Return to Video

Alastair Cole - International Translation Day 2017 (Colours of the Alphabet Film)

 • 0:01 - 0:02
  Xin chào, tôi là Alastair ColeAlas
 • 0:02 - 0:06
  Tôi là một nhà làm phim
  tài liệu ở Scotland.
 • 0:06 - 0:09
  Thật là hân hạnh ở đây hôm này
  để chào mừng
 • 0:09 - 0:11
  Ngày Biên Dịch Quốc Tế 2017
 • 0:11 - 0:13
  và trò chuyện trên Amara's blog
 • 0:13 - 0:16
  dĩ nhiên là một nơi tuyệt vời
  cho phụ đề và biên dịch
 • 0:16 - 0:18
  Với vai trò là nhà làm phim,
 • 0:18 - 0:22
  làm phụ đề và biên dịch là
  công việc trọng tâm tôi làm
 • 0:22 - 0:24
  Đặc biệt khi tôi làm phim
  và ngay tại thời điểm này
 • 0:24 - 0:27
  Tôi làm phim về ngôn ngữ,
  các đặc trưng của ngôn ngữ
 • 0:27 - 0:30
  bao gồm dự án hiện tại,
  một phần của dự án tài liệu
 • 0:30 - 0:32
  gọi là " Sắc màu của bảng chữ cái "
 • 0:32 - 0:34
  tôi sẽ nói một vài thứ ngay bây giờ
 • 0:34 - 0:37
  vì làm phụ đề và biên dịch trở nên
  quan trọng hơn bao giờ hết
 • 0:37 - 0:40
  để tạo nên một bộ phim
 • 0:40 - 0:43
  Với những điều đó,
  cùng với tôi
 • 0:43 - 0:46
  nếu không có chúng tôi đã không thể
  làm nên một bộ phim
 • 0:46 - 0:49
  Bộ phim là một phim tài liệu đặc trưng
 • 0:49 - 0:51
  Nó được phát sóng vào năm ngoái
  tại liên hoan phim Glasglow
 • 0:51 - 0:54
  và nó được phát sóng
  trên khắp nước Anh
 • 0:54 - 0:56
  ở châu Âu, và châu Phi sau đó
 • 0:56 - 1:00
 • 1:00 - 1:01
 • 1:01 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:10 - 1:11
 • 1:11 - 1:14
 • 1:14 - 1:17
 • 1:17 - 1:18
 • 1:18 - 1:21
 • 1:21 - 1:24
 • 1:24 - 1:28
 • 1:28 - 1:31
 • 1:31 - 1:34
 • 1:34 - 1:38
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:41
 • 1:41 - 1:45
 • 1:45 - 1:50
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 2:00
 • 2:00 - 2:03
 • 2:03 - 2:06
 • 2:06 - 2:12
 • 2:12 - 2:15
 • 2:15 - 2:16
 • 2:16 - 2:20
 • 2:20 - 2:23
 • 2:24 - 2:26
 • 2:26 - 2:29
 • 2:29 - 2:32
 • 2:32 - 2:36
 • 2:36 - 2:39
 • 2:39 - 2:43
 • 2:43 - 2:48
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:59
 • 2:59 - 3:04
 • 3:04 - 3:06
 • 3:06 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:17
 • 3:17 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:26
 • 3:26 - 3:30
 • 3:30 - 3:32
 • 3:33 - 3:35
 • 3:35 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:53
 • 3:53 - 3:55
 • 3:55 - 3:58
 • 3:58 - 4:02
 • 4:03 - 4:06
 • 4:06 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:12
 • 4:12 - 4:16
 • 4:16 - 4:19
 • 4:19 - 4:22
 • 4:22 - 4:24
 • 4:24 - 4:27
 • 4:27 - 4:29
 • 4:29 - 4:32
 • 4:32 - 4:33
 • 4:33 - 4:37
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:49
 • 4:49 - 4:51
 • 4:51 - 4:55
 • 4:55 - 4:57
 • 4:57 - 4:59
 • 4:59 - 5:04
 • 5:04 - 5:07
 • 5:07 - 5:10
 • 5:10 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:17
 • 5:17 - 5:19
 • 5:19 - 5:23
 • 5:23 - 5:24
 • 5:24 - 5:27
 • 5:27 - 5:29
 • 5:29 - 5:30
 • 6:22 - 6:26
Title:
Alastair Cole - International Translation Day 2017 (Colours of the Alphabet Film)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
International Translation Day
Duration:
06:48

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions