< Return to Video

שעת הקוד מיינקראפט | אירועים

 • 0:00 - 0:05
  שעת הקוד מיינקראפט | אירועים
 • 0:05 - 0:10
  בשלב הבא, אתם יכולים לבחור
  אם תשחקו כסטיב או כאלכס.
 • 0:10 - 0:17
  לחצו על כפתורי החצים על המקלדת שלכם
  כדי לזוז למעלה, למטה, שמאלה וימינה.
 • 0:17 - 0:21
  עכשיו אתם יכולים לזוז לאן שבא לכם.
 • 0:21 - 0:27
  כדי להשתמש ביצור כלשהו, פשוט לכו לקראתו,
  פנו אליו ולחצו על מקש הרווח.
 • 0:27 - 0:34
  אם אתם משתמשים במסך מגע, החליקו
  למעלה, למטה, שמאלה וימינה כדי לזוז.
 • 0:34 - 0:39
  ואז לחצו על המשחק כדי להשתמש בפריט שמולכם.
 • 0:39 - 0:41
  אבל מה קורה כשאתם משתמשים בו?
 • 0:41 - 0:47
  במיינקראפט, הכבשים משירות צמר כשאתם גוזזים
  אותן, פרות בורחות אם תכו אותן,
 • 0:47 - 0:51
  וקריפרים מתפוצצים כשאתם מתקרבים אליהם.
 • 0:51 - 0:55
  התגובות הללו קורות הודות לדבר
  שנקרא "אירועים."
 • 0:55 - 1:00
  אירועים אומרים לתוכנית שלכם להקשיב
  או לחכות כל פעם שמשהו קורה.
 • 1:00 - 1:03
  וכשזה קורה, לבצע פעולה כלשהי.
 • 1:03 - 1:08
  עד כה, השתמשתם באירוע אחד. קוד ששמתם
  בחריץ ה"כאשר מזומן" רץ כאשר
 • 1:08 - 1:12
  היצור שלכם נוצר, או שהמשחק מתחיל.
 • 1:12 - 1:18
  במהלך השלבים הבאים יהיו לכם חריצים חדשים
  עבור אירועים כמו "כאשר נוגעים בו,"
 • 1:18 - 1:23
  שרצים כשאתם נוגעים ביצור, או "כאשר
  משתמשים בו" כשאתם משתמשים ביצור.
 • 1:23 - 1:30
  או, אם אתם רוצים שהזומבי שלכם ייעלם
  כשהשמש עולה, שימו את זה בחריץ ה"אם יום".
Title:
שעת הקוד מיינקראפט | אירועים
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:32

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions