Return to Video

Att bli bättre på det du bryr dig om

 • 0:01 - 0:05
  Många av oss går genom livet och
  försöker göra vårt bästa i allt vi gör
 • 0:05 - 0:07
  oavsett om det gäller
  arbetet, familjen, skolan
 • 0:07 - 0:09
  eller något annat.
 • 0:09 - 0:11
  Jag också. Jag gör mitt bästa.
 • 0:12 - 0:15
  Men för ett tag sedan, insåg jag
 • 0:15 - 0:19
  att jag inte blev mycket bättre
  på det jag brydde mig mest om,
 • 0:19 - 0:22
  oavsett om det gällde
  att vara någons make eller vän
 • 0:22 - 0:24
  eller en yrkesmänniska eller lagkompis,
 • 0:24 - 0:26
  och jag blev inte särskilt mycket bättre
 • 0:26 - 0:29
  trots att jag lade ner mycket tid
 • 0:29 - 0:30
  och jobbade hårt.
 • 0:31 - 0:35
  Jag har sedan förstått
  utifrån samtal och från forskning
 • 0:35 - 0:37
  att sådan här stagnation,
  trots hårt arbete,
 • 0:37 - 0:39
  är ganska vanlig.
 • 0:39 - 0:42
  Därför vill jag dela några insikter
  varför det här sker
 • 0:42 - 0:43
  och vad vi kan göra åt det.
 • 0:44 - 0:47
  De mest effektiva människorna
 • 0:47 - 0:49
  och teamen inom ett område
 • 0:49 - 0:50
  gör något vi alla kan ta efter.
 • 0:51 - 0:55
  Genom livet pendlar de medvetet
  mellan två förhållningssätt:
 • 0:55 - 0:57
  inlärningszonen och utförandezonen.
 • 0:58 - 1:01
  Inlärningszonen är
  när vårt mål är att bli bättre.
 • 1:01 - 1:04
  Då genomför vi aktiviteter
  utformade för förbättring,
 • 1:04 - 1:06
  koncentrerade på det vi
  ännu inte bemästrar,
 • 1:06 - 1:09
  vilket betyder att vi
  förväntar oss att göra fel,
 • 1:09 - 1:11
  medvetna om att vi lär oss från dem.
 • 1:11 - 1:15
  Det är mycket annorlunda
  mot det vi gör i utförandezonen,
 • 1:15 - 1:19
  där målet är att göra någonting
  så bra vi kan, att verkställa.
 • 1:19 - 1:22
  Då koncentrerar vi oss på
  det vi redan bemästrar
 • 1:22 - 1:24
  och försöker minimera misstagen.
 • 1:25 - 1:27
  Båda dessa zoner
  bör vara en del av våra liv,
 • 1:27 - 1:31
  men att vi är medvetna om när
  vi vill vara i var och en av dem,
 • 1:31 - 1:33
  med vilka mål, fokus och förväntningar,
 • 1:33 - 1:36
  hjälper oss både
  att prestera och bli bättre.
 • 1:36 - 1:39
  Utförandezonen maximerar
  våra omedelbara resultat,
 • 1:39 - 1:41
  och inlärningszonen vår utveckling
 • 1:41 - 1:42
  och framtida prestation.
 • 1:43 - 1:45
  Skälet till att många av oss
  inte utvecklas
 • 1:45 - 1:47
  trots vårt hårda arbete
 • 1:47 - 1:51
  är att vi tenderar att lägga
  nästan all vår tid i utförandezonen.
 • 1:52 - 1:53
  Det hindrar vår utveckling,
 • 1:53 - 1:56
  och ironiskt nog, på lång sikt,
  också vår prestation.
 • 1:58 - 2:00
  Så hur ser inlärningszonen ut?
 • 2:01 - 2:03
  Ta till exempel Demosthenes, statsman
 • 2:03 - 2:06
  och största oratorn och
  advokaten i det antika Grekland.
 • 2:06 - 2:10
  För att bli duktig
  tillbringade han inte all sin tid
 • 2:10 - 2:12
  enbart med att vara orator och advokat,
 • 2:12 - 2:15
  vilket skulle varit hans utförandezon.
 • 2:15 - 2:17
  Istället utförde han aktiviteter
  för att bli bättre.
 • 2:18 - 2:19
  Självklart studerade han.
 • 2:19 - 2:22
  Han studerade juridik
  och filosofi vägledd av mentorer,
 • 2:22 - 2:26
  men han insåg också att advokatrollen
  innebar att övertyga andra människor,
 • 2:26 - 2:29
  så han studerade också berömda tal
 • 2:29 - 2:30
  och skådespeleri.
 • 2:31 - 2:35
  För att bli kvitt den dåliga vanan
  att ofrivilligt rycka i axlarna,
 • 2:35 - 2:37
  övade han på sina tal framför spegeln,
 • 2:37 - 2:40
  där han hade ett svärd
  hängande från taket
 • 2:40 - 2:42
  så om han lyfte på axlarna,
 • 2:42 - 2:43
  skulle det göra ont.
 • 2:43 - 2:45
  (Skratt)
 • 2:45 - 2:47
  För att tala tydligare trots sin läspning,
 • 2:47 - 2:50
  övade han på sina tal med stenar i munnen.
 • 2:51 - 2:52
  Han byggde ett källarrum
 • 2:52 - 2:54
  där han kunde öva utan avbrott
 • 2:54 - 2:56
  och utan att störa andra.
 • 2:56 - 2:58
  Då domstolar vid den tiden var stökiga,
 • 2:58 - 3:00
  övade han också vid havet,
 • 3:00 - 3:02
  för att få sin röst att överrösta vågorna.
 • 3:03 - 3:05
  Hans aktiviteter i inlärningzonen
 • 3:05 - 3:08
  skiljde sig mycket
  från aktiviteterna i domstolen,
 • 3:08 - 3:09
  hans utförandezon.
 • 3:10 - 3:11
  I inlärningszonen
 • 3:11 - 3:14
  gjorde han det Dr. Anders Ericsson
  kallar medvetna övningar.
 • 3:14 - 3:15
  Det innefattar
 • 3:15 - 3:17
  att bryta ner kompetensen i delmoment,
 • 3:17 - 3:20
  och klargöra vilka förmågor
  vi arbetar med att förbättra,
 • 3:20 - 3:22
  som att hålla ner axlarna,
 • 3:22 - 3:25
  och ha fullt fokus på
  en svår utmaning
 • 3:25 - 3:27
  utanför vår bekvämlighetszon,
 • 3:27 - 3:29
  precis över gränsen för vad vi klarar,
 • 3:29 - 3:32
  och använda ständig återkoppling,
  repetera och justera,
 • 3:32 - 3:35
  och i idealfallet få vägledning
  av en skicklig coach,
 • 3:35 - 3:37
  eftersom aktiviteter för förbättring
 • 3:37 - 3:39
  är områdesspecifika,
 • 3:39 - 3:41
  och duktiga lärare och coacher
  vet vad som behöver göras
 • 3:41 - 3:43
  och kan också ge oss expertråd.
 • 3:44 - 3:47
  Det är den här typen
  av övningar i inlärningszonen
 • 3:47 - 3:49
  som leder till hållbar förbättring,
 • 3:49 - 3:51
  inte bara tidsreducering.
 • 3:52 - 3:55
  Till exempel visar studier
  att efter de första åren
 • 3:55 - 3:56
  i ett yrke,
 • 3:56 - 3:59
  planar prestationen vanligtvis ut.
 • 3:59 - 4:02
  Det här har visat sig stämma
  för undervisning, allmän medicin,
 • 4:02 - 4:04
  omvårdnad och andra områden,
 • 4:04 - 4:07
  och det sker för att vi tycker
  att vi har blivit tillräckligt bra,
 • 4:07 - 4:09
  tillräckligt duktiga,
 • 4:09 - 4:11
  och vi slutar då lägga tid
  i inlärningszonen.
 • 4:11 - 4:13
  Vi fokuserar all tid på
  att göra vårt jobb,
 • 4:13 - 4:14
  att verkställa,
 • 4:14 - 4:17
  vilket inte är så bra för att bli bättre.
 • 4:17 - 4:20
  Men de som fortsätter
  att lägga tid i inlärningszonen
 • 4:20 - 4:22
  fortsätter att ständigt bli bättre.
 • 4:22 - 4:25
  De bästa säljarna
  gör övningar minst en gång i veckan
 • 4:25 - 4:27
  med målet att förbättras.
 • 4:27 - 4:29
  De läser för att få mer kunskap,
 • 4:29 - 4:32
  samtalar med kollegor eller ämnesexperter,
 • 4:32 - 4:35
  testar nya strategier,
  ber om feedback och reflekterar.
 • 4:35 - 4:37
  De bästa schackspelarna
 • 4:37 - 4:41
  lägger mycket tid,
  inte på att spela schack,
 • 4:41 - 4:42
  vilket vore i deras utförandezon,
 • 4:43 - 4:46
  utan med att analysera drag
  stora mästare gjort.
 • 4:47 - 4:51
  Var och en av oss har säkerligen spenderat
  många, många, många timmar
 • 4:51 - 4:53
  med att skriva på en dator
 • 4:53 - 4:54
  utan att bli snabbare,
 • 4:54 - 4:58
  men om vi lade
  10 till 20 minuter varje dag
 • 4:58 - 5:01
  helt koncentrerade på att
  skriva 10 till 20 procent snabbare
 • 5:01 - 5:02
  än vår nuvarande hastighet,
 • 5:02 - 5:04
  skulle vi bli snabbare,
 • 5:04 - 5:07
  i synnerhet om vi också
  lade märke till vilka fel vi gjorde
 • 5:07 - 5:09
  och övade på att skriva just de orden.
 • 5:09 - 5:11
  Det är målmedveten träning.
 • 5:12 - 5:14
  I vilka andra delar av livet,
 • 5:14 - 5:16
  kanske de vi bryr oss mest om,
 • 5:16 - 5:18
  jobbar vi hårt utan att bli
  så mycket bättre
 • 5:18 - 5:21
  för att vi alltid är i utförandezonen?
 • 5:23 - 5:26
  Jag menar inte att utförandezonen
  inte har något värde.
 • 5:26 - 5:27
  Den har stort värde.
 • 5:27 - 5:29
  När jag behövde
  en knäoperation, sade jag inte,
 • 5:29 - 5:32
  "Peta runt i knät
  och fokusera på det du inte kan."
 • 5:32 - 5:33
  (Skratt)
 • 5:33 - 5:35
  "Vi lär oss av dina misstag!"
 • 5:36 - 5:39
  Jag ville ha en kirurg som jag trodde
  kunde göra ett bra jobb,
 • 5:39 - 5:41
  och ville att hon skulle göra lyckas.
 • 5:41 - 5:43
  Att vara i utförandezonen
 • 5:43 - 5:45
  tillåter oss att utföra saker
  så bra vi kan.
 • 5:46 - 5:47
  Det är också motiverande,
 • 5:47 - 5:51
  och det ger oss kunskap så att vi kan
  hitta nästa steg att fokusera på
 • 5:51 - 5:53
  när vi går tillbaka till inlärningszonen.
 • 5:53 - 5:55
  Så vägen till hög prestation
 • 5:55 - 5:59
  är att pendla mellan inlärnings-
  och utförandezonen,
 • 5:59 - 6:01
  och medvetet öka vår kompetens
  i inlärningszonen,
 • 6:01 - 6:04
  för att kunna använda den
  i utförandezonen.
 • 6:05 - 6:07
  När Beyoncé är på turné,
 • 6:07 - 6:10
  är hon i sin utförandezon under konserten,
 • 6:10 - 6:12
  men varje kväll tillbaka på hotellrummet,
 • 6:12 - 6:15
  går hon direkt in i sin inlärningszon.
 • 6:15 - 6:17
  Hon tittar på videon
  från showen hon just avslutat.
 • 6:17 - 6:19
  Hon hittar möjligheter till förbättring,
 • 6:20 - 6:22
  för sig själv, dansarna
  och kamerapersonalen.
 • 6:22 - 6:23
  Och nästa morgon
 • 6:23 - 6:26
  får alla noteringar
  om vad som ska justeras,
 • 6:27 - 6:30
  som de sedan arbetar med
  under dagen, innan nästa föreställning.
 • 6:30 - 6:32
  Det är en spiral
 • 6:32 - 6:33
  till ständigt växande förmåga,
 • 6:33 - 6:37
  men vi måste veta när vi jobbar för
  att lära eller för att utföra,
 • 6:37 - 6:39
  och eftersom vi vill lägga tid på båda,
 • 6:39 - 6:41
  ju mer tid vi använder i inlärningszonen,
 • 6:41 - 6:43
  desto bättre blir vi.
 • 6:43 - 6:46
  Hur kan vi tillbringa mer tid
  i inlärningszonen?
 • 6:47 - 6:50
  Först, vi måste tro på och förstå
 • 6:50 - 6:52
  att vi kan utvecklas,
 • 6:52 - 6:53
  att vi har utvecklande tankesätt.
 • 6:54 - 6:57
  För det andra, vi måste vilja förbättra
  den specifika förmågan.
 • 6:57 - 6:59
  Det måste finnas ett skäl, eftersom
 • 6:59 - 7:01
  det kräver tid och ansträngning.
 • 7:01 - 7:04
  För det tredje, vi måste ha en idé
  om hur vi kan förbättras,
 • 7:04 - 7:06
  vad vi kan göra för att utvecklas,
 • 7:06 - 7:09
  inte hur jag övade gitarr som tonåring,
 • 7:09 - 7:11
  spelandes samma sång om och om igen,
 • 7:11 - 7:12
  utan att öva målmedvetet.
 • 7:13 - 7:17
  För det fjärde,
  vi måste börja med små insatser,
 • 7:17 - 7:19
  för om vi kan räkna med att göra misstag,
 • 7:19 - 7:22
  får inte konsekvenserna bli katastrofala,
 • 7:22 - 7:24
  eller ens allvarliga.
 • 7:24 - 7:28
  En lindansare övar inte
  på nya trick utan skyddsnät,
 • 7:28 - 7:31
  och en idrottare skulle inte
  testa en ny teknik
 • 7:31 - 7:32
  under en mästerskapstävling.
 • 7:33 - 7:35
  En anledning till
 • 7:35 - 7:37
  att vi lägger så mycket tid
  i utförandezonen
 • 7:37 - 7:41
  är att vår omgivning
  ofta är onödigt krävande.
 • 7:42 - 7:44
  Vi skapar sociala risker för varandra,
 • 7:44 - 7:47
  och även i skolan som ju
  förväntas handla om lärande,
 • 7:47 - 7:49
  och jag pratar inte om standardprov.
 • 7:49 - 7:52
  Jag menar att i varje stund under dagen
 • 7:52 - 7:54
  känner många elever
  från grundskola till gymnasium
 • 7:54 - 7:58
  att om de gör ett misstag,
  kommer andra att tro att de inte kan.
 • 7:58 - 8:00
  Inte konstigt att de är sönderstressade
 • 8:00 - 8:03
  och inte tar de risker
  som är nödvändiga för att lära.
 • 8:03 - 8:05
  De lär sig att misstag är oönskade,
 • 8:05 - 8:06
  slarv,
 • 8:06 - 8:10
  när lärare och föräldrar är angelägna
  att bara höra korrekta svar
 • 8:10 - 8:13
  och avvisar misstag
  istället för att se dem som något bra
 • 8:13 - 8:14
  för att lära av dem,
 • 8:14 - 8:16
  eller när vi söker nära samband
 • 8:16 - 8:18
  istället för att uppmuntra
  kreativt tänkande
 • 8:18 - 8:19
  som vi alla kan lära oss av.
 • 8:19 - 8:22
  När allt arbete i skolan poängsätts,
 • 8:22 - 8:24
  och räknas in i betyget,
 • 8:24 - 8:28
  istället för att användas som övning,
  misstag, återkoppling och reflektion,
 • 8:28 - 8:31
  skickar vi signalen
  att skolan är en utförandezon.
 • 8:32 - 8:34
  Det här gäller även våra arbetsplatser.
 • 8:34 - 8:38
  I de företag jag jobbar med,
  ser jag ofta fläckfria utförandekulturer
 • 8:38 - 8:41
  där cheferna främjar
  och uppmuntrar väl utfört arbete.
 • 8:41 - 8:44
  Det leder till att medarbetarna
  är kvar i det de kan
 • 8:44 - 8:45
  och provar inget nytt,
 • 8:45 - 8:47
  så företagen kämpar för att utvecklas,
 • 8:47 - 8:49
  men de halkar efter.
 • 8:50 - 8:52
  Vi kan skapa större utrymme för utveckling
 • 8:52 - 8:54
  genom att prata med varandra
 • 8:54 - 8:57
  kring när vi vill vara i respektive zon.
 • 8:57 - 9:00
  Vad vill vi bli bättre på och hur?
 • 9:00 - 9:03
  När vill vi verkställa
  och minimera misstag?
 • 9:04 - 9:07
  På så vis når vi tydlighet kring
  vad framgång är,
 • 9:07 - 9:09
  när, och hur vi bäst stöttar varandra.
 • 9:10 - 9:13
  Men om vi befinner oss i en miljö
  av ständigt höga krav
 • 9:13 - 9:16
  och känner att vi inte
  kan påbörja diskussionerna, än?
 • 9:17 - 9:20
  Då finns det tre saker
  vi kan göra som individer.
 • 9:20 - 9:22
  Ett, vi kan skapa en miljö med lägre krav
 • 9:22 - 9:24
  i en i övrigt kravfylld miljö.
 • 9:24 - 9:27
  Det här är miljöer där misstag
  får små konsekvenser.
 • 9:27 - 9:31
  Vi kanske hittar en mentor
  eller kollega vi har förtroende för
 • 9:31 - 9:34
  med vilken vi kan utbyta idéer
  och ha känsliga samtal
 • 9:34 - 9:35
  eller till och med rollspel.
 • 9:36 - 9:39
  Eller kan vi be om återkoppling
  under projektets gång.
 • 9:39 - 9:43
  Eller kan vi avsätta tid för att läsa,
  se videos eller ta online-kurser.
 • 9:43 - 9:45
  Det är bara några exempel.
 • 9:45 - 9:49
  Två, vi kan verkställa och utföra
  som det förväntas av oss,
 • 9:49 - 9:52
  men reflektera över
  hur vi kan lyckas bättre nästa gång,
 • 9:52 - 9:53
  som Beyoncé gör,
 • 9:53 - 9:56
  och vi kan observera experter.
 • 9:56 - 9:59
  Observation, reflektion
  och förändring är en inlärningszon.
 • 10:00 - 10:02
  Tre, slutligen kan vi leda
 • 10:02 - 10:06
  och minska kraven på andra
  genom att tala om vad vi vill förbättra
 • 10:06 - 10:09
  genom att ställa frågor
  kring det vi inte kan,
 • 10:09 - 10:12
  genom att be om feedback
  och prata om våra misstag
 • 10:12 - 10:13
  och vad vi lärt oss av dem,
 • 10:13 - 10:15
  så att andra är trygga i
  att göra likadant.
 • 10:16 - 10:20
  Äkta självförtroende är att skapa
  sin egen ständiga lärprocess.
 • 10:21 - 10:25
  Vad skulle hända om, istället för att
  ägna livet åt att utföra, utföra, utföra,
 • 10:25 - 10:27
  prestera, prestera, prestera,
 • 10:27 - 10:30
  vi skulle ägna mer tid till att utforska,
 • 10:31 - 10:32
  fråga,
 • 10:32 - 10:33
  lyssna,
 • 10:33 - 10:36
  experimentera, reflektera,
 • 10:37 - 10:39
  kämpa och utvecklas?
 • 10:40 - 10:43
  Tänk om var och en av oss hade någonting
 • 10:43 - 10:45
  vi jobbade med att förbättra?
 • 10:46 - 10:50
  Tänk om vi skapade miljöer
  som tillät misslyckanden?
 • 10:50 - 10:52
  Eller om vi tydliggjorde,
 • 10:52 - 10:55
  både inför oss själva och kollegor,
 • 10:55 - 10:58
  om när vi strävar efter att lära
  och när vi strävar efter att utföra,
 • 10:58 - 11:01
  så att våra ansträngningar
  kan bli mer betydelsefulla,
 • 11:01 - 11:04
  vår utveckling aldrig stannar upp
 • 11:04 - 11:06
  och vårt bästa blir ännu bättre?
 • 11:07 - 11:08
  Tack.
Title:
Att bli bättre på det du bryr dig om
Speaker:
Eduardo Briceño
Description:

Jobbar du hårt utan att bli bättre? Du är inte ensam. Utbildaren Eduardo Briceño avslöjar ett enkelt sätt att tänka för att bli bättre på det du gör, oavsett om det gäller arbete, föräldraskap eller kreativa fritidssysselsättningar. Här delar han med sig av några användbara tekniker så att du kan fortsätta lära och alltid känna att du är på väg "framåt".

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:22

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions