< Return to Video

Çevre kirliliği okyanus kimyasını nasıl değiştirir?

 • 0:02 - 0:06
  Okyanusların günlük hayatımızda ne
  kadar önemli olduğunu hiç düşündünüz mü?
 • 0:08 - 0:11
  Okyanuslar gezegenimizin üçte
  ikisini kaplar.
 • 0:11 - 0:14
  Soluduğumuz oksijenin yarısını
  bize sağlarlar.
 • 0:14 - 0:16
  İklim dengesini sağlarlar.
 • 0:16 - 0:20
  Ve bize iş ve ilaç ve bütün dünya
  nüfusunu beslemek için
 • 0:20 - 0:25
  yüzde 20 protein içeren yiyecek sağlarlar.
 • 0:26 - 0:29
  İnsanlar okyanusların insan
  aktivitelerinden
 • 0:29 - 0:31
  etkilenmeyecek kadar büyük
  olduğunu düşünürlerdi.
 • 0:32 - 0:35
  Bugün okyanus asitleşmesi veya iklim
  değişiminin
 • 0:36 - 0:40
  şeytan ikizi denilebilen bir ciddi
 • 0:40 - 0:43
  gerçek hakkında konuşacağım.
 • 0:44 - 0:49
  Okyanusların bizim atmosfere verdiğimiz
  karbondioksitin yüzde 25'ini
 • 0:49 - 0:52
  absorbe ettiğini biliyor muydunuz?
 • 0:52 - 0:56
  Karbondioksidin iklim değişikliğine
  sebep olan sera gazlarından
 • 0:56 - 0:59
  biri olmasından dolayı
  okyanusların bu özelliği
 • 0:59 - 1:00
  bizim için çok faydalı.
 • 1:01 - 1:05
  Fakat biz atmosfere daha çok
  karbondioksit vermeye
 • 1:05 - 1:08
  devam ederken karbondioksit
 • 1:08 - 1:10
  okyanusa daha çok dağılıyor.
 • 1:11 - 1:14
  Ve bu da okyanuslarımızın
  kimyasını değiştiriyor.
 • 1:15 - 1:18
  Karbondioksit denizsuyunda dağıldığında,
 • 1:18 - 1:20
  bir miktar kimyasal reaksiyondan geçiyor.
 • 1:20 - 1:22
  Şimdi şanslısınız ki
 • 1:22 - 1:25
  kimyanın detaylarına inecek
  kadar vaktim yok.
 • 1:25 - 1:29
  Fakat ne kadar fazla karbondioksit
  okyanusa nüfuz ederse,
 • 1:29 - 1:31
  deniz suyunun pH değeri o kadar düşer.
 • 1:32 - 1:36
  Ve bu basitçe okyanusun asitliğinde
  bir artış var demek oluyor.
 • 1:36 - 1:40
  Ve bütün bu süreç okyanus asitleşmesi
  diye adlandırılır.
 • 1:41 - 1:44
  Ve bu iklim değişikliğiyle
  birlikte gerçekleşiyor.
 • 1:44 - 1:48
  Bilim insanları yaklaşık yirmi yıldır
  okyanus asitleşmesini gözlemliyorlar.
 • 1:49 - 1:52
  Bu periyot Hawaii'de önemli bir zaman
 • 1:52 - 1:57
  ve üst çizgi karbondioksit, yani
  atmosferdeki CO2 gazı derişiminin
 • 1:57 - 1:59
  durmadan arttığını gösteriyor.
 • 1:59 - 2:02
  Ve bu direktman insan faaliyetlerinin
  bir sonucudur.
 • 2:03 - 2:07
  Altındaki çizgi ölçümler başladığından
  beri atmosferdeki
 • 2:07 - 2:10
  karbondioksit artış oranıyla
 • 2:11 - 2:14
  aynı oranda artan okyanusta dağılmış
 • 2:14 - 2:17
  karbondioksit derişim oranını gösteriyor.
 • 2:17 - 2:20
  Alttaki çizgi daha sonraki kimyasındaki
  değişimi gösteriyor.
 • 2:20 - 2:23
  Daha çok karbondioksit okyanuslara
  nufüz ettikçe,
 • 2:23 - 2:25
  deniz suyunun pH değeri düştü,
 • 2:26 - 2:30
  yani basitçe okyanus asitliğinde
  artış olarak açıklanabilir.
 • 2:31 - 2:35
  Bugün İrlanda'daki Deniz Enstitüsü ve
  NUI Galway'de de,
 • 2:35 - 2:38
  bilim insanları okyanus asitleşmesini
  gözlemliyorlar.
 • 2:38 - 2:42
  Ve biz de asitleşmenin dünya genelindeki
  bu ana okyanus zaman seri konumları
 • 2:42 - 2:45
  ile aynı oranda olduğunu göruyoruz.
 • 2:46 - 2:49
  Bu bu bizim tam kapı basamağında oluyor.
 • 2:50 - 2:52
  Şimdi size bir değişen okyanusu
  gözlemlemek için
 • 2:52 - 2:55
  nasıl veri topladığımızla alakalı
  örnek vermek istiyorum.
 • 2:55 - 2:58
  İlk önce kışın ortasında bir sürü
  örnek topluyoruz.
 • 2:58 - 3:00
  Tahmin edebildiğiniz gibi,
  Kuzey Atlantik'te
 • 3:00 - 3:03
  çok küçük şeylerde hastalanan
  sizler için
 • 3:03 - 3:06
  uygun olmayan ciddi fırtınalı
  şartlarla uğraştık
 • 3:06 - 3:08
  fakat bazı çok değerli veriler
  elde ediyoruz.
 • 3:09 - 3:11
  Böylelikle bu aleti geminin
  yan tarafına indiriyoruz,
 • 3:11 - 3:14
  ve alt tarafa yerleşmiş olan
  etraftaki suyun
 • 3:14 - 3:17
  sıcaklık ve dağılmış oksijen değerleri
  gibi şeyler hakkında
 • 3:17 - 3:19
  bizi bilgilendiren sensörler var.
 • 3:19 - 3:23
  Ve sonra deniz suyu örneklerimizi
  bu büyük tüplerde toplayabiliyoruz.
 • 3:23 - 3:27
  Böylelikle dört kilometreden fazla
  derinlikte kıta sahanlığının
 • 3:27 - 3:29
  hemen dışında olan tabandan başlıyoruz
 • 3:29 - 3:32
  ve düzenli aralıklarla yüzeye kadar
  örnek alıyoruz.
 • 3:33 - 3:35
  Deniz suyunu güverteye geri götürüyoruz,
 • 3:35 - 3:38
  sonra ya onları gemide analiz
  ediyoruz ya da
 • 3:38 - 3:41
  farklı kimyasal parametreler için
  laboratuvara geri götürüyoruz.
 • 3:41 - 3:42
  Ama neden umursamalıyız?
 • 3:43 - 3:47
  Okyanus asitleşmesi hepimizi
  nasıl etkileyecek?
 • 3:49 - 3:52
  Peki, işte sizleri
  endişelendirecek gerçekler.
 • 3:53 - 3:59
  Direktman insan aktivitelerine bağlı olan
  sanayi öncesi zamanlardan beri
 • 3:59 - 4:03
  daha önce okyanus asitlik değerinde
  yüzde 26'lık bir artış oldu.
 • 4:04 - 4:08
  Eğer karbondioksit salınımlarını
  yavaşlatamazsak,
 • 4:08 - 4:14
  bu yüzyılın sonunda kadar okyanus asitlik
  değerinde yüzde 170'lik
 • 4:14 - 4:17
  bir artış bekliyoruz.
 • 4:18 - 4:20
  Yani bizim çocuklarımızın
  yaşam zamaları içinde.
 • 4:22 - 4:27
  Geçen 55 milyon yıllık herhangi bir
  asitleşmeden
 • 4:27 - 4:34
  10 kat daha hızlı bir asitleşme
  oranı hakim.
 • 4:34 - 4:38
  Deniz hayatı daha önce hiç bu kadar hızlı
 • 4:38 - 4:41
  bir değişim oranına sahip olmadı.
 • 4:42 - 4:45
  Bundan dolayı insanların bunlarla nasıl
  başa çıkacaklarını tam olarak bilemedik.
 • 4:47 - 4:52
  Bugün gördüğümüzden çok
  daha yavaş olan
 • 4:52 - 4:55
  milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş bir
  doğal asitleşme vardı.
 • 4:55 - 5:00
  Ve bu birçok deniz türünün
  kitlesel yokoluşuyla çakıştı.
 • 5:01 - 5:02
  Biz bundan dolayı mı duyuluyoruz?
 • 5:03 - 5:04
  Pekala, olabilir.
 • 5:05 - 5:09
  Çalışmalar bazı türlerin iyi yaşam
  sürdüklerini gösteriyor
 • 5:09 - 5:12
  ama çoğu negatif bir sonuç gösteriyor.
 • 5:13 - 5:17
  Büyük endişelerden biri ise okyanus
  asitlik değeri arttıkça,
 • 5:17 - 5:22
  deniz suyundaki karbonat iyonlarının
  derişiminin düşmesi.
 • 5:22 - 5:25
  Şimdi bu iyonlar aslında yengeç,
  midye veya istiridye gibi
 • 5:25 - 5:28
  birçok türler için kendi
  kabuklarını yapmaları için
 • 5:29 - 5:33
  onlara bloklar yapıyorlar.
 • 5:34 - 5:36
  Diğer bir örnek ise mercanlar.
 • 5:36 - 5:39
  Onların da mercan adaları yapmaları için
 • 5:39 - 5:43
  karbonat iyonlarına ihtiyaçları var.
 • 5:44 - 5:47
  Okyanus asitlik değeri arttıkça
 • 5:47 - 5:50
  ve karbonat iyon derişimi azaldıkça,
 • 5:50 - 5:55
  bu türler ilk başta kendi kabuklarını
  yapmayı daha zor bulurlar.
 • 5:55 - 5:59
  Ve daha alçak seviyelerde bile
  çözülmeye başlayabilirler.
 • 6:00 - 6:03
  Deniz kelebeği denilen bir pteropod var.
 • 6:04 - 6:07
  Ve krilden somona, ondan da
  balinalara kadar
 • 6:07 - 6:10
  birçok canlı çeşidi için önemli
  bir besin kaynağı.
 • 6:11 - 6:15
  Pteropodun kabuğu bu yüzyılın
  sonuna kadar olmasını
 • 6:15 - 6:18
  umduğumuz pH değerindeki
  deniz suyuna yerleştirildi.
 • 6:19 - 6:25
  Bu gerçekçi pH değerinde sadece
  45 gün geçirdikten sonra,
 • 6:25 - 6:29
  kabuğun neredeyse tamamının
  çözüldüğünü görebiliyorsunuz.
 • 6:30 - 6:34
  Böylece okyanus asitleşmesi besin
  zincirini doğrudan etkileyebilir --
 • 6:34 - 6:36
  ve yemek tabaklarımızdaki yemekleri de.
 • 6:36 - 6:40
  Yani burada kim kabuklu bir deniz
  hayvanı seviyor? Veya somonu?
 • 6:41 - 6:42
  Veya denizdeki besin kaynakları
 • 6:42 - 6:45
  etikelenebilen birçok diğer balık türleri?
 • 6:46 - 6:48
  Bunlar soğuk su mercanları.
 • 6:48 - 6:52
  Ve kıta sahanlığı dışında İrlanda
  sularında soğuk su mercanlarının
 • 6:52 - 6:54
  olduğunu biliyor muydunuz?
 • 6:54 - 6:58
  Ve bazı önemli balık yatakları dahil
  zengin biyoçeşitliliği destekliyorlar.
 • 6:59 - 7:02
  Bu yüzyılın sonuna kadar
  bütün okyanustaki
 • 7:02 - 7:08
  bilinen soğuk su mercanlarının yüzde
  70'ini mercan yapısını dağıtan
 • 7:09 - 7:13
  deniz suyunun çevrelemesi öngörülüyor.
 • 7:17 - 7:21
  Benim son örneğim ise
  bu sağlıklı tropikal mercanlar.
 • 7:21 - 7:26
  2100 yılına kadar beklediğimiz bir
  pH'a sahip deniz suyuna yerleştirildiler.
 • 7:27 - 7:33
  Altı ay sonra, mercan tamamen çözündü.
 • 7:34 - 7:37
  Şimdi mercan kayalıkları
 • 7:37 - 7:43
  tüm okyanustaki bütün deniz hayatının
  yüzde 25'ini destekliyor.
 • 7:44 - 7:45
  Bütün deniz hayatı.
 • 7:46 - 7:50
  Böylece okyanus asitleşmesinin bir
  küresel tehdit olduğunu görebilirsiniz.
 • 7:51 - 7:53
  6 aylık bir oğlum var.
 • 7:54 - 7:58
  Şimdi eğer bunu yavaşlatmaya başlamazsak,
 • 7:58 - 8:02
  oğlum büyüdüğünde okyanuslarımızın nasıl
  görüneceğini düşünmekten korkuyorum.
 • 8:04 - 8:06
  Asitleşmeyi göreceğiz.
 • 8:06 - 8:10
  Atmosfere zaten çok fazla
  karbondioksit gönderdik.
 • 8:11 - 8:14
  Fakat bunu yavaşlatabiliriz.
 • 8:14 - 8:18
  En kötü seneryonun olmasını
  engelleyebiliriz.
 • 8:19 - 8:21
  Bunu yapmanın tek yolu ise
 • 8:21 - 8:24
  karbondioksit salımlarımızı azaltmak.
 • 8:25 - 8:29
  Bu benim için de, sizin için de, endüstri
  için de, hükümetler için de önemli.
 • 8:30 - 8:33
  Birlikte çalışmalıyız, küresel ısınmayı,
 • 8:34 - 8:36
  okyanus asitleşmesini yavaşlatmalı
 • 8:36 - 8:41
  ve bizim ve gelecek olan nesiller için
 • 8:41 - 8:44
  temiz bir okyanus ve gezegen olarak
  devam ettirmeliyiz.
 • 8:45 - 8:50
  (Alkışlar)
Title:
Çevre kirliliği okyanus kimyasını nasıl değiştirir?
Speaker:
Triona McGrath
Description:

Biz atmosfere karbondioksit vermeye devam ettikçe, daha fazlası okyanuslarda dağılacak, bu da okyanus kimyasında büyük değişikliklere yol açacak. Triona McGrath okyanus asitleşmesi denen bu süreci araştırıyor ve konuşmasında bizi deniz bilimcilerin dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. "İklim değişikliğinin şeytan ikizi"nin nasıl okyanusu ve okyanusa bağlı olan hayatları etkilediğini daha fazla öğrenin.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Turkish subtitles

Revisions