Return to Video

Kako zatvori mogu pomoći zatvorenicima da vode smislene živote

 • 0:01 - 0:03
  Mi smo organizacija koja je prihvatilište
 • 0:03 - 0:05
  za neodgovarajuće društveno ponašanje.
 • 0:05 - 0:06
  Ne mogu da definišem
 • 0:06 - 0:08
  ko dolazi kod nas ili koliko ostaje.
 • 0:08 - 0:09
  Mi dobijamo ljude kod kojih
 • 0:09 - 0:11
  ništa drugo nije uspelo,
 • 0:11 - 0:12
  ljude koji su prošli kroz sve druge
 • 0:12 - 0:14
  mreže društvene sigurnosti.
 • 0:14 - 0:16
  One ne mogu da ih drže, pa moramo mi.
 • 0:16 - 0:17
  To je naš posao:
 • 0:17 - 0:20
  da ih držimo i kontrolišemo.
 • 0:20 - 0:23
  Tokom godina, kao zatvorski sistem,
 • 0:23 - 0:24
  kao nacija i kao društvo
 • 0:24 - 0:26
  postali smo dobri u tome,
 • 0:26 - 0:28
  ali to ne treba da vas raduje.
 • 0:28 - 0:30
  Danas zatvaramo više ljudi
  po glavi stanovnika,
 • 0:30 - 0:32
  nego ijedna druga država u svetu.
 • 0:32 - 0:34
  Imamo više crnaca u zatvoru danas,
 • 0:34 - 0:36
  nego što smo ih imali
  za vreme ropstva 1850.
 • 0:36 - 0:38
  Kod nas su roditelji skoro tri miliona
 • 0:38 - 0:40
  dece iz naše zajednice
 • 0:40 - 0:42
  i postali smo novi azil,
 • 0:42 - 0:45
  najveća institucija za mentalno zdravlje
  u ovoj zemlji.
 • 0:45 - 0:46
  Kad zatvorimo nekog,
 • 0:46 - 0:48
  to nije mala stvar.
 • 0:48 - 0:51
  Pa ipak, zovemo se Odeljenje za korekcije.
 • 0:51 - 0:52
  Danas želim da pričam
 • 0:52 - 0:55
  o promeni načina na koji
  razmišljamo o korekcijama.
 • 0:55 - 0:57
  Verujem, i iskustvo mi govori,
 • 0:57 - 0:59
  da kada menjamo način na koji razmišljamo,
 • 0:59 - 1:01
  stvaramo nove mogućnosti, ili budućnosti,
 • 1:01 - 1:04
  a zatvorima treba drugačija budućnost.
 • 1:04 - 1:07
  Proveo sam celu svoju karijeru,
  preko 30 godina, u Korekcijama.
 • 1:07 - 1:09
  Nastavio sam zanimanje svog oca.
 • 1:09 - 1:11
  On je bio veteran iz Vijetnama.
 • 1:11 - 1:13
  Zatvorska služba mu je odgovarala.
 • 1:13 - 1:15
  Bio je jak, čvrst, disciplinovan.
 • 1:15 - 1:16
  Ja nisam baš bio takav
 • 1:16 - 1:19
  i siguran sam da ga je to brinulo.
 • 1:19 - 1:20
  Na kraju sam odlučio da
 • 1:20 - 1:22
  ako ću da završim u zatvoru,
 • 1:22 - 1:24
  bolje da završim sa prave strane rešetaka,
 • 1:24 - 1:25
  pa sam pomislio da ga pogledam,
 • 1:25 - 1:27
  da obiđem mesto gde je moj otac radio,
 • 1:27 - 1:29
  zatvor na ostrvu Mek Nil.
 • 1:29 - 1:31
  To je bilo ranih '80-ih
 • 1:31 - 1:33
  i zatvori nisu bili baš onakvi
  kao što ih vidite
 • 1:33 - 1:35
  na televiziji ili u filmovima.
 • 1:35 - 1:37
  Mnogo toga je bilo gore.
 • 1:37 - 1:39
  Ušao sam u deo sa ćelijama
  koji je imao pet spratova.
 • 1:39 - 1:41
  Bilo je osmoro ljudi po jednoj ćeliji.
 • 1:41 - 1:43
  Bilo je 550 ljudi u tom odeljku.
 • 1:43 - 1:45
  I, u slučaju da ste se pitali,
 • 1:45 - 1:48
  delili su jedan toalet u tim malim
  zatvorenim prostorima.
 • 1:48 - 1:50
  Čuvar je stavljao ključ u katanac
 • 1:50 - 1:52
  i stotine ljudi je
  izbacivano iz svojih ćelija.
 • 1:52 - 1:55
  Stotine ljudi je izbacivano
  iz svojih ćelija.
 • 1:55 - 1:57
  Otišao sam odatle najbrže što sam mogao.
 • 1:57 - 1:59
  Kasnije sam se vratio i postao čuvar tamo.
 • 1:59 - 2:02
  Moj posao je bio da upravljam
  jednim od tih ćelijskih blokova
 • 2:02 - 2:04
  i kontrolišem te stotine ljudi.
 • 2:04 - 2:07
  Kad sam otišao da radim
  u našem centru za primanje,
 • 2:07 - 2:09
  mogao sam da čujem zatvorenike
  kako dolaze sa parkinga,
 • 2:09 - 2:11
  drmaju vrata ćelija, viču
 • 2:11 - 2:13
  i rasturaju svoje ćelije.
 • 2:13 - 2:15
  Kad zatvorite stotine agresivnih ljudi,
 • 2:15 - 2:17
  dobijete haos.
 • 2:17 - 2:20
  Držanje i kontrolisanje -
  to je bio naš posao.
 • 2:20 - 2:22
  Naučili smo da to radimo efikasnije
 • 2:22 - 2:24
  pomoću nove vrste odeljka za smeštanje
 • 2:24 - 2:26
  zvanog Odeljak za intenzivno upravljanje,
 • 2:26 - 2:28
  moderne varijante samice.
 • 2:28 - 2:31
  Stavili smo zatvorenike iza čeličnih vrata
 • 2:31 - 2:33
  sa priključcima za lisice
  da bismo mogli
 • 2:33 - 2:35
  da ih obuzdamo i damo im hranu.
 • 2:35 - 2:36
  I znate šta?
 • 2:36 - 2:38
  Postalo je tiše.
 • 2:38 - 2:40
  Neredi su se smirili.
 • 2:40 - 2:42
  Mesta su postala sigurnija
 • 2:42 - 2:44
  jer su najproblematičniji zatvorenici
 • 2:44 - 2:46
  sada mogli da budu izolovani.
 • 2:46 - 2:48
  Ali izolacija nije dobra.
 • 2:48 - 2:50
  Ako uskratite ljudima
  društveni kontakt, postaće gori.
 • 2:50 - 2:53
  Bilo je teško premestiti ih iz
  Odeljka za intenzivno upravljanje
 • 2:53 - 2:55
  i nama i njima.
 • 2:55 - 2:57
  Čak i u zatvoru, nije mala svar
 • 2:57 - 2:59
  zatvoriti nekog.
 • 2:59 - 3:02
  Moj sledeći posao bio je
  u jednom od onih zatvora
 • 3:02 - 3:05
  gde su smešteni
  problematičniji zatvorenici.
 • 3:05 - 3:07
  Do tada, industrija je mnogo napredovala,
 • 3:07 - 3:09
  i imali smo razne alate i tehnike
 • 3:09 - 3:11
  za suzbijanje problematičnog ponašanja.
 • 3:11 - 3:13
  Imali smo "beanbag" puške i suzavce
 • 3:13 - 3:15
  i štitove od pleksiglasa,
 • 3:15 - 3:17
  ručne bombe, ekipe za
  reagovanje u nezgodama.
 • 3:17 - 3:19
  Odgovarali smo na nasilje silom
 • 3:19 - 3:21
  i na haos haosom.
 • 3:21 - 3:23
  Bili smo dobri u gašenju požara.
 • 3:23 - 3:26
  Dok sam bio tamo, sreo sam
  dva iskusna zatvorska radnika
 • 3:26 - 3:28
  koji su takođe bili istraživači,
 • 3:28 - 3:31
  antropologa i sociologa.
 • 3:31 - 3:33
  Jednog dana, jedan od njih mi je rekao:
 • 3:33 - 3:35
  "Ti si dobar u gašenju požara.
 • 3:35 - 3:39
  Jesi li ikada razmišljao
  kako da ih sprečiš?"
 • 3:39 - 3:40
  Bio sam strpljiv s njima
 • 3:40 - 3:41
  i objašnjavao im
 • 3:41 - 3:42
  našu primenu sile
 • 3:42 - 3:44
  da bismo učinili zatvore sigurnijim.
 • 3:44 - 3:46
  Oni su bili strpljivi sa mnom.
 • 3:46 - 3:48
  Iz tih razgovora rodile su se
  neke nove ideje
 • 3:48 - 3:50
  i počeli smo sa malim eksperimentima.
 • 3:50 - 3:52
  Prvo smo počeli da obučavamo
  naše čuvare u timovima,
 • 3:52 - 3:55
  umesto da ih šaljemo po jednog ili dvoje
  na državnu akademiju.
 • 3:55 - 3:57
  Umesto 4 nedelje obuke, dali smo im 10.
 • 3:57 - 4:00
  Onda smo eksperimentisali
  sa šegrtskim modelom,
 • 4:00 - 4:03
  gde smo uparivali novo osoblje
  sa veteranima.
 • 4:03 - 4:06
  I jedni i drugi su se poboljšali.
 • 4:06 - 4:08
  Drugo, ubacili smo veštine
 • 4:08 - 4:10
  verbalnog smirivanja situacije u obuku
 • 4:10 - 4:13
  i to je postao deo primenjivanja sile.
 • 4:13 - 4:15
  To je bila nenasilna primena sile.
 • 4:15 - 4:17
  A onda smo uradili nešto još radikalnije.
 • 4:17 - 4:19
  Obučavali smo zatvorenike u tim veštinama.
 • 4:19 - 4:22
  Promenili smo repertoar veština
 • 4:22 - 4:25
  smanjujući nasilje, a ne samo
  odgovarajući na njega.
 • 4:25 - 4:28
  Treće, kad smo proširili naše veštine,
  probali smo novu vrstu dizajna.
 • 4:28 - 4:31
  Najveći i najkontroverzniji deo
 • 4:31 - 4:34
  ovog dizajna bio je naravno toalet.
 • 4:34 - 4:36
  Nije bilo toaleta.
 • 4:36 - 4:39
  To vam danas možda ne zvuči bitno,
 • 4:39 - 4:40
  ali tada je bilo itekako.
 • 4:40 - 4:42
  Niko nikada nije čuo
  za ćeliju bez toaleta.
 • 4:42 - 4:44
  Svi smo mislili da je to opasno i ludo.
 • 4:44 - 4:48
  Čak je i osam ljudi u ćeliji imalo toalet.
 • 4:48 - 4:50
  Taj mali detalj je promenio
  način na koji radimo.
 • 4:50 - 4:53
  Zatvorenici i osoblje su počeli
  da dolaze u kontakt
 • 4:53 - 4:55
  češće i otvorenije i da razvijaju odnos.
 • 4:55 - 4:58
  Bilo je lakše otkriti konflikt
  i intervenisati
 • 4:58 - 4:59
  pre nego što eskalira.
 • 4:59 - 5:02
  Prostorija je bila čistija, tiša,
  sigurnija i humanija.
 • 5:02 - 5:04
  To je bilo efikasnije u održavanju mira
 • 5:04 - 5:08
  od bilo koje tehnike zastrašivanja
  koju sam video dotad.
 • 5:08 - 5:10
  Međusobni kontakt menja način ponašanja,
 • 5:10 - 5:11
  i službenika i zatvorenika.
 • 5:11 - 5:15
  Promenili smo okruženje
  i promenili smo ponašanje.
 • 5:15 - 5:17
  Zatim su me, za slučaj
  da nisam naučio lekciju,
 • 5:17 - 5:19
  postavili u centralu
 • 5:19 - 5:21
  i tamo sam naleteo
  pravo na promenu sistema.
 • 5:21 - 5:24
  Mnogo toga radi protiv promene sistema:
 • 5:24 - 5:26
  politika i političari, zakoni,
 • 5:26 - 5:29
  sudovi i parnice, unutrašnja politika.
 • 5:29 - 5:31
  Promena sistema je teška i spora,
 • 5:31 - 5:33
  i često vas ne vodi
 • 5:33 - 5:34
  tamo gde hoćete da idete.
 • 5:34 - 5:38
  Nije mala stvar promeniti
  zatvorski sistem.
 • 5:38 - 5:41
  Tako da sam razmišljao
  o svojim ranijim iskustvima
 • 5:41 - 5:43
  i setio se da kad smo stupali
  u interakciju sa prestupnicima,
 • 5:43 - 5:45
  strasti su se stišavale.
 • 5:45 - 5:47
  Kad smo menjali okruženje,
  menjalo se ponašanje.
 • 5:47 - 5:49
  I to nisu bile velike promene sistema.
 • 5:49 - 5:51
  To su bile male promene i one su stvorile
 • 5:51 - 5:52
  nove mogućnosti.
 • 5:52 - 5:54
  Onda sam prešao
 • 5:54 - 5:55
  na mesto upravnika malog zatvora.
 • 5:55 - 5:57
  I u isto vreme sam završavao školu
 • 5:57 - 5:59
  na koledžu Evergrin Stejt.
 • 5:59 - 6:02
  Dolazio sam u kontakt sa ljudima
  različitim od sebe,
 • 6:02 - 6:05
  ljudima koji su imali različite ideje
  i dolazili iz različitih profesija.
 • 6:05 - 6:07
  Jedna žena je bila prašumski ekolog.
 • 6:07 - 6:08
  Gledala je moj mali zatvor
 • 6:08 - 6:09
  i ono što je videla
 • 6:09 - 6:10
  bila je laboratorija.
 • 6:10 - 6:13
  Razgovarali smo i otkrili kako zatvorenici
 • 6:13 - 6:15
  mogu da pomognu napretku nauke
 • 6:15 - 6:16
  tako što bi im pomagali
 • 6:16 - 6:17
  u projektima
 • 6:17 - 6:19
  koje ne mogu sami da završe,
 • 6:19 - 6:21
  kao što je ponovno naseljevanje
  ugroženih vrsta:
 • 6:21 - 6:24
  žaba, leptira, ugroženih
  prerijskih biljaka.
 • 6:24 - 6:26
  U isto vreme, našli smo načina
 • 6:26 - 6:28
  da učinimo našu operaciju efikasnijom
 • 6:28 - 6:29
  kroz dodatak solarnog napajanja,
 • 6:29 - 6:33
  sakupljača kišnice, gajenja
  organskog bilja, recikliranja.
 • 6:33 - 6:35
  Ova inicijativa je dovela
  do mnogih projekata
 • 6:35 - 6:37
  koji su imali veliki društveni uticaj,
 • 6:37 - 6:39
  ne samo u našem sistemu
 • 6:39 - 6:41
  već i u sistemima drugih država.
 • 6:41 - 6:42
  Mali eksperimenti mnogo doprinose
 • 6:42 - 6:45
  nauci i zajednici.
 • 6:45 - 6:49
  Način na koji mislimo o našem radu
  menja naš rad.
 • 6:49 - 6:52
  Ovaj projekat je učinio
  moj posao zanimljivijim.
 • 6:52 - 6:53
  Bio sam uzbuđen
 • 6:53 - 6:56
  kao i osoblje, čuvari i zatvorenici.
 • 6:56 - 6:58
  Bili su inspirisani.
 • 6:58 - 6:59
  Svi su želeli da budu deo toga.
 • 6:59 - 7:01
  Davali su doprinos
 • 7:01 - 7:04
  za koji su mislili da je značajan i važan.
 • 7:04 - 7:06
  Da razjasnim šta se tu dešava.
 • 7:06 - 7:07
  Zatvorenici su veoma prilagodljivi.
 • 7:07 - 7:09
  Moraju da budu.
 • 7:09 - 7:12
  Često znaju više o našim sistemima
 • 7:12 - 7:14
  od ljudi koji ih vode.
 • 7:14 - 7:15
  I ovde su s razlogom.
 • 7:15 - 7:19
  Ne vidim svoj posao kao
  kažnjavanje ili praštanje,
 • 7:19 - 7:20
  ali mislim da oni mogu imati
 • 7:20 - 7:23
  dobre i smislene živote
  čak i u zatvoru.
 • 7:23 - 7:24
  To je bilo pitanje:
 • 7:24 - 7:27
  mogu li zatvorenici imati
  dobre i smislene živote,
 • 7:27 - 7:31
  i ako mogu, kakav bi značaj to imalo?
 • 7:31 - 7:34
  Postavio sam to pitanje u vezi
 • 7:34 - 7:36
  sa zatvorima
  sa najnasilnijim zatvorenicima.
 • 7:36 - 7:38
  Sećate se, Odeljci za
  intenzivno upravljanje
 • 7:38 - 7:39
  su za kažnjavanje.
 • 7:39 - 7:42
  Tamo ne dobijate benefite
  kao što je programiranje.
 • 7:42 - 7:43
  Tako smo mislili.
 • 7:43 - 7:45
  Ali onda smo počeli da shvatamo da je
 • 7:45 - 7:47
  baš ovim zatvorenicima
  potrebno programiranje.
 • 7:47 - 7:49
  U stvari potrebno im je
  intenzivno programiranje.
 • 7:49 - 7:52
  Tako da smo promenili razmišljanje
  za 180 stepeni
 • 7:52 - 7:53
  i počeli da tražimo nove mogućnosti.
 • 7:53 - 7:56
  Pronašli smo novu vrstu stolice.
 • 7:56 - 7:58
  Umesto da koristimo stolicu
  za kažnjavanje,
 • 7:58 - 7:59
  stavili smo je u učionice.
 • 7:59 - 8:02
  Nismo zaboravili svoju
  odgovornost da kontrolišemo,
 • 8:02 - 8:05
  ali sada su zatvorenici mogli da
  komuniciraju bezbedno, licem u lice
 • 8:05 - 8:07
  sa drugim zatvorenicima i osobljem,
 • 8:07 - 8:09
  i zato što kontrola
  više nije bila problem,
 • 8:09 - 8:11
  svi su mogli da se fokusiraju
  na druge stvari,
 • 8:11 - 8:12
  kao što je učenje.
 • 8:12 - 8:13
  Ponašanje se promenilo.
 • 8:13 - 8:16
  Promenili smo naše razmišljanje
  i ono što je moguće,
 • 8:16 - 8:18
  i to mi daje nadu.
 • 8:18 - 8:19
  Ne mogu da vam kažem da će
 • 8:19 - 8:21
  bilo šta od ovoga funkcionisati.
 • 8:21 - 8:23
  Mogu da vam kažem da sada funkcioniše.
 • 8:23 - 8:26
  Naši zatvori postaju sigurniji
  i za osoblje i za zatvorenike,
 • 8:26 - 8:28
  a kada su naši zatvori sigurni,
 • 8:28 - 8:31
  možemo da usmerimo energiju
  u nešto više od kontrole.
 • 8:31 - 8:33
  Smanjenje recidiva može biti
  naš konačni cilj,
 • 8:33 - 8:35
  ali nije jedini cilj.
 • 8:35 - 8:37
  Iskreno, sprečavanje zločina
 • 8:37 - 8:39
  zahteva mnogo više od mnogo više ljudi
 • 8:39 - 8:40
  i institucija.
 • 8:40 - 8:43
  Ako se oslanjamo samo na zatvore
  da smanje zločine,
 • 8:43 - 8:45
  bojim se da nikad nećemo uspeti.
 • 8:45 - 8:47
  Ali zatvori mogu da urade neke stvari
 • 8:47 - 8:49
  za koje nismo mislili da mogu.
 • 8:49 - 8:51
  Zatvori mogu biti izvor inovacije
 • 8:51 - 8:52
  i održivosti,
 • 8:52 - 8:56
  naseljavanja ugroženih vrsta
  i obnove okoline.
 • 8:56 - 8:58
  Zatvorenici mogu biti naučnici i pčelari,
 • 8:58 - 9:00
  spasioci pasa.
 • 9:00 - 9:03
  Zatvori mogu biti izvor smislenog rada
 • 9:03 - 9:05
  i prilika za osoblje
 • 9:05 - 9:07
  i zatvorenike koji žive tamo.
 • 9:07 - 9:09
  Možemo da držimo i kontrolišemo
 • 9:09 - 9:11
  i obezbedimo humano okruženje.
 • 9:11 - 9:14
  To nisu suprotstavljene stvari.
 • 9:14 - 9:16
  Ne možemo da čekamo
  10 do 20 godina da otkrijemo
 • 9:16 - 9:18
  da li to vredi raditi.
 • 9:18 - 9:20
  Naša strategija nije
  velika promena sistema.
 • 9:20 - 9:23
  Naša strategija je stotine malih promena
 • 9:23 - 9:26
  koje se dešavaju u nekoliko
  dana ili meseci, a ne godina.
 • 9:26 - 9:28
  Treba nam više malih vodiča
 • 9:28 - 9:30
  gde ćemo učiti u hodu,
 • 9:30 - 9:32
  vodiča koji menjaju opseg mogućnosti.
 • 9:32 - 9:35
  Trebaju nam novi i bolji načini
  za merenje uticaja
 • 9:35 - 9:36
  na angažman, na interakciju,
 • 9:36 - 9:38
  na sigurna okruženja.
 • 9:38 - 9:40
  Treba nam više prilika da učestvujemo
 • 9:40 - 9:43
  i doprinesemo našim zajednicama,
 • 9:43 - 9:45
  vašim zajednicama.
 • 9:45 - 9:48
  Zatvori treba da budu sigurni.
 • 9:48 - 9:49
  Možemo to da uradimo.
 • 9:49 - 9:52
  Zatvori treba da obezbede humana okruženja
 • 9:52 - 9:54
  gde ljudi mogu da učestvuju, doprinose,
 • 9:54 - 9:55
  i uče da smisleno žive.
 • 9:55 - 9:57
  Mi učimo kako da to uradimo.
 • 9:57 - 9:58
  Zato imam nade.
 • 9:58 - 10:01
  Ne treba da ostanemo
  pri starim idejama o zatvoru.
 • 10:01 - 10:03
  Možemo to da definišemo.
  Možemo to da stvorimo.
 • 10:03 - 10:05
  I kad uradimo to promišljeno i ljudski,
 • 10:05 - 10:08
  zatvori mogu postati više od prihvatilišta
 • 10:08 - 10:10
  za neodgovarajuće društveno ponašanje.
 • 10:10 - 10:12
  Možda konačno zaslužimo svoj naziv:
 • 10:12 - 10:14
  Odeljenje za korekcije.
 • 10:14 - 10:16
  Hvala vam.
 • 10:16 - 10:18
  (Aplauz)
Title:
Kako zatvori mogu pomoći zatvorenicima da vode smislene živote
Speaker:
Den Pačolki (Dan Pacholke)
Description:

U Sjedinjenim Državama službe koje vode zatvore često se nazivaju Odeljenjima za korekcije. Pa ipak, one su fokusirane na držanje i kontrolisanje zatvorenika. Den Pačolki, zamenik sekretara Odeljenja za korekcije Vašingtona, iznosi drugačiji pogled: na zatvore koji obezbeđuju ljudske uslove za život, kao i priliku za smislen rad i učenje.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:36
 • Milo[e, prevod je dobar, unela sam minimalne izmene, ali sam uglavnom podesila trajanje titlova, jer je bilo mnogo onih koji su imali brzinu vecu od 21/sec.

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions