Return to Video

Variables Expressions and Equations

 • 0:01 - 0:02
  Када имамо посла са основном аритметиком,
 • 0:02 - 0:05
  видећемо тада конкретне бројеве.
 • 0:05 - 0:07
  Видећемо 23 + 5.
 • 0:07 - 0:09
  Знамо шта су ти бројеви управо овде
 • 0:09 - 0:10
  и можемо да их израчунамо.
 • 0:10 - 0:12
  То ће бити 28.
 • 0:12 - 0:14
  Можемо да кажемо 2 · 7.
 • 0:14 - 0:17
  Могли бисмо да кажемо 3 подељено са 4 (3 / 4).
 • 0:17 - 0:19
  У свим овим случајевима, тачно знамо
 • 0:19 - 0:21
  са којим бројевима имамо посла.
 • 0:21 - 0:24
  Како почињемо да улазимо у свет алгебре –
 • 0:24 - 0:26
  (и вероватно сте већ видели понешто од овога)
 • 0:26 - 0:30
  – почињемо да имамо посла са идејом променљивих.
 • 0:30 - 0:32
  А променљиве, постоји гомила начина на које
 • 0:32 - 0:32
  можете да размишљате о њима,
 • 0:32 - 0:35
  али то су стварно само вредности и изрази
 • 0:35 - 0:36
  у којима се оне могу променити.
 • 0:36 - 0:38
  Вредности у тим изразима се могу променити.
 • 0:38 - 0:42
  На пример, да сам написао
 • 0:42 - 0:45
  'x + 5'.
 • 0:45 - 0:47
  Ово овде је један израз.
 • 0:47 - 0:48
  Ово може да има неку вредност,
 • 0:48 - 0:51
  у зависности од тога колика је вредност x.
 • 0:51 - 0:57
  Уколико је x једнако 1,
 • 0:57 - 1:02
  онда ће x + 5 – наш израз овде –
 • 1:02 - 1:06
  ће бити 1...
 • 1:06 - 1:07
  Зато што је x сада 1.
 • 1:07 - 1:08
  Биће 1 + 5.
 • 1:08 - 1:11
  Дакле, x + 5 ће бити једнако 6. (x + 5 = 6)
 • 1:11 - 1:17
  Ако је x једнако, не знам, -7, (x = -7)
 • 1:17 - 1:22
  онда ће x + 5, бити једнако –
 • 1:22 - 1:24
  па x је сада -7.
 • 1:24 - 1:29
  Биће -7 + 5, што је -2.
 • 1:29 - 1:29
  Дакле, примећујете.
 • 1:29 - 1:34
  x је овде променљива, x је овде променљива,
 • 1:34 - 1:38
  и његова вредност се може променити у зависности од контекста.
 • 1:38 - 1:40
  И ово је у контексту једног израза.
 • 1:40 - 1:42
  То ћете, такође, видети и у контексту једначине.
 • 1:42 - 1:44
  Заправо је веома важно да увидите разлику
 • 1:44 - 1:47
  између израза и једначине.
 • 1:47 - 1:50
  Израз је у ствари само исказ о вредности –
 • 1:50 - 1:52
  исказ о некој врсти количине.
 • 1:52 - 1:54
  Ово је један израз.
 • 1:54 - 1:57
  Израз би био нешто као...
 • 1:57 - 1:58
  па, оно што смо видели овде:
 • 1:58 - 1:59
  x + 5
 • 1:59 - 2:01
  Вредност овог израза ће се променити
 • 2:01 - 2:06
  у зависности од тога колика је вредност ове променљиве.
 • 2:06 - 2:09
  И можете једноставно да га израчунате за различите вредности x.
 • 2:09 - 2:11
  Други израз би могао да буде нешто као...
 • 2:11 - 2:13
  не знам... y + z.
 • 2:13 - 2:14
  Сада је све променљива.
 • 2:14 - 2:17
  Ако y буде 1 и z буде 2,
 • 2:17 - 2:19
  то ће бити 1 + 2.
 • 2:19 - 2:21
  Ако y буде 0 и z буде -1,
 • 2:21 - 2:24
  биће 0 + (-1).
 • 2:24 - 2:26
  Све ово може да се израчуна
 • 2:26 - 2:27
  и у суштини ће вам дати вредност
 • 2:27 - 2:31
  у зависности од вредности сваке од ових променљивих
 • 2:31 - 2:32
  које чине израз.
 • 2:32 - 2:34
  У једначини, у суштини, постављате изразе
 • 2:34 - 2:35
  тако да буду једнаки један другоме.
 • 2:35 - 2:38
  Зато се зову "једначине".
 • 2:38 - 2:40
  Изједначавате две ствари.
 • 2:40 - 2:43
  У једначини, видећете да је један израз
 • 2:43 - 2:45
  једнак другом изразу.
 • 2:45 - 2:48
  Тако, на пример, можете рећи нешто као
 • 2:48 - 2:52
  x + 3 = 1.
 • 2:52 - 2:54
  И у овој ситуацији где имате једну једначину,
 • 2:54 - 2:58
  са само једном непознатом,
 • 2:58 - 2:59
  заиста можете да израчунате
 • 2:59 - 3:02
  колико x треба да буде у овом сценарију.
 • 3:02 - 3:03
  И можда бисте чак и могли то да урадите у својој глави.
 • 3:03 - 3:05
  'Шта' + 3 је једнако са 1? ( __ + 3 = 1?)
 • 3:05 - 3:06
  Па, то можете да урадите у својој глави.
 • 3:06 - 3:09
  Ако имам -2, -2 + 3 је једнако 1. (-2 +3 = 1)
 • 3:09 - 3:12
  Дакле, у овом контексту, једначина почиње да ограничава
 • 3:12 - 3:15
  вредности коју ова променљива може имати.
 • 3:15 - 3:17
  Али, не ограничава нужно тако много.
 • 3:17 - 3:19
  Могли бисте да имате нешто као:
 • 3:19 - 3:26
  x + y + z = 5.
 • 3:26 - 3:28
  Сада – овај израз је
 • 3:28 - 3:29
  једнак овом другом изразу.
 • 3:29 - 3:32
  5 је овде заправо само израз.
 • 3:32 - 3:33
  И постоје нека ограничења.
 • 3:33 - 3:35
  Ако вам неко каже колико су y и z,
 • 3:35 - 3:36
  онда то ограничава колико је x.
 • 3:36 - 3:38
  Ако вам неко каже колики су x и y,
 • 3:38 - 3:40
  онда то ограничава колико је z.
 • 3:40 - 3:42
  Али, то зависи од тога колике су различите ствари.
 • 3:42 - 3:44
  На пример,
 • 3:44 - 3:52
  ако кажемо y = 3, и z = 2,
 • 3:52 - 3:53
  колико би онда био x у овој ситуацији?
 • 3:53 - 3:58
  Дакле, ако је y = 3, и z = 2,
 • 3:58 - 3:59
  онда ћете имати...
 • 3:59 - 4:00
  израз са леве стране ће бити
 • 4:00 - 4:02
  x + 3 + 2...
 • 4:02 - 4:05
  што ће бити x + 5...
 • 4:05 - 4:07
  Овај део баш овде ће бити 5.
 • 4:07 - 4:09
  x + 5 = 5
 • 4:09 - 4:11
  И дакле, колико + 5 = 5?
 • 4:11 - 4:13
  Па, сада, ограничавамо x да буде...
 • 4:13 - 4:14
  x би морало да буде...
 • 4:14 - 4:17
  x би морало да буде 0. (x = 0)
 • 4:17 - 4:18
  Али, важна поента овде је:
 • 4:18 - 4:20
  1) надам се да увиђате разлику
 • 4:20 - 4:21
  између израза и једначине.
 • 4:21 - 4:22
  У једначини, суштински,
 • 4:22 - 4:24
  изједначавате два израза.
 • 4:24 - 4:25
  Важан закључак који се овде може извући,
 • 4:25 - 4:28
  је да променљива може имати различиту вредност,
 • 4:28 - 4:31
  у зависности од контекста задатка.
 • 4:31 - 4:33
  И да бисмо погодили поенту,
 • 4:33 - 4:35
  хајде само да израчунамо гомилу израза,
 • 4:35 - 4:38
  када променљиве имају различите вредности.
 • 4:38 - 4:42
  На пример, када бисмо имали израз
 • 4:42 - 4:43
  када бисмо имали израз...
 • 4:43 - 4:48
  x на y степен,
 • 4:48 - 4:52
  ако је x једнако 5,
 • 4:52 - 4:54
  и y је једнако 2
 • 4:54 - 4:56
  y је једнако 2.
 • 4:56 - 4:59
  Онда ће наш израз овде бити...
 • 4:59 - 5:02
  па, x ће сада бити 5.
 • 5:02 - 5:03
  x ће бити 5.
 • 5:03 - 5:04
  y ће бити 2.
 • 5:04 - 5:07
  То ће бити 5 на квадрат.
 • 5:07 - 5:08
  Односно, то ће бити једнако
 • 5:08 - 5:10
  25.
 • 5:10 - 5:12
  Ако променимо вредности,
 • 5:12 - 5:14
  ако би рекли да x...
 • 5:14 - 5:16
  (хајде да то урадим у истој боји)
 • 5:16 - 5:21
  ако би рекли да је x једнако -2,
 • 5:21 - 5:25
  и y да је једнако 3,
 • 5:25 - 5:28
  онда ће овај израз бити...
 • 5:28 - 5:30
  (хајде да урадим у тој боји)
 • 5:30 - 5:32
  дакле, било би -2.
 • 5:32 - 5:35
  (тиме ћемо сада да заменимо x,
 • 5:35 - 5:37
  у овом контексту)
 • 5:37 - 5:38
  И y је сада 3...
 • 5:38 - 5:42
  -2 на трећи степен...
 • 5:42 - 5:45
  што је -2 · -2 · -2,
 • 5:45 - 5:47
  што је -8.
 • 5:47 - 5:49
  -2 · -2 = +4.
 • 5:49 - 5:52
  · -2 поново је једнако -8.
 • 5:52 - 5:53
  Једнако је -8.
 • 5:53 - 5:56
  Као што видите, у зависности од тога колике су вредности ових...
 • 5:56 - 5:58
  (и чак бисмо могли да урадимо још комплексније ствари)
 • 5:58 - 6:00
  Могли бисмо да имамо израз као што је
 • 6:00 - 6:07
  "квадратни корен од x + y и затим минус x"...
  слично томе.
 • 6:07 - 6:12
  Ако је x једнако – рецимо да је x једнако 1,
 • 6:12 - 6:16
  и y је једнако 8,
 • 6:16 - 6:19
  онда би овај израз био...
 • 6:19 - 6:21
  (па, сваки пут када видимо x, ставићемо 1 ту)
 • 6:21 - 6:23
  Дакле, имаћемо 1 овде.
 • 6:23 - 6:25
  И имаћете 1 овде.
 • 6:25 - 6:27
  И сваки пут када бисте видели y,
 • 6:27 - 6:28
  ставили бисте 8 на његово место...
 • 6:28 - 6:31
  у овом контексту. Одређујемо ове променљиве конкретним бројевима.
 • 6:31 - 6:32
  Дакле, видели бисте 8.
 • 6:32 - 6:35
  Испод знака за корен, имали бисте 1+8...
 • 6:35 - 6:38
  тако да бисте имали основни корен од 9...
  што је 3.
 • 6:38 - 6:41
  Тако да ће се цела ова ствар поједноставити у овом контексту.
 • 6:41 - 6:43
  Када одредимо променљиве да буду ове ствари,
 • 6:43 - 6:46
  цела ова ствар ће се свести на 3.
 • 6:46 - 6:47
  1 + 8 је 9.
 • 6:47 - 6:49
  Основни корен од тога је 3.
 • 6:49 - 6:51
  И онда бисте имали 3 - 1.
 • 6:51 - 6:55
  Што је једнако 2.
Title:
Variables Expressions and Equations
Description:

Introduction and examples of variables, expressions and equations

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Serbian subtitles

Revisions