< Return to Video

Kurz č. 4 – Umelec: Premenné

 • 0:04 - 0:10
  Premenná je kontajner, do ktorého
  môžeš ukladať hodnotu. Keď ju použiješ
 • 0:10 - 0:16
  v algoritme, otvorí kontajner a
  pozrie na hodnotu vo vnútri. To ti dovolí
 • 0:16 - 0:22
  písať šikovnejšie algoritmy, ktoré sa správajú
  podľa hodnôt uložených v premennej. Napríklad,
 • 0:22 - 0:27
  ak by som chcela napísať algoritmus
  "Všetko najlepšie k 10. narodeninám braček"
 • 0:27 - 0:33
  o rok neskôr, spustením programu, by som chcela povedať "Všetko najlepšie k 11. narodeninám"!
 • 0:33 - 0:39
  Mohla by som vytvoriť premennú s názvom vek, ktorou
  sa uloží bratov vek a napíšem k tomu môj
 • 0:39 - 0:45
  algoritmus, aby som miesto toho povedala
  "Všetko najlepšie k "vek". narodeninám ". A keďže premenná
 • 0:45 - 0:52
  sa rokom mení, môžem ju aktualizovať
  ako "vek" plus 1.
 • 0:52 - 0:58
  V tejto úlohe použijeme premennú, ktorá nastaví
  dĺžku čiary, ktorú umelec nakreslí.
 • 0:58 - 1:03
  Neskôr v našom kóde bude blok "Posuň sa dopredu"
  overovať premennú, aby zistil, aká hodnota dĺžky
 • 1:03 - 1:05
  jej bola pridelená.
Title:
Kurz č. 4 – Umelec: Premenné
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:07

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions