Return to Video

Wat maakt een leven goed? Lessen uit het langstlopende onderzoek naar geluk

 • 0:01 - 0:04
  Wat houdt ons gezond en gelukkig,
 • 0:04 - 0:05
  ons leven lang?
 • 0:07 - 0:09
  Als je nu zou investeren
 • 0:09 - 0:11
  in je toekomstige beste ik,
 • 0:11 - 0:14
  waar zou je dan je tijd
  en je energie in stoppen?
 • 0:15 - 0:18
  Een recente enquête bij millennials
 • 0:18 - 0:23
  vroeg hen wat hun belangrijkste
  levensdoelen waren.
 • 0:23 - 0:25
  Meer dan 80 procent zei
 • 0:25 - 0:29
  dat een belangrijk levensdoel was
  om rijk te worden.
 • 0:29 - 0:33
  Nog eens 50 procent
  van diezelfde jongvolwassenen
 • 0:33 - 0:36
  zei dat een ander belangrijk levensdoel
 • 0:36 - 0:38
  was om beroemd te worden.
 • 0:39 - 0:40
  (Gelach)
 • 0:40 - 0:47
  We krijgen voortdurend te horen dat we
  harder moeten werken
 • 0:47 - 0:49
  en meer moeten bereiken.
 • 0:49 - 0:53
  We krijgen de indruk dat we
  deze dingen moeten nastreven
 • 0:53 - 0:54
  om een goed leven te leiden.
 • 0:54 - 0:57
  Een beeld van een volledig leven,
 • 0:57 - 1:02
  van de keuzes die mensen maken
  en hoe dat voor hen uitpakt,
 • 1:02 - 1:05
  zo'n beeld kan je bijna niet krijgen.
 • 1:06 - 1:09
  Het grootste deel van onze kennis
  over het menselijk leven
 • 1:09 - 1:13
  komt voort uit vragen
  om het verleden te herinneren.
 • 1:13 - 1:17
  Zoals we weten is een terugblik
  verre van 100% correct.
 • 1:17 - 1:21
  We vergeten zeer veel
  van wat ons in het leven overkomt,
 • 1:21 - 1:24
  en soms is ons geheugen ronduit creatief.
 • 1:25 - 1:29
  Wat als we volledige levens
  konden observeren
 • 1:29 - 1:32
  terwijl ze zich afspelen door de tijd?
 • 1:32 - 1:36
  Wat als we mensen konden bestuderen
  van hun tienerjaren
 • 1:36 - 1:39
  tot hun oude dag
 • 1:39 - 1:42
  om te zien wat mensen echt
  gelukkig en gezond houdt?
 • 1:44 - 1:45
  Dat hebben we gedaan.
 • 1:46 - 1:48
  Het Harvard-onderzoek
  naar volwassen ontwikkeling
 • 1:48 - 1:53
  is wellicht het langstlopende onderzoek
  naar volwassen leven dat ooit gedaan is.
 • 1:54 - 2:00
  75 jaar lang volgden we
  het leven van 724 mannen,
 • 2:01 - 2:06
  jaar na jaar, met vragen over hun werk,
  hun huiselijk leven, hun gezondheid,
 • 2:06 - 2:10
  vragen die we uiteraard stelden
  zonder te weten hoe hun levensverhaal
 • 2:10 - 2:12
  zou uitdraaien.
 • 2:13 - 2:17
  Dit soort onderzoeken is zeer zeldzaam.
 • 2:17 - 2:21
  De meeste projecten van dit type
  vallen binnen de 10 jaar stil
 • 2:21 - 2:24
  omdat teveel mensen
  hun deelname opzeggen,
 • 2:24 - 2:27
  of omdat de middelen opraken,
 • 2:27 - 2:29
  of omdat de onderzoekers
  andere dingen aan hun hoofd hebben,
 • 2:29 - 2:33
  of sterven zonder dat iemand
  het vaandel overneemt.
 • 2:34 - 2:37
  Door een combinatie van geluk
 • 2:37 - 2:40
  en volharding van meerdere
  generaties onderzoekers
 • 2:40 - 2:42
  heeft dit onderzoek het gehaald.
 • 2:43 - 2:48
  Zowat 60 van de oorspronkelijke
  724 mannen zijn nog in leven
 • 2:48 - 2:51
  en nemen nog deel aan het onderzoek.
 • 2:51 - 2:53
  De meesten zijn ouder dan 90.
 • 2:54 - 2:55
  We beginnen nu aan de studie
 • 2:55 - 2:59
  van de meer dan 2.000 kinderen
  van deze mannen.
 • 3:00 - 3:02
  Ik ben de vierde onderzoeksleider.
 • 3:03 - 3:08
  Sinds 1938 volgen we het leven
  van twee groepen mannen.
 • 3:08 - 3:10
  De eerste groep stapte in het onderzoek
 • 3:10 - 3:13
  tijdens hun tweede jaar aan Harvard.
 • 3:13 - 3:16
  Ze studeerden allemaal af
  tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • 3:16 - 3:18
  en de meesten vochten daarna in de oorlog.
 • 3:19 - 3:21
  De tweede groep die we volgden,
 • 3:21 - 3:26
  waren jongens uit de armste
  buurten van Boston,
 • 3:26 - 3:28
  die speciaal voor het onderzoek
  waren uitgekozen
 • 3:28 - 3:33
  omdat ze uit de meest
  achtergestelde families
 • 3:33 - 3:36
  uit het Boston van de jaren 30 kwamen.
 • 3:36 - 3:40
  De meesten woonden in sociale woningen,
  vaak zonder stromend water.
 • 3:43 - 3:44
  Toen ze in het onderzoek stapten,
 • 3:44 - 3:47
  werden al deze tieners geïnterviewd.
 • 3:47 - 3:50
  Ze werden medisch onderzocht.
 • 3:50 - 3:53
  We zochten hen thuis op
  en interviewden hun ouders.
 • 3:53 - 3:56
  Die tieners werden volwassen
 • 3:56 - 3:58
  en leidden allerlei levens.
 • 3:58 - 4:04
  Ze werden fabrieksarbeider, advocaat,
  metselaar en arts,
 • 4:04 - 4:07
  eentje werd president van de VS.
 • 4:08 - 4:12
  Sommigen werden alcoholist.
  Enkelen werden schizofreen.
 • 4:13 - 4:16
  Sommigen klommen
  op de maatschappelijke ladder,
 • 4:16 - 4:19
  van beneden tot helemaal boven,
 • 4:19 - 4:22
  en anderen maakten dezelfde reis andersom.
 • 4:24 - 4:26
  De initiatiefnemers van het onderzoek
 • 4:26 - 4:28
  hadden in hun stoutste dromen
 • 4:29 - 4:33
  niet durven denken dat ik hier
  vandaag zou staan, 75 jaar later,
 • 4:33 - 4:36
  om te vertellen dat het onderzoek
  nog steeds loopt.
 • 4:37 - 4:41
  Om de twee jaar contacteert onze
  geduldige en toegewijde ploeg
 • 4:41 - 4:44
  onze mannen met de vraag
  of we hen nog een lijst
 • 4:44 - 4:47
  met vragen over hun leven mogen sturen.
 • 4:48 - 4:52
  Velen van de mannen
  uit hartje Boston vragen ons:
 • 4:52 - 4:56
  "Waarom blijven jullie me bestuderen?
  Mijn leven is niet zo interessant."
 • 4:57 - 4:59
  De Harvard-mannen stellen die vraag nooit.
 • 4:59 - 5:04
  (Gelach)
 • 5:09 - 5:12
  Om het beste beeld te krijgen
  van hun leven,
 • 5:12 - 5:15
  sturen we de vragenlijsten niet gewoon op.
 • 5:15 - 5:17
  We interviewen hen in hun huiskamers.
 • 5:17 - 5:20
  We krijgen hun medisch dossier
  van hun artsen.
 • 5:20 - 5:23
  We trekken bloed, scannen hun hersenen,
 • 5:23 - 5:24
  praten met hun kinderen.
 • 5:24 - 5:30
  We maken opnames van hun gesprekken
  met hun vrouw over hun diepste zorgen.
 • 5:30 - 5:33
  Toen we tien jaar geleden uiteindelijk
  aan de vrouwen vroegen
 • 5:33 - 5:36
  of ze ook deel wilden uitmaken
  van het onderzoek,
 • 5:36 - 5:38
  zeiden velen van hen:
  "Dat werd zo'n beetje tijd."
 • 5:38 - 5:39
  (Gelach)
 • 5:39 - 5:41
  Wat hebben we geleerd?
 • 5:41 - 5:46
  Welke lessen trekken we
  uit de tienduizenden pagina's informatie
 • 5:46 - 5:50
  die we opstelden over deze levens?
 • 5:52 - 5:57
  De lessen gaan niet over rijkdom of roem
  of alsmaar harder werken.
 • 5:59 - 6:05
  De duidelijkste boodschap uit dit
  75-jarig onderzoek is de volgende:
 • 6:05 - 6:09
  goede relaties houden ons
  gelukkiger en gezonder.
 • 6:09 - 6:11
  Punt aan de lijn.
 • 6:11 - 6:15
  We leerden drie grote lessen
  over relaties.
 • 6:15 - 6:19
  De eerste is dat sociale banden
  echt goed voor ons zijn,
 • 6:19 - 6:21
  en dat eenzaamheid dodelijk is.
 • 6:21 - 6:25
  Het blijkt dat mensen met meer
  sociale banden
 • 6:25 - 6:28
  met familie, vrienden, een gemeenschap,
 • 6:28 - 6:33
  gelukkiger zijn, fysiek gezonder,
  en dat ze langer leven
 • 6:33 - 6:36
  dan mensen met minder banden.
 • 6:36 - 6:40
  De ervaring van eenzaamheid
  blijkt giftig te zijn.
 • 6:40 - 6:45
  Mensen die meer geïsoleerd zijn
  van anderen dan ze zelf willen,
 • 6:45 - 6:48
  vinden zichzelf minder gelukkig,
 • 6:48 - 6:51
  hun gezondheid verzwakt sneller
  tijdens de middelbare leeftijd,
 • 6:51 - 6:53
  hun hersenen gaan sneller achteruit,
 • 6:53 - 6:57
  ze leven minder lang
  dan mensen die niet eenzaam zijn.
 • 6:58 - 7:01
  De droeve realiteit is dat
  op elk moment
 • 7:01 - 7:06
  meer dan één op vijf Amerikanen
  zegt dat hij eenzaam is.
 • 7:07 - 7:10
  We weten dat je eenzaam kan zijn
  in een mensenmassa
 • 7:10 - 7:12
  en in een huwelijk.
 • 7:12 - 7:15
  De tweede grote les die we leerden,
 • 7:15 - 7:18
  is dat het niet zomaar gaat
  om hoeveel vrienden je hebt
 • 7:18 - 7:21
  en of je in een vaste relatie zit,
 • 7:21 - 7:26
  maar dat het draait om de kwaliteit
  van je nauwe relaties.
 • 7:27 - 7:31
  Als je midden in een conflict zit,
  is dat slecht voor je gezondheid.
 • 7:31 - 7:35
  Huwelijken vol conflicten,
  zonder veel genegenheid
 • 7:35 - 7:41
  zijn heel slecht voor onze gezondheid,
  slechter wellicht dan echtscheidingen.
 • 7:41 - 7:46
  En leven in goede, warme relaties
  biedt bescherming.
 • 7:46 - 7:49
  Toen we onze mannen hadden gevolgd
  tot ze halverwege de 80 waren,
 • 7:49 - 7:52
  keken we terug
  naar hun middelbare leeftijd
 • 7:52 - 7:54
  om te zien of we konden voorspellen
 • 7:54 - 7:58
  wie een gelukkige, gezonde
  tachtiger zou worden
 • 7:58 - 7:59
  en wie niet.
 • 8:00 - 8:04
  Toen we alles wat we over hen wisten
 • 8:04 - 8:06
  op hun vijftigste verzamelden,
 • 8:06 - 8:09
  waren het niet hun cholesterolcijfers
 • 8:09 - 8:12
  die voorspelden hoe ze oud zouden worden.
 • 8:12 - 8:15
  Het was hun tevredenheid
  over hun relaties.
 • 8:15 - 8:20
  De mensen die op hun vijftigste het meest
  tevreden waren over hun relaties,
 • 8:20 - 8:22
  waren het gezondst op hun tachtigste.
 • 8:24 - 8:27
  Goede relaties geven ons een buffer
 • 8:27 - 8:30
  tegen een aantal kwalijke kantjes
  van het ouder worden.
 • 8:30 - 8:34
  Onze mannen en vrouwen
  met de meest gelukkige relaties
 • 8:34 - 8:37
  meldden, na hun tachtigste,
 • 8:37 - 8:39
  dat ze op de dagen waarop
  ze fysiek het meest leden,
 • 8:40 - 8:41
  even gelukkig bleven.
 • 8:42 - 8:46
  Maar de mensen in ongelukkige relaties
 • 8:46 - 8:49
  meldden dat hun fysieke pijn,
  op dagen waarop die het ergst was,
 • 8:49 - 8:52
  verhoogd werd door emotionele pijn.
 • 8:52 - 8:57
  Een derde grote les
  over relaties en gezondheid
 • 8:57 - 9:00
  is dat goede relaties niet alleen
  ons lichaam beschermen,
 • 9:00 - 9:02
  maar ook ons brein.
 • 9:02 - 9:07
  Blijkt dat in een veilige, hechte
  relatie zitten met iemand
 • 9:07 - 9:11
  na je tachtigste, je beschermt.
 • 9:11 - 9:13
  Mensen met een relatie
 • 9:13 - 9:17
  waarin ze ervaren dat ze kunnen
  rekenen op de ander in tijden van nood,
 • 9:17 - 9:21
  behouden langer een scherp geheugen.
 • 9:21 - 9:22
  En mensen in relaties
 • 9:22 - 9:26
  waarin ze echt niet op de ander
  kunnen rekenen,
 • 9:26 - 9:29
  die mensen ervaren sneller
  dat hun geheugen achteruitgaat.
 • 9:31 - 9:34
  Die goede relaties moeten echt
  niet altijd wolkenloos zijn.
 • 9:34 - 9:39
  Sommige tachtigjarige koppels
  kibbelden voortdurend,
 • 9:39 - 9:43
  maar zolang ze het gevoel hadden
  dat ze echt op de ander konden rekenen
 • 9:43 - 9:44
  in kwade tijden,
 • 9:44 - 9:48
  hadden die ruzies geen negatief
  effect op hun geheugen.
 • 9:50 - 9:52
  Deze boodschap,
 • 9:52 - 9:58
  dat goede, hechte relaties goed zijn
  voor onze gezondheid en welbevinden,
 • 9:58 - 10:01
  dat is wijsheid zo oud als de straat.
 • 10:01 - 10:05
  Waarom is ze dan zo lastig te begrijpen
  en zo makkelijk te miskennen?
 • 10:06 - 10:07
  Wel, we zijn mensen.
 • 10:07 - 10:10
  Waar wij van houden,
  is een snelle oplossing,
 • 10:10 - 10:14
  iets waardoor ons leven
  goed wordt en goed blijft.
 • 10:15 - 10:19
  Relaties zijn morsig en ingewikkeld.
 • 10:19 - 10:22
  Het harde werk van zorg dragen
  voor familie en vrienden
 • 10:23 - 10:25
  is niet sexy of glamoureus.
 • 10:25 - 10:29
  Het is levenslang.
  Het stopt nooit.
 • 10:29 - 10:34
  De mensen in ons 75-jarig onderzoek
  die het gelukkigst waren na hun pensioen
 • 10:34 - 10:39
  hadden actief gewerkt aan de vervanging
  van werkmakkers door nieuwe speelmakkers.
 • 10:39 - 10:42
  Net als de millennials
  in dat recente onderzoek
 • 10:42 - 10:46
  geloofden velen van onze mannen
  bij hun start als jongvolwassenen
 • 10:46 - 10:50
  dat ze roem en rijkdom en welslagen
 • 10:50 - 10:54
  moesten nastreven om een goed leven te leiden.
 • 10:54 - 10:58
  Ons onderzoek toonde
  over die 75 jaar heen voortdurend aan
 • 10:58 - 11:04
  dat de mensen die het best gedijden,
  zich overgaven aan relaties
 • 11:04 - 11:07
  met familie, vrienden, een gemeenschap.
 • 11:09 - 11:11
  En jij?
 • 11:11 - 11:15
  Stel dat je 25 bent, of 40, of 60.
 • 11:16 - 11:19
  Hoe ziet dat eruit,
  je overgeven aan relaties?
 • 11:20 - 11:23
  De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.
 • 11:24 - 11:30
  Misschien kan je gewoon 'schermtijd'
  door 'mensentijd' vervangen,
 • 11:30 - 11:34
  of een futloze relatie doen opleven
  door samen iets nieuws doen,
 • 11:34 - 11:36
  lange wandelingen, of afspraakjes,
 • 11:37 - 11:42
  of contact opnemen met dat familielid
  met wie je al jaren niet meer sprak,
 • 11:42 - 11:46
  want die familievetes
  die al te veel voorkomen,
 • 11:46 - 11:48
  hebben een vreselijk effect
 • 11:48 - 11:50
  op de mensen die anderen iets verwijten.
 • 11:52 - 11:56
  Ik wil graag afsluiten
  met een citaat van Mark Twain.
 • 11:57 - 12:00
  Meer dan een eeuw geleden
 • 12:00 - 12:02
  keek hij terug op zijn leven
 • 12:02 - 12:04
  en schreef dit:
 • 12:05 - 12:09
  "Er is geen tijd, het leven is te kort,
 • 12:09 - 12:14
  voor kibbelen, excuses,
  ergernis en afrekeningen.
 • 12:15 - 12:18
  Er is alleen tijd voor liefde,
 • 12:18 - 12:21
  en dan nog, niet meer dan een oogwenk.'
 • 12:23 - 12:27
  Een goed leven bestaat uit goede relaties.
 • 12:27 - 12:28
  Dankuwel.
 • 12:28 - 12:34
  (Applaus)
Title:
Wat maakt een leven goed? Lessen uit het langstlopende onderzoek naar geluk
Speaker:
Robert Waldinger
Description:

Wat houdt ons gelukkig en gezond, ons leven lang? Als je denkt dat het roem en geld zijn, dan ben je niet de enige -- maar volgens psychiater Robert Waldinger vergis je je. Als leider van een onderzoek naar volwassen ontwikkeling dat al 75 jaar loopt, heeft Waldinger een nooit geziene toegang tot gegevens over echt geluk en tevredenheid. In deze talk deelt hij drie belangrijke lessen uit dat onderzoek en enkele praktische levenswijsheden, zo oud als de straat, over hoe je een lang leven leidt dat je voldoening geeft.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions