< Return to Video

Hur klimatförändringarna kan göra vår mat mindre näringsrik

 • 0:02 - 0:07
  Yogi Berra, en amerikansk
  baseballspelare och filosof, sa:
 • 0:07 - 0:10
  "Om vi inte vet var vi ska,
  kanske vi inte kommer fram."
 • 0:11 - 0:16
  Samlingen av vetenskaplig forskning
  ger oss bättre inblick,
 • 0:16 - 0:21
  bättre klarhet, i hur vår framtid
  kan se ut i ett förändrat klimat
 • 0:21 - 0:23
  och vad det kan betyda för vår hälsa.
 • 0:24 - 0:27
  Jag är här för att prata
  om en besläktad aspekt,
 • 0:27 - 0:32
  om hur våra utsläpp av växthusgaser
  från förbränningen av fossila bränslen
 • 0:32 - 0:36
  minskar näringsinnehållet i vår mat.
 • 0:37 - 0:39
  Vi börjar med kostpyramiden.
 • 0:39 - 0:41
  Ni känner alla till kostpyramiden.
 • 0:41 - 0:44
  Vi behöver alla äta en varierad kost.
 • 0:44 - 0:45
  Vi behöver proteiner,
 • 0:45 - 0:47
  vi behöver mineraler,
 • 0:47 - 0:48
  vi behöver vitaminer.
 • 0:48 - 0:52
  Och det här är ett sätt
  för oss att se till
 • 0:52 - 0:54
  att vi får i oss allt vi behöver varje dag
 • 0:54 - 0:56
  så att vi kan växa och må bra.
 • 0:56 - 0:59
  Men vi äter inte bara
  för att vi behöver det,
 • 0:59 - 1:01
  vi äter också för nöjes skull.
 • 1:01 - 1:04
  Bröd, pasta, pizza –
 • 1:04 - 1:08
  det finns en massa mat
  som har kulturell betydelse.
 • 1:08 - 1:09
  Vi tycker om att äta den.
 • 1:10 - 1:12
  Så maten är viktig för vår kost,
 • 1:12 - 1:15
  men den är också viktig för våra kulturer.
 • 1:16 - 1:19
  Koldioxiden har ökat i mängd
 • 1:19 - 1:21
  sedan den industriella
  revolutionens början,
 • 1:21 - 1:27
  en ökning från 280 ppm, eller miljondelar,
  till över 410 ppm i dag,
 • 1:27 - 1:29
  och den fortsätter öka.
 • 1:29 - 1:33
  Kolet som växter behöver för att växa
  kommer från koldioxiden.
 • 1:33 - 1:35
  Växterna tar upp den,
 • 1:35 - 1:40
  och de bryter ner den
  så att de kan använda kolet för att växa.
 • 1:40 - 1:43
  De behöver också näring från jorden.
 • 1:44 - 1:48
  Så ja, koldioxid är växternas mat.
 • 1:49 - 1:54
  Att koldioxidhalten ökar
  borde vara goda nyheter
 • 1:54 - 1:57
  för livsmedelsförsörjningen i världen,
 • 1:57 - 2:01
  som ska se till att alla
  har tillräckligt att äta varje dag.
 • 2:01 - 2:07
  Ungefär 820 miljoner människor i världen
  får inte tillräckligt att äta varje dag.
 • 2:07 - 2:11
  Så det finns en hel del skrivet
  om hur högre koldioxidhalter
 • 2:11 - 2:13
  ska hjälpa till med
  livsmedelsförsörjningsproblemen.
 • 2:13 - 2:19
  Vi behöver skynda på utvecklingen
  när det gäller jordbruksproduktiviteten
 • 2:19 - 2:23
  för att livnära de nio till tio miljarder
  personer som kommer finnas år 2050
 • 2:23 - 2:28
  och för att uppfylla de Globala målen
  för hållbar utveckling, särskilt Mål 2,
 • 2:28 - 2:31
  som rör tryggare livsmedelsförsörjning,
 • 2:31 - 2:32
  bättre näring,
 • 2:32 - 2:36
  och ökad tillgång för alla
  till den mat vi behöver.
 • 2:36 - 2:41
  Vi vet att klimatförändringarna
  påverkar jordbruksproduktiviteten.
 • 2:41 - 2:43
  Jorden har blivit ungefär en grad varmare
 • 2:43 - 2:46
  sedan tiden före industrialiseringen.
 • 2:46 - 2:49
  Det förändrar lokala temperatur-
  och nederbördsmönster,
 • 2:49 - 2:54
  och det får konsekvenser
  för produktiviteten i jordbruket
 • 2:54 - 2:56
  i många delar av världen.
 • 2:56 - 3:00
  Och det är inte bara förändringarna
  i temperatur och nederbörd,
 • 3:00 - 3:01
  det är extremerna.
 • 3:01 - 3:05
  Extremer i form av värmeböljor,
  översvämningar och torka
 • 3:05 - 3:09
  påverkar produktiviteten avsevärt.
 • 3:11 - 3:13
  Och koldioxiden,
 • 3:13 - 3:16
  förutom att den får växter att växa,
 • 3:16 - 3:19
  har även andra följder,
 • 3:19 - 3:22
  som att växter,
  när koldioxidhalten är högre,
 • 3:22 - 3:26
  ökar produktionen av kolhydrater –
  socker och stärkelse –
 • 3:26 - 3:31
  och minskar koncentrationen av proteiner
  och nödvändiga näringsämnen.
 • 3:31 - 3:38
  Det här är väldigt viktigt för hur vi ser
  på livsmedelsförsörjningen i framtiden.
 • 3:38 - 3:42
  För några kvällar sedan, i diskussionerna
  om klimatförändringarna,
 • 3:42 - 3:46
  var det någon som sa
  att hen var fem sjundedels optimist:
 • 3:46 - 3:49
  att hen är optimist fem dagar i veckan,
 • 3:49 - 3:52
  och det här är ett ämne
  för de övriga två dagarna.
 • 3:53 - 3:55
  Om vi tänker på mineraler
 • 3:55 - 4:00
  påverkas nästan alla av dem
  av högre koldioxidhalter.
 • 4:00 - 4:02
  Järn och zink påverkas särskilt mycket.
 • 4:02 - 4:06
  Om du inte får tillräckligt
  med järn kan du få blodbrist.
 • 4:06 - 4:09
  Det kan orsaka trötthet, andnöd,
 • 4:09 - 4:13
  och ytterligare några
  ganska allvarliga åkommor.
 • 4:13 - 4:14
  Om du inte får tillräckligt med zink
 • 4:14 - 4:17
  kan du tappa matlusten.
 • 4:17 - 4:19
  Det är ett betydande problem i världen.
 • 4:19 - 4:22
  Ungefär en miljard människor
  har zinkbrist.
 • 4:22 - 4:25
  Zink är väldigt viktigt
  för mödrar och barns hälsa.
 • 4:25 - 4:27
  Det påverkar utvecklingen.
 • 4:28 - 4:32
  B-vitaminer är nödvändiga
  av en mängd anledningar.
 • 4:32 - 4:35
  De hjälper till att omvandla
  vår mat till energi.
 • 4:35 - 4:40
  De är viktiga för många
  fysiologiska processer i vår kropp.
 • 4:40 - 4:43
  Och när en växt har högre kolhalt
 • 4:43 - 4:44
  får den mindre kväve
 • 4:44 - 4:46
  och mindre B-vitaminer.
 • 4:47 - 4:48
  Det påverkar inte bara oss.
 • 4:48 - 4:50
  Boskap påverkas redan
 • 4:50 - 4:54
  eftersom kvaliteten
  på deras bete försämras.
 • 4:54 - 4:57
  Det här påverkar faktiskt alla
  som äter växter.
 • 4:57 - 5:01
  Tänk till exempel på våra husdjur,
  som katter och hundar.
 • 5:01 - 5:05
  Om du tittar på innehållsdeklarationen
  för maten för sällskapsdjur och hundar
 • 5:05 - 5:09
  så finns det en stor andel
  spannmål i den maten.
 • 5:09 - 5:11
  Så det här påverkar alla.
 • 5:11 - 5:14
  Hur vet vi att det är ett problem?
 • 5:14 - 5:16
  Vi känner till det från fältstudier
 • 5:16 - 5:19
  och från experimentella studier
  gjorda i laboratorium.
 • 5:19 - 5:20
  I fältstudierna –
 • 5:20 - 5:25
  och jag kommer främst fokusera
  på vete och ris –
 • 5:25 - 5:27
  finns det fält med till exempel ris
 • 5:27 - 5:29
  som har delats in i olika jordlotter.
 • 5:30 - 5:32
  Och lotterna är precis likadana:
 • 5:32 - 5:34
  Jorden är densamma,
 • 5:34 - 5:36
  nederbörden är densamma –
 • 5:36 - 5:38
  allt är likadant.
 • 5:38 - 5:42
  Förutom att man blåser ut koldioxid
  över några av jordlotterna.
 • 5:43 - 5:45
  Så man kan jämföra
 • 5:45 - 5:48
  hur det ser ut under de villkor vi har nu
 • 5:48 - 5:51
  med de ökade koldioxidhalterna
 • 5:51 - 5:53
  i framtiden.
 • 5:53 - 5:56
  Jag deltog i en av de få studier
  som har undersökt det här.
 • 5:56 - 6:01
  Vi tittade på 18 risfält i Kina och Japan
 • 6:01 - 6:04
  och odlade dem under de omständigheter
  man kan förvänta sig
 • 6:04 - 6:05
  senare under det här århundradet.
 • 6:07 - 6:09
  När man tittar på slutsatserna
 • 6:09 - 6:12
  är den vita stapeln hur det ser ut i dag,
 • 6:12 - 6:16
  och den röda stapeln hur det kommer
  att se ut senare under 2000-talet.
 • 6:18 - 6:21
  Proteinet minskar med ungefär tio procent,
 • 6:21 - 6:25
  järn med ungefär åtta procent,
  zink med ungefär fem procent.
 • 6:25 - 6:28
  Det låter inte
  som jättestora förändringar,
 • 6:28 - 6:30
  men tänk på fattiga människor
 • 6:30 - 6:32
  i alla länder,
 • 6:32 - 6:34
  som främst lever på stärkelse,
 • 6:34 - 6:37
  och att det här kommer att knuffa
  alla som är på gränsen
 • 6:37 - 6:40
  över gränsen in i direkt näringsbrist
 • 6:40 - 6:42
  och skapa alla möjliga hälsoproblem.
 • 6:42 - 6:46
  Situationen är tydligare
  när det gäller B-vitaminer.
 • 6:46 - 6:50
  För vitamin B1 och B2
 • 6:50 - 6:52
  är minskningen 17 procent.
 • 6:52 - 6:57
  Pantotensyra, vitamin B5,
  minskar ungefär 13 procent.
 • 6:57 - 7:01
  Folsyra minskar med 30 procent.
 • 7:01 - 7:05
  Det här är medelvärden
  för de olika experimenten som har gjorts.
 • 7:05 - 7:09
  Folsyra är nödvändigt
  för barns utveckling.
 • 7:09 - 7:11
  Gravida kvinnor som inte får
  tillräckligt med folsyra
 • 7:11 - 7:14
  löper mycket högre risk
  att föda barn med missbildningar.
 • 7:14 - 7:20
  Så det här är väldigt allvarliga
  potentiella följder för vår hälsa
 • 7:20 - 7:22
  av den fortsatta koldioxidökningen.
 • 7:24 - 7:25
  I ett annat exempel,
 • 7:25 - 7:29
  modelleringsarbetet här gjordes
  av Chris Weyant och hans kolleger,
 • 7:29 - 7:32
  undersöktes den här kedjan
  från mer koldioxid
 • 7:32 - 7:36
  till mindre järn och zink –
  de tittade bara på järn och zink –
 • 7:36 - 7:38
  till olika hälsoeffekter.
 • 7:38 - 7:42
  De undersökte malaria,
  diarrésjukdomar, lunginflammation,
 • 7:42 - 7:43
  blodbrist,
 • 7:43 - 7:48
  och undersökte vad följderna
  kunde bli år 2050.
 • 7:48 - 7:50
  Ju mörkare färgen är här,
 • 7:50 - 7:52
  desto större är följderna.
 • 7:52 - 7:55
  Man kan se den största effekten
 • 7:55 - 7:58
  i Asien och Afrika,
 • 7:58 - 8:00
  men observera att i länder som USA
 • 8:00 - 8:02
  och i länder i Europa
 • 8:02 - 8:04
  kan befolkningen också drabbas.
 • 8:05 - 8:09
  De uppskattade att 125 miljoner
  människor kunde påverkas.
 • 8:10 - 8:11
  De skapade också modeller
 • 8:11 - 8:14
  för vilka åtgärder
  som skulle vara mest effektiva,
 • 8:14 - 8:19
  och deras slutsats var att det skulle vara
  att minska utsläppen av växthusgaser:
 • 8:19 - 8:22
  Se till att växthusgaserna minskade
  till mitten av århundradet
 • 8:22 - 8:25
  så att vi inte behöver oroa oss
  så mycket för följderna
 • 8:25 - 8:27
  längre fram i framtiden.
 • 8:29 - 8:31
  De här experimenten, de här modellerna,
 • 8:31 - 8:32
  tog inte hänsyn
 • 8:32 - 8:34
  till själva klimatförändringarna.
 • 8:34 - 8:37
  De tittade bara på den ökade koldioxiden.
 • 8:38 - 8:40
  Så när man lägger ihop dem,
 • 8:40 - 8:43
  blir effekten mycket större
  än vad jag har visat er.
 • 8:44 - 8:47
  Jag skulle nu vilja berätta för er
 • 8:47 - 8:52
  hur mycket den mat ni åt till frukost,
  och den mat ni kommer att äta till lunch,
 • 8:52 - 8:55
  har förändrats från den
  som era mor- och farföräldrar åt
 • 8:55 - 8:57
  när det gäller näringsvärdet.
 • 8:58 - 8:59
  Men det kan jag inte.
 • 8:59 - 9:02
  Vi har ingen forskning på det.
 • 9:02 - 9:05
  Jag skulle vilja berätta för er
  hur mycket bristen på mat i dag
 • 9:05 - 9:07
  påverkas av förändringarna.
 • 9:08 - 9:09
  Men det kan jag inte.
 • 9:09 - 9:11
  Vi har ingen forskning på det heller.
 • 9:12 - 9:16
  Det är mycket som vi behöver
  ta reda på om det här,
 • 9:16 - 9:20
  även vad de möjliga lösningarna kan vara.
 • 9:20 - 9:23
  Vi vet inte exakt vilka lösningarna är,
 • 9:23 - 9:25
  men vi har en mängd alternativ.
 • 9:25 - 9:28
  Vi har tekniska framsteg.
 • 9:28 - 9:31
  Vi har växtförädling.
  Vi har bioberikning.
 • 9:31 - 9:33
  Typen av jord kan påverka.
 • 9:33 - 9:36
  Och, det skulle naturligtvis
  vara bra att veta
 • 9:36 - 9:40
  hur de här förändringarna
  kan påverka vår framtida hälsa
 • 9:40 - 9:43
  och våra barn och barnbarns hälsa.
 • 9:44 - 9:46
  Den här sortens investeringar tar tid.
 • 9:47 - 9:50
  Det kommer att ta tid
  att lösa alla de här problemen.
 • 9:51 - 9:55
  Det finns inte någon nationell enhet
  eller företagsgrupp
 • 9:55 - 9:57
  som bekostar den här forskningen.
 • 9:57 - 10:03
  Vi behöver de här investeringarna
  för att ta reda på vart vi är på väg.
 • 10:04 - 10:07
  Vad vi kan göra under tiden
 • 10:07 - 10:13
  är att se till att alla människor
  får tillgång till en allsidig kost,
 • 10:13 - 10:17
  inte bara i de rika delarna
  av världen, utan överallt.
 • 10:17 - 10:22
  Vi måste, individuellt och kollektivt,
  minska utsläppen av växthusgaser
 • 10:22 - 10:26
  för att minska utmaningarna
  som kommer att dyka upp i framtiden.
 • 10:27 - 10:32
  Det har sagts att om du tycker
  att det är dyrt med utbildning,
 • 10:32 - 10:34
  testa okunskap.
 • 10:34 - 10:36
  Låt oss inte göra det.
 • 10:36 - 10:39
  Låt oss investera i oss själva,
 • 10:39 - 10:40
  i våra barn,
 • 10:40 - 10:41
  och i vår planet.
 • 10:41 - 10:43
  Tack.
 • 10:43 - 10:45
  (Applåder)
Title:
Hur klimatförändringarna kan göra vår mat mindre näringsrik
Speaker:
Kristie Ebi
Description:

Högre koldioxidhalter i atmosfären kan göra att växter växer fortare, men det finns dolda nackdelar: de bestjäl växterna på näringsämnen och vitaminer som vi behöver för att överleva. I ett föredrag om global livsmedelsförsörjning utforskar epidemiologen Kristie Ebi de potentiellt enorma hälsoföljder som den här växande näringskrisen kan få – och de steg vi kan ta för att säkerställa att alla människor har tillgång till säker och hälsosam mat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:00

Swedish subtitles

Revisions