Return to Video

vimeo.com/.../434946917

 • 0:00 - 0:04
  Xin chào, tôi là Evelyn Peña
  và tôi là một cộng sự
 • 0:04 - 0:06
  Của giáo sư tại Đại học Cal Lutheran.
 • 0:06 - 0:09
  Tôi cũng là giám đốc của một tổ chức
  dành cho người tự kỉ
 • 0:09 - 0:11
  trong tung tâm truyền thông, nó là
 • 0:11 - 0:14
  trung tâm đại học chuyên tập trung
 • 0:14 - 0:17
  bao gồm, giao tiếp, truy cập và
 • 0:17 - 0:19
  giáo dục đại học
  cho những người mắc chứng tự kỉ
 • 0:19 - 0:22
  hoặc những cá nhân bị tự kỉ
 • 0:22 - 0:26
  Đây là con trai tôi, Diego Peña, nó đang làm
 • 0:26 - 0:30
  camio hôm nay và Diego muốn
 • 0:30 - 0:32
  giới thiệu bản thân thông qua
  việc sử dụng bảng chữ cái
 • 0:32 - 0:34
  vì anh ấy không nói.
 • 0:35 - 0:37
  Vì vậy, anh ấy có bạn
  giao tiếp của mình với
 • 0:37 - 0:39
  anh ấy và họ sẽ đánh vần
 • 0:39 - 0:41
  một vài thứ gì đó
 • 0:43 - 0:58
  (người hỗ trợ) H.E.L.L.O. TẤT CẢ CÁC.
 • 0:58 - 1:02
  Chào mọi người. Được rồi, tiếp tục nào
 • 1:03 - 1:43
  T.Ê.N. C.Ủ.A. T.Ô.I. L.À. D.I E.G.O.
 • 1:43 - 1:45
  (Comm) Xin chào, tôi tên là Diego.
 • 1:45 - 1:47
  Evelyn: Tuyệt vời, một chút
 • 1:48 - 1:50
  về Diego, cậu ấy sắp vào lớp 7.
 • 1:50 - 1:53
  cậu nhóc hoàn toàn
  được học giáo dục phổ thông
 • 1:53 - 1:57
  và anh ấy là người thuyết trình tại các hội nghị và
 • 1:57 - 2:01
  tác giả của cuốn sách bán chạy nhất,
 • 2:01 - 2:05
  Giải phẫu bệnh tự kỷ,
  đó công việc của chúng tôi và
 • 2:05 - 2:07
  chúng tôi rất vui khi được ở đây.
 • 2:08 - 2:14
  Vì vậy, Diego thực sự hào hứng khi nói về
 • 2:14 - 2:17
  những thứ, không chỉ
  trong cuốn sách của mình mà còn
 • 2:17 - 2:18
  chia sẻ suy nghĩ của mình.
 • 2:18 - 2:21
  Tôi nghĩ rằng điều đó
  rất quan trọng trong mối quan hệ
 • 2:21 - 2:23
  đối với Đạo luật
  về Người khuyết tật Hoa Kỳ
 • 2:23 - 2:25
  bởi vì nó cung cấp một con đường cho
 • 2:26 - 2:28
  hòa nhập vào cộng đồng, cao hơn
 • 2:28 - 2:30
  giáo dục và việc làm.
 • 2:30 - 2:34
  Là một nhà hoạt động trẻ,
  Diego đã trải qua
 • 2:34 - 2:36
  hòa nhập vào trường học
  nên anh ấy muốn chia sẻ
 • 2:37 - 2:38
  một số từ mà anh ta đã gõ ra.
 • 2:39 - 2:41
  Anh ấy sẽ chia sẻ chúng qua iPad của mình
 • 2:41 - 2:43
  anh ấy gọi là nó là
  người nói chuyện của mình.
 • 2:47 - 2:49
  (iPad): Tôi nghĩ văn hóa hòa nhập
 • 2:49 - 2:51
  điều quan trọng là phải có để thực hiện
 • 2:51 - 2:53
  chiến lược thành công cho người tự kỷ
 • 2:54 - 2:56
  học sinh trong một lớp học
  giáo dục phổ thông.
 • 2:58 - 3:00
  Nếu không bao gồm, tôi sẽ không thể
 • 3:01 - 3:03
  ở trong môi trường giáo dục phổ thông.
 • 3:04 - 3:07
  Chứng tự kỷ đã hạn chế tôi bằng cả lời nói
 • 3:07 - 3:08
  và thể chất.
 • 3:09 - 3:11
  Tôi rất may có quyền truy cập
  thông tin liên lạc
 • 3:11 - 3:14
  bằng cách đánh máy và
  hình thức giao tiếp này
 • 3:14 - 3:16
  đã cho tôi cơ hội để trở thành
 • 3:16 - 3:19
  đưa vào các lớp giáo dục phổ thông và
 • 3:19 - 3:20
  các hoạt động trong cộng đồng.
 • 3:23 - 3:27
  Evelyn: Cảm ơn, Diego.
  Vì vậy, lần đầu tiên tôi
 • 3:27 - 3:30
  thực sự đã học về
  Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ
 • 3:30 - 3:34
  là khi tôi đang nghiên cứu
  xem nó sẽ như thế nào
 • 3:34 - 3:37
  để hỗ trợ con trai tôi, Diego,
 • 3:37 - 3:42
  cậu bé tự kỷ, bạn vừa gặp cạu ấy,
  để đi đến
 • 3:42 - 3:44
  về cơ bản là đại học.
 • 3:44 - 3:47
  Khi tôi biết thằng bé mắc chứng tự kỷ,
  tôi không biết
 • 3:47 - 3:50
  bất cứ điều gì về việc
  mọi người có hay không việc
 • 3:51 - 3:54
  vào đại học nếu họ có chẩn đoán
 • 3:54 - 3:57
  về chứng tự kỷ hoặc tiền lệ cho điều đó
 • 3:57 - 4:00
  Vì vậy, tôi thực sự bắt đầu
  xem xét nó và tôi
 • 4:00 - 4:02
  đã học được điều đó, vâng,
  học sinh tự kỷ
 • 4:03 - 4:05
  đi học đại học. Thật là tuyệt vời.
 • 4:05 - 4:07
  Vào thời điểm đó, bạn biết đấy, khi
 • 4:08 - 4:09
  Diego đã được chẩn đoán.
 • 4:10 - 4:13
  Đó là 8 năm trước hoặc 10 năm trước và
 • 4:13 - 4:15
  không có nhiều nghiên cứu ngoài đó
 • 4:15 - 4:18
  về học sinh tự kỷ sắp vào đại học.
 • 4:18 - 4:21
  Vì vậy, đó là một lĩnh vực
  mà tôi rất hào hứng
 • 4:21 - 4:23
  rằng tôi đã có thể nghiên cứu và
 • 4:23 - 4:25
  xuất bản một số công việc về
  cách chúng tôi có thể hỗ trợ
 • 4:25 - 4:28
  học sinh tự kỷ vào đại học và
 • 4:28 - 4:30
  trở nên thành công. Nhưng, thực sự là ADA
 • 4:30 - 4:31
  (Đạo luật về người Mỹ khuyết tật)
 • 4:31 - 4:34
  rất quan trọng đối với học sinh tự kỷ và
 • 4:34 - 4:37
  học sinh bị khuyết tật nói chung, chỉ
 • 4:37 - 4:39
  để đảm bảo rằng họ có quyền truy cập vào
 • 4:39 - 4:43
  chương trình giảng dạy, rằng chúng là
 • 4:43 - 4:45
  nhận được chỗ ở mà họ cần
 • 4:45 - 4:48
  thành công trong môi trường học tập.
 • 4:48 - 4:51
  Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy rằng ADA là
 • 4:51 - 4:55
  yếu tố quan trọng
  trong việc đảm bảo rằng học sinh
 • 4:55 - 4:57
  khuyết tật được đưa vào đại học
 • 4:57 - 4:59
  và môi trường đại học.
