Return to Video

Gelijke en gelijkzijdige driehoeken

 • 0:01 - 0:02
  Hi
 • 0:02 - 0:06
  Ik ga nu praten over gelijkzijdige driehoeken
 • 0:06 - 0:07
  laat ik dat opschrijven: gelijk (zijdig)
 • 0:07 - 0:14
  wat betekent gelijk eigenlijk?
 • 0:16 - 0:27
  Als dingen gelijk zijn, dan zijn ze vergelijkbaar
 • 0:29 - 0:33
  maar het hoeft niet precies hetzelfde te zijn
 • 0:33 - 0:35
  en dat is hetzelfde voor driehoeken
 • 0:35 - 0:41
  Dus gelijkzijdige driehoeken
 • 0:41 - 0:42
  zijn driehoeken met dezelfde hoeken
 • 0:42 - 0:50
  laat ik twee driehoeken tekenen; hier de eerste
 • 0:57 - 1:00
  en hier de tweede - die kleiner is
 • 1:00 - 1:02
  ze zien er hetzelfde uit
 • 1:02 - 1:05
  maar zijn verschillende grootte
 • 1:05 - 1:12
  hier de ene
 • 1:12 - 1:14
  daar de andere, die kleiner is
 • 1:14 - 1:17
  ze zijn niet even groot
 • 1:17 - 1:20
  maar hebben wel min of meer de zelfde vorm
 • 1:20 - 1:22
  Anders gezegd: gelijke driehoeken zijn driehoeken die dezelfde vorm hebben
 • 1:22 - 1:25
  driehoeken die groter of kleiner zijn
 • 1:25 - 1:28
  of anders neergezet
 • 1:28 - 1:30
  maar ze hebben dezelfde vorm,
 • 1:30 - 1:33
  Bijvoorbeeld, als je naar deze twee driehoeken kijkt
 • 1:33 - 1:36
  als ik zeg dat deze hoeken - en zo doen ze dat op school
 • 1:36 - 1:40
  als ik zeg dat deze hoek gelijk is aan deze hoek
 • 1:44 - 1:50
  en deze hoek gelijk is aan deze hoek
 • 1:50 - 1:53
  een paar dingen
 • 1:54 - 1:56
  Je weet al dat deze hoek gelijk is aan deze hoek
 • 1:56 - 1:58
  waarom is dat?
 • 1:58 - 2:02
  nou - als twee hoeken gelij zijn.... dan moet de derde
 • 2:02 - 2:03
  ook hetzelfde zijn
 • 2:03 - 2:07
  want de hoeken tellen op tot 180
 • 2:07 - 2:12
  dus als dit x is, en dat is y - dan moet deze gelijk zijn
 • 2:12 - 2:16
  aan 180 min x min y, toch?
 • 2:16 - 2:18
  Hmm, dat is waarschijnlijk te klein om te zien
 • 2:18 - 2:19
  maar dat is hetzelfde als deze
 • 2:19 - 2:23
  Als dit x is, en dat y, dan is deze hoek
 • 2:23 - 2:28
  deze hoek gelijk aan 180 - x - y ?
 • 2:28 - 2:31
  Dus als we weten dat twee hoeken gelijk zijn
 • 2:31 - 2:34
  dan moet de derde hoek ook gelijk zijn
 • 2:34 - 2:38
  Of je kunt zeggen dat die hoek identiek is aan deze hoek
 • 2:38 - 2:42
  en als alle hoeken gelijk zijn
 • 2:42 - 2:46
  dan hebben we we te maken met gelijkzijdige driehoeken
 • 2:46 - 2:50
  wat kunnen we dan nog meer doen als we weten
 • 2:50 - 2:51
  dat we een gelijkzijdige driehoek hebben?
 • 2:51 - 2:54
  Nou, dan kunnen we iets leren
 • 2:54 - 2:56
  van de zijden
 • 2:56 - 3:00
  Want zelfs als ze niet dezelfde zijden hebben
 • 3:00 - 3:04
  de verhouding tussen de lengtes van de zijden is hetzelfde
 • 3:04 - 3:05
  Dat is een beetje verwarrend
 • 3:05 - 3:07
  laat ik een voorbeeld geven
 • 3:07 - 3:16
  Bijvoorbeeld - laten e zeggen dat deze zijde 5 is
 • 3:16 - 3:19
  en deze - ik kan het niet precies zeggen
 • 3:19 - 3:21
  stel - deze zijde is 6
 • 3:21 - 3:27
  en deze 7
 • 3:27 - 3:31
  en laten we dan zeggen, stel
 • 3:31 - 3:35
  deze zijde is 2
 • 3:35 - 3:38
  nu weten we dat de verhouding van de zijden
 • 3:40 - 3:41
  hetzelfde is
 • 3:41 - 3:44
  dus als we naar deze twee driehoeken kijken
 • 3:44 - 3:47
  dan zijn ze niet even groot, maar wel dezelfde verhouding met de zijden
 • 3:47 - 3:53
  deze zijde
 • 3:53 - 3:54
  Hoe weten we dat?
 • 3:54 - 3:56
  Ze hebben hier toevallig dezelfde richting
 • 3:56 - 3:56
  dezelfde orientatie
 • 3:56 - 3:59
  maar omdat deze zijden tegenover
 • 3:59 - 4:01
  dezelfde hoek staan
 • 4:01 - 4:04
  deze is tegenover y, dan is deze zijde
 • 4:04 - 4:05
  ook tegenover y.
 • 4:05 - 4:08
  deze driehoek is te klein om te zien
 • 4:08 - 4:10
  maar hopelijk is het duidelijk wat ik vertel
 • 4:10 - 4:12
  dit zijn gelijke of corresponderende zijden
 • 4:12 - 4:20
  net zoals deze kant, deze blauwe kant en deze blauwe kant
 • 4:20 - 4:22
  gelijke of corresponderend zijn
 • 4:22 - 4:22
  waarom?
 • 4:22 - 4:25
  Niet omdat ze links boven zijn
 • 4:25 - 4:28
  we hadden het kunnen draaien of keren
 • 4:28 - 4:30
  maar het is omdat ze tegenover dezelfde hoek staan
 • 4:30 - 4:33
  dit is de manier waarop ik over driehoeken denk
 • 4:34 - 4:35
  dat werkt goed, helemaal
 • 4:35 - 4:37
  als je trigonometrie gaat doen
 • 4:37 - 4:39
  dus wat betekent het?
 • 4:39 - 4:42
  Nou, de verhouding tussen gelijke of corresponderende zijden
 • 4:42 - 4:44
  is altijd hetzelfde
 • 4:44 - 4:48
  dus als we willen bepalen hoe lang deze zijde is
 • 4:48 - 4:50
  van de kleine driehoek
 • 4:50 - 4:52
  dan zijn er verschillende manieren om dat te doen
 • 4:52 - 5:00
  we kunnen de ratio van deze zijde ten opzichte van deze zijde nemnen, oftewel x
 • 5:00 - 5:08
  ten opzhcte van 7 is gelijk aan de ratio van deze naar die zijde
 • 5:08 - 5:12
  is gelijk aan de ratio van 2 naar 5
 • 5:12 - 5:12
  en zo kunnen we het oplossen
 • 5:12 - 5:14
  en de enige reden dat je dit zo kan doen - je kunt dit niet doen
 • 5:14 - 5:16
  met elke driehoek of combinaties van driehoeken
 • 5:16 - 5:18
  maar alleen met gelijkzijdige driehoeken
 • 5:18 - 5:21
  dus als je et voor x kan doen, vermenigvuldig beide zijden met 7
 • 5:21 - 5:26
  en dan krijg je dat x gelijk is aan 14 ten opzichte van 5
 • 5:26 - 5:28
  dus dat is iets minder dan 3
 • 5:28 - 5:32
  14 gedeeld door 5 is ongeveer 2.8
 • 5:32 - 5:34
  dus dat is x.
 • 5:34 - 5:37
  en we kunnen hetzelfde doen voor deze gele kant
 • 5:37 - 5:39
  dus als je weet dat het gelijkzijdige driehoeken zijn
 • 5:39 - 5:42
  en je weet alle zijden van een van de driehoeken,
 • 5:42 - 5:45
  en je weet een van de zijden van de andere driehoek - dan kun je alle zijden uitrekenen
 • 5:45 - 5:48
  ik denk dat dat een beetje verwarrend is
 • 5:48 - 5:51
  dus laten we deze kan y noemen
 • 6:00 - 6:03
  een van de driehoeken is de noemer
 • 6:03 - 6:05
  dan moet diezelfde driehoek aan de rechterkant de noemer zijn
 • 6:05 - 6:07
  hier de noemer
 • 6:07 - 6:10
  en dan hier de teller
 • 6:10 - 6:13
  en dan, is gelijk teken
 • 6:13 - 6:14
  de noemer
 • 6:14 - 6:16
  dan is het ook de teller
 • 6:16 - 6:18
  aan die kant van de het is gelijk teken
 • 6:18 - 6:20
  dat moet je consistent doen
 • 6:20 - 6:22
  als je het omdraait dan wordt het een rommeltje!
 • 6:22 - 6:25
  en dit kunnen we dan uitrekenen: dus y is gelijk aan 12 boven 5 dat is 12 gedeeld door 5
 • 6:25 - 6:31
  dus laten we wat we nu weten over gelijkzijdige driehoeken
 • 6:34 - 6:35
  gebruiken om een paar sommen te maken
 • 6:35 - 6:45
  met hulp van de geometrie die wel al geleerd hebben
 • 6:48 - 6:58
  ik heb twee parallle lijnen
 • 6:58 - 7:01
  en dan nog een lijn zo, en een andere zo
 • 7:01 - 7:04
  de lijnen zijn parale
 • 7:04 - 7:09
  dus deze is paralel aan die
 • 7:09 - 7:25
  en als ik wil weten of deze zijde 5 is
 • 7:25 - 7:28
  stel deze lengte is 5
 • 7:28 - 7:32
  even een andere kleur
 • 7:32 - 7:38
  en stel deze lengte is 8
 • 7:38 - 7:45
  en ik wil weten hoe lang deze zijde is
 • 7:48 - 7:52
  wacht even, dan moet ik er nog een geven
 • 7:52 - 7:53
  zodat je alles van deze driehoek hebt
 • 7:53 - 7:58
  dus deze kant is 6, en wat ik wil
 • 7:58 - 8:06
  is bepalen wat deze zijde is, de paarse kant
 • 8:06 - 8:08
  hoe doen we dat?
 • 8:08 - 8:10
  Voordat we beginnen met die verhoudingen
 • 8:10 - 8:16
  laten we eerst bewijzen dat deze driehoeken
 • 8:16 - 8:17
  gelijkzijdige driehoeken zijn
 • 8:17 - 8:18
  hoe doen we dat?
 • 8:18 - 8:21
  Kunnen we bepalen welke hoeken gelijk zijn?
 • 8:21 - 8:23
  aan welke andere hoeken?
 • 8:23 - 8:26
  we hebben deze hoek hier
 • 8:26 - 8:29
  is deze hoe gelijk aan de andere hoeken van
 • 8:29 - 8:31
  deze driehoek?
 • 8:31 - 8:31
  ja! Natuurlijk!
 • 8:31 - 8:34
  want hij ligt tegenover deze hoek, dus
 • 8:34 - 8:38
  hij moet gelijk zijn aan deze hoek, toch?
 • 8:38 - 8:40
  want we weten dat als het tegenover de hoek is, dan correspondeert het
 • 8:40 - 8:43
  en als het correspondeert
 • 8:43 - 8:46
  en ook al weten we de lengte niet
 • 8:46 - 8:48
  dan correspondeert het met deze 8
 • 8:48 - 8:50
  Ik ben vergeten te zeggen
 • 8:50 - 8:53
  dat deze kant
 • 8:53 - 8:54
  laten we die een grijze kleur geven
 • 8:54 - 8:56
  laten we zeggen dat dit 4 is
 • 8:56 - 8:57
  en nu terug naar de som
 • 8:57 - 9:00
  we hebben net bepaald dat deze twee hoeken gelijk zijn
 • 9:00 - 9:03
  dan is dit de corresponderende zijde
 • 9:03 - 9:06
  kunnen we dat voor alle andere hoeken ook doen?
 • 9:06 - 9:09
  laten we zeggen dat we weten welke zijnde dit is
 • 9:09 - 9:12
  dan ga ik allebei de hoeken meten
 • 9:15 - 9:18
  dus welke hoek in deze driehoek, heeft een hoek hier
 • 9:18 - 9:20
  dezelfde hoek?
 • 9:20 - 9:20
  Natuurlijk
 • 9:20 - 9:24
  we weten dat deze lijnen paralel lopen, dus dan kunnen we
 • 9:24 - 9:26
  de hoeken hier gebruiken om te betalen dat deze hoeken
 • 9:26 - 9:28
  gelijk zijn aan deze hoek.
 • 9:28 - 9:29
  Maar ik zie net
 • 9:29 - 9:30
  dat we bijna geen tijd meer hebben
 • 9:30 - 9:33
  dus ik ga door in de volgende video.
 • 9:33 - 9:34
  dank!
Title:
Gelijke en gelijkzijdige driehoeken
Video Language:
Polish
Duration:
09:34
pimvdf added a translation

Dutch subtitles

Revisions