Return to Video

Like trekanter

 • 0:01 - 0:06
  Hei. Jeg skal nå introdusere deg
  til konseptet om like trekanter.
 • 0:06 - 0:11
  La meg skrive det ned.
  Like trekanter.
 • 0:11 - 0:14
  Like trekanter.
 • 0:14 - 0:17
  Hva betyr likhet i hverdagslivet?
 • 0:17 - 0:22
  Trekanter.
 • 0:23 - 0:27
  Hva betyr likhet i hverdagslivet?
 • 0:27 - 0:29
  Om to ting er like
  er de på en måte make,
 • 0:29 - 0:32
  men de er ikke det samme,
  eller de er ikke identiske.
 • 0:32 - 0:35
  Sånn er det også for trekanter.
 • 0:35 - 0:44
  Like trekanter er to trekanter
  som har alle vinklene til felles,
 • 0:44 - 0:50
  Alle vinklene til felles.
 • 0:50 - 0:56
  For eksempel,
  la meg tegne to like trekanter,
 • 0:56 - 1:01
  jeg må få de til å se make ut,
 • 1:01 - 1:04
  men i forskjellige størrelser kanskje.
 • 1:05 - 1:11
  Det var en,
  også tegner jeg en annen her
 • 1:12 - 1:16
  Jeg tegner den mindre for å vise at
  de ikke nødvendigvis er samme størrelse,
 • 1:16 - 1:19
  bare samme form.
 • 1:20 - 1:24
  En måte jeg liker å tenke om trekanter er
  at de bare er trekanter som kan bli
 • 1:24 - 1:27
  skalert opp og ned eller
  snudd og rotert rundt,
 • 1:27 - 1:30
  men de har alle de samme vinklene
  så de er i grunn samme formen.
 • 1:30 - 1:35
  For eksempel, disse to trekantene,
  om jeg sa til deg at denne vinkelen,
 • 1:35 - 1:38
  dette er sånn de gjør det på skolen.
  Denne vinkelen,
 • 1:40 - 1:44
  denne vinkelen er lik denne vinkelen,
 • 1:44 - 1:50
  og at denne vinkelen her
  oppe er lik denne vinkelen.
 • 1:52 - 1:57
  Et par ting her, du vet allerede at denne
  vinkelen er lik denne vinkelen,
 • 1:57 - 1:59
  men hvorfor det?
 • 1:59 - 2:03
  Jo, om to vinkler er make,
  må den tredje vinkelen også være make,
 • 2:03 - 2:06
  fordi alle tre vinklene
  lagt sammen er lik 180.
 • 2:06 - 2:11
  For eksempel, om dette er x,
  og dette er y,
 • 2:11 - 2:17
  må denne være 180 minus x minus y,
  det er sikkert for lite til at du kan se.
 • 2:17 - 2:22
  Det samme gjelder her,
  om dette er x og dette er y,
 • 2:22 - 2:28
  må denne vinkelen være
  180 minus x minus y, sant?
 • 2:28 - 2:31
  Så om vi vet at to vinkler
  i en trekant er make,
 • 2:31 - 2:34
  vet vi at den tredje vinkelen også make.
 • 2:34 - 2:38
  Vi kan også si at denne vinkelen
  er identisk til denne vinkelen.
 • 2:38 - 2:46
  Om alle vinklene er make vet vi
  at vi har med like trekanter å gjøre.
 • 2:46 - 2:51
  Hva kan vi gjøre når vi
  vet at en trekant er make?
 • 2:51 - 2:55
  Vi kan bruke den informasjonen
  til å finne ut noen av sidene.
 • 2:55 - 2:59
  Selv om de ikke har de samme sidene,
 • 2:59 - 3:03
  er forholdet av de
  tilsvarende sidene det samme.
 • 3:04 - 3:08
  Jeg vet at du ble forvirret,
  la meg gi deg et eksempel.
 • 3:08 - 3:15
  La oss si at denne siden er 5.
 • 3:15 - 3:21
  La oss si at denne siden er,
  jeg bare dikter opp noen tall, 6.
 • 3:21 - 3:25
  La oss si at denne siden er 7,
 • 3:26 - 3:32
  og la oss si at vi vet
  at denne siden er,
 • 3:33 - 3:35
  denne siden her er 2.
 • 3:38 - 3:41
  Så vi vet at forholdet av
  tilsvarende sider er det samme.
 • 3:41 - 3:45
  Om vi ser på disse to trekantene,
  er de i helt forskjellige størrelser,
 • 3:45 - 3:47
  men de har tilsvarende sider.
 • 3:48 - 3:53
  For eksempel,
  denne siden tilsvarer denne siden.
 • 3:53 - 3:56
  Hvordan vet vi det? I dette
  tilfellet har de samme orientering,
 • 3:56 - 4:01
  men vi vet det siden disse sidene
  er motsatt av de samme vinklene.
 • 4:01 - 4:03
  Denne er på motsatt side av vinkel y,
 • 4:03 - 4:06
  og denne er også på
  motsatt side av vinkel y.
 • 4:06 - 4:08
  Hele trekanten er kanskje
  for liten til at du kan se,
 • 4:08 - 4:10
  men forhåpentligvis
  skjønner du hva jeg sier.
 • 4:10 - 4:14
  Så disse er tilsvarende sider,
  samme her,
 • 4:15 - 4:21
  denne blå siden og
  denne blå siden er tilsvarende sider.
 • 4:21 - 4:25
  Hvorfor?
  Ikke fordi begge er på venstre side,
 • 4:25 - 4:28
  jeg kunne ha snudd de og
  det hadde ikke hatt noe å si,
 • 4:28 - 4:31
  det er fordi begge er på
  motsatt side av samme vinkelen.
 • 4:32 - 4:35
  Sånn tenker jeg om trekanter,
  det er en bra måte å tenke på det,
 • 4:35 - 4:37
  spesielt når du begynner med trigonometri.
 • 4:37 - 4:39
  Så hva hjelper det oss?
 • 4:39 - 4:44
  Forholdet mellom tilsvarende
  sider er alltid det samme.
 • 4:44 - 4:50
  La oss si at vi vil finne ut hvor lang
  denne siden på den lille trekanter er.
 • 4:50 - 4:52
  Det er flere måter å gjøre det på.
 • 4:52 - 4:58
  Vi kan si at forholdet mellom
  denne siden og denne siden,
 • 4:58 - 5:02
  så fra x over 7,
 • 5:02 - 5:08
  er lik forholdet
  mellom denne siden og denne siden,
 • 5:08 - 5:12
  er lik forholdet av 2 over 5,
  så kan vi løse det.
 • 5:12 - 5:14
  Den eneste grunnen
  til at vi kan gjøre dette,
 • 5:14 - 5:18
  vi kan ikke gjøre det med tilfeldige
  trekanter, bare like trekanter.
 • 5:18 - 5:21
  Da kan vi løse x,
  multiplisere begge sider med 7,
 • 5:21 - 5:28
  og du får x er lik 14 over 5,
  Så det er litt mindre enn 3.
 • 5:28 - 5:33
  14 over 5,
  så 2.8 er noe sånt, det er lik x.
 • 5:33 - 5:36
  Vi kan gjøre det samme for
  å finne denne gule siden.
 • 5:36 - 5:41
  Om du vet at to trekanter er like, og du
  vet alle sidene av den ene trekanten,
 • 5:41 - 5:44
  du vet en av sidene på den ene trekanten,
  kan du finne alle sidene.
 • 5:45 - 5:47
  Jeg tror jeg forvirret
  deg med den setningen.
 • 5:47 - 5:50
  La oss kalle denne siden y.
 • 5:50 - 5:59
  Vi kan gjøre det på samme måte,
  vi kan si y over 6 er lik 2 over 5.
 • 5:59 - 6:06
  Sørg for at om en trekant er nevneren her,
  må samme trekanten være nevneren...
 • 6:07 - 6:12
  Om en trekant er telleren på
  venstre side av er lik tegnet,
 • 6:12 - 6:13
  det minste tallet er telleren,
 • 6:13 - 6:17
  må den også være telleren
  på høyre siden av er lik tegnet.
 • 6:18 - 6:20
  Jeg vil bare sørge
  for at du er konsistent.
 • 6:20 - 6:22
  Om du snur den vil du rote til alt.
 • 6:22 - 6:26
  Da kan vi bare regne det ut,
  så y er lik 12 over 5,
 • 6:26 - 6:30
  så y er lik 12 over 5.
 • 6:30 - 6:34
  La oss bruke denne
  informasjonen om like trekanter,
 • 6:34 - 6:36
  for å gjøre noen oppgaver.
 • 6:43 - 6:48
  La oss bruke noe av
  geometrien vi allerede har lært om.
 • 6:48 - 6:50
  Jeg har to parallelle linjer,
 • 6:54 - 6:57
  og jeg har en linje som går sånn,
 • 6:58 - 7:00
  og så har jeg en linje som dette.
 • 7:01 - 7:03
  Hva sa jeg?
  Jeg sa at linjene er parallelle,
 • 7:04 - 7:07
  så denne linjen er
  parallell med denne linjen.
 • 7:09 - 7:16
  Det jeg vil vite er om
  lengden til denne siden er 5,
 • 7:18 - 7:21
  om lengden til denne siden er 5,
 • 7:25 - 7:29
  La oss si at lengden her er 5,
  og denne lengden er.
 • 7:30 - 7:32
  La meg tegne i en annen farge.
 • 7:32 - 7:38
  Denne lengden er, jeg vet ikke, 8.
 • 7:39 - 7:44
  Jeg vil vite, jeg trenger å vite hva,
 • 7:45 - 7:48
  jeg vil vite hva denne siden er.
 • 7:48 - 7:53
  Nei, la meg gi den en side til,
  sånn at du vet hele trekanten.
 • 7:53 - 7:55
  La oss si at denne siden er 6.
 • 7:57 - 8:01
  Det jeg vil gjøre er å finne
  ut hva denne siden er,
 • 8:03 - 8:05
  denne lilla siden.
 • 8:05 - 8:07
  Hvordan gjør vi det?
 • 8:08 - 8:10
  Før vi begynner med noe
  av det forhold greiene,
 • 8:10 - 8:17
  må vi bevise for oss selv, og bevise
  generelt at disse er like trekanter.
 • 8:17 - 8:18
  Hvordan gjør vi det?
 • 8:18 - 8:22
  La oss se om vi kan finne ut
  hvilke vinkler er like andre vinkler.
 • 8:23 - 8:25
  Så vi har denne vinkelen her,
 • 8:26 - 8:30
  er den vinkelen lik noen av
  disse tre vinklene i trekanten?
 • 8:31 - 8:37
  Ja, den er motsatt til denne vinkelen her,
  så denne er lik denne vinkelen her, sant?
 • 8:37 - 8:40
  Så vi vet den motsatte siden
  er den tilsvarende siden,
 • 8:40 - 8:44
  vi vet at den tilsvarer,
  vi vet ikke lengden,
 • 8:44 - 8:48
  men vi vet at den
  tilsvarer denne 8 lengden.
 • 8:48 - 8:53
  Jeg glemte å gi deg noe informasjon,
  jeg glemte å si at denne siden er,
 • 8:53 - 8:55
  la meg gi den en nøytral farge,
  la oss si at denne siden er 4.
 • 8:56 - 8:58
  La oss gå tilbake til oppgaven.
 • 8:58 - 9:00
  Så vi fant ut at disse
  to vinklene er samme,
 • 9:00 - 9:02
  og at dette er den
  vinkelen sin tilsvarende side.
 • 9:02 - 9:05
  Kan vi finne ut om noen
  andre vinkler er samme?
 • 9:06 - 9:10
  La oss si at vi vet hva denne vinkelen er.
 • 9:12 - 9:15
  Jeg lager en dobbel vinkel måling her.
 • 9:15 - 9:19
  Så hvilken vinkel i denne trekanten, er
  det en vinkel her som er lik den vinkelen?
 • 9:20 - 9:25
  Ja, vi vet at disse er parallelle vinkler,
  så vi kan bruke alternative indre vinkler
 • 9:25 - 9:28
  for å finne ut hvilken av
  disse vinklene som er lik den.
 • 9:28 - 9:30
  Men jeg så nettopp på klokken
  og innså at tiden renner ut.
 • 9:30 - 9:33
  Jeg vil fortsette i neste video.
Title:
Like trekanter
Video Language:
Polish
Duration:
09:34

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions