Return to Video

Co sprawia, że życie jest udane? Lekcje z najdłuższych badań nad szczęściem

 • 0:01 - 0:04
  Co sprawia, że jesteśmy
  zdrowi i szczęśliwi,
 • 0:04 - 0:05
  idąc przez życie?
 • 0:07 - 0:09
  Jeśli moglibyście dziś zainwestować
 • 0:09 - 0:11
  w przyszłą wersję siebie,
 • 0:11 - 0:14
  na co poświęcilibyście czas i energię?
 • 0:15 - 0:18
  Ostatnio przeprowadzono
  ankietę wśród młodych osób
 • 0:18 - 0:23
  na temat najważniejszych celów życiowych.
 • 0:23 - 0:25
  Ponad 80% odpowiedziało,
 • 0:25 - 0:29
  że ich głównym celem jest wzbogacenie się.
 • 0:29 - 0:34
  50% spośród tych samych
  młodych ludzi odpowiedziało,
 • 0:34 - 0:36
  że inny główny cel życiowy
 • 0:36 - 0:38
  to sława.
 • 0:39 - 0:40
  (Śmiech)
 • 0:40 - 0:47
  Cały czas mówi się nam,
  żeby poświęcać się pracy, starać się
 • 0:47 - 0:49
  i osiągać więcej.
 • 0:49 - 0:53
  Wmawia się nam,
  że to właśnie musimy robić,
 • 0:53 - 0:54
  żeby mieć udane życie.
 • 0:54 - 0:57
  Obrazy całego życia,
 • 0:57 - 1:02
  wyborów, które ludzie podejmują,
  i jak te wybory wpływają na ich życie,
 • 1:02 - 1:05
  to obrazy praktycznie
  niemożliwe do uzyskania.
 • 1:06 - 1:11
  Większość wiedzy o życiu
  zdobywamy, prosząc ludzi,
 • 1:11 - 1:13
  żeby przypomnieli sobie przeszłość,
 • 1:13 - 1:17
  a wiadomo, że nie jesteśmy
  mądrzejsi po fakcie.
 • 1:17 - 1:21
  Zapominamy o wielu rzeczach,
  które przydarzają się nam w życiu,
 • 1:21 - 1:24
  a czasem pamięć jest wręcz twórcza.
 • 1:25 - 1:29
  Co jeśli moglibyśmy zobaczyć całe życie,
 • 1:29 - 1:32
  jak zmienia się z czasem?
 • 1:32 - 1:36
  Co jeśli moglibyśmy badać ludzi
  od wieku nastoletniego
 • 1:36 - 1:39
  do starości,
 • 1:39 - 1:42
  żeby zobaczyć, co sprawia,
  że ludzie są szczęśliwi i zdrowi?
 • 1:44 - 1:45
  Zrobiliśmy to.
 • 1:46 - 1:48
  Badania Harvardu nad rozwojem człowieka
 • 1:48 - 1:53
  to chyba najdłuższe badania
  nad życiem ludzi, jakie przeprowadzono.
 • 1:54 - 2:00
  Od 75 lat śledziliśmy życie 724 mężczyzn,
 • 2:01 - 2:06
  rok po roku, pytając ich o pracę,
  życie rodzinne, zdrowie,
 • 2:06 - 2:08
  i oczywiście przez cały czas nie wiedząc,
 • 2:08 - 2:12
  jak potoczą się ich życiowe historie.
 • 2:13 - 2:17
  Tego typu badania są bardzo rzadkie.
 • 2:17 - 2:21
  Prawie wszystkie takie projekty
  rozpadają się po 10 latach,
 • 2:21 - 2:24
  bo zbyt dużo ludzi odpada z badań,
 • 2:24 - 2:27
  dopłaty do badań się kurczą,
 • 2:27 - 2:29
  badacze mają dość
 • 2:29 - 2:33
  albo umierają i nikt
  nie przejmuje inicjatywy.
 • 2:34 - 2:37
  Dzięki mieszance szczęścia
 • 2:37 - 2:40
  i wytrwałości kilku pokoleń badaczy
 • 2:40 - 2:42
  to badanie przetrwało.
 • 2:43 - 2:47
  Około 60 z początkowych 724 osób
 • 2:47 - 2:48
  nadal żyje
 • 2:48 - 2:51
  i bierze udział w badaniach.
 • 2:51 - 2:53
  Większość ma ponad 90 lat.
 • 2:54 - 2:55
  Zaczynamy teraz badania
 • 2:55 - 3:00
  nad ponad dwoma tysiącami
  dzieci tych mężczyzn.
 • 3:00 - 3:02
  Jestem czwartym kierownikiem tych badań.
 • 3:03 - 3:08
  Od 1938 roku śledziliśmy
  życie dwóch grup mężczyzn.
 • 3:08 - 3:10
  Pierwsza grupa przyłączyła się do badań,
 • 3:10 - 3:13
  kiedy byli na drugim roku na Harvardzie.
 • 3:13 - 3:16
  Wszyscy skończyli studia
  podczas II Wojny Światowej
 • 3:16 - 3:18
  i większość z nich poszła na wojnę.
 • 3:19 - 3:21
  Druga grupa badawcza
 • 3:21 - 3:26
  to chłopcy z najbiedniejszych
  dzielnic Bostonu,
 • 3:26 - 3:28
  wybrani do badania
 • 3:28 - 3:31
  głównie dlatego, że byli z problemowych
 • 3:31 - 3:33
  i skrzywdzonych przez los rodzin
 • 3:33 - 3:36
  żyjących w Bostonie w latach 30. XX wieku.
 • 3:36 - 3:40
  Większość żyła w kamienicach,
  wielu bez ciepłej i zimnej bieżącej wody.
 • 3:43 - 3:44
  Kiedy dołączyli do badania,
 • 3:44 - 3:47
  przeprowadzono z nimi rozmowę.
 • 3:47 - 3:50
  Zrobiono im badania medyczne.
 • 3:50 - 3:53
  Poszliśmy do ich domów
  i porozmawialiśmy z ich rodzicami.
 • 3:53 - 3:56
  Kiedy ci nastolatkowie dorośli,
 • 3:56 - 3:58
  wkroczyli na różne ścieżki życia.
 • 3:58 - 4:04
  Zostali pracownikami fabryk,
  prawnikami, murarzami i lekarzami.
 • 4:04 - 4:07
  Jeden został prezydentem USA.
 • 4:08 - 4:12
  Jedni popadli w alkoholizm.
  Kilku doświadczyło schizofrenii.
 • 4:13 - 4:16
  Jedni wspięli się po drabinie społecznej,
 • 4:16 - 4:19
  z dołu aż na sam szczyt,
 • 4:19 - 4:22
  a niektórzy pokonali
  tę drogę w drugą stronę.
 • 4:24 - 4:26
  Twórcy tego badania,
 • 4:26 - 4:28
  nawet w najśmielszych marzeniach,
 • 4:29 - 4:33
  nie wyobrażali sobie,
  że 75 lat później będę stał tutaj
 • 4:33 - 4:36
  i mówił o tym, że badania nadal trwają.
 • 4:37 - 4:41
  Co dwa lata nasz cierpliwy
  i oddany personel
 • 4:41 - 4:44
  dzwoni do naszych ludzi
  i pyta, czy możemy wysłać
 • 4:44 - 4:47
  kolejny zestaw pytań o ich życiu.
 • 4:48 - 4:52
  Wielu mężczyzn z ubogich
  dzielnic Bostonu pyta nas:
 • 4:52 - 4:56
  "Dlaczego nadal chcecie mnie badać?
  Moje życie nie jest tak ciekawe".
 • 4:57 - 4:59
  Ci z Harvardu nigdy
  nie zadali takiego pytania.
 • 4:59 - 5:01
  (Śmiech)
 • 5:09 - 5:12
  Żeby mieć jasny obraz ich życia,
 • 5:12 - 5:15
  nie wysyłamy im tylko ankiet.
 • 5:15 - 5:17
  Rozmawiamy z nimi w ich salonach.
 • 5:17 - 5:20
  Bierzemy ich akta medyczne od lekarzy.
 • 5:20 - 5:23
  Pobieramy im krew, prześwietlamy mózg,
 • 5:23 - 5:24
  rozmawiamy z ich dziećmi.
 • 5:24 - 5:30
  Nagrywamy, jak rozmawiają z żonami
  o swoich największych rozterkach.
 • 5:30 - 5:33
  Kiedy 10 lat temu spytaliśmy ich żony,
 • 5:33 - 5:36
  czy do nas dołączą,
  jako uczestniczki badania,
 • 5:36 - 5:38
  wiele odpowiedziało: "Najwyższy czas".
 • 5:38 - 5:39
  (Śmiech)
 • 5:39 - 5:41
  Czego się dowiedzieliśmy?
 • 5:41 - 5:46
  Jakie lekcje płyną z dziesiątek
  tysięcy stron informacji,
 • 5:46 - 5:49
  które uzbieraliśmy
 • 5:50 - 5:51
  na temat ich życia?
 • 5:52 - 5:57
  Nie są to lekcje o bogactwie,
  sławie czy coraz cięższej pracy.
 • 5:59 - 6:05
  75 lat badań mówi nam jedno,
 • 6:05 - 6:10
  że dobre relacje czynią nas
  szczęśliwszymi i zdrowszymi.
 • 6:11 - 6:15
  Odkryliśmy trzy ważne fakty
  o relacjach międzyludzkich.
 • 6:15 - 6:19
  Po pierwsze, relacje społeczne
  są dla nas bardzo dobre,
 • 6:19 - 6:21
  a samotność zabija.
 • 6:21 - 6:25
  Okazuje się, że ludzie bardziej związani
 • 6:25 - 6:28
  z rodziną, przyjaciółmi
  czy społeczeństwem,
 • 6:28 - 6:32
  są szczęśliwsi, fizycznie zdrowsi
 • 6:32 - 6:36
  i żyją dłużej niż ci,
  którzy nie utrzymują takich kontaktów.
 • 6:36 - 6:40
  Samotność jest toksyczna.
 • 6:40 - 6:45
  Ludzie, którzy są bardziej odizolowani
  od innych niż by tego chcieli,
 • 6:45 - 6:48
  są mniej szczęśliwi,
 • 6:48 - 6:51
  ich zdrowie pogarsza się
  wcześniej w wieku średnim,
 • 6:51 - 6:53
  ich funkcje mózgowe
  szybciej się pogarszają
 • 6:53 - 6:57
  i żyją krócej niż ci,
  którzy nie są samotni.
 • 6:58 - 7:01
  Przykre jest to, że w każdej chwili
 • 7:01 - 7:06
  więcej niż jeden na pięciu Amerykanów
  twierdzi, że jest samotny.
 • 7:07 - 7:10
  Wiemy, że można być samotnym w tłumie
 • 7:10 - 7:12
  i można być samotnym w małżeństwie.
 • 7:12 - 7:15
  Więc drugą ważną lekcją jest to,
 • 7:15 - 7:18
  że nie chodzi tylko o liczbę przyjaciół
 • 7:18 - 7:21
  ani o bycie w stałym związku,
 • 7:21 - 7:26
  ale o jakość bliskich relacji.
 • 7:27 - 7:31
  Okazuję się, że życie w konflikcie
  źle wpływa na zdrowie.
 • 7:31 - 7:35
  Bardzo konfliktowe małżeństwa,
  bez wielkiego uczucia,
 • 7:35 - 7:41
  źle wpływają na nasze zdrowie,
  może nawet gorzej niż rozwód.
 • 7:41 - 7:46
  Życie w dobrym,
  ciepłym związku jest ochroną.
 • 7:46 - 7:49
  Gdy już doszliśmy
  z badanymi do 80 roku życia,
 • 7:49 - 7:52
  chcieliśmy cofnąć się
  do ich wieku średniego i zobaczyć,
 • 7:52 - 7:54
  czy można było przewidzieć,
 • 7:54 - 7:58
  kto będzie szczęśliwym,
  zdrowym 80-latkiem,
 • 7:58 - 7:59
  a kto nie.
 • 8:00 - 8:04
  Zgromadziliśmy wszystko, co wiemy o nich
 • 8:04 - 8:06
  z okresu, kiedy mieli 50 lat.
 • 8:06 - 8:09
  To nie poziom cholesterolu
 • 8:09 - 8:12
  pozwolił przewidzieć,
  jaka będzie ich starość,
 • 8:12 - 8:15
  tylko zadowolenie z relacji z innymi.
 • 8:15 - 8:20
  Ludzie najbardziej zadowoleni
  ze swoich relacji w wieku 50 lat,
 • 8:20 - 8:22
  byli najzdrowsi w wieku 80 lat.
 • 8:24 - 8:27
  Dobre, bliskie relacje
  wydają się nas chronić
 • 8:27 - 8:30
  od niektórych problemów
  związanych ze starzeniem się.
 • 8:30 - 8:34
  Najszczęśliwsze pary kobiet i mężczyzn
 • 8:34 - 8:37
  mówiły, w wieku ponad 80 lat,
 • 8:37 - 8:39
  że nawet kiedy odczuwali
  większy ból fizyczny,
 • 8:40 - 8:41
  byli nadal szczęśliwi.
 • 8:42 - 8:46
  U ludzi, którzy byli
  w nieszczęśliwych związkach,
 • 8:46 - 8:49
  odczuwanie większego bólu fizycznego
 • 8:49 - 8:52
  nasilało się przez ból emocjonalny.
 • 8:52 - 8:57
  Trzecim ważnym odkryciem
  o związkach i zdrowiu jest to,
 • 8:57 - 9:00
  że dobre relacje nie tylko chronią ciało,
 • 9:00 - 9:02
  ale także mózg.
 • 9:02 - 9:07
  Okazuję się, że stabilny związek
 • 9:07 - 9:11
  w wieku 80 lat działa jak ochrona.
 • 9:11 - 9:13
  Ludzie, którzy są w związkach,
 • 9:13 - 9:17
  w których czują, że będąc w potrzebie,
  mogą polegać na drugiej osobie,
 • 9:17 - 9:21
  dłużej zachowują lepszą pamięć.
 • 9:21 - 9:22
  Ludzie w związkach,
 • 9:22 - 9:26
  w których czują, że nie mogą
  liczyć na drugą osobę,
 • 9:26 - 9:29
  wcześniejszej tracą pamięć.
 • 9:31 - 9:34
  Dobre relacje nie muszą
  być cały czas spokojne.
 • 9:34 - 9:38
  Niektóre z naszych 80-letnich par
  mogłyby się sprzeczać
 • 9:38 - 9:39
  całymi dniami,
 • 9:39 - 9:43
  ale dopóki czuli, że naprawdę
  mogą na siebie liczyć,
 • 9:43 - 9:44
  kiedy robi się ciężko,
 • 9:44 - 9:48
  te sprzeczki nie wpływały na ich pamięć
 • 9:50 - 9:52
  Ta wiadomość,
 • 9:52 - 9:58
  że dobre, bliskie relacje sprzyjają
  zdrowiu i dobremu samopoczuciu
 • 9:58 - 10:01
  jest mądrością starą jak świat.
 • 10:01 - 10:05
  Czemu tak ciężko to osiągnąć,
  a tak łatwo zignorować?
 • 10:06 - 10:07
  Jesteśmy tylko ludźmi.
 • 10:07 - 10:10
  Pragniemy szybkich rozwiązań,
 • 10:10 - 10:12
  czegoś, co możemy dostać,
 • 10:12 - 10:14
  co polepszy nasze życie na zawsze.
 • 10:15 - 10:19
  Związki są kłopotliwe i skomplikowane,
 • 10:19 - 10:22
  a ciężka praca nad utrzymaniem
  dobrych relacji z rodziną i przyjaciółmi
 • 10:23 - 10:25
  nie jest seksowna ani atrakcyjna.
 • 10:25 - 10:29
  To praca na całe życie.
  Nigdy się nie kończy.
 • 10:29 - 10:34
  Najszczęśliwsi emeryci
  z naszego 75-letniego badania
 • 10:34 - 10:39
  starali się, żeby kolega z pracy
  stał się towarzyszem do rozrywki.
 • 10:39 - 10:42
  Jak młodzi ludzie z ostatniego sondażu,
 • 10:42 - 10:46
  wielu spośród naszych mężczyzn,
  kiedy wchodzili w dorosłe życie,
 • 10:46 - 10:50
  naprawdę wierzyli, że sława,
  bogactwo i wielkie osiągnięcia
 • 10:50 - 10:54
  są potrzebne do udanego życia.
 • 10:54 - 10:58
  Ale w ciągu 75 latach nasze badania
  nieustannie wskazują,
 • 10:58 - 11:04
  że najlepiej powiodło się tym,
  którzy opierali się na relacjach
 • 11:04 - 11:07
  z rodziną, przyjaciółmi czy społecznością.
 • 11:09 - 11:11
  A wy?
 • 11:11 - 11:15
  Powiedzmy, że macie 25, 40 albo 60 lat.
 • 11:16 - 11:19
  Jak mogłoby wyglądać
  opieranie się na relacjach?
 • 11:20 - 11:23
  Możliwości są praktycznie nieskończone.
 • 11:24 - 11:30
  Można spędzać czas z ludźmi
  zamiast przed ekranem
 • 11:30 - 11:34
  albo ożywić nudny związek,
  robiąc wspólnie coś nowego,
 • 11:34 - 11:36
  pójść na długi spacer
  czy wieczorną randkę.
 • 11:37 - 11:42
  Można dotrzeć do członka rodziny,
  z którym nie rozmawiało się od lat,
 • 11:42 - 11:46
  bo te częste rodzinne waśnie
 • 11:46 - 11:48
  bardzo źle wpływają
 • 11:48 - 11:50
  na ludzi chowających urazę.
 • 11:52 - 11:56
  Chciałbym zakończyć cytatem Marka Twaina.
 • 11:57 - 12:00
  Ponad wiek temu
 • 12:00 - 12:02
  wspominał swoje życie
 • 12:02 - 12:04
  i napisał to:
 • 12:05 - 12:09
  "Nie ma czasu, tak krótkie jest życie,
 • 12:09 - 12:14
  na sprzeczki, przeprosiny,
  zawiść, wyjaśnienia.
 • 12:15 - 12:18
  Jest tylko czas na kochanie,
 • 12:18 - 12:21
  i to w tej chwili, że się tak wyrażę".
 • 12:23 - 12:27
  Dobre życie jest zbudowane
  na dobrych relacjach.
 • 12:27 - 12:28
  Dziękuję.
 • 12:28 - 12:30
  (Brawa)
Title:
Co sprawia, że życie jest udane? Lekcje z najdłuższych badań nad szczęściem
Speaker:
Robert Waldinger
Description:

Co sprawia, że jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, idąc przez życie?

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Polish subtitles

Revisions Compare revisions