 • 5:00 - 5:03
  Chắc chắn ADA đã cung cấp rất nhiều
 • 5:04 - 5:06
  cơ hội cho sinh viên
 • 5:06 - 5:08
  khuyết tật. Vì vậy,
  tôi rất biết ơn vì điều đó.
 • 5:09 - 5:11
  Tôi nghĩ rằng có một số
  lĩnh vực mà chúng ta cần
 • 5:11 - 5:14
  nghĩ về điều đó ADA có
 • 5:14 - 5:16
  một số hạn chế.
 • 5:16 - 5:19
  Một trong số đó là, nhiều người khuyết tật
 • 5:19 - 5:22
  thì văn phòng dịch vụ
  trong khuôn viên trường yêu cầu cao về
 • 5:22 - 5:26
  các cơ sở giáo dục yêu cầu chẩn đoán
 • 5:26 - 5:31
  hoặc tài liệu về tâm thần kinh
 • 5:31 - 5:36
  đánh giá và chi phí này có thể lên tới
 • 5:36 - 5:39
  vài nghìn đô la cho cá nhân
 • 5:39 - 5:40
  để làm được điều này.
 • 5:40 - 5:42
  tôi nghĩ đã có rất nhiều
 • 5:42 - 5:44
  tiến độ gần đây nơi những văn phòng đó ở
 • 5:44 - 5:47
  nói, "Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét IEP
 • 5:47 - 5:50
  tài liệu và giáo dục cá nhân của bạn
 • 5:50 - 5:54
  kế hoạch từ trường trung học
  như một hình thức để
 • 5:54 - 5:56
  xác nhận rằng bạn cần dịch vụ ".
 • 5:56 - 5:58
  Nhưng có một điều chúng ta cần làm
 • 5:59 - 6:01
  nhiều hơn một chút là đảm bảo rằng cao hơn
 • 6:01 - 6:03
  các cơ sở giáo dục, cụ thể là
 • 6:03 - 6:05
  văn phòng vô hiệu,
  còn hơn một chút
 • 6:05 - 6:08
  linh hoạt trong việc
  đảm bảo rằng học sinh có thể
 • 6:09 - 6:11
  nhận chỗ ở mà không bị mất
 • 6:11 - 6:14
  3 hoặc 4 nghìn đô la, để làm điều đó
 • 6:14 - 6:17
  Điều khác mà tôi nghĩ về rất nhiều
 • 6:17 - 6:21
  là, trong khi ADA cung cấp
 • 6:21 - 6:24
  chỗ ở hợp lý và
 • 6:24 - 6:26
  phù hợp với học sinh.
 • 6:26 - 6:28
  Tôi nghĩ rằng những gì tôi đã học được là
 • 6:28 - 6:32
  các trường đại học và
  văn phòng khuyết tật đặc biệt
 • 6:32 - 6:36
  làm một công việc tốt
  hơn nhiều khi họ vượt lên trên
 • 6:36 - 6:37
  và ngoài ADA của họ
 • 6:37 - 6:40
  Vì vậy, những gì được yêu cầu bởi ADA
 • 6:40 - 6:43
  thường thì tôi thấy thành viên trong khoa
 • 6:43 - 6:45
  nhân viên trong khuôn viên trường
 • 6:45 - 6:47
  trên hết và hơn thế nữa
 • 6:47 - 6:49
  để đảm bảo rằng học sinh cảm thấy được
 • 6:49 - 6:52
  rằng họ thuộc về khuôn viên trường
 • 6:52 - 6:55
  và nó thực sự quan trọng
 • 6:55 - 6:57
  tôi nghĩ tôi đã học
  được chúng tôi có luật này
 • 6:57 - 7:00
  nhưng điều quan trọng
  đối với chúng tôi là phải có
 • 7:00 - 7:03
  lòng trắc ẩn, tính linh hoạt, để có chỗ
 • 7:03 - 7:07
  cho những cá nhân
  như con trai tôi Diego, người
 • 7:07 - 7:10
  sử dụng, bạn biết, phải có
  một đối tác giao tiếp
 • 7:10 - 7:13
  với nó việc sử dụng iPad
  và một lá bảng chữ cái để giao tiếp
 • 7:13 - 7:17
  và chúng tôi thấy rằng
  nhiều trường cao đẳng đang cung cấp
 • 7:17 - 7:19
  chỗ ở và một số thì không
 • 7:19 - 7:21
  bởi vì nó quá mới đối với họ
 • 7:21 - 7:23
  Vì vậy, tôi nghĩ rằng ...
  tất cả những thứ đó
 • 7:24 - 7:25
  rất quan trọng và đặc biệt
 • 7:26 - 7:28
  dành cho sinh viên da màu
 • 7:28 - 7:30
  hoặc những sinh viên
  bị gạt ra
 • 7:30 - 7:32
  ai có danh tính giao nhau
 • 7:32 - 7:34
  bị khuyết tật, chúng ta cần đảm bảo
 • 7:34 - 7:37
  rằng chúng tôi đang cung cấp
  một sự chào đón
 • 7:37 - 7:40
  và môi trường tiếp cận
  trong giáo dục đại học
 • 7:41 - 7:43
  Vì vậy, tôi nghĩ rằng
  điều quan trọng là
 • 7:43 - 7:45
  Tôi đã rút ra
  bài học của mình vì vậy
 • 7:45 - 7:48
  học bổng này và
  công việc vận động chính sách
 • 7:48 - 7:49
  mà tôi làm hàng ngày
 • 7:50 - 7:51
  thực chất bằng
  một nửa so với giáo viên
 • 7:52 - 7:53
  và nhân viên giáo dục đại học
 • 7:54 - 7:55
  cài đặt cụ thể
 • 7:55 - 7:58
  chúng ta biết rằng
  văn phòng hỗ trợ khuyết tật
 • 7:58 - 8:00
  được ủy quyền
 • 8:00 - 8:03
  cung cấp chỗ ở theo
 • 8:03 - 8:05
  ADA nhưng những gì tôi thấy rất nhiều
 • 8:06 - 8:08
  đó có phải là giảng viên và nhân viên không
 • 8:08 - 8:10
  không bắt buộc phải nhận
 • 8:10 - 8:13
  đào tạo hoặc phát triển chuyên môn
 • 8:13 - 8:16
  để phục vụ trẻ em khuyết tật
 • 8:16 - 8:18
  Và chúng tôi nghĩ về điều này
 • 8:18 - 8:20
  1/10 sinh viên đại học
 • 8:20 - 8:23
  trong khu học xá có người khuyết tật
 • 8:23 - 8:25
  thuộc một số và chỉ có
 • 8:25 - 8:26
  một số người được ghi nhận
 • 8:26 - 8:28
  vì vậy, hãy thử nghĩ việc
  không ai báo cáo
 • 8:29 - 8:30
  và bị khuyết tật
 • 8:30 - 8:32
  nhưng chúng tôi cần
  đội ngũ nhân viên của mình
 • 8:32 - 8:36
  người hướng dẫn, nhân viên,
  để có thêm
 • 8:36 - 8:38
  kiến thức, khinh nghiệm. công cụ
 • 8:39 - 8:41
  và kinh nghiệm của họ
  để phục vụ học sinh
 • 8:41 - 8:42
  khuyết tật, vì vậy
 • 8:42 - 8:44
  chúng tôi cần họ
 • 8:44 - 8:46
  để đảm bảo rằng họ thành công
 • 8:46 - 8:47
  tốt nghiệp
 • 8:47 - 8:49
  với bằng đại học,
  và cơ hội
 • 8:49 - 8:51
  chuyển sang cơ hội việc làm
 • 8:52 - 8:53
  trong tương lai.
Title:
vimeo.com/.../434946917
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
08:53

Vietnamese subtitles

Revisions