Return to Video

Какво прави живота хубав? Уроци от най-дългото проучване на щастието

 • 0:01 - 0:04
  Какво ни прави здрави и щастливи,
 • 0:04 - 0:05
  докато живеем живота си?
 • 0:07 - 0:09
  Ако сега искате да инвестирате
 • 0:09 - 0:11
  в бъдещото си най-добро аз,
 • 0:11 - 0:14
  на какво ще посветите времето
  и енергията си?
 • 0:15 - 0:18
  Скоро имаше изследване сред родените
  около началото на века,
 • 0:18 - 0:23
  питаха ги кои са най-важните цели
  в живота им
 • 0:23 - 0:25
  и над 80 процента казаха,
 • 0:25 - 0:29
  че главна цел в живота им
  е да забогатеят.
 • 0:29 - 0:33
  Други 50 процента от
  същите млади хора
 • 0:33 - 0:36
  казаха, че друга важна цел в живота им
 • 0:36 - 0:38
  е да станат известни.
 • 0:39 - 0:40
  (Смях)
 • 0:40 - 0:47
  А на нас постоянно ни казваха
  да работим, да се стараем още и още
 • 0:47 - 0:49
  и да постигаме повече.
 • 0:49 - 0:53
  Мислехме, че това са нещата,
  към които трябва да се стремим,
 • 0:53 - 0:54
  за да бъде животът ни добър.
 • 0:54 - 0:57
  Картини на цели човешки животи,
 • 0:57 - 1:02
  на изборите, които правят хората
  и как тези избори им се отразяват,
 • 1:02 - 1:05
  почти невъзможно е да се нарисуват
  такива картини.
 • 1:06 - 1:09
  Основното, което знаем за човешкия живот,
 • 1:09 - 1:13
  сме научили от спомените на хората,
 • 1:13 - 1:17
  а както знаем, преценката след събитията
  съвсем не е 20/20.
 • 1:17 - 1:21
  Забравяме огромен брой неща,
  които са ни се случили в живота
 • 1:21 - 1:24
  и понякога паметта ни
  очевидно е креативна.
 • 1:25 - 1:29
  Ами ако можехме да проследим
  как цели човешки животи
 • 1:29 - 1:32
  се развиват във времето?
 • 1:32 - 1:36
  Ако можехме да изучаваме хората
  от тинейджърските им години
 • 1:36 - 1:39
  чак до старостта,
 • 1:39 - 1:42
  за да разберем какво наистина
  ги прави здрави и щастливи?
 • 1:44 - 1:45
  Ние направихме това.
 • 1:46 - 1:48
  Проучването на Харвард
  на развитието на възрастните
 • 1:48 - 1:53
  може и да е най-дългото проучване върху
  живота на възрастните, правено някога.
 • 1:54 - 2:00
  В продължение на 75 години,
  проследихме живота на 724 мъже,
 • 2:01 - 2:06
  година след година ги питахме за работата,
  семейния живот, здравето им
 • 2:06 - 2:10
  и разбира се, питахме всички,
  без да знаем как ще се развият
 • 2:10 - 2:12
  историите на живота им.
 • 2:13 - 2:17
  Проучвания като това са
  изключително редки.
 • 2:17 - 2:21
  Почти всички проекти от този тип
  се разпадат за едно десетилетие,
 • 2:21 - 2:24
  защото твърде много хора
  отпадат от проучването
 • 2:24 - 2:27
  или финансирането му спира,
 • 2:27 - 2:29
  или изследователите се отвличат,
 • 2:29 - 2:33
  или пък умират и никой не поема щафетата.
 • 2:34 - 2:37
  Но с комбинация от късмет
 • 2:37 - 2:40
  и упоритостта на няколко
  поколения изследователи,
 • 2:40 - 2:42
  проучването се съхрани.
 • 2:43 - 2:47
  Около 60 от първоначалните ни 724 мъже
 • 2:47 - 2:48
  са още живи
 • 2:48 - 2:51
  и продължават да участват в проучването,
 • 2:51 - 2:53
  като повечето са на 90 и повече години.
 • 2:54 - 2:55
  А сега започваме да проучваме
 • 2:55 - 2:59
  над 2000-те деца на тези мъже.
 • 3:00 - 3:02
  А аз съм четвъртият ръководител
  на проучването.
 • 3:03 - 3:08
  От 1938 г. до сега сме проследили
  живота на две групи мъже.
 • 3:08 - 3:10
  Първата група се включиха в проучването
 • 3:10 - 3:13
  като второкурсници в колежа на Харвард.
 • 3:13 - 3:16
  Те всички завършиха колежа
  през Втората световна война
 • 3:16 - 3:18
  и после повечето отидоха
  да служат на фронта.
 • 3:19 - 3:21
  Втората група, която включихме по-късно,
 • 3:21 - 3:26
  се състоеше от момчета от
  най-бедните квартали на Бостън,
 • 3:26 - 3:28
  момчета, избрани за проучването
 • 3:28 - 3:31
  специално защото са от някои
  от най-проблемните
 • 3:31 - 3:33
  и непривилегировани семейства
 • 3:33 - 3:36
  в Бостън през 30-те години на 20 век.
 • 3:36 - 3:40
  Повечето живееха в евтини квартири, много
  от тях без топла и студена течаща вода.
 • 3:43 - 3:44
  Когато влязоха в проучването,
 • 3:44 - 3:47
  всички тийнейджъри бяха интервюирани.
 • 3:47 - 3:50
  Минаха през медицински прегледи.
 • 3:50 - 3:53
  Отидохме в домовете им и
  интервюирахме родителите им.
 • 3:53 - 3:56
  И после тийнеджърите
  се превърнаха във възрастни,
 • 3:56 - 3:58
  които тръгнаха по всевъзможни
  жизнени пътища.
 • 3:58 - 4:04
  Станаха работници във фабрики,
  адвокати, зидари и лекари,
 • 4:04 - 4:07
  един Президент на Съединените щати.
 • 4:08 - 4:12
  Някои станаха алкохолици.
  Няколко развиха шизофрения.
 • 4:13 - 4:16
  Някои изкачиха социалната стълбица
 • 4:16 - 4:19
  от дъното чак до самия връх,
 • 4:19 - 4:22
  а други извървяха същия път,
  но в обратна посока.
 • 4:24 - 4:26
  Създателите на проучването,
 • 4:26 - 4:28
  дори в най-смелите си мечти,
 • 4:29 - 4:33
  едва ли са си представяли, че
  ще стоя тук днес, след 75 години,
 • 4:33 - 4:36
  съобщавайки ви, че
  проучването още продължава.
 • 4:37 - 4:41
  На всеки две години, търпеливите ни
  и отдадени служители
 • 4:41 - 4:44
  се обаждат на нашите мъже
  и ги питат дали можем да им изпратим
 • 4:44 - 4:47
  поредния въпросник
  за живота им.
 • 4:48 - 4:52
  Много от живеещите в централната част
  на Бостън ни питат:
 • 4:52 - 4:56
  "Защо продължавате да ме проучвате?
  Животът ми съвсем не е толкова интересен."
 • 4:57 - 4:59
  Мъжете от Харвард никога
  не задават този въпрос.
 • 4:59 - 5:04
  (Смях)
 • 5:09 - 5:12
  За да получим най-ясна представа
  за живота им,
 • 5:12 - 5:15
  не само изпращаме въпросници.
 • 5:15 - 5:17
  Интервюираме ги в дневната им.
 • 5:17 - 5:20
  Получаваме медицинските им
  документи от лекарите им.
 • 5:20 - 5:23
  Взимаме им кръв, сканираме мозъка им,
 • 5:23 - 5:24
  говорим с децата им.
 • 5:24 - 5:30
  Записваме видео как говорят със
  съпругите си за най-големите си тревоги.
 • 5:30 - 5:33
  Когато, преди около 10 години,
  най-накрая попитахме съпругите
 • 5:33 - 5:36
  дали биха се присъединили
  като участници в проучването,
 • 5:36 - 5:38
  много от жените казаха:
  "Ами, крайно време беше."
 • 5:38 - 5:39
  (Смях)
 • 5:39 - 5:41
  И така, какво научихме?
 • 5:41 - 5:46
  Какви са уроците от
  десетките хиляди страници
 • 5:46 - 5:49
  информация, която сме събрали
 • 5:50 - 5:51
  за живота на тези хора?
 • 5:52 - 5:57
  В уроците не става дума за богатство
  или слава или все по-усърдна работа.
 • 5:59 - 6:05
  Най-очевидното послание на това
  75-годишно проучване е следното:
 • 6:05 - 6:10
  Добрите взаимоотношения ни правят
  по-щастливи и по-здрави.Точка.
 • 6:11 - 6:15
  Научихме три важни урока
  за взаимоотношенията.
 • 6:15 - 6:19
  Първият е, че социалните контакти
  наистина са нещо хубаво за нас
 • 6:19 - 6:21
  и че самотата убива.
 • 6:21 - 6:25
  Оказва се, че хората, които са
  по-добре социално свързани
 • 6:25 - 6:28
  със семейство, приятели, общност,
 • 6:28 - 6:33
  са по-щастливи, те са по-здрави физически
  и живеят по-дълго
 • 6:33 - 6:36
  от хората с по-слаба връзка.
