Return to Video

Het optellen van rationale getallen

 • 0:00 - 0:00
  .
 • 0:00 - 0:03
  Laten we rationale getallen gaan optellen.
 • 0:03 - 0:05
  Dit woord gebruik ik omdat het in
 • 0:05 - 0:09
  dit boek gebruikt wordt, maar in algemene termen
 • 0:09 - 0:10
  zullen we breuken gaan optellen.
 • 0:10 - 0:14
  Dus laten we al deze voorbeelden doornemen om ze
 • 0:14 - 0:15
  beter te begrijpen.
 • 0:15 - 0:20
  Als eerste hebben we 3/7 plus 2/7.
 • 0:20 - 0:23
  Onze noemers zijn gelijk, dus kunnen we de
 • 0:23 - 0:24
  tellers gewoon optellen.
 • 0:24 - 0:28
  Dus onze noemer is 7, en 3 plus 2 is 5.
 • 0:28 - 0:31
  Dat is voorbeeld a.
 • 0:31 - 0:32
  Ik zal ze om en om doen.
 • 0:32 - 0:33
  Het duurt eeuwen om ze allemaal te doen.
 • 0:33 - 0:37
  Geen eeuwen, maar langer dan ik wil.
 • 0:37 - 0:43
  Dus c is 5/16 plus 5/12.
 • 0:43 - 0:45
  Onze noemers zijn niet gelijk.
 • 0:45 - 0:48
  We moeten dus een gelijke noemer vinden, welke door
 • 0:48 - 0:50
  door 16 en 12 deelbaar moet zijn
 • 0:50 - 0:52
  en het liefst zo klein mogelijk
 • 0:52 - 0:54
  om het simpel te houden.
 • 0:54 - 0:56
  Dus wat is het kleinste getal dat deelbaar is
 • 0:56 - 0:58
  door 16 en 12?
 • 0:58 - 1:02
  Eens kijken. 16 keer 2 is 32, dat is 'm niet.
 • 1:02 - 1:04
  16 keer 3 is 48.
 • 1:04 - 1:05
  Dat lijkt erop.
 • 1:05 - 1:07
  12 gaat 4 keer in 48.
 • 1:07 - 1:10
  Dus laten we 48 als onze gelijke noemer gebruiken.
 • 1:10 - 1:14
  .
 • 1:14 - 1:19
  We moesten 16 vermenigvuldigen met 3 om 48 te krijgen
 • 1:19 - 1:24
  Dus we moeten ook deze 5 met 3 vermenigvuldigen.
 • 1:24 - 1:26
  We vermenigvuldigen nu de teller en de noemer
 • 1:26 - 1:28
  met hetzelfde getal, dus we veranderen het niet echt.
 • 1:28 - 1:31
  Dus 5 keer 3 is 15.
 • 1:31 - 1:37
  En dan moesten we om rechts 48 te krijgen
 • 1:37 - 1:39
  de 12 vermenigvuldigen met 4.
 • 1:39 - 1:42
  Dus om deze vijf ook op deze plek te krijgen,
 • 1:42 - 1:44
  moeten we deze 5 ook vermenigvuldigen met 4.
 • 1:44 - 1:47
  5 keer 4 is 20.
 • 1:47 - 1:50
  Nu hebben we gelijke noemers.
 • 1:50 - 1:54
  Dus dit zal gelijk zijn aan... Onze noemer is 48.
 • 1:54 - 2:01
  En we kunnen 15 plus 20 doen, dat is 35 in de teller.
 • 2:01 - 2:03
  Kunnen we dit vereenvoudigen?
 • 2:03 - 2:05
  48 is niet deelbaar door 5.
 • 2:05 - 2:07
  48 is ook niet deelbaar door 7.
 • 2:07 - 2:08
  Het lijkt erop dat we klaar zijn.
 • 2:08 - 2:14
  Laten we voorbeeld e doen.
 • 2:14 - 2:20
  8/25 plus 7/10.
 • 2:20 - 2:24
  Ook nu hebben we geen gelijke noemers.
 • 2:24 - 2:26
  Maar dat kunnen we oplossen.
 • 2:26 - 2:29
  50 lijkt het kleinste getal
 • 2:29 - 2:30
  dat deelbaar is door beide noemers.
 • 2:30 - 2:32
  25 keer 2 is 50
 • 2:32 - 2:37
  Van 8/25 naar 50 in de noemer moeten we de
 • 2:37 - 2:40
  8 en de 25 vermenigvuldigen met 2.
 • 2:40 - 2:43
  Dat wordt 16 / 50.
 • 2:43 - 2:46
  En dan de 7/10.
 • 2:46 - 2:48
  Ook deze willen we boven 50 krijgen.
 • 2:48 - 2:52
  We vermenigvuldigen de 10 met 5, dus
 • 2:52 - 2:55
  ook de 7 moet keer 5.
 • 2:55 - 2:58
  Dat wordt 35 / 50
 • 2:58 - 3:02
  Nu zijn allebei de noemers gelijk aan 50.
 • 3:02 - 3:06
  16 plus 35 is...?
 • 3:06 - 3:11
  10 plus 35 is 45, plus 6 is 51.
 • 3:11 - 3:15
  Dus het is 51/50.
 • 3:15 - 3:17
  Voorbeeld g.
 • 3:17 - 3:20
  Laat ik een nieuwe kleur pakken.
 • 3:20 - 3:22
  Probleem g.
 • 3:22 - 3:28
  Hier hebben we 7 boven 15 - ik schrijf de tweede
 • 3:28 - 3:34
  in een nieuwe kleur - plus 2 boven 9.
 • 3:34 - 3:36
  De noemers zijn alweer ongelijk.
 • 3:36 - 3:37
  Dus moeten we een gelijke noemer vinden.
 • 3:37 - 3:42
  Wat is het kleinste getal dat deelbaar is door 15 en 9?
 • 3:42 - 3:43
  Even kijken, 15 keer 2 is 30.
 • 3:43 - 3:45
  Nee, dat is niet deelbaar door 9.
 • 3:45 - 3:48
  15 keer 3 is 45, dat kan.
 • 3:48 - 3:50
  45 is deelbaar door 9.
 • 3:50 - 3:53
  Dus we gebruiken 45.
 • 3:53 - 4:00
  15 keer 3 is 45. En 7 keer 3 is 21.
 • 4:00 - 4:03
  Deze twee breuken zijn gelijk.
 • 4:03 - 4:07
  We houden 45 in de noemer.
 • 4:07 - 4:12
  Om van 9 naar 45 te komen, moeten we vermenigvuldigen met 5.
 • 4:12 - 4:14
  Dus ook de teller
 • 4:14 - 4:16
  zullen we moeten vermenigvuldigen met 5.
 • 4:16 - 4:18
  2 keer 5 is 10.
 • 4:18 - 4:22
  2/9 is hetzelfde als 10/45.
 • 4:22 - 4:25
  En nu kunnen we optellen.
 • 4:25 - 4:27
  We tellen delen van 45 op.
 • 4:27 - 4:33
  21 plus 10 is 31, en we zijn klaar.
 • 4:33 - 4:37
  Laten we nog een probleem doen. Een probleem in woorden.
 • 4:37 - 4:40
  Nadia, Peter en Ian leggen hun geld bij elkaar
 • 4:40 - 4:42
  om een bak ijs te kopen.
 • 4:42 - 4:45
  Nadia is de oudste en krijgt het meeste zakgeld.
 • 4:45 - 4:50
  Zij legt de helft van het bedrag in. Zij betaalt dus de helft.
 • 4:50 - 4:54
  Dat is Nadia.
 • 4:54 - 4:59
  Ian is daarna de oudste en draagt 1/3 bij.
 • 4:59 - 5:02
  1/3 van het bedrag betaalt Ian.
 • 5:02 - 5:04
  Dit is Ian.
 • 5:04 - 5:06
  Peter is de jongste en krijgt het minste zakgeld.
 • 5:06 - 5:14
  Hij betaalt 1/4 van de prijs.
 • 5:14 - 5:18
  Dus Peter betaalt een vierde van de prijs.
 • 5:18 - 5:20
  Ze denken dat ze hiermee genoeg geld hebben.
 • 5:20 - 5:22
  Maar als ze willen betalen, zijn ze vergeten dat er
 • 5:22 - 5:24
  nog belasting op het bedrag komt en ze zijn bang
 • 5:24 - 5:25
  dat ze niet genoeg geld zullen hebben.
 • 5:25 - 5:28
  Wonder boven wonder hebben ze precies genoeg geld.
 • 5:28 - 5:32
  Welk deel van de prijs van het ijs kwam er nog bij als belasting?
 • 5:32 - 5:36
  Laten we kijken. 1/2 plus 1/3, plus 1/4
 • 5:36 - 5:38
  van de prijs.
 • 5:38 - 5:41
  Hier moeten we een gelijke noemer voor vinden.
 • 5:41 - 5:44
  Het kleinste gemene veelvoud van 2, 3 en 4.
 • 5:44 - 5:47
  Dat zou 12 moeten zijn, toch?
 • 5:47 - 5:49
  12 is deelbaar door 2, deelbaar door 3, en
 • 5:49 - 5:50
  deelbaar door 4.
 • 5:50 - 5:56
  Dus 1/2 is gelijk aan 6/12.
 • 5:56 - 5:59
  2 keer 6 is 12.
 • 5:59 - 6:00
  1 keer 6 is 6.
 • 6:00 - 6:01
  Deze zijn gelijk.
 • 6:01 - 6:04
  6 is de helft, is 1/2, van 12
 • 6:04 - 6:09
  Nu kijken we naar de 1/3. Om van 3 naar 12 te komen
 • 6:09 - 6:12
  moet je vermenigvuldigen met 4.
 • 6:12 - 6:14
  Dus je neemt die 1 en vermenigvuldigt het met 4.
 • 6:14 - 6:18
  4/12 is gelijk aan 1/3.
 • 6:18 - 6:24
  En dan 1/4. Om van 4 naar 12 te komen,
 • 6:24 - 6:27
  moet je met 3 vermenigvuldigen, ook de teller
 • 6:27 - 6:30
  dan krijg je 3 keer 1 is 3.
 • 6:30 - 6:31
  Laten we deze optellen.
 • 6:31 - 6:37
  6/12 + 4/12 + 3/12 is gelijk aan...
 • 6:37 - 6:41
  de noemer is gelijk aan 12, de teller wordt
 • 6:41 - 6:48
  6 +4 +3, 6+4 is 10, plus 3 is 13.
 • 6:48 - 6:51
  Dus dit is gelijk aan 13/12.
 • 6:51 - 6:53
  En dit is een onechte breuk.
 • 6:53 - 6:56
  We kunnen ook zeggen dat dit hetzelfde is
 • 6:56 - 7:03
  als 12/12 plus 1/12,
 • 7:03 - 7:04
  en 12/12 is gewoon gelijk aan 1
 • 7:04 - 7:06
  omdat 12 gedeeld door 12 ook 1 is.
 • 7:06 - 7:10
  Dus dit is 1 en 1/12.
 • 7:10 - 7:14
  Dus als ze hun geld bij elkaar leggen, krijgen ze 1 1/12
 • 7:14 - 7:19
  van het bedrag van het ijs.
 • 7:19 - 7:21
  Dus welk deel van het bedrag kwam er nog bij
 • 7:21 - 7:22
  als belasting?
 • 7:22 - 7:25
  Dat was precies wat ze samen hadden.
 • 7:25 - 7:30
  Dus 1 is de prijs van het ijs zonder belasting
 • 7:30 - 7:33
  en de 1/12 kwam er nog als belasting bij.
 • 7:33 - 7:36
  Het antwoord is dat 1/12 van de prijs
 • 7:36 - 7:39
  nog als belasting bij het bedrag werd opgeteld.
 • 7:39 - 7:39
  .
Title:
Het optellen van rationale getallen
Description:

Rationale getallen zijn ook wel bekend als breuken.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:40
Lilya added a translation

Dutch subtitles

Revisions