< Return to Video

Scott Rickard - As fermosas matemáticas que hai detrás da música máis horrible

 • 0:11 - 0:14
  Que é o que fai
  que unha peza de música sexa bonita?
 • 0:14 - 0:16
  A maioría dos musicólogos diría
 • 0:16 - 0:19
  que a repetición é
  un aspecto clave da beleza.
 • 0:19 - 0:22
  A idea é coller unha melodía,
  un motivo, unha idea musical,
 • 0:22 - 0:25
  repetímola, creamos
  a expectativa de repetición
 • 0:25 - 0:28
  e, ou a levamos a cabo,
  ou rompemos a repetición.
 • 0:28 - 0:30
  Ese é un elemento clave da beleza.
 • 0:30 - 0:33
  Polo tanto, se a repetición
  e os patróns son claves para a beleza,
 • 0:33 - 0:36
  como soaría a ausencia de patróns
 • 0:36 - 0:37
  se escribísemos unha peza de música
 • 0:37 - 0:41
  que non tivera ningunha repetición?
 • 0:41 - 0:43
  De feito, é un interesante
  problema matemático.
 • 0:43 - 0:47
  É posible escribir unha peza musical
  que non teña ningunha repetición?
 • 0:47 - 0:49
  Non é aleatoria.
  A aleatoriedade é sinxela.
 • 0:49 - 0:52
  Resulta que a ausencia de repetición
  é extremadamente difícil
 • 0:52 - 0:54
  e a única razón pola que podemos facelo
 • 0:54 - 0:57
  é por causa dun home
  que cazaba submarinos.
 • 0:57 - 0:59
  Resulta que un tipo que intentaba dar
 • 0:59 - 1:02
  co pulso de son perfecto para sonares
 • 1:02 - 1:05
  resolveu o problema
  de escribir música sen patróns.
 • 1:05 - 1:08
  Isto é sobre o que imos falar hoxe.
 • 1:08 - 1:13
  Recordade o sonar.
 • 1:13 - 1:16
  Tedes un barco que emite sons na auga
 • 1:16 - 1:18
  e está atento ao eco.
 • 1:18 - 1:21
  O son baixa, o eco volve,
  o son baixa, o eco volve.
 • 1:21 - 1:24
  O tempo que lle leva ao son volver
  dinos o lonxe que está.
 • 1:24 - 1:27
  Se volve nun ton alto é
  porque o obxecto se move na túa dirección.
 • 1:27 - 1:30
  Se volve nun ton baixo é
  porque se move en dirección oposta a ti.
 • 1:30 - 1:32
  Como deseñariades
  o perfecto pulso dun sonar?
 • 1:32 - 1:37
  En 1960, un home chamado John Costas
 • 1:37 - 1:40
  traballaba no carísimo sistema de sonar
  da Armada estadounidense.
 • 1:40 - 1:42
  Non funcionaba
 • 1:42 - 1:44
  porque o pulso que empregaban
  non era o adecuado.
 • 1:44 - 1:46
  Era un pulso coma este.
 • 1:46 - 1:49
  Imaxinade que estas serían as notas
 • 1:49 - 1:51
  e isto o tempo.
 • 1:51 - 1:53
  (Música)
 • 1:53 - 1:56
  Ese era o pulso de sonar que usaban:
  un chío decrecente.
 • 1:56 - 1:58
  Pois resulta que era un pulso moi malo.
 • 1:58 - 2:01
  Por que? Porque parecen
  variacións do mesmo.
 • 2:01 - 2:03
  Hai a mesma relación
  entre as dúas primeiras notas
 • 2:03 - 2:06
  ca entre as dúas seguintes
  e así sucesivamente.
 • 2:06 - 2:08
  Así que deseñou
  un tipo diferente de pulso de sonar:
 • 2:08 - 2:10
  un que parece aleatorio.
 • 2:10 - 2:13
  Parecen un patrón
  aleatorio de puntos, pero non.
 • 2:13 - 2:15
  Se mirades con atención, notaredes que,
 • 2:15 - 2:19
  en realidade, a relación
  entre cada par de puntos é clara.
 • 2:19 - 2:21
  Non hai nada repetido.
 • 2:21 - 2:24
  As primeiras dúas notas
  e todos os demais pares
 • 2:24 - 2:26
  teñen unha relación diferente.
 • 2:26 - 2:29
  O feito de que coñezamos
  estes patróns é infrecuente.
 • 2:29 - 2:31
  John Costas é o inventor destes patróns.
 • 2:31 - 2:34
  Esta é unha foto del en 2006,
  pouco antes de morrer.
 • 2:34 - 2:37
  Era o enxeñeiro de sonares que traballaba
  para a Armada estadounidense.
 • 2:37 - 2:40
  El pensaba neses patróns
 • 2:40 - 2:42
  e foi quen os creou manualmente
  ata o tamaño 12...
 • 2:42 - 2:44
  12 por 12.
 • 2:44 - 2:46
  Non puido ir máis alá e pensou
 • 2:46 - 2:48
  que quizais non existían
  nun tamaño maior ca 12.
 • 2:48 - 2:50
  Así que lle escribiu unha carta
  ao matemático do medio,
 • 2:50 - 2:53
  que daquela era
  un mozo matemático de California,
 • 2:53 - 2:54
  Solomon Golomb.
 • 2:54 - 2:56
  Resulta que Solomon Golomb foi un
 • 2:56 - 2:59
  dos máis talentosos especialistas
  en matemática discreta da nosa época.
 • 2:59 - 3:03
  John preguntoulle a Solomon
  se lle podía dicir a referencia exacta
 • 3:03 - 3:04
  de onde estaban eses patróns.
 • 3:04 - 3:05
  Non había referencia ningunha.
 • 3:05 - 3:07
  Ninguén pensara nunca antes
 • 3:07 - 3:10
  nunha repetición,
  nunha estrutura sen patróns.
 • 3:10 - 3:13
  Solomon Golomb pasou o verán
  pensando no problema.
 • 3:13 - 3:16
  Baseouse nas matemáticas
  deste cabaleiro de aquí,
 • 3:16 - 3:18
  Evariste Galois.
 • 3:18 - 3:20
  Galois é un matemático moi famoso.
 • 3:20 - 3:23
  É famoso porque inventou
  unha rama enteira das matemáticas,
 • 3:23 - 3:25
  que leva o seu nome,
  a chamada “teoría de Galois”.
 • 3:25 - 3:29
  Son as matemáticas dos números primos.
 • 3:29 - 3:32
  Tamén é famoso pola forma en que morreu.
 • 3:32 - 3:35
  Contan a historia de que defendeu
  a honra dunha rapaza.
 • 3:35 - 3:39
  Foi retado a duelo e aceptou.
 • 3:39 - 3:41
  E, pouco antes de que comezase,
 • 3:41 - 3:43
  escribiu todas as súas ideas matemáticas
 • 3:43 - 3:45
  e mandóullelas aos seus amigos
 • 3:45 - 3:46
  dicindo: "Por favor, por favor,
 • 3:46 - 3:47
  --Isto foi hai 200 anos--
 • 3:47 - 3:48
  Por favor, por favor,
 • 3:49 - 3:51
  procurade que isto se publique algún día".
 • 3:51 - 3:54
  Logo loitou no duelo,
  disparáronlle e morreu aos 20.
 • 3:54 - 3:57
  As matemáticas que fan que funcionen
  os vosos móbiles, Internet,
 • 3:57 - 4:01
  que nos permite comunicarnos, os DVD,
 • 4:01 - 4:04
  todo vén da mente de Evariste Galois,
 • 4:04 - 4:07
  un matemático que morreu
  con tan só 20 anos.
 • 4:07 - 4:09
  Cando falas do legado que deixas,
 • 4:09 - 4:10
  obviamente, el non puido anticipar
 • 4:10 - 4:12
  como se empregarían as súas matemáticas.
 • 4:12 - 4:15
  Por sorte, os seus traballos
  matemáticos publicáronse.
 • 4:15 - 4:17
  Solomon Golomb deuse conta
  de que esas matemáticas
 • 4:17 - 4:20
  eran xustamente o que precisaba
  para resolver o problema
 • 4:20 - 4:23
  de crear unha estrutura sen patróns.
 • 4:23 - 4:26
  Así que mandoulle unha carta a John
  dicíndolle que se podían
 • 4:26 - 4:28
  xerar estes patróns usando
  a teoría dos números primos.
 • 4:28 - 4:34
  E John conseguiu solucionaro problema
  do sonar para a Mariña estadounidense.
 • 4:34 - 4:37
  Pero entón, que pinta teñen estes patróns?
 • 4:37 - 4:39
  Aquí hai un.
 • 4:39 - 4:43
  Isto é unha matriz de Costas de 88 por 88,
 • 4:43 - 4:45
  Xérase dunha forma moi sinxela.
 • 4:45 - 4:49
  As matemáticas de Primaria abondan
  para resolver o problema.
 • 4:49 - 4:53
  Xérase multiplicando
  repetidamente polo número 3.
 • 4:53 - 4:58
  1, 3, 9, 27, 81, 243...
 • 4:58 - 5:01
  Cando chego a un número maior ca 89
 • 5:01 - 5:02
  que resulta que é primo,
 • 5:02 - 5:05
  saco 89 ata que volvo chegar outra vez
  a un número máis baixo.
 • 5:05 - 5:08
  E isto acabará enchendo
  toda a cuadrícula, 88 por 88.
 • 5:08 - 5:12
  E resulta que hai 88 notas no piano.
 • 5:12 - 5:15
  Hoxe, asistiremos á estrea mundial
 • 5:15 - 5:20
  da primeira sonata de piano
  sen patróns do mundo
 • 5:20 - 5:22
  Volvendo ao tema da música...
 • 5:22 - 5:24
  Que fai que a música sexa fermosa?
 • 5:24 - 5:26
  Pensemos nunha das pezas
  máis fermosas xamais escritas,
 • 5:26 - 5:28
  a Quinta Sinfonía de Beethoven
 • 5:28 - 5:32
  e o famoso tema "tan ta ta taaaaaan”.
 • 5:32 - 5:34
  Ese tema aparece
  centos de veces na sinfonía,
 • 5:34 - 5:37
  centos de veces só no primeiro movemento
 • 5:37 - 5:39
  e tamén en todos os demais.
 • 5:39 - 5:41
  Polo tanto, esta repetición,
  a pauta desta repetición
 • 5:41 - 5:43
  é importantísima para a súa beleza.
 • 5:43 - 5:48
  Se pensamos en música aleatoria
  só como notas ao chou aquí,
 • 5:48 - 5:50
  e aquí poñemos a Quinta de Beethoven,
  que segue patróns,
 • 5:50 - 5:53
  se escribimos música
  totalmente libre de patróns,
 • 5:53 - 5:54
  estaría moi lonxe na fila.
 • 5:54 - 5:56
  De feito, ao final da cola da música
 • 5:56 - 5:58
  estarían estas estruturas sen patróns.
 • 5:58 - 6:02
  Esta música que vimos antes,
  esas estrelas na cuadrícula
 • 6:02 - 6:05
  están moi, moi lonxe do aleatorio.
 • 6:05 - 6:07
  Está perfectamente libre de patróns.
 • 6:07 - 6:11
  Resulta que os musicólogos
 • 6:11 - 6:13
  --Arnold Schoenberg,
  un famoso compositor--
 • 6:13 - 6:17
  pensou nisto na década de 1930, 40 e 50.
 • 6:17 - 6:20
  O seu obxectivo como compositor era
  compoñer música que
 • 6:20 - 6:22
  liberase á música da súa estrutura total.
 • 6:22 - 6:25
  Chamoulle “emancipación da disonancia”.
 • 6:25 - 6:27
  Creou estas estruturas
  chamadas filas de tons.
 • 6:27 - 6:28
  Esa de aí é unha fila de tons.
 • 6:28 - 6:30
  Parécese moito á matriz de Costas.
 • 6:30 - 6:34
  Lamentablemente, morreu 10 anos antes
  de que Costas resolvese o problema de como
 • 6:34 - 6:37
  crear estas estruturas matematicamente.
 • 6:37 - 6:42
  Hoxe, imos escoitar a estrea mundial
  do pulso de sonar perfecto.
 • 6:42 - 6:46
  Esta é unha matriz de Costas de 88 por 88
 • 6:46 - 6:48
  adaptada para as notas do piano,
 • 6:48 - 6:52
  tocada usando unha estrutura chamada
  regra de Golomb para o ritmo,
 • 6:52 - 6:54
  o que significa que o tempo de inicio
  de cada par de notas
 • 6:54 - 6:56
  tamén é diferente.
 • 6:56 - 6:59
  Isto é case imposible matematicamente.
 • 6:59 - 7:01
  De feito, computacionalmente,
  sería imposible de crear.
 • 7:01 - 7:04
  Grazas ás matemáticas
  que se desenvolveron hai 200 anos,
 • 7:04 - 7:07
  con outro matemático e un enxeñeiro,
 • 7:07 - 7:10
  podemos compoñer isto, ou construír isto
 • 7:10 - 7:13
  usando a multiplicación polo número 3.
 • 7:13 - 7:15
  O importante cando se escoita esta música
 • 7:15 - 7:18
  é que non se espera que sexa fermosa.
 • 7:18 - 7:22
  Espérase que sexa a peza musical
  máis desagradable do mundo.
 • 7:22 - 7:26
  De feito, é música
  que só un matemático podería compoñer.
 • 7:26 - 7:29
  Cando escoitedes esta peza, suplícovolo:
 • 7:29 - 7:31
  tentade atopar algunha repetición.
 • 7:31 - 7:34
  Tentade atopar algo que vos guste,
 • 7:34 - 7:37
  e despois gozade do feito de non atopalo.
 • 7:37 - 7:38
  De acordo?
 • 7:38 - 7:41
  Sen máis preámbulos, Michael Linville,
 • 7:41 - 7:44
  o director de música de cámara
  na New World Symphony,
 • 7:44 - 7:48
  interpretará a estrea mundial
  do pulso de sonar perfecto.
 • 7:49 - 7:57
  (Música)
 • 9:35 - 9:37
  Grazas.
 • 9:37 - 9:42
  (Aplausos)
Title:
Scott Rickard - As fermosas matemáticas que hai detrás da música máis horrible
Description:

Scott Rickard propúxose crear a peza musical máis desagradable posible, desprovista de repeticións, empregando un concepto matemático coñecido como a regra de Golomb. Nesta conferencia, comparte as matemáticas que hai detrás da beleza musical (e viceversa).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:46

Galician subtitles

Revisions