 • 6:36 - 6:40
  А усещането за самота
  се оказва токсично.
 • 6:40 - 6:45
  Хората, които са по-изолирани от
  останалите, отколкото им се иска,
 • 6:45 - 6:48
  смятат, че не са много щастливи,
 • 6:48 - 6:51
  здравето им се влошава по-рано
  в средата на живота им,
 • 6:51 - 6:53
  функциите на мозъка им
  се влошават по-бързо
 • 6:53 - 6:57
  и те живеят по-кратко
  от хората, които не са самотни.
 • 6:58 - 7:01
  Тъжният факт е, че
  във всеки момент
 • 7:01 - 7:06
  повече от един на всеки пет американци
  ще се определи като самотен.
 • 7:07 - 7:10
  Знаем, че човек може
  да е самотен и в тълпата,
 • 7:10 - 7:12
  може да е самотен в брака,
 • 7:12 - 7:15
  затова вторият важен урок,
  който научихме е,
 • 7:15 - 7:18
  че нямат значение само
  броят на приятелите
 • 7:18 - 7:21
  и дали човек е сериозно обвързан,
 • 7:21 - 7:26
  от значение е качеството
  на близките ви взаимоотношения.
 • 7:27 - 7:31
  Оказва се, че животът сред конфликти
  е истински вреден за здравето ни.
 • 7:31 - 7:35
  Браковете с много конфликти, например,
  без особена привързаност,
 • 7:35 - 7:41
  влияят много зле на здравето ни,
  вероятно по-зле и от развода.
 • 7:41 - 7:46
  А да живеем в добри, топли
  взаимоотношения е предпазващо.
 • 7:46 - 7:49
  След като проследихме нашите мъже
  чак до 80-те им години,
 • 7:49 - 7:52
  искахме да обърнем поглед назад,
  към средата на живота им
 • 7:52 - 7:54
  и да видим бихме ли могли
  да предскажем
 • 7:54 - 7:58
  кой ще се превърне в щастлив,
  здрав осемдесетгодишен човек
 • 7:58 - 7:59
  и кой няма.
 • 8:00 - 8:04
  И като събрахме всичко,
  което знаехме за тях
 • 8:04 - 8:05
  на 50 години,
 • 8:06 - 8:09
  не нивата на холестерола им
  на средна възраст
 • 8:09 - 8:12
  предсказаха как ще остареят.
 • 8:12 - 8:15
  А удовлетворението от връзките им.
 • 8:15 - 8:20
  Най-удовлетворените от взаимоотношенията
  си хора на 50 години
 • 8:20 - 8:22
  бяха най-здрави на 80.
 • 8:24 - 8:27
  Добрите, близки отношения
  изглежда ни предпазват
 • 8:27 - 8:30
  от някои от неприятните страни
  на остаряването.
 • 8:30 - 8:34
  Мъжете и жените с
  най-щастливи партньорства
 • 8:34 - 8:37
  ни докладваха, вече на 80,
 • 8:37 - 8:39
  че в дните, когато са имали
  повече физически болки
 • 8:40 - 8:41
  щастливото им настроение се е запазвало.
 • 8:42 - 8:46
  Но при хората с нещастни връзки,
 • 8:46 - 8:49
  в дните, когато съобщаваха за
  повече физическа болка,
 • 8:49 - 8:52
  тя бе усилена от емоционалната болка.
 • 8:52 - 8:57
  И третият важен урок, който научихме
  за връзките и здравето ни е,
 • 8:57 - 9:00
  че добрите отношения
  не просто предпазват телата ни,
 • 9:00 - 9:02
  те предпазват и мозъка ни.
 • 9:02 - 9:07
  Оказва се, че да си трайно обвързан
 • 9:07 - 9:11
  с друг човек, когато си над 80,
  е предпазващо,
 • 9:11 - 9:13
  че хората във взаимоотношения,
 • 9:13 - 9:17
  в които наистина чувстват, че могат
  да разчитат на партньора при нужда,
 • 9:17 - 9:21
  паметта на такива хора
  остава ясна за по-дълго.
 • 9:21 - 9:22
  А хората във връзки,
 • 9:22 - 9:26
  в които чувстват, че на практика
  не могат да разчитат на партньора,
 • 9:26 - 9:29
  това са хората, чиято памет
  отслабва по-рано.
 • 9:31 - 9:34
  Не е необходимо добрите взаимоотношения
  да са гладки постоянно.
 • 9:34 - 9:38
  Някои от осемдесетгодишните ни двойки
  могат да се препират
 • 9:38 - 9:39
  непрекъснато,
 • 9:39 - 9:43
  но щом чувстват, че могат
  истински да разчитат на другия,
 • 9:43 - 9:44
  когато стане трудно,
 • 9:44 - 9:48
  тези спорове не накърняват паметта им.
 • 9:50 - 9:52
  Посланието, че
 • 9:52 - 9:58
  добрите, близки взаимоотношения са
  полезни за здравето и благополучието ни -
 • 9:58 - 10:01
  това е мъдрост, стара колкото света.
 • 10:01 - 10:05
  Защо е толкова трудна за проумяване
  и толкова лесна за пренебрегване?
 • 10:06 - 10:07
  Е, хора сме.
 • 10:07 - 10:10
  Бихме предпочели бърз лек,
 • 10:10 - 10:12
  нещо, което можем да вземем,
 • 10:12 - 10:14
  то да направи живота ни хубав
  и да го запази такъв.
 • 10:15 - 10:19
  Връзките са объркващи,
  те са сложни
 • 10:19 - 10:22
  и тежката работа да се грижиш
  за семейство и приятели
 • 10:23 - 10:25
  не е секси или привлекателна.
 • 10:25 - 10:29
  Освен това продължава цял живот.
  Никога не свършва.
 • 10:29 - 10:34
  Хората от 75-годишното ни проучване,
  които станаха най-щастливи пенсионери,
 • 10:34 - 10:39
  бяха тези, които работеха активно
  да заменят колегите си с нови приятели.
 • 10:39 - 10:42
  Точно като родените около началото
  на века в онова ново изследване,
 • 10:42 - 10:46
  много от нашите мъже, когато
  тръгваха като млади хора,
 • 10:46 - 10:50
  наистина вярваха, че славата,
  богатството и големите постижения
 • 10:50 - 10:54
  са това, към което трябва
  да се стремят, за да имат хубав живот.
 • 10:54 - 10:58
  Но отново и отново през тези 75 години
  нашето проучване показа,
 • 10:58 - 11:04
  че най-добре се справят хората,
  които се опират на взаимоотношенията -
 • 11:04 - 11:07
  със семейството, приятелите, общността.
 • 11:09 - 11:11
  Ами вие?
 • 11:11 - 11:15
  Да кажем, че сте на 25
  или на 40, или на 60.
 • 11:16 - 11:19
  Как изобщо би изглеждала
  грижатa за взаимоотношенията?
 • 11:20 - 11:23
  Възможностите на практика
  са безкрайни.
 • 11:24 - 11:30
  Нещо толкова просто като замяна
  на време пред екрана с време за приятели
 • 11:30 - 11:34
  или съживяване на връзка в застой
  като правите нещо ново заедно,
 • 11:34 - 11:36
  дълги разходки, вечери за срещи
 • 11:37 - 11:42
  или да потърсите онзи член на семейството,
  с когото не сте говорили от години,
 • 11:42 - 11:46
  защото често срещаните семейни вражди
 • 11:46 - 11:48
  нанасят ужасни вреди
 • 11:48 - 11:50
  на хората, които не могат да простят.
 • 11:52 - 11:56
  Бих искал да завърша с думи
  на Марк Твен.
 • 11:57 - 12:00
  Преди повече от век
 • 12:00 - 12:02
  той си спомнял живота си
 • 12:02 - 12:04
  и написал това:
 • 12:05 - 12:09
  "Животът е толкова кратък, че няма време
 • 12:09 - 12:14
  за препирни, извинения, завист,
  търсене на отговорност.
 • 12:15 - 12:18
  Има време само за любов
 • 12:18 - 12:21
  и не повече от миг, така да се каже,
  за останалото."
 • 12:23 - 12:27
  Добрият живот се гради
  с добри взаимоотношения.
 • 12:27 - 12:28
  Благодаря ви.
 • 12:28 - 12:34
  (Аплодисменти)
Title:
Какво прави живота хубав? Уроци от най-дългото проучване на щастието
Speaker:
Робърт Уолдингер
Description:

Какво ни прави щастливи и здрави, докато живеем живота си? Ако мислите, че са славата и парите, няма да сте единствени, но според психиатъра Робърт Уолдингер грешите. Като ръководител на 75-годишно проучване на развитието на хората като възрастни, Уолдингер има безпрецедентен достъп до данни за истинското щастие и удовлетворение. В тази беседа той споделя три важни урока, научени чрез проучването, както и малко практическа, древна мъдрост за това как да изградим един удовлетворителен, дълъг живот.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Bulgarian subtitles

Revisions