< Return to Video

Stariji ljudi su srećniji

 • 0:01 - 0:03
  Ljudi žive duže
 • 0:03 - 0:05
  i društva postaju sve više seda.
 • 0:05 - 0:07
  Slušate o tome sve vreme.
 • 0:07 - 0:09
  Čitate o tome u novinama.
 • 0:09 - 0:11
  Slušate o tome na televiziji.
 • 0:11 - 0:13
  Ponekad sam zabrinuta,
 • 0:13 - 0:15
  toliko slušamo o tome
 • 0:15 - 0:18
  da smo počeli prihvatati duže živote
 • 0:18 - 0:20
  s dozom samozadovoljstva,
 • 0:20 - 0:22
  čak spokojstva.
 • 0:22 - 0:24
  Da ne bude zabune,
 • 0:24 - 0:26
  duži životi mogu
 • 0:26 - 0:28
  i ja verujem da hoće
 • 0:28 - 0:30
  poboljšati kvalitet života
 • 0:31 - 0:33
  u svim životnim dobima.
 • 0:34 - 0:35
  Da bismo ovo razmotrili,
 • 0:35 - 0:37
  dozvolite mi da prikažem širi kontekst.
 • 0:38 - 0:40
  Za više godina je produženo
 • 0:40 - 0:42
  trajanje prosečnog života
 • 0:42 - 0:44
  u 20. veku,
 • 0:45 - 0:48
  nego tokom svih
 • 0:48 - 0:52
  prethodnih milenijuma
 • 0:52 - 0:53
  ljudske evolucije.
 • 0:55 - 0:57
  U treptaju oka
 • 0:57 - 0:59
  gotovo smo udvostručili trajanje
 • 0:59 - 1:01
  životnog veka.
 • 1:02 - 1:05
  Pa ako vam se čini da niste baš
  shvatili sve ovo u vezi sa starenjem,
 • 1:05 - 1:06
  nemojte se zabrinjavati.
 • 1:06 - 1:08
  To je sasvim nova stvar.
 • 1:09 - 1:11
  Stope plodnosti su padale
 • 1:12 - 1:14
  istovremeno sa
 • 1:14 - 1:16
  produživanjem prosečnog životnog veka.
 • 1:17 - 1:18
  Ta piramida
 • 1:18 - 1:22
  koja je uvek predstavljala
  starosnu strukturu populacije,
 • 1:23 - 1:25
  sa mnogo mladih na dnu
 • 1:25 - 1:28
  i malim brojem starijih ljudi
  na njenom vrhu
 • 1:28 - 1:30
  koji su uspeli i preživeli do starosti,
 • 1:30 - 1:31
  promenila je oblik
 • 1:32 - 1:34
  u pravougaonik.
 • 1:36 - 1:37
  Ako spadate u one
 • 1:37 - 1:40
  koji se ježe od statistika populacije,
 • 1:41 - 1:43
  ovo su podaci koji bi trebalo
  da vas naježe.
 • 1:43 - 1:44
  Zato što to znači
 • 1:44 - 1:47
  da po prvi put u istoriji čovečanstva,
 • 1:48 - 1:50
  većina dece rođene
 • 1:50 - 1:52
  u razvijenom svetu,
 • 1:52 - 1:54
  ima priliku
 • 1:54 - 1:56
  da ostari.
 • 1:57 - 1:59
  Kako se to dogodilo?
 • 1:59 - 2:02
  Nismo genetički izdržljiviji
  od naših predaka
 • 2:02 - 2:04
  pre 10.000 godina.
 • 2:04 - 2:06
  Ovo produženje životnog veka
 • 2:06 - 2:09
  je neverovatan proizvod kulture -
 • 2:09 - 2:11
  recept sadrži
 • 2:11 - 2:13
  nauku i tehnologiju,
 • 2:13 - 2:16
  i rasprostranjene promene u ponašanju
 • 2:16 - 2:19
  koje su poboljšale zdravlje i blagostanje.
 • 2:19 - 2:21
  Kroz kulturne promene,
 • 2:22 - 2:24
  naši preci su
 • 2:24 - 2:26
  u velikoj meri eliminisali ranu smrt,
 • 2:26 - 2:28
  te ljudi sada mogu uživati
  u životu do kraja.
 • 2:30 - 2:32
  Postoje problemi povezani sa starenjem -
 • 2:32 - 2:35
  bolesti, siromaštvo,
  gubitak društvenog statusa.
 • 2:35 - 2:37
  Nije baš vreme za ležanje na lovorikama.
 • 2:38 - 2:40
  Ipak, što više saznajemo o starenju,
 • 2:40 - 2:42
  postaje sve jasnije
 • 2:42 - 2:44
  da je kretanje nizbrdo
 • 2:44 - 2:46
  vrlo netačan opis.
 • 2:47 - 2:50
  Starenje donosi neka
  izvanredna poboljšanja -
 • 2:50 - 2:53
  više znanja, stručnost -
 • 2:54 - 2:59
  i emocionalni aspekti života
  se poboljšavaju.
 • 3:00 - 3:02
  Upravo tako,
 • 3:02 - 3:04
  stariji ljudi su srećni.
 • 3:04 - 3:06
  Srećniji su od sredovečnih ljudi,
 • 3:06 - 3:08
  a sigurno i od mladih.
 • 3:09 - 3:10
  Studija za studijom
 • 3:11 - 3:13
  dolazi do istog zaključka.
 • 3:13 - 3:15
  Centar za kontrolu bolesti
  je nedavno sproveo anketu
 • 3:15 - 3:17
  u kojoj su pitali ispitanike
 • 3:17 - 3:21
  da li su doživeli značajnu
  psihološku uznemirenost
 • 3:21 - 3:23
  u protekloj nedelji.
 • 3:23 - 3:26
  Potvrdno je odgovorilo
  manje starijih ljudi
 • 3:26 - 3:28
  nego sredovečnih ispitanika,
 • 3:28 - 3:29
  i mladih ljudi.
 • 3:30 - 3:32
  Nedavna Galupova anketa
 • 3:32 - 3:33
  je pitala učesnike
 • 3:33 - 3:35
  koliko su stresa, brige i ljutnje
 • 3:36 - 3:38
  doživeli u proteklom danu.
 • 3:38 - 3:42
  Stres, briga i ljutnja,
 • 3:42 - 3:44
  sve to opada sa godinama.
 • 3:46 - 3:49
  Društveni naučnici ovo nazivaju
  paradoksom starenja.
 • 3:49 - 3:52
  Ipak, ostariti nije lako.
 • 3:52 - 3:54
  Postavljali smo razna pitanja
 • 3:54 - 3:57
  da bismo videli možemo li
  poništiti ovo saznanje.
 • 3:57 - 4:00
  Pitali smo da li je moguće
 • 4:00 - 4:03
  da su trenutne generacije starijih
 • 4:03 - 4:05
  sada i ranije bile
 • 4:05 - 4:07
  najbolje generacije.
 • 4:07 - 4:09
  Odnosno, da mlađi ljudi danas
 • 4:09 - 4:11
  možda neće osetiti takva poboljšanja
 • 4:11 - 4:13
  kad oni budu starili.
 • 4:13 - 4:15
  Pitali smo da li možda
 • 4:15 - 4:19
  stariji ljudi samo pokušavaju
  pozitivnije predstaviti
 • 4:19 - 4:21
  egzistenciju koja je inače deprimirajuća.
 • 4:21 - 4:23
  (Smeh)
 • 4:23 - 4:26
  Što smo više pokušavali
  da poništimo ovo saznanje,
 • 4:26 - 4:27
  nalazili smo sve više dokaza
 • 4:27 - 4:29
  koji ga potvrđuju.
 • 4:30 - 4:32
  Pre mnogo godina, sa kolegama
  sam pokrenula istraživanje
 • 4:32 - 4:35
  u kome smo pratili istu grupu ljudi
  tokom 10 godina.
 • 4:35 - 4:38
  Originalni uzorak je bio
  između 18 i 94 godine.
 • 4:38 - 4:42
  Proučavali smo, da li se i kako
  njihova emotivna iskustva menjanju
 • 4:42 - 4:43
  u periodu starenja.
 • 4:44 - 4:47
  Naši učesnici su nosili
  elektronske pejdžere
 • 4:47 - 4:49
  nedelju dana.
 • 4:49 - 4:52
  Mi bismo im se nasumice javljali
  tokom dana i večeri.
 • 4:52 - 4:54
  Svaki put kad bismo im se javili
 • 4:54 - 4:56
  pitali bismo ih nekoliko pitanja -
 • 4:56 - 4:59
  Na skali od jedan do sedam,
  koliko ste trenutno srećni?
 • 4:59 - 5:01
  Koliko ste trenutno tužni?
 • 5:01 - 5:03
  Koliko ste trenutno frustrirani? -
 • 5:03 - 5:05
  kako bismo mogli dobiti osećaj
 • 5:05 - 5:07
  o vrsti emocija i osećanja koje su imali
 • 5:07 - 5:09
  u njihovoj svakodnevici.
 • 5:09 - 5:11
  Koristeći ovo intenzivno istraživanje
 • 5:11 - 5:12
  na pojedincima,
 • 5:12 - 5:16
  otkrili smo da nije samo jedna generacija
 • 5:16 - 5:18
  ta kojoj ide bolje od ostalih,
 • 5:19 - 5:22
  već su isti pojedinci
  tokom vremena postepeno
 • 5:22 - 5:24
  prijavljivali relativno veće
 • 5:24 - 5:26
  pozitivno iskustvo.
 • 5:26 - 5:29
  Vidite ovaj blagi pad
 • 5:29 - 5:31
  u poodmaklim godinama.
 • 5:31 - 5:33
  Postoji blagi pad.
 • 5:33 - 5:35
  Ali ni u jednom momentu se ne vraća
 • 5:35 - 5:36
  na nivo koji vidimo
 • 5:36 - 5:38
  u ranoj zrelosti.
 • 5:39 - 5:42
  Bilo bi suviše pojednostavljeno
 • 5:42 - 5:46
  reći da su stariji ljudi "srećni."
 • 5:47 - 5:49
  Oni su u našem istraživanju pozitivniji,
 • 5:50 - 5:52
  ali su i skloniji nego mlađe osobe
 • 5:52 - 5:54
  da dožive pomešane emocije -
 • 5:54 - 5:57
  tugu istovremeno kad doživljavate sreću;
 • 5:57 - 5:59
  znate, suza u oku
 • 5:59 - 6:01
  kad se smešite prijatelju.
 • 6:02 - 6:04
  Drugo istraživanje je pokazalo
 • 6:04 - 6:06
  da se stariji ljudi nose sa tugom
 • 6:06 - 6:08
  komotnije.
 • 6:08 - 6:11
  Lakše prihvataju tugu nego mlađi ljudi.
 • 6:11 - 6:13
  Pretpostavljamo da bi ovo
  moglo pomoći objašnjenju
 • 6:13 - 6:16
  zašto stariji ljudi bolje od mlađih ljudi
 • 6:16 - 6:20
  rešavaju žustre emotivne
  konflikte i rasprave.
 • 6:22 - 6:25
  Stariji ljudi mogu sagledati nepravdu
 • 6:25 - 6:27
  sa saosećanjem,
 • 6:27 - 6:28
  ali ne i očajanjem.
 • 6:29 - 6:31
  Ako je sve ostalo jednako,
 • 6:31 - 6:34
  stariji ljudi usmeravaju
  svoje kognitivne resurse,
 • 6:34 - 6:35
  poput pažnje i pamćenja,
 • 6:35 - 6:38
  rađe prema pozitivnoj informaciji
  nego negativnoj.
 • 6:39 - 6:42
  Ako pokažemo starijim,
  mlađim i sredovečnim ljudima slike,
 • 6:42 - 6:44
  kao ove koje vidite na ekranu
 • 6:45 - 6:46
  i kasnije ih pitamo
 • 6:46 - 6:49
  da se prisete svih slika koje mogu,
 • 6:50 - 6:53
  stariji ljudi, za razliku od mlađih,
 • 6:53 - 6:55
  pamte više pozitivnih slika
 • 6:55 - 6:56
  nego negativnih.
 • 6:57 - 6:59
  Upitali smo starije i mlađe ljude
 • 6:59 - 7:01
  da pogledaju lica
  u laboratorijskim istraživanjima,
 • 7:01 - 7:03
  neka koja se mršte, a neka koja se smeju.
 • 7:03 - 7:05
  Stariji ljudi gledaju
  prema nasmešenim licima
 • 7:05 - 7:08
  i sklanjaju pogled
  sa namrštenih, ljutih lica.
 • 7:09 - 7:11
  U svakodnevnom životu,
 • 7:11 - 7:13
  ovo se odražava kroz više radosti
 • 7:13 - 7:15
  i zadovoljstva.
 • 7:16 - 7:19
  Kao društveni naučnici,
  nastavljamo da ispitujemo
 • 7:19 - 7:21
  moguće alternative.
 • 7:21 - 7:23
  Rekli smo, stariji ljudi možda
 • 7:23 - 7:25
  govore o više pozitivnih emocija
 • 7:25 - 7:27
  zato što su kognitivno oštećeni.
 • 7:28 - 7:30
  (Smeh)
 • 7:31 - 7:32
  Rekli smo, da nisu moža
 • 7:32 - 7:36
  te pozitivne emocije samo jednostavnije
  za obradu nego negativne emocije,
 • 7:36 - 7:39
  pa se prebacujete na pozitivne emocije?
 • 7:39 - 7:41
  Možda su nervni centri u našem mozgu
 • 7:41 - 7:42
  oštećeni tako
 • 7:42 - 7:45
  da više ne možemo
  da obrađujemo negativne emocije.
 • 7:46 - 7:48
  To ipak nije u pitanju.
 • 7:48 - 7:51
  Većina mentalno jakih starijih osoba
 • 7:51 - 7:54
  su oni koji najčešće pokazuju
  ovaj efekat pozitivnosti.
 • 7:55 - 7:57
  U uslovima gde je to zaista važno,
 • 7:57 - 8:00
  stariji ljudi obrađuju
  negativnu informaciju
 • 8:00 - 8:02
  podjednako dobro
  kao i pozitivnu informaciju.
 • 8:03 - 8:05
  Kako je to moguće?
 • 8:06 - 8:08
  U našem istraživanju,
 • 8:08 - 8:10
  otkrili smo da su te promene
 • 8:10 - 8:12
  bitno utemeljene
 • 8:12 - 8:15
  u jedinstvenoj ljudskoj sposobnosti
  da posmatra vreme -
 • 8:15 - 8:17
  ne samo kao vreme na satu i kalendaru,
 • 8:17 - 8:19
  već kao vreme života.
 • 8:19 - 8:21
  I ako postoji paradoks starenja,
 • 8:22 - 8:25
  to je da saznanje da nećemo živeti zauvek
 • 8:25 - 8:27
  menja naš pogled na svet
 • 8:27 - 8:29
  u pozitivnom smislu.
 • 8:30 - 8:33
  Kad su vremenski okviri dugi i nejasni,
 • 8:33 - 8:35
  kao što obično i jesu u mladosti,
 • 8:35 - 8:37
  ljudi se stalno pripremaju,
 • 8:37 - 8:41
  pokušavaju da upiju
  sve informacije koje mogu
 • 8:41 - 8:43
  rizikuju, istražuju.
 • 8:43 - 8:46
  Možemo provoditi vreme
  sa ljudima koji nam se ni ne sviđaju,
 • 8:46 - 8:48
  jer je to na neki način zanimljivo.
 • 8:48 - 8:50
  Možemo naučiti nešto neočekivano.
 • 8:50 - 8:52
  (Smeh)
 • 8:52 - 8:54
  Idemo na sastanke na slepo.
 • 8:54 - 8:57
  (Smeh)
 • 8:57 - 8:59
  Znate, na kraju krajeva,
 • 8:59 - 9:01
  ako ne uspe, uvek postoji sutra.
 • 9:02 - 9:04
  Ljudi iznad 50.
 • 9:04 - 9:05
  ne idu na sastanke ne slepo.
 • 9:07 - 9:12
  (Smeh)
 • 9:12 - 9:13
  Kako starimo,
 • 9:13 - 9:16
  naši vremenski okviri se smanjuju
 • 9:16 - 9:18
  i naši ciljevi se menjaju.
 • 9:18 - 9:21
  Kad uvidimo da nemamo sve vreme sveta,
 • 9:21 - 9:24
  jasnije vidimo svoje prioritete.
 • 9:24 - 9:27
  Manje marimo za trivijalne stvari.
 • 9:27 - 9:29
  Uživamo u životu.
 • 9:29 - 9:31
  Zahvalniji smo,
 • 9:31 - 9:33
  pomirljiviji.
 • 9:33 - 9:36
  Ulažemo u emotivno važnije delove života,
 • 9:36 - 9:39
  i život postaje bolji,
 • 9:39 - 9:42
  pa smo iz dana u dan srećniji.
 • 9:42 - 9:44
  Ali ta ista promena perspektive
 • 9:44 - 9:47
  čini nas manje tolerantnim nego ikad
 • 9:47 - 9:49
  prema nepravdi.
 • 9:50 - 9:52
  Do 2015.
 • 9:52 - 9:55
  u SAD-u će biti više ljudi
 • 9:55 - 9:57
  koji su stariji od 60 godina,
 • 9:57 - 9:58
  nego onih ispod 15 godina.
 • 10:00 - 10:02
  Šta će se dogoditi sa društvima
 • 10:02 - 10:04
  koja su prepuna starijih ljudi?
 • 10:05 - 10:08
  Brojevi neće odrediti ishod.
 • 10:09 - 10:11
  Kultura hoće.
 • 10:12 - 10:15
  Ako uložimo u nauku i tehnologiju,
 • 10:15 - 10:18
  te pronađemo rešenja za stvarne probleme
 • 10:18 - 10:20
  sa kojima se stariji ljudi suočavaju
 • 10:20 - 10:23
  i usredsredimo se
 • 10:23 - 10:25
  na stvarne snage
 • 10:25 - 10:27
  starijih ljudi,
 • 10:27 - 10:29
  onda dodate godine života
 • 10:29 - 10:31
  mogu dramatično poboljšati kvalitet života
 • 10:31 - 10:33
  za sva životna doba.
 • 10:34 - 10:36
  Društva sa milionima
 • 10:36 - 10:39
  talentovanih, emotivno stabilnih građana
 • 10:39 - 10:41
  koji su zdraviji i školovaniji
 • 10:41 - 10:43
  od bilo koje generacije pre njih,
 • 10:43 - 10:45
  koji su potkovani znanjem
 • 10:45 - 10:47
  o praktičnim stvarima života
 • 10:47 - 10:49
  i motivisani
 • 10:49 - 10:52
  da reše velike stvari,
 • 10:52 - 10:54
  mogu biti bolja društva
 • 10:55 - 10:57
  nego ikada.
 • 10:59 - 11:03
  Moj otac, koji ima 92 godine voli da kaže:
 • 11:04 - 11:05
  "Prestanimo pričati samo
 • 11:05 - 11:07
  o tome kako spasiti starce
 • 11:07 - 11:09
  i počnimo da pričamo o tome
 • 11:09 - 11:12
  kako da oni spasu sve nas."
 • 11:14 - 11:16
  Hvala vam.
 • 11:16 - 11:18
  (Aplauz)
Title:
Stariji ljudi su srećniji
Speaker:
Laura Karstensen (Laura Carstensen)
Description:

U 20. veku dodali smo značajan broj godina našem životnom veku, ali da li je kvalitet života podjednako dobar? Iznenađujuće, jeste! Na TEDxWomen psihološkinja Laura Karstensen prezentuje istraživanje koje pokazuje da kako stare, ljudi postaju srećniji, zadovoljniji i imaju mnogo pozitivniji pogled na svet.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:18
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Older people are happier
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Older people are happier
Ivana Korom approved Serbian subtitles for Older people are happier
Ivana Korom edited Serbian subtitles for Older people are happier
Nela Kacmarcik accepted Serbian subtitles for Older people are happier
Nela Kacmarcik edited Serbian subtitles for Older people are happier
Ivana Korom approved Serbian subtitles for Older people are happier
Ivana Korom rejected Serbian subtitles for Older people are happier
Show all

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions