12
  i sada je veoma retka u razvijenom svetu.
 • 1:13 - 1:15
  Nisam ni slutio,
 • 1:15 - 1:20
  ležeći sklupčan u inkubatoru 1948.
 • 1:21 - 1:22
  da sam rođen
 • 1:22 - 1:26
  na pravom mestu i u pravo vreme,
 • 1:26 - 1:27
  da sam rođen u zemlji
 • 1:27 - 1:32
  gde mogu učestvovati
  u tehnološkoj revoluciji.
 • 1:33 - 1:38
  Na svetu ima 37 miliona
  potpuno slepih osoba,
 • 1:39 - 1:41
  ali mi, koji sudelujemo
  u tehnološkim promenama,
 • 1:41 - 1:45
  dolazimo uglavnom
  iz Severne Amerike, Evrope,
 • 1:45 - 1:48
  Japana i drugih razvijenih delova sveta.
 • 1:49 - 1:53
  Računari su promenili živote svih nas
  u ovoj prostoriji i ljudi širom sveta,
 • 1:53 - 1:56
  ali ja mislim da su promenili
  živote nas slepih
 • 1:56 - 1:58
  više nego bilo koje druge grupe.
 • 1:58 - 2:01
  I zato želim da vam pričam o interakciji
 • 2:01 - 2:05
  između adaptivne računarske tehnologije
 • 2:05 - 2:09
  i puno volontera
  koji su mi godinama pomagali
 • 2:10 - 2:13
  da postanem osoba kakva jesam danas.
 • 2:13 - 2:18
  To je interakcija između volontera,
  strastvenih inovatora i tehnologije,
 • 2:18 - 2:21
  i to je priča koju bi mnogi drugi
  slepi ljudi mogli da ispričaju.
 • 2:21 - 2:26
  Ali, hajde da vam ja
  danas ispričam malo.
 • 2:26 - 2:29
  Kad sam imao pet godina,
  išao sam u školu i učio Brajevu azbuku.
 • 2:29 - 2:34
  To je genijalan sistem od šest tačaka
  koje se utiskuju u papir
 • 2:34 - 2:37
  i mogu da ih osetim prstima.
 • 2:37 - 2:40
  U stvari, mislim da prikazuju
  moje ocene iz šestog razreda.
 • 2:40 - 2:43
  Ne znam gde je Džulijan Morou nabavio to.
 • 2:43 - 2:44
  (Smeh)
 • 2:44 - 2:46
  Bio sam prilično dobar u čitanju,
 • 2:46 - 2:51
  ali trebalo je poraditi
  na veronauci i muzičkom.
 • 2:51 - 2:53
  (Smeh)
 • 2:53 - 2:55
  Kad budete izlazili iz operske dvorane
 • 2:55 - 2:58
  videćete Brajeve oznake u liftovima.
 • 2:58 - 3:00
  Obratite pažnju.
 • 3:00 - 3:02
  Jeste li primetili?
 • 3:02 - 3:05
  Ja jesam. Stalno ih tražim.
 • 3:05 - 3:07
  (Smeh)
 • 3:07 - 3:09
  Kad sam išao u školu
 • 3:09 - 3:12
  knjige su transkribovali prepisivači,
 • 3:12 - 3:15
  volonteri, koji su utiskivali
  jednu po jednu tačku,
 • 3:15 - 3:17
  tako da sam imao puno da čitam,
 • 3:17 - 3:19
  i to se tako radilo, pre svega žene,
 • 3:19 - 3:22
  od kraja devetnaestog veka
  u ovoj zemlji,
 • 3:22 - 3:25
  ali to je bio jedini način da čitam.
 • 3:25 - 3:27
  Kad sam bio u srednjoj školi
 • 3:27 - 3:31
  dobio sam prvi Filips magnetofon,
 • 3:31 - 3:32
  i magnetofoni su postali
 • 3:32 - 3:36
  moja vrsta pre-računara,
  sredstvo za učenje.
 • 3:37 - 3:39
  Porodica i prijatelji su mogli
  da mi čitaju materijal
 • 3:40 - 3:44
  i ja sam onda mogao da čitam iznova
  koliko god puta je bilo potrebno.
 • 3:44 - 3:48
  I to me je povezalo
  sa volonterima i pomagačima.
 • 3:48 - 3:49
  Na primer,
 • 3:49 - 3:55
  kad sam studirao na fakultetu
  na Kraljičinom univerzitetu u Kanadi,
 • 3:55 - 3:59
  zatvorenici u zatvoru Kolins Bej
  su pristali da mi pomognu.
 • 3:59 - 4:01
  Dao sam im magnetofon
  i oni su čitali i snimali na njega.
 • 4:01 - 4:03
  Kako mi je jedan od njih rekao,
 • 4:03 - 4:06
  "Ron, trenutno ne idemo nigde."
 • 4:06 - 4:08
  (Smeh)
 • 4:08 - 4:09
  Ali, razmislite o tome.
 • 4:09 - 4:14
  Ti ljudi koji nisu imali mogućnosti
  za obrazovanje koje sam ja imao,
 • 4:14 - 4:19
  pomogli su mi da završim
  postdiplomske studije na pravima,
 • 4:19 - 4:21
  svojim nesebičnim pomaganjem.
 • 4:22 - 4:23
  Vratio sam se
 • 4:23 - 4:27
  i postao akademik
  na Univerzitetu Monaš u Melburnu,
 • 4:28 - 4:30
  i za tih 25 godina,
 • 4:30 - 4:33
  magnetofoni su mi bili sve.
 • 4:33 - 4:39
  U stvari, 1990. sam u kancelariji
  imao skoro 27km trake.
 • 4:41 - 4:46
  Studenti, porodica i prijatelji,
  svi su mi čitali materijale.
 • 4:47 - 4:49
  Gospođa Lois Doeri,
 • 4:49 - 4:52
  koju ću kasnije zvati
  mojom surogat majkom,
 • 4:52 - 4:55
  iščitala je hiljade sati na traci.
 • 4:55 - 4:58
  Jedan od razloga zašto sam se složio
  da održim ovaj govor danas
 • 4:58 - 5:00
  jeste što sam se nadao
  da će Lois biti ovde
 • 5:00 - 5:04
  kako bih je predstavio
  i javno joj se zahvalio.
 • 5:04 - 5:08
  Ali, nažalost, zdravstveno stanje
  ju je sprečilo da dođe danas.
 • 5:08 - 5:13
  Ali, zahvaljujem ti se ovde,
  Lois, sa ove bine.
 • 5:14 - 5:21
  (Aplauz)
 • 5:26 - 5:32
  Prvi Epl računar sam video 1984.
  i pomislio sam:
 • 5:33 - 5:37
  "Ova stvar ima stakleni ekran,
  i nije mi baš od pomoći."
 • 5:37 - 5:39
  (Smeh)
 • 5:39 - 5:42
  Koliko sam samo pogrešio!
 • 5:43 - 5:47
  1987, u mesecu kada je rođen
  naš najstariji sin, Džerard,
 • 5:47 - 5:50
  dobio sam prvi računar za slepe,
 • 5:50 - 5:52
  i on je zapravo ovde.
 • 5:53 - 5:55
  Da li ga vidite?
 • 5:55 - 5:59
  I vidite da nema, kako vi to zovete,
  nema monitor.
 • 6:00 - 6:02
  (Smeh)
 • 6:03 - 6:05
  To je slepi računar.
 • 6:05 - 6:07
  (Smeh)
 • 6:07 - 6:10
  To je Kinout Gold 84k,
 • 6:10 - 6:14
  i 84k označava 84 kilobajta memorije.
 • 6:14 - 6:17
  (Smeh)
 • 6:17 - 6:20
  Nemojte da se smejete, koštao me je
  4 000 dolara u to vreme.
 • 6:20 - 6:22
  (Smeh)
 • 6:22 - 6:24
  Mislim da moj sat ima više memorije.
 • 6:24 - 6:26
  (Smeh)
 • 6:27 - 6:28
  Napravio ga je Rasel Smit,
 • 6:28 - 6:32
  strastveni izumitelj sa Novog Zelanda,
  koji je pokušavao da pomogne slepima.
 • 6:33 - 6:36
  Nažalost, poginuo je
  u avionskoj nesreći 2005,
 • 6:36 - 6:38
  ali sećanje na njega živi u mom srcu.
 • 6:40 - 6:41
  To je značilo, po prvi put,
 • 6:41 - 6:44
  da mogu ponovo da čitam
  ono što sam otkucao.
 • 6:45 - 6:47
  Imao je sintetizator govora.
 • 6:47 - 6:51
  Moju prvu koautorsku knjigu
  iz radnog prava sam 1979. iskucao
 • 6:51 - 6:53
  prosto po sećanju.
 • 6:54 - 6:58
  Ovo mi je sad omogućilo
  da ponovo čitam to što sam napisao
 • 6:58 - 7:00
  i da uđem u svet računara,
 • 7:00 - 7:02
  iako ima samo 84KB memorije.
 • 7:03 - 7:05
  Godine 1974.
 • 7:05 - 7:08
  veliki Rej Kurcvil, američki izumitelj,
 • 7:08 - 7:10
  radio je na pravljenju mašine
 • 7:10 - 7:14
  koja bi skenirala knjige
  i prevodila ih u sintetički govor.
 • 7:14 - 7:19
  Optički programi za prepoznavanje su tada
  uglavnom obrađivali jedan font,
 • 7:19 - 7:25
  ali uz upotrebu CCD skenera
  i sintetizatora govora,
 • 7:25 - 7:29
  razvio je mašinu koja može
  da pročita bilo koji font.
 • 7:29 - 7:33
  I njegova mašina,
  koja je bila velika kao mašina za veš,
 • 7:33 - 7:36
  pojavila se 13. januara 1976. godine.
 • 7:36 - 7:39
  Svoj prvi komercijalno dostupan
  Kurcvil video sam
 • 7:39 - 7:42
  u martu 1989.
 • 7:42 - 7:43
  i oduševio me je,
 • 7:43 - 7:45
  i u septembru 1989,
 • 7:45 - 7:51
  mesecu kada je najavljena moja docentura
  na Univerzitetu Monaš,
 • 7:51 - 7:54
  pravni fakultet je dobio jednu
  i mogao sam da je koristim.
 • 7:54 - 7:59
  Po prvi put sam mogao
  da čitam ono što želim
 • 7:59 - 8:00
  stavljajući knjigu na skener.
 • 8:00 - 8:03
  Nisam morao da budem fin prema ljudima!
 • 8:03 - 8:05
  (Smeh)
 • 8:05 - 8:08
  Nisam više bio cenzurisan.
 • 8:08 - 8:09
  Na primer,
 • 8:09 - 8:10
  tada sam bio previše stidljiv,
 • 8:10 - 8:12
  zapravo sam i sada previše stidljiv
 • 8:12 - 8:16
  da pitam bilo koga da mi naglas pročita
  seksualno eksplicitan sadržaj.
 • 8:16 - 8:19
  (Smeh)
 • 8:20 - 8:23
  Ali, znate, mogu da prebacim knjigu
  na njega u sred noći i -
 • 8:23 - 8:25
  (Smeh)
 • 8:26 - 8:30
  (Aplauz)
 • 8:33 - 8:38
  Danas, Kurcvil čitač je prosto
  program na mom laptopu.
 • 8:38 - 8:40
  Eto toliko se smanjio.
 • 8:40 - 8:42
  I sada mogu da skeniram najnoviji roman
 • 8:42 - 8:45
  i ne moram da čekam
  da se pojavi u bibliotekama audio knjiga.
 • 8:45 - 8:48
  Mogu da održim korak sa prijateljima.
 • 8:48 - 8:51
  Postoji mnogo ljudi
  koji su mi pomogli u životu
 • 8:51 - 8:53
  i mnogo njih koje nisam ni upoznao.
 • 8:53 - 8:56
  Među njima je još jedan
  američki pronalazač, Ted Henter.
 • 8:57 - 8:59
  Ted je bio moto-trkač,
 • 8:59 - 9:03
  ali je 1978. doživeo saobraćajnu nesreću
  i izgubio vid,
 • 9:03 - 9:06
  što je poražavajuće
  ako pokušavate da vozite motor.
 • 9:06 - 9:07
  (Smeh)
 • 9:07 - 9:10
  Onda je postao skijaš na vodi
 • 9:10 - 9:13
  i bio je najbolji skijaš sa invaliditetom.
 • 9:14 - 9:19
  Ali 1989. se udružio sa Bilom Džojsom
  kako bi razvili program koji bi iščitavao
 • 9:19 - 9:22
  ono što je na kompjuterskom monitoru
 • 9:22 - 9:25
  sa interneta ili iz računara.
 • 9:25 - 9:28
  Zove se JAWS, "Job Access With Speech",
 • 9:28 - 9:30
  i ovako zvuči.
 • 9:30 - 9:41
  (JAWS govori)
 • 9:41 - 9:43
  Ron Mek Kelum: Zar to nije sporo?
 • 9:43 - 9:44
  (Smeh)
 • 9:44 - 9:47
  Vidite, da ja tako čitam, zaspao bih.
 • 9:47 - 9:48
  Usporio sam ga zbog vas.
 • 9:48 - 9:51
  Zamoliću da pustimo brzinom
  kojom ja čitam.
 • 9:51 - 9:53
  Da li možemo da čujemo to?
 • 9:53 - 10:07
  (JAWS govori brže)
 • 10:08 - 10:09
  (Smeh)
 • 10:09 - 10:12
  Znate, kad ocenjujete radove studenata,
 • 10:12 - 10:14
  želite da prilično brzo pređete sve.
 • 10:14 - 10:14
  (Smeh)
 • 10:14 - 10:19
  (Aplauz)
 • 10:23 - 10:26
  Ova tehnologija,
  koja me je fascinirala 1987,
 • 10:26 - 10:30
  sada je na mom Ajfonu, kao i na vašim.
 • 10:30 - 10:31
  Ali, znate,
 • 10:31 - 10:36
  mislim da je čitanje pomoću mašina
  veoma samotan proces.
 • 10:36 - 10:41
  Rastao sam tako što su mi čitali
  porodica, prijatelji,
 • 10:41 - 10:46
  i voleo sam toplinu i dah
  i bliskost ljudi dok čitaju.
 • 10:46 - 10:48
  Da li i vi volite da vam čitaju?
 • 10:48 - 10:51
  Jedno od mojih najsnažnijih sećanja
 • 10:51 - 10:54
  je iz 1999,
 • 10:54 - 10:59
  Meri čita meni i deci,
  dole blizu plaže Menli,
 • 10:59 - 11:02
  "Hari Poter i kamen mudrosti".
 • 11:02 - 11:04
  Zar to nije sjajna knjiga?
 • 11:05 - 11:08
  I dalje volim da budem blizak
  onome ko mi čita.
 • 11:08 - 11:10
  Ali, ne bih se odrekao tehnologije,
 • 11:10 - 11:13
  jer mi omogućava da vodim sjajan život.
 • 11:15 - 11:19
  Naravno, audio knjige za slepe
  su postojale pre sve ove tehnologije.
 • 11:19 - 11:24
  Na kraju, ploče su se pojavile
  ranih tridesetih,
 • 11:24 - 11:28
  a sada sve audio knjige
  stavljamo na CD-ove
 • 11:29 - 11:32
  koristeći elektronski format
  poznat kao DAISY.
 • 11:32 - 11:35
  Ali, kada čitam sintetičke glasove,
 • 11:35 - 11:38
  volim da dođem kući
  i čitam žestok roman
 • 11:38 - 11:40
  pravim glasom.
 • 11:40 - 11:42
  (Smeh)
 • 11:42 - 11:46
  I sada ima prepreka
  pred nama, ljudima sa invaliditetom.
 • 11:46 - 11:50
  Mnoge sajtove ne možemo da čitamo
  koristeći JAWS i druge tehnologije.
 • 11:50 - 11:53
  Veb-sajtovi su često veoma vizuelni,
 • 11:53 - 11:57
  imaju sve te razne grafike
  i dugmiće koji nisu obeleženi,
 • 11:57 - 12:01
  i zbog toga je WWW Konzorcijum 3,
 • 12:01 - 12:03
  poznat kao W3C,
 • 12:04 - 12:07
  razvio svetske standarde za internet.
 • 12:08 - 12:13
  I mi želimo da svi internet korisnici
  ili vlasnici sajtova
 • 12:13 - 12:17
  prilagode svoje sajtove, tako da mi,
  osobe bez vida,
 • 12:17 - 12:19
  imamo svoje šanse.
 • 12:20 - 12:24
  Postoje i druge prepreke
  definisane našim zakonima.
 • 12:24 - 12:29
  Na primer, Australija,
  kao i otprilike trećina zemalja u svetu,
 • 12:29 - 12:33
  ima izuzetke autorkih prava,
  koji dozvoljavaju Brajev prevod knjiga
 • 12:33 - 12:36
  ili čitanje za nas slepe.
 • 12:36 - 12:39
  Ali, te knjige ne mogu da putuju
  preko granica.
 • 12:39 - 12:40
  Na primer,
 • 12:40 - 12:44
  u Španiji ima oko 100 000
  dostupnih knjiga na španskom.
 • 12:44 - 12:46
  U Argentini oko 50 000.
 • 12:46 - 12:50
  Ni u jednoj drugoj zemlji Latinske Amerike
  nema više od nekoliko hiljada.
 • 12:50 - 12:54
  Ali, nije legalno prenositi knjige
  iz Španije u Latinsku Ameriku.
 • 12:56 - 12:58
  Postoje stotine hiljada dostupnih knjiga
 • 12:58 - 13:01
  u Sjedinjenim Državama,
  Britaniji, Kanadi, Australiji itd.
 • 13:01 - 13:04
  ali se ne mogu prenositi
  u 60 zemalja sveta,
 • 13:04 - 13:06
  gde je engleski prvi i drugi jezik.
 • 13:07 - 13:09
  Sećate se da sam pričao o Hariju Poteru.
 • 13:09 - 13:13
  Pa, pošto ne možemo da prenosimo
  knjige preko granica, moraju da postoje
 • 13:13 - 13:17
  snimljene posebne verzije u svakoj
  od zemalja u kojima se govori engleski:
 • 13:18 - 13:21
  Britanija, Sjedinjene Državame,
  Kanada, Australija i Novi Zeland,
 • 13:21 - 13:25
  sve moraju da imaju
  zasebno čitanje Harija Potera.
 • 13:25 - 13:29
  I upravo zbog toga,
  sledećeg meseca u Maroku
 • 13:29 - 13:31
  se održava sastanak svih zemalja.
 • 13:31 - 13:35
  To je nešto što grupa zemalja
  i Svetska Unija Slepih zagovaraju,
 • 13:35 - 13:37
  prekogranični sporazum,
 • 13:37 - 13:40
  tako da, ako su knjige dostupne,
  pod izuzetkom autorskih prava,
 • 13:40 - 13:42
  i ako druga zemlja
  ima izuzetak autorskih prava,
 • 13:42 - 13:44
  možemo da prenosimo knjige
  preko granica
 • 13:44 - 13:48
  i dajemo život ljudima,
  posebno u zemljama u razvoju,
 • 13:48 - 13:51
  slepim ljudima koji nemaju
  knjige za čitanje.
 • 13:52 - 13:53
  Ja želim da se to ostvari.
 • 13:54 - 14:01
  (Aplauz)
 • 14:02 - 14:08
  Moj život je izvanredno blagosloven
  brakom i decom
 • 14:08 - 14:10
  i sigurno zanimljivim poslom,
 • 14:11 - 14:14
  bilo na pravnom fakultetu
  Univerziteta u Sidneju,
 • 14:14 - 14:15
  gde sam radio kao dekan,
 • 14:15 - 14:18
  ili sada, kad sam
  u Komitetu Ujedinjenih nacija
 • 14:18 - 14:21
  na Pravima ljudi sa posebnim potrebama,
  u Ženevi.
 • 14:21 - 14:26
  Ja sam zaista veoma srećno ljudsko biće.
 • 14:27 - 14:30
  Pitam se šta će budućnost doneti.
 • 14:30 - 14:33
  Tehnologija će još više napredovati,
 • 14:34 - 14:37
  ali, još uvek se sećam šta je
  moja mama rekla pre 60 godina:
 • 14:37 - 14:42
  "Zapamti, dragi, ti nikad nećes moći
  da čitaš štampu svojim prstima."
 • 14:43 - 14:48
  Tako mi je drago što je interakcija
  između Brajevih transkribera,
 • 14:48 - 14:51
  čitača volontera i strastvenih izumitelja,
 • 14:51 - 14:55
  omogućila da se ovaj san o čitanju
  ostvari meni
 • 14:55 - 14:57
  i slepim ljudima širom sveta.
 • 14:58 - 15:01
  Voleo bih da se zahvalim
  mom istraživaču, Hani Martin,
 • 15:01 - 15:03
  koja mi pomaže sa slajdovima,
 • 15:03 - 15:04
  koja menja slajdove,
 • 15:04 - 15:07
  i moja žena, profesor Meri Krok,
 • 15:07 - 15:09
  koja je svetlost mog života,
  dolazi da me odvede.
 • 15:09 - 15:11
  I njoj takođe želim da zahvalim.
 • 15:11 - 15:13
  Mislim da sad moram da se oprostim.
 • 15:13 - 15:14
  Budite blagosloveni.
 • 15:14 - 15:15
  Hvala vam mnogo.
 • 15:15 - 15:16
  (Aplauz)
 • 15:16 - 15:18
  Hej!
 • 15:18 - 15:19
  (Aplauz)
 • 15:19 - 15:20
  (Smeh)
 • 15:20 - 15:26
  (Aplauz)
 • 15:26 - 15:31
  O hej!
 • 15:31 - 15:41
  (Aplauz)
Title:
Kako čitati ako ste slepi | Ron Mekkalum (Ron McCallum) | TEDxSydney
Description:

Profesor, istaknuti advokat i zastupnik ljudskih prava, Ron Mekkalum, rođen je slep. Bez obzira na to, ubrzo se zaljubio u čitanje. U ovom zabavnom i iskrenom govoru, on prolazi kroz istoriju opreme za čitanje za slepe i pokazuje kako je svaki novi dizajn uticao na njegov život.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
15:48

Serbian subtitles

Revisions