Return to Video

הפרפר של אוסטין: הערכה, משוב ועבודה עם טיוטות - רון ברגר

 • 0:00 - 0:06
  תגידו, מה הייתם מציעים למורים לעשות,
 • 0:06 - 0:09
  כדי לשפר את איכות העבודות של התלמידים?
 • 0:09 - 0:10
  האם הם יכולים ללמוד מזה?
 • 0:10 - 0:13
  או מה הייתם מציעים להם עשות אחרת בכיתה?
 • 0:13 - 0:17
  זהו סיפור על הפרפר של אוסטין.
 • 0:17 - 0:21
  זה סיפור אמיתי, על תלמיד בכיתה א בשם אוסטין,
 • 0:21 - 0:27
  שלומד, או למד פעם, בבית ספר בעיר ששמה בויסי, איידהו
 • 0:27 - 0:33
  ובכיתה שלו בבויסי איידהו, למדו על פרפרים
  ואוסטין עשה פרוייקט.
 • 0:33 - 0:36
  המשימה בפרוייקט בכיתה א היתה לצייר פרפר
 • 0:36 - 0:39
  וזה הפרפר שהוא בחר לצייר.
 • 0:39 - 0:41
  אוסטין היה צריך לצייר את הפרפר שבתמונה הזאת.
 • 0:41 - 0:46
  והמשימה שלו היתה לצייר ציור מדעי מדויק.
 • 0:46 - 0:48
  לפרפר קוראים 'זנב סנונית מנומר'.
 • 0:48 - 0:50
  (טובי) ידעתי!
 • 0:50 - 0:52
  טובי, תוכל להסביר מדוע הוא נקרא מנומר?
 • 0:52 - 0:56
  (טובי) בגלל שיש לו פסים כמו של נמר.
 • 0:56 - 0:59
  יופי. אז, המשימה של אוסטין היתה,
 • 0:59 - 1:03
  הוא צריך היה לצייר ציור מדעי מדויק של הפרפר,
 • 1:03 - 1:05
  אבל אוסטין היה רק בכיתה א
 • 1:05 - 1:06
  ואתם יודעים מה הוא עשה?
 • 1:06 - 1:09
  הוא שכח להתבונן בפרטים בתשומת לב, כמו מדען.
 • 1:09 - 1:15
  הוא פשוט לקח דף והתחיל לצייר את הפרפר מהזכרון.
 • 1:15 - 1:19
  הוא לא התבונן בציור כמו מדען, ולכן וזה מה שהוא צייר.
 • 1:19 - 1:23
  זה לא רע! וזה אכן פרפר.
 • 1:23 - 1:24
  אך האם זה נראה בדיוק כמו זה?
 • 1:25 - 1:27
  (ילדים) לא..
 • 1:27 - 1:28
  לא, זה עדיין לא.
 • 1:28 - 1:31
  זה עדיין לא נראה בדיוק כמו זה.
 • 1:31 - 1:34
  למזלו, בית הספר שלו לא היה בית ספר רגיל.
 • 1:34 - 1:38
  ביה"ס שלו האמין בלמידת חקר, ממש כמו שלכם.
 • 1:38 - 1:41
  ולכן, הם לא רק הסתכלו בציור שלו ואמרו:
  "יופי אוסטין! סיימת את העבודה!"
 • 1:41 - 1:46
  במקום זה, הם אמרו "אוסטין, התחלה טובה!
  עכשיו אנחנו יכולים להתחיל במשוב
 • 1:46 - 1:49
  כדי שתוכל לשפר את הטיוטא הבאה שלך."
 • 1:49 - 1:53
  "ואת זו שאחריה, וכך תוכל לצייר ציור שיהיה
  דומה בהרבה לציור המקורי"
 • 1:53 - 1:54
  אוסטין היה מוכן.
 • 1:54 - 1:58
  כל תלמידי כיתה א בקבוצת המשוב שלו ישבו על
  הרצפה, בדיוק כמו שאתם.
 • 1:58 - 2:01
  והם החליטו לפצל את העצות שלהם לשני סוגים:
 • 2:01 - 2:05
  בהתחלה הם התייחסו רק לצורה של הכנפיים.
 • 2:05 - 2:11
  ורק כאשר צורת הכנפיים היתה נכונה, הם התייחסו
  גם לדוגמה שעליהם.
 • 2:11 - 2:12
  אליה, מה היית מציעה?
 • 2:12 - 2:14
  (אליה) כדאי שתעשה את זה מחודד יותר.
 • 2:14 - 2:17
  יופי! כדאי לחדד את צורת הכנפיים.
 • 2:17 - 2:18
  מי עוד רוצה להוסיף?
 • 2:18 - 2:19
  אטק, מה היית מציע?
 • 2:19 - 2:21
  (אטק) בקשר לזווית..
 • 2:21 - 2:25
  כלומר, בלי לפגוע או משהו, זה פשוט לא
  מדויק כל כך. אז, אה..
 • 2:25 - 2:28
  בסדר! תראה לי. בוא לכאן, אטק!
 • 2:28 - 2:31
  תראה לי איפה.. מה היית מציע לו לעשות
  קצת אחרת.
 • 2:31 - 2:33
  אה.. כאילו להאריך את זה?
 • 2:33 - 2:35
  להאריך לאן? תראה לי לאן היית מאריך את זה.
 • 2:35 - 2:36
  כאילו לכאן.
 • 2:36 - 2:39
  בסדר, כלומר היית מאריך את זה לכאן?
 • 2:39 - 2:39
  כן.
 • 2:39 - 2:41
  זה מאוד מדויק, אטק. תודה.
 • 2:41 - 2:42
  ג'מילה, מה היית אומרת?
 • 2:42 - 2:47
  (ג'מילה) זה כמו... כמו.. אה.. משולש?
 • 2:47 - 2:53
  יופי, ג'מילה, זה נהדר. אז את אומרת לצייר
  כנפיים שדומות יותר למשלוש, ואני מסכים.
 • 2:53 - 2:57
  אתם יודעים מה? לחברים של אוסטין מהכיתה היו
  רעיונות ממש דומים לשלכם.
 • 2:57 - 2:59
  ואתם יודעים מה אוסטין אמר?
 • 2:59 - 3:05
  הוא אמר: "בסדר! אני אלך לנסות." והוא חזר
  למקום שלו וצייר את זה!
 • 3:05 - 3:07
  (ילדים) וואו! וואו...
 • 3:07 - 3:09
  האם זה נראה יותר כמו משולש?
 • 3:09 - 3:10
  כן.. כן..
 • 3:10 - 3:12
  האם הוא האריך את הצורה כמו שאטק הציע?
 • 3:12 - 3:13
  כן.. כן.
 • 3:13 - 3:16
  האם הוא חידד פה את הקצוות, כמו שסנדי אמרה?
 • 3:16 - 3:18
  האם הוא מחק את הדברצ'יק פה למטה?
 • 3:18 - 3:19
  כן.
 • 3:19 - 3:23
  אז הוא הקשיב לחברים שלו ושיפר את הציור.
 • 3:23 - 3:25
  זה עדיין לא מושלם. טובי, מה היית מציע?
 • 3:25 - 3:33
  אני מציע לא לצייר את הזנבות הקטנים פנימה,
  אלא לצייר אותם יותר פונים למטה.
 • 3:33 - 3:35
  יופי! בסדר. אית'ן, מה אתה היית מציע?
 • 3:35 - 3:39
  (אית'ן) אני היית מצייר את הכנפיים יותר ככה ולא ככה.
 • 3:39 - 3:40
  בסדר.
 • 3:40 - 3:44
  אוסטין הקשיב לחברים שלו, והם אמרו שהציור
  באמת יותר טוב.
 • 3:44 - 3:46
  הטיוטא השניה באמת יותר מוצלחת.
 • 3:46 - 3:48
  (ילדה) אולי הוא יכול לצייר עוד אחת?
 • 3:48 - 3:52
  יופי! אולי הוא באמת יכול לצייר טיוטא נוספת.
 • 3:52 - 3:53
  והוא צייר את הטיוטא הזאת.
 • 3:53 - 3:55
  זו הטיוטא השלישית שלו.
 • 3:55 - 3:58
  זו הטיוטא השלישית שלו, האדלי, אתה צודק.
 • 3:58 - 4:00
  אליז'ה, למה היית מתייחס פה?
 • 4:00 - 4:08
  דבר ראשון, כנף אחת מחודדת יותר מהשניה. והצד הזה
  טיפה יותר גבוה מהשני.
 • 4:08 - 4:08
  יופי.
 • 4:08 - 4:10
  קוברן?
 • 4:10 - 4:14
  הנה פה. עדיין אין לזה את הדברצ'יק שבפנים.
 • 4:14 - 4:17
  אה! בסדר! צריך עוד טיפ טיפה לפה.
 • 4:17 - 4:19
  אז, אתם חושבים שאולי כדאי לו
  לצייר טיוטא רביעית?
 • 4:19 - 4:21
  כן..
 • 4:21 - 4:22
  ובכן! זה בדיוק מה שהוא אמר!
 • 4:22 - 4:29
  הוא אמר: "אוף! בסדר. אני אלך לצייר
  טיוטה רביעית".
 • 4:29 - 4:30
  (ילדה) הוא הקשיב להם!
 • 4:30 - 4:34
  הוא הקשיב! האם זה נראה דומה יותר למה
  שאליז'ה הציע?
 • 4:34 - 4:36
  כן! כן!
 • 4:36 - 4:39
  ופה, האם זה נראה מחודד יותר כמו שסינדי הציעה?
 • 4:40 - 4:44
  וכמו שאטק הציע, הזווית נראית מדויקת יותר.
 • 4:44 - 4:47
  אז עכשיו אוסטין הרגיש ממש טוב.
 • 4:47 - 4:49
  הוא אמר: "האם אני מוכן להתחיל לצייר את
  הדוגמא?"
 • 4:49 - 4:55
  והם אמרו לו "בסדר, תנסה להוסיף קצת מהדוגמה".
 • 4:55 - 4:57
  והוא הוסיף! (וואו!)
 • 4:57 - 4:58
  (ילדים) הוא טוב בזה!
 • 4:58 - 5:00
  (ילדים) הוא ממש טוב בזה..
 • 5:00 - 5:03
  ואז הם אמרו לו: "אוסטין, אתה מוכן להוסיף
  צבע!"
 • 5:03 - 5:07
  בואו נראה את הטיוטא האחרונה שלו.
 • 5:07 - 5:10
  ומה אתם חושבים? האם הציור הצליח?
 • 5:10 - 5:13
  כן! כן.
 • 5:13 - 5:16
  בואו ניזכר רגע בזריזות איפה הוא התחיל.
 • 5:16 - 5:22
  ועכשיו, מה אתם חושבים על ההתקדמות שהוא עשה?
 • 5:22 - 5:24
  אטק, מה היית אומר על ההתקדמות שלו?
 • 5:24 - 5:26
  הוא מאוד השתפר.
 • 5:26 - 5:29
  הוא המשיך לעבוד ולצייר,
 • 5:29 - 5:32
  אה.. החברים שלו היו כנים איתו.
 • 5:32 - 5:39
  מה בעצות שנתנו לו איפשר לו להשתפר בכל פעם?
 • 5:39 - 5:40
  חסן?
 • 5:40 - 5:43
  (חסן) זה שהם אמרו לו מה לא היה בסדר בציור.
 • 5:43 - 5:46
  האם הם פשוט אמרו שזה לא נכון או שהם היו
  יותר מדוייקים?
 • 5:46 - 5:48
  הם היו יותר מדויקים אבל הם לא העליבו אותו.
 • 5:48 - 5:50
  מצוין!
 • 5:50 - 5:51
  האדלי.
 • 5:51 - 5:53
  (האדלי) הוא צייר שש טיוטות.
 • 5:53 - 5:56
  אז, האם זה משהו שילדים אחרים יכולים ללמוד ממנו?
 • 5:56 - 5:57
  מה אנחנו יכולים ללמוד מזה?
 • 5:57 - 6:01
  (האדלי) שאתה יכול לצייר עוד טיוטות אם זה לא מדויק.
 • 6:01 - 6:02
  יופי.
 • 6:02 - 6:05
  אז אם זה לא מדויק, אתה יכול להמשיך ולצייר
  עוד טיוטות עד שתשתפר.
 • 6:05 - 6:08
  ולא כדאי להשתמש רק בזיכרון.
 • 6:08 - 6:10
  כדאי לשים לב לפרטים.
 • 6:10 - 6:13
  יופי! הוא התסכל בפרטים כמו מדען.
 • 6:13 - 6:15
  מצוין.
Title:
הפרפר של אוסטין: הערכה, משוב ועבודה עם טיוטות - רון ברגר
Description:

סרטון מקסים! בעזרת המדריך, הילדים מוצאים בעצמם את קריטריונים להערכה ולמשוב, ורואים את התוצאות והחשיבות של עבודה עם טיוטות.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:31

Hebrew subtitles

Revisions