Return to Video

Un plan radical para rematar cos residuos plásticos

 • 0:00 - 0:01
  (Aplausos)
 • 0:01 - 0:04
  Chris Anderson:
  levas anos obsesionado
 • 0:04 - 0:06
  con esta cuestión.
 • 0:06 - 0:08
  Como explicaría-lo problema?
 • 0:08 - 0:11
  Andrew Forrest: Plástico.
  Sinxelo.
 • 0:11 - 0:17
  Non somos quen de reutilizar
  un ben tan dinámico,
 • 0:17 - 0:20
  desbotámolo e veña.
 • 0:20 - 0:24
  CA: Hai lixo por todas partes.
 • 0:24 - 0:26
  Chegamos a cousas coma esta.
 • 0:26 - 0:29
  Onde é?
 • 0:29 - 0:32
  AF: En Filipinas,
  pero hai moitos ríos
 • 0:32 - 0:35
  neste estado,
  señoras e señores.
 • 0:35 - 0:37
  En todo o Sueste Asiático.
 • 0:37 - 0:42
  CA: Bótase o plástico nos ríos
  e vai parar ao océano.
 • 0:42 - 0:48
  Vese nas praias,
  mais isto non é o que máis che preocupa,
 • 0:48 - 0:51
  senón o que pasa nos océanos.
 • 0:51 - 0:52
  Fálanos diso.
 • 0:52 - 0:55
  AF: Vale. Grazas, Chris.
 • 0:55 - 0:56
  Hai catro anos,
 • 0:56 - 1:04
  decidín facer unha toleada,
  un Doutorado en Ecoloxía Mariña.
 • 1:04 - 1:07
  O máis estarrecedor é que
 • 1:07 - 1:12
  aprendín moito da vida mariña,
  pero máis da morte mariña,
 • 1:12 - 1:17
  da fatalidade ecolóxica; peixes,
 • 1:17 - 1:23
  vida mariña, mamíferos mariños,
  moi próximos bioloxicamente a nós,
 • 1:23 - 1:28
  millóns, billóns, de mortes
  causadas polo plástico.
 • 1:28 - 1:32
  CA: Mais a xente pensa que
  o plástico é feo pero seguro, non si?
 • 1:32 - 1:36
  Botas algo no océano,
  "Vai ficar aí sempre.
 • 1:36 - 1:38
  Non pode facer dano, ou?"
 • 1:38 - 1:43
  AF: É unha substancia
  perfecta para a economía.
 • 1:43 - 1:49
  Pero é a peor substancia imaxinable
  para o medio ambiente.
 • 1:49 - 1:54
  O peor dos plásticos é que,
  en canto tocan o medio ambiente,
 • 1:54 - 1:55
  fragméntanse.
 • 1:55 - 1:58
  Nunca deixa de ser plástico.
 • 1:58 - 2:01
  Vaise facendo máis pequeno,
  e máis, e máis,
 • 2:01 - 2:03
  e os últimos achados,
 • 2:03 - 2:06
  que coñecemos na ecoloxía mariña
  xa hai algúns anos,
 • 2:06 - 2:08
  mostran que vai afectar os humanos.
 • 2:08 - 2:11
  Sabemos que o nanoplástico,
 • 2:11 - 2:16
  as partículas moi, moi, pequenas
  que levan a carga negativa do plástico,
 • 2:16 - 2:19
  poden atravesar directamente
  os poros da pel.
 • 2:19 - 2:21
  Iso non é o peor.
 • 2:21 - 2:25
  O peor é que vai directamente
  a través da barreira hematoencefálica,
 • 2:25 - 2:28
  á capa protectora do cerebro.
 • 2:28 - 2:32
  O cerebro é un pouco amorfo, unha masa
  mollada chea de cargas eléctricas.
 • 2:32 - 2:35
  Se lle metes unha partícula negativa,
 • 2:35 - 2:39
  ou peor, unha que poida
  levar axentes patóxenos,
 • 2:39 - 2:43
  terías unha carga negativa,
  que atrae elementos de carga positiva,
 • 2:43 - 2:45
  coma patóxenos, toxinas,
 • 2:45 - 2:46
  mercurio, chumbo.
 • 2:46 - 2:50
  Son os últimos avances que imos ver
  nos vindeiros 12 meses.
 • 2:50 - 2:53
  CA: Penso que xa me contaches
  que hai arredor de 600 bolsas de plástico
 • 2:53 - 2:56
  por cada peixe no océano,
  algo así.
 • 2:56 - 3:00
  E estanse a romper
 • 3:00 - 3:02
  e vai haber máis
 • 3:02 - 3:05
  e aínda non comezamos a
  ve-las consecuencias diso.
 • 3:05 - 3:07
  AF: O certo é que non.
 • 3:07 - 3:10
  Na Fundación Ellen MacArthur,
  unha morea de bos científicos,
 • 3:10 - 3:14
  levan xa tempo traballando niso.
  Corroborei ben o seu traballo.
 • 3:14 - 3:17
  Din que vai haber
  unha tonelada de plástico
 • 3:17 - 3:19
  por cada tres toneladas de peixe
  e non en 2050,
 • 3:19 - 3:24
  impaciéntome cando se fala de 2050,
  senón en 2025.
 • 3:24 - 3:27
  Á volta da esquina.
  Aquí e agora.
 • 3:27 - 3:30
  Non se precisa unha
  tonelada de plástico
 • 3:30 - 3:34
  para arrasar coa vida mariña.
  Abonda con menos.
 • 3:34 - 3:38
  Temos que paralo xa.
  Non temos máis tempo.
 • 3:38 - 3:43
  CA: Tes unha idea para paralo,
  e non dende o típico punto de vista
 • 3:43 - 3:45
  dun activista medioambiental, digamos,
 • 3:45 - 3:49
  senón dun home de negocios,
  dun emprendedor,
 • 3:49 - 3:52
  que pasou a vida pensando
  sobre sistemas económicos globais
 • 3:52 - 3:54
  e como funcionan.
 • 3:54 - 4:01
  Creo que a túa idea depende destes heroes.
 • 4:02 - 4:03
  Cal é a súa profesión?
 • 4:03 - 4:07
  AF: É unha recicladora, Chris,
 • 4:07 - 4:10
  e había 15, 20 millóns
  de recicladores coma ela
 • 4:10 - 4:15
  ata que China parou de recoller
  os residuos de todo o mundo.
 • 4:15 - 4:19
  E o prezo do plástico,
  así de ínfimo como era, colapsou.
 • 4:20 - 4:25
  Ela é unha nena,
  en idade escolar.
 • 4:25 - 4:27
  Debería estar na escola.
 • 4:27 - 4:29
  Unha situación
  moi similar á escravitude.
 • 4:29 - 4:32
  A miña filla Grace e eu coñecemos
  centos de persoas coma ela.
 • 4:32 - 4:36
  CA: E tamén hai moitos adultos,
  literalmente millóns por todo o mundo,
 • 4:36 - 4:39
  e nalgunhas industrias,
  o seu traballo explica, por exemplo,
 • 4:39 - 4:42
  que non se vexan
  moitos residuos metálicos.
 • 4:42 - 4:46
  AF: Xusto.
  É unha heroína do medio ambiente.
 • 4:46 - 4:50
  Compite cunha gran planta petroquímica
 • 4:50 - 4:54
  de tres mil millóns de dólares,
  que está aí ao lado.
 • 4:54 - 4:55
  Ese é o problema.
 • 4:55 - 4:59
  Hai máis petróleo e gas
  no plástico e nos vertedoiros
 • 4:59 - 5:03
  ca recursos de petróleo e gas
  ten Estados Unidos.
 • 5:03 - 5:05
  Ela é a heroína.
 • 5:05 - 5:08
  Señoras e señores,
  vexan os vertedoiros,
 • 5:08 - 5:11
  todo isto é petróleo sólido e gas.
 • 5:11 - 5:14
  CA: Hai un valor inxente encerrado aí,
 • 5:14 - 5:19
  co que os recicladores do mundo
  gañarían a vida.
 • 5:19 - 5:21
  Por que non o poden facer?
 • 5:21 - 5:25
  AF: Porque temos arraigado
 • 5:25 - 5:29
  o prezo do plástico
  dos combustibles fósiles
 • 5:29 - 5:33
  que se sitúa por debaixo do que custa
 • 5:33 - 5:37
  reciclar plástico do mesmo plástico,
  en termos económicos e de rendibilidade.
 • 5:37 - 5:42
  O plástico componse de petróleo e gas.
 • 5:42 - 5:46
  É 100% polímero, é dicir,
  100% petróleo e gas.
 • 5:46 - 5:50
  Temos abondo plástico para cubrir
  tódalas necesidades.
 • 5:50 - 5:52
  Se reciclarmos plástico non é máis barato
 • 5:52 - 5:56
  ca o plástico dos combustibles fósiles
 • 5:56 - 5:59
  entón a xente quédase co
  plástico dos combustibles fósiles.
 • 5:59 - 6:01
  CA: Ese é o problema principal,
 • 6:01 - 6:05
  O plástico reciclado adoita custar máis
 • 6:05 - 6:11
  ca o que vén do petróleo. Non é?
 • 6:11 - 6:14
  AF: Cambiémo-lo ángulo un chisco, Chris.
 • 6:14 - 6:17
  Eu son unha persoa de produtos.
 • 6:17 - 6:23
  Sei que antes había
  chatarra e ferralla
 • 6:23 - 6:26
  e refugallos de cobre
  tirados por calquera lado, sobre todo
 • 6:26 - 6:28
  nos países en vías de desenvolvemento.
 • 6:28 - 6:30
  A xente resolveu que iso ten un valor.
 • 6:30 - 6:35
  É un produto de valor,
  non un refugallo.
 • 6:35 - 6:38
  Agora as vilas e as cidades,
  as rúas están limpas,
 • 6:38 - 6:42
  xa non tropezas con
  refugallos de cobre ou de ferro,
 • 6:42 - 6:46
  porque é un produto de valor,
  recíclase.
 • 6:46 - 6:51
  CA: Cal é a túa idea
  para que pase iso cos plásticos?
 • 6:51 - 6:53
  AF: Pois ben, Chris,
 • 6:53 - 6:57
  pasei o doutorado investigando.
 • 6:57 - 7:00
  O mellor de ser un empresario
  ao que lle foi ben
 • 7:00 - 7:02
  é que a xente te quere ver.
 • 7:02 - 7:03
  Outros empresarios,
 • 7:03 - 7:07
  aínda que lles gustaría revisar
  unha especie así coma ti, dirán:
 • 7:07 - 7:10
  "Imos todos con Twiggy Forrest".
 • 7:10 - 7:12
  Unha vez que estás aí,
 • 7:12 - 7:13
  pódelos cuestionar.
 • 7:13 - 7:20
  Fun á maioría das empresas de petróleo,
  gas e produtos de consumo rápido
 • 7:20 - 7:23
  e hai unha vontade real de mudar.
 • 7:23 - 7:26
  A ver, hai un par de dinosauros
 • 7:26 - 7:28
  que van seguir coa esperanza
  pero non van facer nada,
 • 7:28 - 7:30
  porén, hai unha vontade real de cambio.
 • 7:30 - 7:32
  O que tratei de dicir é que
 • 7:32 - 7:35
  os sete mil millón de persoas no mundo
 • 7:35 - 7:39
  non merecen que o plástico
  esmague o medio ambiente,
 • 7:39 - 7:44
  nin que a vida mariña dos océanos
  desapareza polo plástico.
 • 7:45 - 7:46
  Ao baixar na cadea,
 • 7:46 - 7:50
  hai decenas de miles de marcas
  das que mercamos unha chea de produtos,
 • 7:50 - 7:54
  mais só hai un cento de produtores
  importantes de resina,
 • 7:54 - 7:56
  grandes plantas petroquímicas,
 • 7:56 - 7:59
  que cospen todo o plástico dun só uso.
 • 7:59 - 8:00
  CA: Un cento de empresas
 • 8:00 - 8:02
  está na base desta cadea,
  digamos.
 • 8:02 - 8:04
  AF: Xusto.
 • 8:04 - 8:07
  CA: Que precisas que fagan
  ese cento de empresas?
 • 8:07 - 8:10
  AF: Só precisamos que suban
 • 8:10 - 8:15
  o valor dos compoñentes
  do plástico de petróleo e gas,
 • 8:15 - 8:17
  do "plástico malo",
 • 8:17 - 8:22
  para que cando chegue a nós,
  os clientes, a través das marcas,
 • 8:22 - 8:26
  apenas notemos a suba
  na cunca de café,
 • 8:26 - 8:29
  na Coca-Cola, na Pepsi,
  en nada.
 • 8:29 - 8:31
  CA: Canto, un céntimo?
 • 8:31 - 8:34
  AF: Menos. Un cuarto ou medio céntimo.
 • 8:34 - 8:38
  Algo ínfimo.
  Pero converte
 • 8:38 - 8:42
  cada anaco de plástico do mundo
  nun produto de valor.
 • 8:42 - 8:48
  Onde peor é a situación dos residuos,
  no Sueste Asiático, na India,
 • 8:48 - 8:50
  é onde habería máis riqueza.
 • 8:50 - 8:52
  CA: Semella que hai dúas partes nisto.
 • 8:52 - 9:00
  A primeira é que, se cobran máis
  pero aproveitan iso
 • 9:00 - 9:04
  e o destinan, a que?
  A un fondo dirixido por alguén
 • 9:04 - 9:07
  para que atalle este problema de...?
 • 9:07 - 9:10
  Para que se usarían
  os cartos adicionais que cobran?
 • 9:10 - 9:13
  AF: Cando falo con
  empresas moi grandes,
 • 9:13 - 9:17
  dígolles: "Mira, preciso que cambies,
  e moi rápido".
 • 9:17 - 9:21
  Morren co aburrimento
  a menos que lles diga: "E hai negocio".
 • 9:21 - 9:24
  "Agora si que te atendo, Andrew".
 • 9:24 - 9:27
  Entón digo: "Preciso da túa contribución
 • 9:27 - 9:29
  cun fondo para a transición
  medioambiental e industrial.
 • 9:29 - 9:33
  En dous ou tres anos,
  toda a industria global de plásticos
 • 9:33 - 9:37
  pode pasar de saca-los compoñentes
  de combustibles fósiles
 • 9:37 - 9:39
  a sacalos do propio plástico.
 • 9:39 - 9:42
  Xa témo-la tecnoloxía.
  Está comprobado.
 • 9:42 - 9:45
  Da nada, saquei adiante dúas operacións
  de miles de millóns de dólares,
 • 9:45 - 9:48
  recoñecendo que
  a tecnoloxía pode mellorar.
 • 9:48 - 9:53
  Hai unha ducia de tecnoloxías
  para manexar o plástico, polo menos.
 • 9:53 - 9:56
  Unha vez que esas tecnoloxías
  teñan a marxe económica
 • 9:56 - 9:58
  que lles dá este proxecto,
 • 9:58 - 10:03
  todo o mundo obterá o plástico
  do plástico que xa existe.
 • 10:03 - 10:08
  CA: Con cada venda de plástico virxe,
  contribúese a un fondo
 • 10:08 - 10:10
  destinado á
  transición ecolóxica da industria
 • 10:10 - 10:13
  co que se pagan, por exemplo,
  limpezas.
 • 10:13 - 10:15
  AF: Claro, claro.
 • 10:15 - 10:17
  CA: Ten un beneficio secundario incrible,
 • 10:17 - 10:20
  se cadra mesmo o principal,
  xera un mercado.
 • 10:20 - 10:23
  De súpeto, o plástico reciclado
 • 10:23 - 10:28
  é un negocio xigante,
  unha oportunidade para millóns de persoas
 • 10:28 - 10:30
  que o poden recoller.
 • 10:30 - 10:31
  AF: Exacto.
 • 10:31 - 10:35
  Os plásticos de combustibles fósiles
  valen tanto
 • 10:35 - 10:37
  e os plásticos reciclados valen tanto.
 • 10:37 - 10:43
  Entón, cámbialo.
  Para que o reciclado sexa máis barato.
 • 10:43 - 10:50
  O mellor é que desbotamos
  300, 350 millóns de toneladas,
 • 10:50 - 10:55
  Segundo as propias empresas de petróleo e gas
  chegaremos a 500 millóns.
 • 10:55 - 10:57
  É un problema crecente.
 • 10:57 - 11:01
  Pero cada tonelada diso é polímero.
 • 11:01 - 11:04
  A tonelada custa de 1000 a 1500 dólares.
 • 11:04 - 11:08
  Medio billón de dólares
  que podería ir ás empresas,
 • 11:08 - 11:12
  crear traballo, oportunidades,
  e riqueza en todo o mundo,
 • 11:12 - 11:16
  sobre todo nos lugares máis empobrecidos.
  E aínda así, desbotámolo.
 • 11:16 - 11:19
  CA: Isto permitiría ás empresas
  investiren en plantas de reciclaxe
 • 11:19 - 11:22
  por todo o mundo.
  AF: Por todo o mundo.
 • 11:22 - 11:25
  Dado que a tecnoloxía é de baixo custo,
  pódese poñer en calquera lugar,
 • 11:25 - 11:27
  en grandes hoteis,
 • 11:27 - 11:30
  depósitos de lixo en todas partes,
  e converter o lixo en resina.
 • 11:30 - 11:34
  CA: Ti es filántropo, e estás disposto a
  destinar fondos a isto.
 • 11:34 - 11:37
  Cal é o rol da filantropía?
 • 11:37 - 11:42
  AF: Creo que temos que aporta-los
  40 ou 50 millóns de dólares para comezar.
 • 11:42 - 11:48
  A transparencia ten que ser absoluta,
  para que todos poidan ver o que acontece.
 • 11:48 - 11:50
  Os produtores de resina,
 • 11:50 - 11:53
  os consumidores, todos han de saber
  quen participa,
 • 11:53 - 11:56
  quen protexe a Terra,
  e a quen non lle importa.
 • 11:56 - 11:59
  Vai custar arredor
  dun millón de dólares á semana
 • 11:59 - 12:01
  e ímolo apoiar durante cinco anos.
 • 12:01 - 12:04
  A contribución total é de case
  300 millóns de dólares.
 • 12:04 - 12:06
  CA: Vaia. Ben...
 • 12:06 - 12:11
  (Aplausos)
 • 12:11 - 12:14
  Falaches con empresas,
  coma Coca-cola,
 • 12:14 - 12:19
  dispostas a participar e a pagar máis,
 • 12:19 - 12:21
  sempre que sexa xusto.
 • 12:21 - 12:23
  AF: É xusto.
 • 12:23 - 12:26
  A Coca-Cola non lle gustaría que Pepsi

 • 12:26 - 12:29
  participe, a menos que
  se saiba que non o fai.
 • 12:29 - 12:31
  Entón xa lles non importa.
 • 12:31 - 12:36
  A transparencia fai que o mercado
  poida ver se se engana o sistema.
 • 12:36 - 12:39
  E os consumidores,
  que tamén queren o seu rol.
 • 12:39 - 12:42
  Nós, sete mil millóns e medio.
 • 12:42 - 12:45
  Non querémo-lo planeta
  esmagado por cen empresas.
 • 12:45 - 12:49
  CA: Sabemos que poden facer as empresas,
  e o que ti farías.
 • 12:49 - 12:51
  Que pode facer a xente?
 • 12:51 - 12:55
  AF: Gustaríame que todos nós,
  en todo o mundo, entrásemos
 • 12:55 - 13:00
  en noplasticwaste.org para
  contactar cos cen produtores de resina
 • 13:00 - 13:03
  en cada rexión haberá un,
  polo menos.
 • 13:03 - 13:06
  A través do correo, Twitter,
  do teléfono.
 • 13:06 - 13:09
  Dilles que queres que fagan
  unha contribución a un fondo manexado por
 • 13:09 - 13:16
  unha industria, ou polo Banco Mundial, que
  ao ano, aumenta dez mil millóns de dólares
 • 13:16 - 13:22
  para facer a transición e así consegui-lo
  plástico do propio plástico
 • 13:22 - 13:24
  e non dos combustibles fósiles.
 • 13:24 - 13:27
  Non precisamos iso.
  Iso é malo. Isto, bo.
 • 13:27 - 13:30
  E pode limpa-lo medio ambiente.
 • 13:30 - 13:33
  Temos capital dabondo,
  decenas de millóns de dólares por ano,
 • 13:33 - 13:35
  para limpa-lo medio ambiente.
 • 13:35 - 13:37
  CA: Estás no negocio da reciclaxe.
 • 13:37 - 13:41
  Isto non supón un conflito de intereses
  ou unha oportunidade de negocio?
 • 13:41 - 13:45
  AF: Mira, estou no negocio do ferro,
  e compito co da chatarra,
 • 13:45 - 13:49
  e por iso non hai chatarra por aí,
  non tropezas nin te cortas,
 • 13:49 - 13:51
  porque a recollen.
 • 13:51 - 13:54
  CA: Non é unha escusa para entrar
  no negocio da reciclaxe do plástico.
 • 13:54 - 13:59
  AF: Voume alegrar cando medre.
  Vai ser coma a Internet.
 • 13:59 - 14:03
  Unha industria en auxe
  que se espalle por todo o mundo,
 • 14:03 - 14:08
  sobre todo onde hai máis pobreza,
  onde hai máis lixo, que é o recurso.
 • 14:08 - 14:11
  Voume alegrar e vou recuar.
 • 14:11 - 14:16
  CA: Twiggy, estamos nunha era
  na que moita xente quere
 • 14:16 - 14:19
  unha economía rexenerativa,
  que se transformen as grandes cadeas,
 • 14:19 - 14:21
  as grandes industrias.
 • 14:21 - 14:26
  Paréceme unha idea enorme,
  e vas precisar que moita xente te apoie
 • 14:26 - 14:28
  para conseguilo.
  Grazas por compartilo.
 • 14:28 - 14:30
  AF: Grazas, Chris.
 • 14:30 - 14:34
  (Aplausos)
Title:
Un plan radical para rematar cos residuos plásticos
Speaker:
Andrew Forrest
Description:

O plástico é unha substancia extraordinaria para a economía, e a peor substancia imaxinable para o medio ambiente, di o emprendedor Andrew Forrest. Nunha conversación pensada para suscita-lo debate, Forrest e o director de TED, Chris Anderson, debaten sobre un plan ambicioso para que as empresas máis grandes do mundo financien unha revolución medioambiental, de xeito que a industria transite cara á provisión de plásticos que non proveñan de combustibles fósiles, senón de materiais reciclados.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:58
Xusto Rodriguez edited Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Xosé María Moreno approved Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Xosé María Moreno edited Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Xosé María Moreno accepted Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Xosé María Moreno edited Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Cristina Marey Castro edited Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Cristina Marey Castro edited Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Cristina Marey Castro edited Galician subtitles for A radical plan to end plastic waste
Show all

Galician subtitles

Revisions Compare revisions