Return to Video

సముద్రజలాలపై కాలుష్య ప్రభావం

 • 0:00 - 0:06
  మన నిత్యజీవితంలో సముద్రాల ప్రాముఖ్యత
  గూర్చి మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా
 • 0:08 - 0:11
  ఈ విశ్వంలో సముద్రాలు 2/3 వంతు ఉన్నాయి
 • 0:11 - 0:14
  మనం పీల్చే గాలిలో సగం అక్సిజన్
  వీటినుంచే వస్తుంది
 • 0:14 - 0:16
  అవి వాతావరణాన్ని సమతౌల్యం చేస్తాయి
 • 0:16 - 0:20
  అవి మనకు ఉద్యోగాల్ని,మందుల్ని,
  ఆహారాన్ని సమకూరుస్తాయి
 • 0:20 - 0:25
  ప్రపంచజనాభా కు 20% ప్రొటీన్ ను అందిస్తాయి
 • 0:26 - 0:29
  ప్రజలు అనుకుంటారు సముద్రాలు విశాలమైవని
 • 0:29 - 0:31
  మన చర్యల వల్ల అవి ప్రభావితం కావని
 • 0:32 - 0:35
  నేడు మీకొక చేదునిజం చెప్పబోతున్నాను
 • 0:36 - 0:40
  అదే సముద్రాలను మార్చే సముద్రఆమ్లీకరణం
 • 0:40 - 0:43
  లేదా వాతావరణం లోని మార్పులు
 • 0:44 - 0:49
  ఇక్కడున్న కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ లో 25%
  సముద్రాలు జీర్ణించుకుంటాయని మీకు తెలుసా
 • 0:49 - 0:52
  అది మనం వాతావరణంలోకి వదిలిందే
 • 0:52 - 0:56
  ఇది సముద్రాలు మనకి చేసే మరో గొప్పసహాయం
 • 0:56 - 0:59
  కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ గ్రీన్ హౌస్
  వాయువుల్లో ఒకటి కనుక
 • 0:59 - 1:00
  ఇదే వాతావరణ మార్పులకు కారణం
 • 1:01 - 1:05
  కానీ మనం కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ని
  వాతావరణంలోకి
 • 1:05 - 1:08
  మరింతగా వదులుతుంటే
 • 1:08 - 1:10
  అది సముద్రాల్లో మరింతగా కరిగిపోతుంది.
 • 1:11 - 1:14
  ఇది సముద్రాల కెమిస్ట్రీనే మారుస్తున్నది
 • 1:15 - 1:18
  కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సముద్రపు నీటిలో
  కరిగినప్పుడు
 • 1:18 - 1:20
  ఎన్నో రసాయనికి చర్యలు జరుగుతాయి.
 • 1:20 - 1:22
  మీరు అదృష్టవంతులు
 • 1:22 - 1:25
  కెమిస్ట్రీ గురించిన వివరాలను చెప్పే
  సమయం నాకిప్పుడు లేదు.
 • 1:25 - 1:29
  కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్
  సముద్రంలో కలుస్తే
 • 1:29 - 1:31
  సముద్రపు జలాల్లోని P H పడిపోతుంది.
 • 1:32 - 1:36
  ప్రాథమికంగా దాని అర్థం సముద్రంలో
  ఆమ్లత్వం పెరిగిందని.
 • 1:36 - 1:40
  ఈ ప్రక్రియను సముద్రాల ఆమ్లీకరణం అంటారు.
 • 1:41 - 1:44
  దీనికి తోడు వాతావరణ మార్పూ జరుగుతుంది.
 • 1:44 - 1:48
  గత 2 దశాబ్దాలుగా శాస్త్రజ్ఞులు
  దీన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
 • 1:49 - 1:52
  ఇది హవాయి లోని టైం సిరీస్ లో ముఖ్య గణాంకం.
 • 1:52 - 1:57
  పై లైను స్థిరంగా పెరుగుతున్న
  కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సాంద్రతను సూచిస్తుంది
 • 1:57 - 1:59
  లేదా వాతావరణంలోని CO2 .
 • 1:59 - 2:02
  ఇది మన చర్యల ప్రత్యక్షఫలితం.
 • 2:03 - 2:07
  క్రింది లైన్ కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సాంద్రతల
  పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
 • 2:07 - 2:10
  ఇది సముద్ర ఉపరితలాలలో కరుగుతున్నది
 • 2:11 - 2:14
  అది పెరిగే రేట్ వాతావరణంలోని
  కార్బన్ డై ఆ క్సైడ్ ది
 • 2:14 - 2:17
  ఒకే లాగా పెరగడం మీరు చూడవచ్చు.
 • 2:17 - 2:20
  కెమిస్ట్రీలోని మార్పుని
  చివరి లైన్ చెప్తోంది
 • 2:20 - 2:23
  కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఎక్కువ మొత్తంలో
  సముద్రంలో కలిస్తే
 • 2:23 - 2:25
  సముద్రంలోని P H తగ్గిపోతుంది,
 • 2:26 - 2:30
  దాని అర్థం సముద్రంలోని
  ఆమ్లతత్వం పెరిగిందని.
 • 2:31 - 2:35
  దీన్ని గురించి ఐర్లండ్ లోని శాస్త్రజ్ఞులు
  NUI శాస్త్రజ్ఞులు
 • 2:35 - 2:38
  గాల్వే మరియు మెరైన్ సంస్థల
  శాస్త్రజ్ఞులు పరిశోధిస్తున్నారు.
 • 2:38 - 2:42
  మనం కూడా ఆమ్లత్వం పెరగడం
  గుర్తిస్తున్నాం
 • 2:42 - 2:45
  ప్రపంచంలోనే ముఖ్యమైన
  ఓషన్ టైం సిరీస్ ప్రాంతాల లాగానే.
 • 2:46 - 2:49
  అలా ఇది మన ముంగిట్లోనూ జరుగుతున్నదే.
 • 2:50 - 2:53
  సముద్రంలో జరిగే మార్పుల
  పర్యవేక్షణ లో మేము డేటా ను
 • 2:53 - 2:55
  ఎలా సేకరించామో
  చిన్న ఉదాహరణ గా చెప్తాను.
 • 2:55 - 2:58
  మొదటగా తీవ్ర చలికాలంలో
  చాలా నమూనాలను సేకరించాము.
 • 2:58 - 3:00
  మీరూహించగలరు అది ఉత్తర అట్లాంటిక్ లో
 • 3:00 - 3:03
  తీవ్రమైన తుఫాన్ లో మేం చిక్కుకున్నాము...
 • 3:03 - 3:06
  మోషన్ సిక్ నె స్ ఉన్నవారిక్కడ లేరనుకుంటా
 • 3:06 - 3:08
  మేం విలువైన సమాచారాన్ని సేకరించాము.
 • 3:09 - 3:11
  దాని కోసం ఈ పరికరాన్ని ఓడలో ఒక పక్కకు,
 • 3:11 - 3:14
  ఇంకా అడుగుభాగంలో సెన్సర్లు
  అమర్చారు చుట్టూ ఉన్న
 • 3:14 - 3:17
  నీటిని గురించిన
  సమాచారాన్ని అవి ఇస్తాయి,
 • 3:17 - 3:19
  ఉష్ణోగ్రత లేదా కరిగిన ఆక్సిజన్ వంటివి.
 • 3:19 - 3:23
  అప్పుడు మేం ఈ పెద్దసీసాలలో
  సముద్రపు నీటి నమూనాలను సేకరించవచ్చు.
 • 3:23 - 3:27
  దానికోసం సముద్ర గర్భంలో 4 కి.మీ
  లోతుకు వెళ్ళాము
 • 3:27 - 3:29
  ఈ భూభాగపు పరిసరాలకు దూరంగా,
 • 3:29 - 3:32
  అలా మేం క్రమానుసారంగా ఉపరితలం
  వరకు నమూనాలను తీసుకున్నాం.
 • 3:33 - 3:35
  అలా సముద్రపు నీటిని ఓడ లోనికి చేర్చాము,
 • 3:35 - 3:38
  తర్వాత వాటిని పడవలోనూ విశ్లేషించవచ్చును
 • 3:38 - 3:41
  లేదారసాయనిక పారామీటర్స్ కోసం
  లాబ్ లోనూ చేయవచ్చు.
 • 3:41 - 3:42
  కానీ మేమెందుకు చేయాలిదంతా?
 • 3:43 - 3:47
  ఈ సముద్రపు ఆమ్లీకరణ మనల్నెలా
  ప్రభావితం చేస్తుంది?
 • 3:49 - 3:52
  మనన్ని కలవరపెట్టే నిజాలేంటంటే
 • 3:53 - 3:59
  ఇప్పటికే సముద్రాల్లో ఆమ్లతత్వం
  26% పెరిగింది
 • 3:59 - 4:03
  ఇది పారిశ్రామిక యుగం నుంచీ లెక్క.
  దీనికి కారణం మన చర్యలే
 • 4:04 - 4:08
  కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ వ్యర్థాలను తగ్గించకపోతే
 • 4:08 - 4:14
  సముద్రపు ఆమ్లత్వం 170 %వరకు
  పెరుగుతుందని మా అంచనా
 • 4:14 - 4:17
  ఈ శతాబ్ది అంతానికి.
 • 4:18 - 4:20
  నా ఉద్దేశ్యంలో ఇది మన పిల్లల జీవితకాలంలోనే
 • 4:22 - 4:27
  ఈ ప్రక్రియ 10 రెట్లు వేగంగా జరుగుతుంది
 • 4:27 - 4:34
  ఇది గత ఐదున్నర కోట్ల సంవ.లో జరగలేదు
 • 4:34 - 4:38
  ఇలాంటిది సముద్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఎరగనిది
 • 4:38 - 4:41
  ఇంత వేగంగా మార్పులు ఎన్నడూ రాలేదు
 • 4:42 - 4:45
  నిజానికి వారీ పరిస్థితి నెలా
  ఎదుర్కొంటారో మనకు తెలీదు
 • 4:47 - 4:52
  కొన్ని వేల సంవ. క్రితం ఆమ్లీకరణం
  ప్రకృతి సహజంగా జరిగింది
 • 4:52 - 4:55
  కానీ అది మనం చూస్తున్నదాని కంటే
  చాలా నిదానంగా జరిగింది
 • 4:55 - 5:00
  ఈ ప్రక్రియలో ఎన్నో సముద్రజీవాలు
  అంతరించిపోయాయి
 • 5:01 - 5:02
  మనమెక్కడికి వెళ్తున్నాం?
 • 5:03 - 5:04
  బహుశా
 • 5:05 - 5:09
  కొన్ని జాతులు బాగానే పెరుగుతున్నాయని
  పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి
 • 5:09 - 5:12
  కానీ చాలా జాతులపై వ్యతిరేక ప్రభావముంది.
 • 5:13 - 5:17
  కలవరం కల్గించే విషయమేంటంటే
  సముద్రఆమ్లీకరణ పెరిగితే
 • 5:17 - 5:22
  సముద్రపు నీటిలోని కార్బొనేట్ అయాన్ల
  సాంద్రత తగ్గుతుంది
 • 5:22 - 5:25
  ఈ అయాన్లు ప్రాధమికంగా మూలస్తంభాలు
 • 5:25 - 5:28
  ఎన్నో సముద్రజీవులు వాటి గుల్లలను
  తయారుచేసుకోవడంలో
 • 5:29 - 5:33
  ఉదా.ఎండ్రకాయలు , ముత్యపుచిప్పలు
 • 5:34 - 5:36
  ఇంకో ఉదా పగడాలు
 • 5:36 - 5:39
  సముద్రజలాల్లోని కార్బొనేట్ అయాన్ల
  అవసరం వీటికీ వుంది
 • 5:39 - 5:43
  పగడపు దీవులను సృష్టించడానికి కావలసిన
  పగడపు నిర్మాణాలకోసం.
 • 5:44 - 5:47
  సముద్ర ఆమ్లీకరణ పెరిగితే
 • 5:47 - 5:50
  కార్బొనేట్ అయాన్ల సాంద్రత తగ్గుతుంది.
 • 5:50 - 5:55
  ఈ జీవులు గుల్లలను తయారుచేసుకోవడం
  కష్టమౌతుంది.
 • 5:55 - 5:59
  క్రమక్రమంగా అవి అంతరించి పోవడం మొదలౌతుంది.
 • 6:00 - 6:03
  ఇక్కడున్నది పెటిరోపాండ్.
  దీన్ని సముద్రపు సీతాకోక చిలుక అంటారు
 • 6:04 - 6:07
  ఇది అనేక సముద్ర జీవులకు ముఖ్యమైన ఆహారం
 • 6:07 - 6:10
  క్రిల్ , సాల్మన్ చేపల నుండి వేల్స్ వరకూ.
 • 6:11 - 6:15
  దీని గుల్లను సముద్రపు నీటిలో వుంచితే
 • 6:15 - 6:18
  మనమూహించే PH ఈ శతాబ్దం చివరికి
 • 6:19 - 6:25
  ఈ pH తో, కేవలం 45 రోజుల తరవాత
 • 6:25 - 6:29
  మీరు చూడవచ్చు ఈ గుల్ల దాదాపుగా కరిగిపోవడం.
 • 6:30 - 6:34
  అలా సముద్ర ఆమ్లీకరణ ఫుడ్ చైన్ ద్వారా
 • 6:34 - 6:36
  మన కంచాల వరకూ ప్రయాణిస్తుంది
 • 6:36 - 6:40
  అంటే ఇక్కడున్న వారిలో షెల్ ఫిష్,లేక
  సాల్మన్ లను ఇష్టపడే వారెవరు?
 • 6:41 - 6:42
  లేదా ఇతర చేపజాతులను
 • 6:42 - 6:45
  వారి సముద్ర ఆహారం ప్రభావితమౌతుంది
 • 6:46 - 6:48
  ఇవి కోల్డ్ వాటర్ కోరళ్లు
 • 6:48 - 6:52
  మీకీ సంగతి తెలుసానిజానికివి
  ఐరిష్ జలాల్లో వున్నాయి
 • 6:52 - 6:54
  మన ఖండంలో లేవు
 • 6:54 - 6:58
  ఇవి గొప్ప జీవవైవిధ్యానికి సహాయకారులు
  ముఖ్యమైన చేపజాతులకుకూడా.
 • 6:59 - 7:02
  ఈశతాబ్ది అంతానికి
 • 7:02 - 7:08
  అన్ని సముద్రాలలోను మనకు తెలిసిన వాటిలో 70%
  cold water corals
 • 7:09 - 7:13
  వీటితో కరిగిన సముద్రపుజలాలతో
  ఆవరించి వుంటాయి
 • 7:17 - 7:21
  చివరి ఉదాహరణ నా వద్ద
  healthy tropical corals ఉన్నాయి
 • 7:21 - 7:26
  2100 సంవ మనము ఊహిస్తున్న PH లో
  వీటిని ఉంచుతున్నాము
 • 7:27 - 7:33
  6 నెలల తర్వాత ఇవి దాదాపుగా కరిగిపోతాయి
 • 7:34 - 7:37
  ఇప్పుడు పగడపు దీవులు ఆధారంగా వుంటున్నాయి
 • 7:37 - 7:43
  సముద్రాలన్నింటిలోని
  ప్రాణి ప్రపంచంలో 25 %కి.
 • 7:44 - 7:45
  జలప్రాణులన్నిటికీ.
 • 7:46 - 7:50
  మీరే గ్రహించండి ఈ సముద్ర ఆమ్లీకరణ
  అనేది ప్రపంచానికే ప్రమాదమని.
 • 7:51 - 7:53
  నాకు 8 నెలల వయస్సున్న బాబు ఉన్నాడు
 • 7:54 - 7:58
  దీన్ని నిదానించే ప్రయత్నాలు
  మొదలు పెట్టకుంటే
 • 7:58 - 8:02
  అతను పెరిగి పెద్దయ్యాక సముద్రాల పరిస్థితి
  తలుచుకుంటే భయమేస్తుంది.
 • 8:04 - 8:06
  మనం ఆమ్లీకరణను చూస్తాం.
 • 8:06 - 8:10
  ఇప్పటికే ఎంతో కార్బన్ డై ఆక్సై డ్ ని
  వాతావరణం లోకి పంపాము.
 • 8:11 - 8:14
  కానీ దీని వేగాన్ని తగ్గించగలము.
 • 8:14 - 8:18
  ఈ భయంకర పరిస్థితిని నివారించవచ్చు.
 • 8:19 - 8:21
  దీనికొకటే మార్గముంది
 • 8:21 - 8:24
  కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ వ్యర్థాలను
  నియంత్రించడం.
 • 8:25 - 8:29
  ఇది చాలా ముఖ్యం మీకు ,నాకు
  పరిశ్రమలకు,ప్రభుత్వాలకుకూడా.
 • 8:30 - 8:33
  భూతాపాన్ని తగ్గించడానికి,
  మనం కలిసి పని చేయాలి
 • 8:34 - 8:36
  సముద్రపు ఆమ్లీకరణ వేగాన్ని నియంత్రించాలి
 • 8:36 - 8:41
  మన భూమిని, విశ్వాన్ని
  ఆరోగ్యకరంగా తీర్చిదిద్దాలి
 • 8:41 - 8:44
  మన తరానికేగాదు,ముందు తరాలకోసం కూడా.
 • 8:45 - 8:50
  ( కరతాళధ్వనులు )
Title:
సముద్రజలాలపై కాలుష్య ప్రభావం
Speaker:
ట్రియోనా మెక్ గ్రాత్
Description:

వాతావరణంలోకి మనం పంపే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సముద్రజలాల్లో కలిసిపోతున్నది.దానితో సముద్ర జలాల స్వభావం తీవ్రమైన మార్పులకు గరౌతున్నది.ట్రియోనా మెక్ గ్రాత్ ఈ ప్రక్రియను గూర్చి పరిశోధిస్తున్నారు.సముద్రాల ఆమ్లీకరణ అనే పేరుతో.ఈ ఉపన్యాసంలో ఆమె మనల్ని సముద్ర ప్రపంచానికి తీసికెళ్తున్నారు.సముద్ర జలాల సంతులనంలో మార్పులు- జీవజాతులపై దాని ప్రభావం గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకోండి.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Telugu subtitles

Revisions