Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  Hindi ito pagsasanay.
 • 0:04 - 0:07
  Ang pangalan ko ay Greta Thunberg.
 • 0:07 - 0:10
  Nabubuhay kami sa simula
  ng isang malawakang pagkalipol.
 • 0:11 - 0:14
  Ang ating klima ay bumibigay.
 • 0:14 - 0:18
  Mga bata katulad ko ay sumusuko na sa
  kanilang pag-aaral para mag protesta.
 • 0:19 - 0:21
  Subalit maaayos pa natin ito.
 • 0:21 - 0:23
  Maaayos mo pa ito.
 • 0:23 - 0:27
  Para makaligtas, kailangan natin tumigil
  sa pagsunog sa mga fossil fuels.
 • 0:27 - 0:30
  Pero hindi ito sapat.
 • 0:30 - 0:33
  Maraming pinag-uusapan na solusyon.
 • 0:33 - 0:35
  Pero paano naman ang solusyon na
  nasa harap na natin?
 • 0:35 - 0:38
  Hahayaan kong ipaliwag ito ng aking
  kaibigan na si George.
 • 0:38 - 0:43
  Mayroong isang mahikong makina na
  hinihigop ang carbon sa hangin
 • 0:43 - 0:44
  mura
 • 0:44 - 0:46
  at nabubuo mag-isa.
 • 0:47 - 0:48
  Ito ay tinatawag na...
 • 0:48 - 0:49
  puno.
 • 0:49 - 0:54
  Ang puno ay ang halimbawa ng isang
  naturang solusyon sa klima.
 • 0:54 - 0:57
  Bakawan, peat bogs, gubat,
  marshes, sea beds,
 • 0:57 - 0:59
  kelp forests, swamps, coral reefs,
 • 0:59 - 1:03
  kinukuha nila ang carbon sa hangin
  at hindi na ibinabalik.
 • 1:03 - 1:08
  Ang kalikasan ay magagamit natin upang
  ayusin ang ating sirang klima.
 • 1:09 - 1:12
  Ang mga natural na solusyon na ito sa
  klima ay makakagawa ng malaking pagbabago.
 • 1:12 - 1:14
  Sobrang angas, 'no?
 • 1:14 - 1:18
  Pero 'yun lang ay kung hahayan natin ang
  fossil fuels sa lupa.
 • 1:20 - 1:22
  Ito ang nakakabaliw na parte...
 • 1:22 - 1:24
  ngayon ay hindi natin sila pinapansin.
 • 1:25 - 1:31
  Gumagastos tayo ng mas marami sa 1000
  times sa subsidiya ng global fossil fuels
 • 1:31 - 1:33
  kaysa sa natural na mga solusyon.
 • 1:33 - 1:36
  Ang mga natural na solusyon sa
  klima ay nakakakuha lamang ng 2%
 • 1:36 - 1:39
  sa lahat ng ginamit na pera sa pagsugpo
  sa pagkasira ng klima.
 • 1:39 - 1:41
  Pera mo ito.
 • 1:41 - 1:43
  Buwis mo ito at kita.
 • 1:44 - 1:45
  Ang mas nakakabaliw
 • 1:45 - 1:47
  ngayon ay mas kailangan natin ng kalikasan
 • 1:47 - 1:50
  ay mas bumibilis ang pagsira natin dito
 • 1:50 - 1:54
  Umaabot sa 200 species ang unti-unting
  nauubos araw-araw.
 • 1:54 - 1:57
  Marami sa arctice ice ay wala na.
 • 1:57 - 1:59
  Ang mga mababangis
  na hayop ay nawala na.
 • 1:59 - 2:01
  Maraming soil ang nawala.
 • 2:01 - 2:03
  Kaya ano ang dapat nating gawin?
 • 2:03 - 2:04
  Ano ang dapat MONG gawin?
 • 2:04 - 2:05
  Ito ay simple...
 • 2:05 - 2:06
  Kailangan natin
 • 2:06 - 2:08
  PROTEKTA
 • 2:08 - 2:09
  IBALIK
 • 2:09 - 2:10
  at PONDO.
 • 2:10 - 2:11
  PRTOTEKTAHAN
 • 2:11 - 2:13
  Ang mga tropikal na kagubatan ay pinuputol
 • 2:13 - 2:16
  sa bilis na 30 football pitch sa
  isang minuto.
 • 2:16 - 2:19
  Kung saan ang Kalikasan ay may
  importanteng ginagawa
 • 2:19 - 2:21
  kailangan natin itong protektahan.
 • 2:21 - 2:22
  IBALIK
 • 2:22 - 2:25
  Marami sa planeta natin ang napinsala.
 • 2:25 - 2:27
  Subalit kaya itong ibalik ng Kalikasan
 • 2:27 - 2:30
  at matutulungan natin ang ecosystem
  na bumalik.
 • 2:31 - 2:32
  PONDO
 • 2:33 - 2:36
  Kailangan natin tumigil sa pag pondo sa
  mga bagay na nakakasira sa kalikasan
 • 2:36 - 2:38
  at bayaran ang mga bagay na
  nakakatulong dito,
 • 2:39 - 2:41
  Ganun lang ka-simple
 • 2:41 - 2:42
  PROTEKTA
 • 2:42 - 2:43
  IBALIK
 • 2:43 - 2:44
  PONDO
 • 2:45 - 2:46
  Maaari itong mangyari
  kahit saan:
 • 2:46 - 2:50
  Maraming tao ang nagsimula ng gumamit ng
  mga natural na solution sa klima.
 • 2:50 - 2:53
  Kailangan nating gawin ito sa isang
  napakalaking sukat.
 • 2:53 - 2:55
  Maaari kang maging parte nito.
 • 2:55 - 2:58
  BUMOTO sa mga taong nagtatanggol
  sa kalikasan.
 • 2:58 - 3:00
  IPAMAHAGI mo ang video na ito.
 • 3:00 - 3:01
  Pag-usapan ito.
 • 3:01 - 3:04
  Sa buong mundo
  maraming magagandang paggalaw
 • 3:04 - 3:05
  ipaglaban ang kalikasan.
 • 3:05 - 3:06
  SUMALI ka sa kanila,
 • 3:14 - 3:16
  Lahat ay nabibilang.
 • 3:18 - 3:20
  Kung ano ang ginawa mo, bilang iyan.
 • 3:23 - 3:25
  [ANG FILM NA ITO AY GALING SA RECYCLED
  FOOTAGE]
 • 3:25 - 3:27
  [WALANG FLIGHTS
  AND ZERO NET CARBON]
 • 3:27 - 3:29
  [INGATAN
  & GAMITIN ULIT]
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions