Return to Video

IWOW - Part 4 - Beyond Thinking

 • 0:14 - 0:21
  Hayat, özgürlük ve mutluluk arayışı.
 • 0:25 - 0:28
  Hayatlarımızı sanki bir eşyaymış
  gibi, ''dışarıda bir yerlerde''olan
 • 0:28 - 0:30
  mutluluğun peşinden koşarak geçiriyoruz.
 • 0:30 - 0:37
  Bizler, kendi arzu ve ihtiraslarımızın
  birer kölesi haline geldik.
 • 0:39 - 0:41
  Mutluluk, peşine düşülebilecek
  veya ucuz bir takım elbise gibi
 • 0:41 - 0:45
  satın alınabilecek bir şey değildir.
 • 0:45 - 0:46
  Bu Maya'dır...
 • 0:46 - 0:47
  ilüzyondur...
 • 0:47 - 0:52
  Biçimlerin sonsuz oyunudur.
 • 0:52 - 0:53
  Budist geleneğinde,
 • 0:53 - 0:56
  Samsara veya ızdırap döngüsü,
  zevk almayı arzulama
 • 0:57 - 0:59
  ve acıdan kaçınma devam ettikçe,
 • 0:59 - 1:03
  kendini sürekli kılar.
 • 1:03 - 1:07
  Freud bunu ''haz
  prensibi''olarak tanımlamıştır.
 • 1:08 - 1:10
  Esasında, yaptığımız her
  şeyin altında haz alma,
 • 1:10 - 1:12
  istediğimiz bir şeyi elde etme
 • 1:12 - 1:19
  veya hoşlanmadığımız bir şeyi
  kendimizden uzaklaştırma amacı yatmaktadır.
 • 1:20 - 1:24
  Bunu terliksi hayvan gibi basit
  bir organizma bile yapar.
 • 1:24 - 1:26
  Buna, ''uyartıya tepki''adı verilir.
 • 1:26 - 1:31
  Terliksi hayvandan farklı olarak insanlar,
  daha fazla seçeneğe sahiptir.
 • 1:31 - 1:34
  Bizler düşünmekte özgürüz ve sorunumuzun
  en can alıcı noktası da burası.
 • 1:35 - 1:42
  Ne istediğimize dair düşüncelerimiz
  kontrolden çıkmış durumda.
 • 2:10 - 2:12
  Modern toplumun çelişkisi,
  dünyayı anlamak için,
 • 2:12 - 2:17
  kadim içsel bilincimiz yerine,
  dış dünya olarak algıladığımız şeyi,
 • 2:18 - 2:20
  bilimsel metotlar ve
  yaklaşımlar kullanarak,
 • 2:20 - 2:26
  nicel ve nitel değerlendirmeye tabi
  tutuyor olmamızdan kaynaklanıyor.
 • 2:26 - 2:30
  Düşünmek, bizi yalnızca daha fazla
  düşünmeye ve daha çok soruya götürür.
 • 2:30 - 2:34
  Dünyayı yaratan ve izlediği yolda ona
  rehberlik eden en içteki güçleri,
 • 2:34 - 2:36
  öğrenmek ve bilmek istiyoruz.
 • 2:36 - 2:39
  Fakat bu özün, kendi doğamızın da özünde
  olan canlı bir varlık olduğunu
 • 2:39 - 2:45
  düşünmek yerine, onun bizim
  dışımızda olduğunu varsayıyoruz.
 • 2:45 - 2:48
  Ünlü psikiyatrist Carl Jung:
 • 2:48 - 2:55
  ''Dışına bakan kişi rüya görür,
  içine bakan kişi ise uyanır,'' demiştir.
 • 2:56 - 3:00
  Uyanık olmayı, mutlu olmayı
  istemek yanlış değildir.
 • 3:01 - 3:04
  Yanlış olan şey, mutluluğun
  bulunabileceği tek yer kendi içimizken,
 • 3:04 - 3:11
  onu uzaklarda, kendi dışımızda aramaktır.
 • 3:24 - 3:31
  BÖLÜM IV DÜŞÜNCE'NİN ÖTESİ
 • 3:35 - 3:40
  4 Ağustos 2010 tarihinde Kaliforniya Tahoe
  Gölü'nde yapılan Techonomy konferansında
 • 3:40 - 3:46
  Google CEO'su Eric Schmidt, insanı hayrete
  düşüren bir istatistikten bahsetti.
 • 3:46 - 3:48
  Schmidt'e gore medeniyetin başlangıcından,
 • 3:49 - 3:51
  2003 yılına kadar ürettiğimiz
  bilgi miktarını,
 • 3:51 - 3:55
  günümüzde her iki günde bir üretmekteyiz.
 • 3:55 - 4:00
  Bu, yaklaşık olarak 5 exabyte'lık
  veriye tekabül eder.
 • 4:02 - 4:06
  İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu
  anki kadar fazla düşünce üretilmediği gibi,
 • 4:06 - 4:09
  gezegen üzerinde bu denli çalkantılı
  bir dönem daha görülmemiştir.
 • 4:11 - 4:15
  Ne zaman bir soruna
  çözüm arasak, kendimize
 • 4:15 - 4:18
  iki yeni sorun daha
  yaratıyor olabilir miyiz?
 • 4:18 - 4:20
  Eğer daha büyük mutluluklara
  sebep olmuyorsa,
 • 4:21 - 4:23
  bunca düşüncenin ne yararı olabilir ki?
 • 4:24 - 4:25
  Daha mı mutluyuz?
 • 4:25 - 4:27
  Daha mı huzurluyuz?
 • 4:27 - 4:30
  Tüm bu düşüncelerin
  sonucunda, daha mı neşeliyiz?
 • 4:30 - 4:33
  Yoksa bu düşünceler bizi tecrit ederek,
 • 4:33 - 4:40
  hayatı daha derin, daha anlamlı bir şekilde
  deneyimlememize engel mi olmaktadır?
 • 4:42 - 4:45
  Varoluş; düşünme, harekete geçme
 • 4:45 - 4:48
  ve faaliyet ile dengelenmelidir.
 • 4:48 - 4:55
  Çünkü varoluş eylem halinde
  değil, oluş halindedir.
 • 5:04 - 5:10
  Aynı anda hem değişim, hem
  de istikrâr arzuluyoruz.
 • 5:10 - 5:13
  Düşünen zihinlerimiz bizleri
  istikrâra, güvenliğe
 • 5:13 - 5:15
  ve duyuların terbiye
  edilmesine doğru götürdükçe,
 • 5:15 - 5:18
  kalplerimiz yaşam sarmalıyla,
  değişim kanunuyla olan
 • 5:18 - 5:23
  bağlarını yitirmeye başlıyor.
 • 5:25 - 5:28
  Dehşet verici bir merakla cinayetleri,
  tsunamileri, depremleri
 • 5:29 - 5:32
  ve savaşları izliyoruz.
 • 5:34 - 5:38
  Zihnimizi sürekli olarak meşgul etmeye
  ve bilgiyle doldurmaya çalışıyoruz.
 • 5:38 - 5:41
  Akla gelebilecek her cihazdan izlenebilen
  aralıksız TV programları,
 • 5:41 - 5:44
  oyunlar ve bulmacalar,
 • 5:44 - 5:44
  telefon mesajlar.
 • 5:44 - 5:48
  Ve olanca ıvır zıvır.
 • 5:48 - 5:50
  Durmaksızın akan yeni görüntülerin,
  yeni bilgilerin,
 • 5:50 - 5:53
  duyuları yatıştırmaya ve boş ümitlerle
  aldatmaya yarayan yeni yolların,
 • 5:53 - 5:58
  bizleri hipnotize etmesine izin veriyoruz.
 • 6:01 - 6:04
  Sessiz içsel düşüncelerimize daldığımız
  zamanlarda kalplerimiz bize,
 • 6:04 - 6:08
  hayata dair mevcut gerçekliğimizden
  çok daha fazlasının var olduğunu,
 • 6:08 - 6:12
  aç hayaletlerle dolu bir dünyada
  yaşamakta olduğumuzu söyleyebilir.
 • 6:12 - 6:19
  Durmaksızın bir şeyler isteyen ve
  asla tatmin olmayan hayaletler.
 • 6:24 - 6:27
  Gezegenin etrafında dönüp duran
  bir veri girdabı yarattık;
 • 6:28 - 6:30
  daha fazla düşünebilelim diye,
 • 6:30 - 6:33
  dünyayı nasıl düzelteceğimize dair
  daha fazla fıkir üretebilelim diye.
 • 6:33 - 6:39
  Sadece zihin onları yarattığı için var olan
  sorunları giderebilmek adına.
 • 6:39 - 6:46
  Şu an içinde bulunduğumuz bu büyük
  karmaşayı yaratmış olan şey düşüncedir.
 • 6:46 - 6:51
  Hastalıklara, düşmanlara ve
  sorunlara karşı savaş açıyoruz.
 • 6:51 - 6:55
  Çelişki şudur ki; neye karşı direnç gösterirseniz,
  o şeyin devamlılığını sağlarsınız.
 • 6:55 - 6:59
  Neye karşı direnç gösterirseniz,
  onu daha güçlü kılarsınız.
 • 6:59 - 7:02
  Tıpkı bir kası çalıştırmak gibi,
  aslen kurtulmak istediğiniz şeyi,
 • 7:02 - 7:06
  bizzat güçlendirmektesinizdir.
 • 7:06 - 7:10
  O halde, düşünmenin alternatifi nedir?
 • 7:10 - 7:17
  İnsanlar, bu gezegende var olabilmek için
  başka nasıl bir mekanizma kullanabilir?
 • 7:33 - 7:36
  Son yüzyıllarda Batı kültürü,
  fıziksel olanı
 • 7:36 - 7:40
  düşünce ve analiz yöntemleriyle
  keşfetmeye odaklanmışken,
 • 7:40 - 7:43
  diğer antik kültürler, içsel mekânı
  keşfetmek için,
 • 7:44 - 7:49
  aynı ölçüde sofıstike
  teknolojiler geliştirmişlerdir.
 • 7:49 - 7:51
  Gezegenimizdeki dengesizliği
  yaratmış olan şey,
 • 7:51 - 7:56
  içsel dünyamızla bağlantımızı
  kaybetmiş olmamızdır.
 • 7:56 - 8:00
  Eskiden burada olan ''kendini bil'',
  yerini, dışsal biçim dünyasını
 • 8:00 - 8:04
  deneyimleme arzusuna bırakmıştır.
 • 8:04 - 8:06
  ''Ben kimim?''sorusuna cevap vermek,
 • 8:07 - 8:14
  kartvizitinizde yazılı olanları
  izah etme meselesi değildir.
 • 8:16 - 8:19
  Budizme göre kişi, bilincinin
  içeriğinden ibaret değildir.
 • 8:20 - 8:23
  Yalnızca düşünce veya fıkirlerden oluşmuş
  bir derlemeden ibaret değildir.
 • 8:23 - 8:30
  Zira düşüncelerin ardında, o düşüncelere
  tanıklık eden kişi vardır.
 • 8:36 - 8:41
  ''Kendini bil''buyruğu; bir Zen koan'ıdır,
  cevaplanması mümkün olmayan bir bilmecedir.
 • 8:41 - 8:46
  Bir cevap bulmaya çabalayan zihin
  nihayetinde yorulacaktır.
 • 8:46 - 8:48
  Tıpkı bir köpeğin kuyruğunu
  kovalaması gibi.
 • 8:48 - 8:55
  Bir cevap veya bir amaç bulma arzusunda
  olan yalnızca ego kimliğimizdir.
 • 8:57 - 9:01
  Kim olduğunuz gerçeği, bir
  cevaba ihtiyaç duymaz
 • 9:01 - 9:08
  çünkü tüm sorular egosal
  zihin tarafından yaratılır.
 • 9:08 - 9:15
  Siz, zihniniz değilsiniz.
 • 9:17 - 9:24
  Gerçek, daha çok cevabın altında değil,
  daha az sorunun altında yatar.
 • 9:25 - 9:27
  Joseph Campbell'ın dediği gibi,
 • 9:27 - 9:30
  ''İnsanların, hayatta olma
  deneyimini aradıkları kadar,
 • 9:30 - 9:37
  hayatın anlamını
  aradıklarına inanmıyorum.''
 • 9:53 - 9:57
  Buda'ya ''Nesin sen?''diye sorulduğunda,
  basitçe şöyle cevap vermiş:
 • 9:57 - 9:59
  ''Uyanığım''.
 • 9:59 - 10:04
  Uyanık olmak ne anlama gelir?
 • 10:08 - 10:11
  Buda tam olarak bunu açıklamaz,
  zira her bireyin hayatının,
 • 10:11 - 10:13
  çiçeklenme biçimi farklıdır.
 • 10:13 - 10:20
  Fakat söylediği bir şey vardır;
  "uyanış ıstırabın sonudur."
 • 10:22 - 10:24
  Belli başlı dinsel geleneklerin hepsinde,
 • 10:24 - 10:27
  uyanık olma halini
  tanımlayan bir sözcük vardır.
 • 10:27 - 10:28
  Cennet...
 • 10:28 - 10:29
  Nirvana...
 • 10:29 - 10:32
  veya Moksha.
 • 10:33 - 10:38
  Akışın doğasını fark etmek için ihtiyacınız
  olan tek şey sessiz bir zihindir.
 • 10:38 - 10:41
  Zihin sustuğunda, her şey
  kendiliğinden oluverir.
 • 10:41 - 10:44
  O sessizlikte, içsel enerjiler uyanır
 • 10:44 - 10:48
  ve sizin çabanız olmaksızın
  kendiliğinden çalışır.
 • 10:49 - 10:56
  Taocuların dediği gibi, ''Ki,
  bilincin peşinden gider.''
 • 10:56 - 10:59
  Sükûnet halinde olan kişi,
  bitkilerin ve hayvanların,
 • 10:59 - 11:01
  bilgeliğini duyabilmeye başlar.
 • 11:01 - 11:06
  Sessizlik, rüyalarda fısıldar.
 • 11:06 - 11:08
  Kişi, rüyaların maddesel
  forma dönüşmesini sağlayan,
 • 11:08 - 11:12
  bilinç mekanizmasını öğrenir.
 • 11:12 - 11:17
  Tao te Ching'de bu yaşam
  tarzı, ''wei wu wei'':
 • 11:17 - 11:23
  ''yapmamayı yapmak''şeklinde adlandırılır.
 • 11:23 - 11:27
  Buda, ''orta yol''un aydınlanmaya giden yol
  olduğundan bahsetmiştir.
 • 11:28 - 11:32
  Aristoteles, 'iki uç noktanın
  ortası' dediği Altın Orta'yı,
 • 11:32 - 11:36
  güzellik yolu olarak tanımlamıştır.
 • 11:36 - 11:39
  Ne çok fazla çaba
  gösterilmelidir, ne de çok az.
 • 11:40 - 11:47
  Kusursuz bir denge içindeki yin ve yang.
 • 11:57 - 12:00
  Vedanta'nın Maya veya
  illüzyon kavramına göre,
 • 12:00 - 12:03
  çevremizi olduğu gibi deneyimlemek yerine,
 • 12:03 - 12:08
  düşünceler tarafından yaratılan
  bir izdüşümünü deneyimlemekteyiz.
 • 12:08 - 12:11
  Düşüncelerimiz elbette bu titreşimsel
  dünyayı
 • 12:11 - 12:13
  belirli bir şekilde deneyimlemenize
  izin verir,
 • 12:13 - 12:19
  fakat içsel huzurumuzun,dışsal
  olaylara bağlı olmasına gerek yoktur.
 • 12:22 - 12:27
  Algılayan kişiden bağımsız bir dışsal
  dünyanın varlığına inanmak,
 • 12:27 - 12:30
  bilimin temelini oluşturur.
 • 12:30 - 12:34
  Ne var ki duyularımız bize ancak
  dolaylı bilgiler verir.
 • 12:34 - 12:38
  Zihnin yarattığı bu fıziksel
  dünyaya ilişkin görüşlerimiz,
 • 12:38 - 12:44
  duyularımızdan geçerek
  fıltrelendiğinden, daima eksiktir.
 • 12:44 - 12:49
  Tüm duyuların altında yatan ortak
  bir titreşimsel alan vardır.
 • 12:49 - 12:53
  ''Sineztezi''adı verilen bir
  duruma sahip insanlar,
 • 12:53 - 12:57
  bu titreşimli alanı değişik
  şekillerde deneyimlerler.
 • 12:57 - 13:02
  Sineztezikler, sesleri, renkler
  veya şekiller halinde görebilirler
 • 13:02 - 13:05
  veya bir duyunun özelliklerini
  bir diğeriyle birleştirebilirler.
 • 13:06 - 13:13
  Sineztezi, duyuların sentezlenmesini
  veya birbirine karışmasını ifade eder.
 • 13:13 - 13:16
  Çakralar ve duyular, bu titreşim
  ortamını fıltreleyen,
 • 13:16 - 13:20
  bir prizma gibidir.
 • 13:20 - 13:26
  Evrendeki her şey, farklı oranlarda
  ve frekanslarda titreşmektedir.
 • 13:28 - 13:31
  Horus'un Gözü her biri duyulardan
  birini temsil eden,
 • 13:31 - 13:35
  altı sembolden oluşur.
 • 13:35 - 13:37
  Eski Vedik (Hint) sisteminde düşünce,
 • 13:37 - 13:44
  bir duyu olarak kabul edilir.
 • 13:45 - 13:47
  Düşünceler, duyuların
  bedende deneyimlenmesi ile
 • 13:47 - 13:49
  eşzamanlı olarak algılanır.
 • 13:49 - 13:54
  Aynı titreşimsel kaynaktan doğar.
 • 13:54 - 13:56
  Düşünce yalnızca bir araçtır.
 • 13:56 - 13:58
  Altı duyudan biri.
 • 13:59 - 14:01
  Ancak bizler onu, zaman içinde kendimizi,
 • 14:02 - 14:07
  düşüncelerimizle tanımlamaya başlayacak
  kadar yüksek bir konuma çıkardık.
 • 14:07 - 14:11
  Düşünceyi altı duyudan biri olarak
  tanımlamadığımız gerçeği,
 • 14:11 - 14:13
  büyük önem arz eder.
 • 14:13 - 14:18
  Kendimizi düşünceye o kadar kaptırdık ki,
  onu bir duyu olarak tanımlamaya çalışmak
 • 14:18 - 14:21
  bir balığa suyu anlatmaya
  çalışmaktan farksız hale geldi.
 • 14:21 - 14:28
  Su mu, ne suyu?
 • 14:32 - 14:35
  Upanişad'da dendiği üzere;
 • 14:35 - 14:41
  ''Gözün gördüğünün değil,
  sayesinde gördüğünün
 • 14:41 - 14:48
  İnsanların tapındığı değil, ebedi
  olan Brahma olduğunu bil.
 • 14:48 - 14:54
  Kulağın duyduğunun değil,
  sayesinde duyduğunun
 • 14:54 - 15:01
  İnsanların tapındığı değil, ebedi
  olan Brahma olduğunu bil.
 • 15:03 - 15:09
  Sözün aydınlattığının değil,
  sayesinde aydınlandığının
 • 15:09 - 15:16
  İnsanların tapındığı değil, ebedi
  olan Brahma olduğunu bil.
 • 15:23 - 15:29
  Zihnin düşünebileceğinin değil,
  sayesinde düşündüğünün
 • 15:29 - 15:36
  İnsanların tapındığı değil, ebedi
  olan Brahma olduğunu bil.
 • 16:05 - 16:07
  Geçtiğimiz on yılda, beyin
  araştırmaları alanında
 • 16:07 - 16:10
  büyük atılımlar gerçekleştirildi.
 • 16:10 - 16:13
  Bilimadamları nöroplastisite
  denen şeyi keşfetti:
 • 16:14 - 16:18
  beynin fıziksel şebekesinin, içinden
  geçen düşüncelere bağlı olarak,
 • 16:18 - 16:21
  değiştiğini belirten bir terim.
 • 16:21 - 16:24
  Kanadalı fızyolog Donald
  Hebb'in sözleriyle,
 • 16:24 - 16:31
  ''birbirlerini ateşleyen nöronlar, aynı
  zamanda birbirlerini etkiler.''
 • 16:35 - 16:41
  Nöronlar, kişinin dikkatini uzun bir süre koruması
  durumunda en yoğun etkileşimi gösterirler
 • 16:41 - 16:43
  Bu, kişinin kendi öznel
  gerçeklik deneyimini,
 • 16:43 - 16:46
  yönlendirebileceği anlamına geliyor.
 • 16:46 - 16:52
  Kelimenin tam anlamıyla düşünceleriniz korku,
  endişe, kaygı ve olumsuzluk üzerine yoğunlaştığında
 • 16:52 - 16:56
  bu tür başka düşüncelerin de gelişebilmesi
  için, şebekeyi büyütürsünüz.
 • 16:56 - 16:59
  Düşüncelerinizi sevgi, şefkat,
 • 16:59 - 17:02
  şükran ve neşe üzerine yönelttiğinizde,
 • 17:02 - 17:06
  şebekenizi bu deneyimlerden daha fazla
  yapabilmek için genişletirsiniz.
 • 17:06 - 17:10
  Ancak şiddet ve ıstırap dolu bir
  ortamda bunu nasıl başarabiliriz?
 • 17:10 - 17:15
  Şu durumda bu bir tür yanılgı ya
  da hayalden ibaret olmaz mı?
 • 17:15 - 17:18
  Nöroplastisite, gerçekliğinizi olumlu
  düşünceler ile yarattığınız doğrultusundaki
 • 17:18 - 17:22
  yeniçağ sanrısıyla aynı şey değil.
 • 17:22 - 17:25
  Bu aslında Buda'nın 2500 yıl önce,
 • 17:25 - 17:29
  öğrettiği şeyin ta kendisi.
 • 17:30 - 17:34
  Vipassana Meditasyonu ya
  da içgörü meditasyonu,
 • 17:34 - 17:39
  özerk bir nöroplastisite
  olarak tanımlanabilir.
 • 17:39 - 17:46
  gerçekliğinizi tam anlamıyla olduğu gibi
  kabullenirseniz, OLDUĞU gibi:
 • 17:46 - 17:51
  ancak bunu, önyargı ya da düşüncelerin
  etkisi olmaksızın,
 • 17:51 - 17:53
  algının ana seviyesinde,
  titreşimsel ya da
 • 17:53 - 17:56
  enerjisel seviyede deneyimlersiniz.
 • 17:57 - 18:01
  Dikkat, bilincin ana seviyesinde tutularak,
  gerçekliğin tümüyle
 • 18:01 - 18:08
  farklı bir açıdan algılanabilmesi için,
  gerekli olan şebeke yaratılmış olur.
 • 18:19 - 18:21
  Çoğu zaman bunu tersten yaparız.
 • 18:21 - 18:28
  Dış dünyadan edindiğimiz fıkirlerin sürekli olarak
  sinirsel ağlarımızı şekillendirmesine izin veririz
 • 18:28 - 18:35
  ancak içsel metanetimizin dışsal
  olaylara bağımlı olmaması gerekir.
 • 18:35 - 18:38
  Koşullar önemsizdir.
 • 18:38 - 18:42
  Önem arz eden tek şey, bilincimin
  içinde bulunduğu haldir.
 • 18:42 - 18:44
  Sanskritçe'de meditasyon, ölçülerden
  bağımsız olmak anlamına gelir.
 • 18:45 - 18:47
  Tüm kıyaslamalardan bağımsız.
 • 18:47 - 18:49
  Tüm 'başka şey'lerden bağımsız.
 • 18:50 - 18:52
  Başka bir şey haline gelmeye çalışmazsınız.
 • 18:52 - 18:57
  Zaten olan şey, size yeter.
 • 18:57 - 19:01
  Fiziksel âlemin ıstırabının
  üzerine yükselmenin yolu,
 • 19:01 - 19:03
  onu bütünüyle kucaklamaktır.
 • 19:03 - 19:05
  Ona evet demek.
 • 19:06 - 19:08
  Böylece artık siz onun değil,
 • 19:08 - 19:15
  o sizin bir parçanız haline gelir.
 • 19:21 - 19:26
  Kişi, artık içeriğiyle çelişmeyen
  bir bilinç hali ile nasıl yaşar?
 • 19:28 - 19:32
  Kişi, nasıl değersiz tutkularla
  dolu kalbini arındırabilir?
 • 19:32 - 19:35
  Bunun için bilinçte, kökten
  bir devrim yaşanmalıdır.
 • 19:35 - 19:42
  Bilincin dış dünyadan, iç dünyaya doğru
  tamamen yön değiştirmesi gerekir.
 • 19:42 - 19:46
  Bu, tek başına istek ya da çaba ile
  gerçekleştirilebilecek bir devrim değildir.
 • 19:46 - 19:48
  Teslimiyet de gerekir.
 • 19:48 - 19:52
  Gerçekliği olduğu gibi kabullenme.
 • 19:52 - 19:59
  Yalnızca kalpten gelen erişebilir gökyüzüne
  - RUMİ
 • 20:01 - 20:05
  İsa'nın tasvir edilen cömert
  mizacı, kişinin bütün acılara,
 • 20:05 - 20:09
  kucak açması gerektiği fıkrini vurgular.
 • 20:09 - 20:12
  Kişi, kendini evrimsel
  kaynağa açmak istiyorsa,
 • 20:12 - 20:15
  HER şeyi kabullenmelidir.
 • 20:15 - 20:17
  Bu bir mazoşist olmanız
  gerektiği anlamına gelmez.
 • 20:18 - 20:19
  Sürekli acı peşinde koşmazsınız
 • 20:19 - 20:23
  ancak size uğradığında,
  -ki bu kaçınılmazdır-
 • 20:23 - 20:27
  yalnızca başka bir gerçeklik
  için kıvranmak yerine,
 • 20:27 - 20:32
  gerçekliği OLDUĞU gibi kabullenirsiniz.
 • 20:32 - 20:36
  Hawaii'liler, gerçeğin kalp ile
  öğrenildiğine inanırlardı.
 • 20:37 - 20:44
  Kalp belirgin bir biçimde,
  tıpkı beyin gibi kendi zekâsına sahiptir.
 • 20:45 - 20:48
  Mısırlılar ise, insan
  bilgeliğinin beyin değil,
 • 20:48 - 20:49
  kalpten kaynaklandığına inanırlardı.
 • 20:49 - 20:54
  Kalp, ruh ve kişiliğin merkezi
  olarak kabul edilirdi.
 • 20:55 - 20:58
  Antik Mısırlılara, gerçek yolun
  bilgisini bahşeden tanrısallık,
 • 20:58 - 21:03
  kalp vasıtasıyla konuşurdu.
 • 21:06 - 21:09
  Bu papirüs ''kalbin tartımı''nı betimler.
 • 21:09 - 21:11
  Ölümden sonraki yaşama
  hafıf bir kalple gitmek
 • 21:11 - 21:14
  iyi bir şey olarak görülürdü.
 • 21:14 - 21:18
  Bu, kişinin iyi bir yaşam
  sürdüğü anlamına gelirdi.
 • 21:22 - 21:25
  İnsanların kalp merkezinin uyanışı
  sırasında deneyimledikleri
 • 21:25 - 21:28
  evrensel ya da arketipik evrelerden biri,
 • 21:28 - 21:35
  kişinin kendi enerjisini evrenin
  enerjisi olarak deneyimlemesidir.
 • 21:45 - 21:47
  Kendinize bu sevgiyi hissetme,
 • 21:47 - 21:50
  "bu sevgi" olma hakkı tanıdığınız zaman,
 • 21:50 - 21:53
  iç dünyanızı dış dünyaya bağladığınız zaman
 • 21:53 - 21:57
  her şey birdir.
 • 21:57 - 22:01
  Kişi kürelerin müziğini nasıl deneyimler?
 • 22:01 - 22:05
  Bir kalp nasıl açılır?
 • 22:07 - 22:09
  Sri Ramana Maharshi'nin dediği gibi,
 • 22:09 - 22:12
  ''Tanrı senin içinde, sen olarak yaşar.
 • 22:12 - 22:14
  Tanrıyı ya da kendinizi
  gerçekleştirmek için,
 • 22:14 - 22:17
  hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.
 • 22:17 - 22:20
  Bu sizin, gerçek ve doğal halinizdir.
 • 22:20 - 22:23
  Sadece tüm arayışları bir kenara bırakın.
 • 22:23 - 22:25
  Dikkatinizi içe yöneltin
 • 22:25 - 22:30
  ve zihninizi, öz varlığınızın
  kalbinden yayılan kendinize feda edin.
 • 22:31 - 22:35
  Bunun şu anda yaşadığınız deneyim
  olabilmesi için
 • 22:35 - 22:42
  en hızlı yol, kendinizi sorgulamaktır.
 • 22:49 - 22:52
  Meditasyon yaparak, içinizdeki sezgileri ve
 • 22:52 - 22:58
  içsel canlılığınızı gözlemlerken,
  asılında değişimi gözlemlersiniz.
 • 22:58 - 23:01
  Enerji şekil değiştirdikçe,
  bu değişim kuvveti,
 • 23:01 - 23:04
  yükselir ve söner.
 • 23:05 - 23:09
  Bir kişinin ne derecede evrimleştiği
  ya da aydınlandığı,
 • 23:09 - 23:11
  onun her ana adapte olabilme
 • 23:12 - 23:14
  ya da sürekli bir şekilde değişen
  insan koşullarını,
 • 23:14 - 23:16
  acılarını ve sevinçlerini,
 • 23:16 - 23:22
  kusursuz bir hoşnutluğa
  dönüştürebilme yetisine bağlıdır.
 • 23:29 - 23:33
  ''Barış ve Savaş'' eserinin
  yazarı Leo Tolstoy,
 • 23:33 - 23:37
  ''Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür
 • 23:37 - 23:44
  ama kimse kendini değiştirmeyi
  düşünmez,'' demiştir.
 • 23:45 - 23:48
  Darwin, türlerin hayatta kalabilmeleri için
 • 23:48 - 23:52
  en önemli karakteristiğin,
  güç ya da zeka değil,
 • 23:52 - 23:59
  değişime adapte olabilme becerisi
  olduğunu söylemiştir.
 • 24:09 - 24:12
  Kişi, uyumlanabilmeye uyumlanmalıdır.
 • 24:12 - 24:15
  Budist öğretisi ''annica'',
  bunun üzerinedir.
 • 24:15 - 24:19
  her şey yükselir, söner ve değişir.
 • 24:19 - 24:21
  Sürekli değişir.
 • 24:22 - 24:28
  Iztırap, yalnızca belirli bir
  forma bağlandığımızda var olur.
 • 24:32 - 24:35
  İçinizdeki, tanıklık eden
  parçaya odaklanırsanız,
 • 24:35 - 24:42
  bu anlayış ile birlikte kalp de,
  kusursuz bir mutluluk dolar.
 • 25:24 - 25:27
  Tarihteki azizler, bilgeler ve yogiler
  ağız birliği etmişçesine,
 • 25:27 - 25:31
  kalpte meydana gelen kutsal
  bir birlikten bahsederler.
 • 25:31 - 25:34
  Hıristiyan azizi John'ın yazmaları,
 • 25:34 - 25:36
  Rumi'nin şiirleri,
 • 25:37 - 25:40
  ya da Hindistan'ın tantra öğretileri.
 • 25:40 - 25:42
  Bütün bu farklı öğretiler,
  kalbin ince gizemini
 • 25:42 - 25:47
  ifade etmeye çalışırlar.
 • 25:47 - 25:51
  Kalp, Shiva ve Shakti'nin birliğidir.
 • 25:51 - 25:55
  Yaşam sarmalına nüfuzun erilliği ile,
 • 25:55 - 25:59
  değişime teslimiyetin dişilliği.
 • 25:59 - 26:00
  Tekliğe tanıklık etme
 • 26:00 - 26:07
  ve koşulsuz kabulleniş.
 • 26:07 - 26:08
  Kalbinizi açabilmek için,
 • 26:08 - 26:12
  kendinizi değişime açmalısınız.
 • 26:12 - 26:14
  Görünüş açısından katı bir dünyada yaşamak,
 • 26:14 - 26:16
  onunla dans etmek,
 • 26:16 - 26:17
  onunla birbirinize tutunmak,
 • 26:17 - 26:18
  tümüyle yaşamak,
 • 26:19 - 26:21
  tümüyle sevmek
 • 26:21 - 26:23
  ancak yine de bunun geçici olduğunu
 • 26:23 - 26:30
  ve her şeyin eninde sonunda, her
  formun çözülerek değiştiğini bilmek.
 • 26:30 - 26:34
  Kusursuz mutluluk, dinginliğe
  karşılık veren enerjidir.
 • 26:34 - 26:38
  Bilinci tüm içeriğinden arındırmayla gelir.
 • 26:38 - 26:42
  Bu enerjinin dinginlikten doğan
  içeriği, bilincin KENDİSİDİR.
 • 26:42 - 26:45
  Bu bilinç, kalbe aittir.
 • 26:45 - 26:49
  Bu bilinç, VAR olan TEK şey
  ile ilişki halindedir.
 • 28:06 - 28:17
  Varolan gerçeklikle savaşarak, asla bir
  şeyleri değiştiremezsiniz.
 • 28:17 - 28:29
  Bir şeyi değiştirmek için,mevcut modeli
  geçersiz kılacak yeni bir model inşa edin.
Title:
IWOW - Part 4 - Beyond Thinking
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
02 - Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
31:56

Turkish subtitles

Revisions