Return to Video

Kas lemia gerą gyvenimą? Ilgiausio laimės tyrimo išvados

 • 0:01 - 0:04
  Kas mus gyvenime padaro
 • 0:04 - 0:07
  sveikus ir laimingus?
 • 0:07 - 0:09
  Jei šiuo metu norėtumėte kuo geriau
 • 0:09 - 0:11
  investuoti į savo ateitį,
 • 0:11 - 0:14
  kam skirtumėte savo laiką ir jėgas?
 • 0:15 - 0:18
  Neseniai apklausta tūkstantmečio kartos
  atstovų,
 • 0:18 - 0:23
  kokie svarbiausi jų gyvenimo tikslai.
 • 0:23 - 0:25
  Daugiau nei 80 proc. iš jų atsakė,
 • 0:25 - 0:29
  kad pagrindinis jų gyvenimo tikslas –
  tapti turtingam.
 • 0:29 - 0:33
  50 proc. tų pačių jaunuolių
 • 0:33 - 0:36
  nurodė kitą pagrindinį tikslą –
 • 0:36 - 0:38
  tapti žinomam.
 • 0:39 - 0:40
  (Juokas.)
 • 0:40 - 0:47
  Mums nuolat teigiama, kad
  turime pasinerti į darbą,
 • 0:47 - 0:49
  labiau stengtis ir pasiekti daugiau.
 • 0:49 - 0:53
  Sudarytas įspūdis, kad to turime siekti,
 • 0:53 - 0:54
  jei norime gero gyvenimo.
 • 0:54 - 0:57
  Viso gyvenimo vaizdai,
 • 0:57 - 1:02
  žmonių pasirinkimai ir jų poveikis,
 • 1:02 - 1:05
  yra beveik nepasiekiami.
 • 1:06 - 1:09
  Daugiausia sužinome apie žmogaus gyvenimą
 • 1:09 - 1:13
  paprašę prisiminti jo apie savo praeitį
 • 1:13 - 1:17
  ir, kaip žinia, atmintis nebūna tobula.
 • 1:17 - 1:21
  Be galo daug pamirštame, kas nutinka
  gyvenime,
 • 1:21 - 1:24
  o atmintis kartais yra tiesiog kūrybinga.
 • 1:25 - 1:29
  O kas būtų, jei galėtume stebėti ištisus
  gyvenimus,
 • 1:29 - 1:32
  besirutuliojančius bėgant laikui?
 • 1:32 - 1:36
  Jei galėtume stebėti žmones visą laiką
  nuo jų paauglystės
 • 1:36 - 1:39
  iki pat senatvės, kad suprastume,
 • 1:39 - 1:42
  kas žmones padaro sveikus ir laimingus.
 • 1:44 - 1:45
  Mes tai atlikome.
 • 1:46 - 1:48
  Harvardo studija apie suaugusiųjų
  vystymąsi,
 • 1:48 - 1:53
  ko gero, yra ilgiausia kada nors atlikta
  suaugusiųjų gyvenimo studija.
 • 1:54 - 2:00
  75 metus stebėjome 724 vyrų gyvenimus,
 • 2:01 - 2:06
  kiekvienais metais klausdami apie jų
  darbą, gyvenimą namuose, sveikatą
 • 2:06 - 2:10
  ir, žinoma, klausėme visą laiką
  nežinodami, kaip pakryps
 • 2:10 - 2:12
  jų gyvenimo istorijos.
 • 2:13 - 2:17
  Tokie tyrimai yra nepaprastai reti.
 • 2:17 - 2:21
  Beveik visi tokie projektai per dešimtmetį
  yra nutraukiami,
 • 2:21 - 2:24
  nes daug žmonių nustoja dalyvauti
  tyrime,
 • 2:24 - 2:27
  pasibaigia tyrimo finansavimas
 • 2:27 - 2:29
  arba tyrėjai pradeda kitą veiklą
 • 2:29 - 2:34
  ar miršta – ir niekas toliau nebetęsia.
 • 2:34 - 2:37
  Tačiau dėl keleto tyrėjų kartų
 • 2:37 - 2:40
  sėkmės ir užsispyrimo
 • 2:40 - 2:42
  šis tyrimas išliko.
 • 2:43 - 2:47
  Apie 60 iš pradėtų tirti 724 vyrų
 • 2:47 - 2:48
  vis dar gyvena
 • 2:48 - 2:51
  ir toliau dalyvauja tyrime.
 • 2:51 - 2:53
  Daugelis iš jų 90-mečiai.
 • 2:54 - 2:55
  Šiuo metu pradedame tirti
 • 2:55 - 2:59
  daugiau nei 2 000 šių vyrų vaikų.
 • 3:00 - 3:02
  Aš – ketvirtasis studijos vadovas.
 • 3:03 - 3:08
  Nuo 1938 metų stebime dvi vyrų grupes.
 • 3:08 - 3:10
  Pirmosios grupės atstovus pradėta
  tirti,
 • 3:10 - 3:13
  kai jie buvo Harvardo kolegijos
  antrakursiai.
 • 3:13 - 3:16
  Visi jie baigė kolegiją per Antrąjį
  pasaulinį karą
 • 3:16 - 3:18
  ir beveik visi išėjo į karo tarnybą.
 • 3:19 - 3:21
  Kitą stebimą grupę sudarė berniukai
 • 3:21 - 3:26
  iš Bostono skurdžiausios kaimynystės.
 • 3:26 - 3:28
  Tirti jie buvo pasirinkti būtent
 • 3:28 - 3:31
  dėl to, kad gyveno daugiausia
  sunkumų patiriančiose
 • 3:31 - 3:33
  ir socialiai nuskriaustose Bostono
 • 3:33 - 3:36
  šeimose 1930 metais.
 • 3:36 - 3:40
  Daugelis iš jų gyveno nuomojamuose
  būstuose be karšto ir šalto vandens.
 • 3:43 - 3:44
  Pradedant tirti,
 • 3:44 - 3:47
  visi šie paaugliai buvo apklausti,
 • 3:47 - 3:50
  patikrinta jų sveikata.
 • 3:50 - 3:53
  Nuvykome į jų namus ir apklausėme tėvus.
 • 3:53 - 3:56
  Tuomet šie paaugliai tapo suaugusiaisiais,
 • 3:56 - 3:58
  pradėjusiais eiti gyvenimo žingsnius.
 • 3:58 - 4:04
  Jie tapo fabriko darbininkais,
  teisininkais, mūrininkais, gydytojais,
 • 4:04 - 4:08
  vienas – JAV prezidentu.
 • 4:08 - 4:12
  Kai kurie turėjo polinkį į alkoholizmą,
  keletui pasireiškė šizofrenija.
 • 4:13 - 4:16
  Kiti visą laiką kilo nuo žemiausios
  socialinės pakopos
 • 4:16 - 4:19
  link aukštesnės, kol pasiekė viršūnę,
 • 4:19 - 4:22
  o antri keliavo taip pat – tik priešinga
  linkme.
 • 4:24 - 4:26
  Studijos įkūrėjai,
 • 4:26 - 4:28
  net ir pačiame beprotiškiausiame sapne,
 • 4:29 - 4:33
  nebūtų įsivaizdavę manęs taip čia dabar
  stovinčio po 75 metų
 • 4:33 - 4:36
  ir pasakojančio jums apie tyrimo tęsinį.
 • 4:37 - 4:41
  Kas dvejus metus mūsų kantrūs ir atsidavę
  tyrimo darbuotojai
 • 4:41 - 4:44
  skambina mūsų tiriamiesiems ir prašo
  leidimo išsiųsti
 • 4:44 - 4:47
  nors vieną su jų gyvenimu susijusį
  klausimų rinkinį.
 • 4:48 - 4:52
  Daugelis Bostono vyrų klausia mūsų:
 • 4:52 - 4:56
  „Kodėl norite mane tirti? Mano gyvenimas
  nėra toks jau įdomus.“
 • 4:57 - 4:59
  Harvardo vyras niekada neužduoda tokio
  klausimo.
 • 4:59 - 5:04
  (Juokas.)
 • 5:09 - 5:12
  Norėdami susidaryti aiškesnį jų gyvenimo
  vaizdą,
 • 5:12 - 5:15
  siunčiame ne tik klausimynus.
 • 5:15 - 5:17
  Apklausiame juos namuose.
 • 5:17 - 5:20
  Gauname medicininius įrašus iš gydytojų.
 • 5:20 - 5:23
  Stebime jų kraują, nuskaitome smegenis,
 • 5:23 - 5:24
  kalbamės su jų vaikais.
 • 5:24 - 5:30
  Padarome vaizdo įrašus, kai jie išreiškia
  didžiausius susirūpinimus savo žmonoms.
 • 5:30 - 5:33
  Kai prieš dešimtmetį pagaliau paklausėme
  žmonų,
 • 5:33 - 5:36
  ar jos norėtų dalyvauti tyrime,
 • 5:36 - 5:38
  daugelis iš jų atsakė:
  „Žinote ką, seniai reikėjo!“
 • 5:38 - 5:39
  (Juokas.)
 • 5:39 - 5:41
  Taigi – ką mes sužinojome?
 • 5:41 - 5:46
  Kokios yra tūkstančių puslapių
  informacijos,
 • 5:46 - 5:49
  surinktos stebint
 • 5:50 - 5:51
  šiuos gyvenimus, išvados?
 • 5:52 - 5:57
  Tai nėra pamokos apie turtą ar šlovę arba
  vis sunkesnį ir sunkesnį darbą.
 • 5:59 - 6:05
  Aiškiausia šios 75 metus trunkančios
  studijos žinia yra tokia:
 • 6:05 - 6:10
  sveikus ir laimingus mus padaro
  geri tarpusavio santykiai. Taškas.
 • 6:11 - 6:15
  Išmokome tris svarbias pamokas
  apie tarpusavio santykius.
 • 6:15 - 6:19
  Pirma – mus teigiamai veikia socialiniai
  ryšiai,
 • 6:19 - 6:21
  o vienatvė žudo.
 • 6:21 - 6:25
  Pasirodo, kad žmonės, glaudžiau socialiai
 • 6:25 - 6:28
  susiję su šeima, draugais, bendruomene,
 • 6:28 - 6:33
  yra laimingesni, fiziškai sveikesni ir
  ilgiau gyvena,
 • 6:33 - 6:36
  palyginti su žmonėmis, mažiau
  bendraujančiais su kitais.
 • 6:36 - 6:40
  Pasirodo, vienatvė kenkia.
 • 6:40 - 6:45
  Žmonės, kurie labiau atsiskyrę nuo kitų,
  nei jie to norėtų,
 • 6:45 - 6:48
  yra ne tokie laimingi,
 • 6:48 - 6:51
  gyvenimo viduryje jų sveikata suprastėja,
 • 6:51 - 6:53
  anksčiau susilpnėja smegenų funkcija
 • 6:53 - 6:57
  ir jie gyvena trumpiau nei tie,
  kurie nėra vieniši.
 • 6:58 - 7:01
  Liūdna tiesa yra ta, kad daugiau nei
 • 7:01 - 7:06
  vienas iš penkių amerikiečių bet kuriuo
  metu nurodo esąs vienišas.
 • 7:07 - 7:10
  Žinoma – galima jaustis vienišu minioje,
 • 7:10 - 7:12
  taip pat ir santuokoje.
 • 7:12 - 7:15
  Kita svarbi išmokta pamoka yra ta,
 • 7:15 - 7:18
  kad svarbu yra ne draugų kiekis,
 • 7:18 - 7:21
  turite įsipareigojančius santykius ar ne,
 • 7:21 - 7:26
  o jums svarbių santykių kokybė.
 • 7:27 - 7:31
  Pasirodo, konfliktai tikrai labai kenkia
  sveikatai.
 • 7:31 - 7:35
  Pvz., jei santuokoje, kur trūksta meilės,
  smarkiai kivirčijamasi,
 • 7:35 - 7:41
  labai kenkiama sveikatai, galbūt
  net stipriau nei skiriantis.
 • 7:41 - 7:46
  Geri ir šilti santykiai suteikia
  saugumo jausmą.
 • 7:46 - 7:49
  Kai jau turėjome duomenis apie
  mūsų vyrų gyvenimus iki 80-ies,
 • 7:49 - 7:52
  norėjome žvilgtelėti į jų gyvenimo vidurio
  tarpsnį
 • 7:52 - 7:54
  ir pamatyti, ar galėtume nuspėti,
 • 7:54 - 7:58
  kuris iš jų taptų laimingas ir sveikas
  aštuoniasdešimtmetis,
 • 7:58 - 7:59
  o kuris – ne.
 • 8:00 - 8:04
  Tuomet surinkome visą turimą informaciją
 • 8:04 - 8:05
  apie jų 50-ies metų tarpsnį,
 • 8:06 - 8:09
  ir visai ne cholesterolio lygis
  gyvenimo viduryje
 • 8:09 - 8:12
  gerai pranašavo, kaip jie senės.
 • 8:12 - 8:15
  O jų pasitenkinimas tarpusavio santykiais.
 • 8:15 - 8:20
  Žmonės, kurie būdami 50-ies buvo
  patenkinti savitarpio ryšiu,
 • 8:20 - 8:22
  sulaukę 80 metų – buvo sveikiausi.
 • 8:24 - 8:27
  Geri, artimi tarpusavio santykiai mus
  pakylėja
 • 8:27 - 8:30
  virš tam tikrų sunkumų ir negandų
  senstant.
 • 8:30 - 8:36
  Laimingiausios 80-mečių poros sakė,
 • 8:37 - 8:39
  kad tomis dienomis, kai jausdavo fizinį
  skausmą,
 • 8:40 - 8:41
  jie vis tiek jautėsi laimingi.
 • 8:42 - 8:46
  Tačiau žmonės, kurie buvo nelaiminguose
  santykiuose,
 • 8:46 - 8:49
  tomis dienomis jautė stipresnį fizinį
  skausmą
 • 8:49 - 8:52
  ir tai sustiprino emocinis skausmas.
 • 8:52 - 8:57
  Trečia išmokta pamoka apie tarpusavio
  santykius ir sveikatą
 • 8:57 - 9:00
  yra tai, kad šilti ryšiai ne tik apsaugo
  mūsų kūną,
 • 9:00 - 9:02
  tai yra ir smegenų apsauga.
 • 9:02 - 9:07
  Pasirodo, saugūs ir artimi santykiai
  su kitu žmogumi –
 • 9:07 - 9:11
  sulaukus 80-ies metų veikia tausojančiai.
 • 9:11 - 9:13
  Žmonės, palaikantys tokius ryšius,
 • 9:13 - 9:17
  kur jaučia, kad prireikus tikrai gali
  pasikliauti kitu žmogumi,
 • 9:17 - 9:21
  ilgiau išlaiko gerą atmintį.
 • 9:21 - 9:22
  Žmonių, kurių santykiuose
 • 9:22 - 9:26
  trūksta pasitikėjimo vienas kitu,
 • 9:26 - 9:29
  atmintis pablogėja anksčiau.
 • 9:31 - 9:34
  Geri tarpusavio santykiai nereiškia, kad
  jie visuomet turi būti sklandūs.
 • 9:34 - 9:38
  Kai kurios mūsų aštuoniasdešimtmečių
  poros bardavosi
 • 9:38 - 9:39
  diena iš dienos,
 • 9:39 - 9:43
  tačiau tol, kol jie jautė galintys
  vienas kitu pasikliauti,
 • 9:43 - 9:44
  prispaudus sunkumams,
 • 9:44 - 9:48
  šie ginčai neturėjo neigiamo poveikio
  jų atminčiai.
 • 9:50 - 9:52
  Taigi – ši žinia,
 • 9:52 - 9:58
  kad geri, artimi santykiai teigiamai
  veikia sveikatą ir gerovę,
 • 9:58 - 10:01
  yra sena kaip pasaulis išmintis.
 • 10:01 - 10:05
  Kodėl tai taip sunku pasiekti ir paprasta
  ignoruoti?
 • 10:06 - 10:07
  Na, esame žmonės.
 • 10:07 - 10:10
  Mums tikrai patinka greitai sutvarkyti
 • 10:10 - 10:12
  tai, kas galėtų
 • 10:12 - 10:14
  pagerinti mūsų gyvenimą ir toliau leistų
  eiti ta linkme.
 • 10:15 - 10:19
  Savitarpio santykiai yra keblus ir
  sudėtingas dalykas,
 • 10:19 - 10:22
  kurti gerus santykius su šeima ir draugais
  reikalauja pastangų,
 • 10:23 - 10:25
  tai nėra seksualu ar patrauklu.
 • 10:25 - 10:29
  Be to, tai – ilgas ir begalinis darbas.
 • 10:29 - 10:34
  75 metų tyrimas parodė, kad laimingiausi
  į pensiją išėję žmonės yra tie,
 • 10:34 - 10:39
  kurie itin stengėsi, kad vietoje kolegų
  atsirastų naujų draugų.
 • 10:39 - 10:42
  Kaip ir tūkstantmečio kartos atstovai,
 • 10:42 - 10:46
  daugelis mūsų vyrų, būdami jaunais
  suaugusiaisiais,
 • 10:46 - 10:50
  tikrai tikėjo, kad šlovė, turtas ir dideli
  pasiekimai
 • 10:50 - 10:54
  yra tai, ko reikia geram gyvenimui.
 • 10:54 - 10:58
  Tačiau 75 metų tyrimas ne kartą parodė,
 • 10:58 - 11:04
  kad labiausiai sekėsi žmonėms, kurie
 • 11:04 - 11:07
  palaikė abipusį ryšį su šeima, draugais,
  bendruomene.
 • 11:09 - 11:11
  O kaipgi jūs?
 • 11:11 - 11:15
  Tarkime esate 25, 40 ar 60-ies metų.
 • 11:16 - 11:19
  Kaip galėtų atrodyti ryšių palaikymas?
 • 11:20 - 11:23
  Galimybės išties yra neribotos.
 • 11:24 - 11:30
  Ekranui skirtą laiką galima pakeisti
  bendravimu su žmonėmis
 • 11:30 - 11:34
  ar pagyvinti atvėsusius santykius veikiant
  ką nors nauja,

 • 11:34 - 11:36
  ilgai vaikštant ar pasimatymų vakarais,
 • 11:37 - 11:42
  užmezgant ryšį su šeimos nariu, su kuriuo
  ilgai nebendravote,
 • 11:42 - 11:46
  nes šie pernelyg dažni šeiminiai
  nesutarimai
 • 11:46 - 11:48
  labai kenkia
 • 11:48 - 11:50
  žmonėms, jaučiantiems nepasitenkinimą.
 • 11:52 - 11:56
  Norėčiau pacituoti Mark Twain.
 • 11:57 - 12:00
  Daugiau nei prieš amžių,
 • 12:00 - 12:02
  peržvelgdamas savo gyvenimą,
 • 12:02 - 12:04
  jis parašė:
 • 12:05 - 12:09
  „Gyvenimas yra trumpas:
 • 12:09 - 12:14
  nėra laiko rietenoms, atsiprašymams,
  apmaudui, pasiaiškinimams.
 • 12:15 - 12:18
  Laiko užtenka tik meilei
 • 12:18 - 12:21
  ir tam skirtas, taip sakant,
  tik akimirksnis.“
 • 12:23 - 12:27
  Gerą gyvenimą lemia geri tarpusavio
  santykiai.
 • 12:27 - 12:28
  Dėkoju.
 • 12:28 - 12:34
  (Plojimai.)
Title:
Kas lemia gerą gyvenimą? Ilgiausio laimės tyrimo išvados
Speaker:
Robert Waldinger
Description:

Kas mus gyvenime padaro sveikus in laimingus? Jūs nesate vienintelis, jei manote, kad tai – šlovė ir pinigai, tačiau, anot psichologo Robert Waldinger, jūs klystate. 75 metus trukusio suaugusiųjų vystymosi tyrimo vadovas Waldinger turi pačių vertingiausių duomenų, atskleidžiančių laimės ir pasitenkinimo priežastis. Šioje kalboje jis pateikia svarbias tyrimo išvadas, praktines gyvenimo pastabas ir primena seną kaip pasaulis išmintį, bylojančią, kaip gyventi ilgai bei laimingai.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Lithuanian subtitles

Revisions