Return to Video

Lesley Hazleton: O čítaní Koránu

 • 0:00 - 0:02
  Možno ste už počuli
 • 0:02 - 0:04
  o myšlienke z Koránu o raji
 • 0:04 - 0:06
  so 72 pannami.
 • 0:06 - 0:09
  Sľubujem, že sa k tým pannám ešte vrátim.
 • 0:09 - 0:11
  Ale tu na severozápade (USA) vlastne
 • 0:11 - 0:13
  žijeme veľmi podobne
 • 0:13 - 0:15
  skutočnej predstave raja z Koránu,
 • 0:15 - 0:17
  36-krát popísaného
 • 0:17 - 0:21
  ako "záhrady zavlažované prúdiacimi tokmi".
 • 0:22 - 0:25
  Keďže žijem na obytnej lodi na prúdiacom toku jazera Union,
 • 0:25 - 0:28
  mne to dáva perfektný zmysel.
 • 0:28 - 0:31
  Ako je však možné, že pre väčšinu ľudí je to novinka?
 • 0:32 - 0:35
  Poznám mnohých nemoslimov, ktorí to myslia dobre,
 • 0:35 - 0:37
  ktorí začali čítať Korán, ale vzdali to,
 • 0:37 - 0:40
  znepokojení jeho inakosťou.
 • 0:40 - 0:42
  Historik Thomas Carlyle
 • 0:42 - 0:45
  považoval Mohameda za jedného z najväčších hrdinov na svete
 • 0:45 - 0:47
  predsa však nazýval Korán,
 • 0:47 - 0:50
  "Najúmornejšia vec, akú som kedy čítal,
 • 0:50 - 0:53
  únavný, popletený zmätok. "
 • 0:53 - 0:55
  (Smiech)
 • 0:55 - 0:57
  Časť problému tkvie, myslím,
 • 0:57 - 1:00
  v tom, že si myslíme, že Korán je možné čítať
 • 1:00 - 1:02
  ako knihy zvyčajne čítame -
 • 1:02 - 1:05
  že sa s ňou môžeme schúliť počas daždivého popoludnia na sedačku
 • 1:05 - 1:07
  s miskou popcornu poruke,
 • 1:07 - 1:09
  ako keby bol Boh -
 • 1:09 - 1:12
  a Korán ako celok je hlasom Boha hovoriaceho k Mohamedovi -
 • 1:12 - 1:15
  len ďalším autorom bestselleru.
 • 1:17 - 1:19
  No fakt, že tak málo ľudí
 • 1:19 - 1:21
  vlastne Korán číta,
 • 1:21 - 1:24
  je presne dôvod, prečo je ľahké ho citovať -
 • 1:24 - 1:27
  vlastne chybne citovať.
 • 1:27 - 1:30
  Frázy a úryvky vytrhnuté z kontextu
 • 1:30 - 1:32
  v zdôrazňovacej verzii, ako ju volám,
 • 1:32 - 1:35
  ku ktorej sa prikláňajú moslimskí fundamentalisti
 • 1:35 - 1:38
  aj antiislamskí islamofóbi.
 • 1:38 - 1:40
  Minulú jar,
 • 1:40 - 1:42
  ako som sa pripravovala
 • 1:42 - 1:45
  na písanie biografie Mohameda,
 • 1:45 - 1:48
  som zistila, že si musím poriadne prečítať Korán -
 • 1:48 - 1:51
  teda tak poriadne, ako sa len dá.
 • 1:51 - 1:53
  Moja arabčina je teraz už zredukovaná
 • 1:53 - 1:55
  na narábanie so slovníkom,
 • 1:55 - 1:57
  tak som si vzala 4 dobre známe preklady
 • 1:57 - 1:59
  a rozhodla som sa prečítať ich bok po boku,
 • 1:59 - 2:01
  verš po verši,
 • 2:01 - 2:04
  spolu s prepisom
 • 2:04 - 2:07
  a originálom v arabčine zo siedmeho storočia.
 • 2:08 - 2:11
  Mala som však výhodu.
 • 2:12 - 2:14
  Moja posledná kniha
 • 2:14 - 2:17
  bola o príbehu rozdelenia Sunnitov a Šiítov,
 • 2:17 - 2:20
  a z toho dôvodu som pracovala so prvotnými islamskými dejinami,
 • 2:20 - 2:22
  takže som poznala udalosti,
 • 2:22 - 2:24
  na ktoré sa Korán stále odvoláva,
 • 2:24 - 2:26
  jeho referenčný rámec.
 • 2:26 - 2:28
  Vedela som dosť,
 • 2:28 - 2:31
  dosť na turistku v Koráne -
 • 2:31 - 2:33
  síce informovaná,
 • 2:33 - 2:35
  dokonca skúsená,
 • 2:35 - 2:37
  avšak stále len nezasvätená,
 • 2:37 - 2:39
  agnostická Židovka
 • 2:39 - 2:41
  čítajúca posvätnú knihu niekoho iného.
 • 2:41 - 2:43
  (Smiech)
 • 2:43 - 2:45
  Takže som čítala pomaly.
 • 2:45 - 2:49
  (Smiech)
 • 2:49 - 2:52
  Naplánovala som si tento projekt na tri týždne,
 • 2:52 - 2:54
  a to je, čomu sa, myslím, hovorí prílišné sebavedomie.
 • 2:54 - 2:58
  (Smiech)
 • 2:58 - 3:01
  Pretože sa ukázalo, že to bolo na tri mesiace.
 • 3:03 - 3:05
  Odolala som pokušeniu preskočiť na koniec,
 • 3:05 - 3:08
  kde sú kratšie a jasnejšie mystické kapitoly.
 • 3:08 - 3:10
  Zakaždým, keď som sa domnievala,
 • 3:10 - 3:12
  že som dokázala uchopiť Korán -
 • 3:12 - 3:14
  ten pocit "teraz tomu rozumiem" -
 • 3:14 - 3:16
  unikol mi počas spánku.
 • 3:16 - 3:18
  Ráno som sa vrátila
 • 3:18 - 3:21
  so zvedavosťou, či som sa nestratila v neznámej krajine.
 • 3:21 - 3:24
  Napriek tomu mi bol terén veľmi povedomý.
 • 3:25 - 3:27
  Korán vyhlasuje, že prichádza
 • 3:27 - 3:29
  obnoviť odkaz Tóry a evanjelií.
 • 3:29 - 3:31
  Jedna tretina
 • 3:31 - 3:33
  opakuje príbehy biblických postáv,
 • 3:33 - 3:35
  Abraháma, Mojžiša,
 • 3:35 - 3:38
  Jozefa, Márie, Ježiša.
 • 3:38 - 3:41
  Boh samotný mi bol úplne povedomý
 • 3:41 - 3:44
  zo svojich skorších zjavení ako Jahve -
 • 3:44 - 3:47
  žiarlivo trvajúci na tom, že iní bohovia nie sú.
 • 3:48 - 3:51
  Prítomnosť tiav, hôr,
 • 3:51 - 3:53
  žriediel v púšti a prameňov
 • 3:53 - 3:55
  ma vrátila do roku stráveného
 • 3:55 - 3:57
  púťou po Sinajskej púšti.
 • 3:57 - 3:59
  Potom tu bol jazyk,
 • 3:59 - 4:01
  jeho rytmická kadencia,
 • 4:01 - 4:04
  pripomínajúci večery strávené počúvaním starých Beduínov,
 • 4:04 - 4:07
  hodiny recitujúcich básne
 • 4:07 - 4:10
  úplne z pamäti.
 • 4:10 - 4:12
  A začala som chápať,
 • 4:12 - 4:15
  prečo sa hovorí,
 • 4:15 - 4:18
  že Korán je naozaj Koránom
 • 4:18 - 4:20
  jedine v arabčine.
 • 4:20 - 4:22
  Vezmime si Faatihah,
 • 4:22 - 4:24
  7-veršovú úvodnú kapitolu,
 • 4:24 - 4:28
  ktorá je kombináciou otčenáša a islamského Shema Yisrael.
 • 4:29 - 4:31
  V arabčine má len 29 slov,
 • 4:31 - 4:35
  ale v preklade medzi 65 až 72.
 • 4:35 - 4:37
  A predsa, čím viac pridáte,
 • 4:37 - 4:40
  tým viac tam toho chýba.
 • 4:40 - 4:43
  Arabčina má magickú,
 • 4:43 - 4:45
  skoro až hypnotickú kvalitu,
 • 4:45 - 4:48
  ktorá si žiada, aby bola radšej počúvaná ako čítaná,
 • 4:48 - 4:51
  viac vycítená ako analyzovaná.
 • 4:51 - 4:53
  Chce byť prespevovaná hlasno,
 • 4:53 - 4:56
  aby jej hudba znela v uchu aj na jazyku.
 • 4:56 - 4:58
  Čiže Korán v angličtine
 • 4:58 - 5:01
  je istým spôsobom svojím tieňom,
 • 5:01 - 5:04
  alebo ako nazval svoju verziu Arthur Arberry:
 • 5:04 - 5:06
  "výklad".
 • 5:07 - 5:10
  Avšak nie všetko je v preklade stratené.
 • 5:10 - 5:13
  Ako Korán sľubuje, trpezlivosť je odmenená,
 • 5:13 - 5:15
  a sú tam mnohé prekvapenia -
 • 5:15 - 5:18
  napríklad stupeň uvedomovania si okolitého prostredia
 • 5:18 - 5:21
  a ľudí, ako prostých správcov Božieho stvorenia,
 • 5:21 - 5:24
  neporovnateľné s Bibliou.
 • 5:24 - 5:27
  A pokým je Biblia adresovaná výlučne mužom,
 • 5:27 - 5:29
  používajúca druhú a tretiu osobu mužského rodu,
 • 5:29 - 5:32
  Korán zahŕňa ženy -
 • 5:32 - 5:34
  hovoriac napríklad
 • 5:34 - 5:36
  o veriacich mužoch a veriacich ženách -
 • 5:36 - 5:39
  ctihodných mužoch a ctihodných ženách.
 • 5:41 - 5:43
  Alebo si vezmime ten neslávny verš
 • 5:43 - 5:45
  o zabíjaní nevercov.
 • 5:45 - 5:47
  Áno, hovorí sa to tam,
 • 5:47 - 5:50
  ale vo veľmi špecifickom kontexte:
 • 5:50 - 5:52
  predpokladané dobytie
 • 5:52 - 5:54
  svätého mesta Mekky,
 • 5:54 - 5:57
  kde bolo bojovanie zvyčajne zakázané.
 • 5:57 - 6:00
  A to povolenie je označené úvodzovkami.
 • 6:00 - 6:03
  Nie, musíte zabiť nevercov v Mekke,
 • 6:03 - 6:06
  ale môžete, smiete,
 • 6:06 - 6:09
  ale len po skončení obdobia milosti
 • 6:10 - 6:13
  a len ak neplatí iná zmluva,
 • 6:13 - 6:16
  a len ak sa vás pokúsia zastaviť v prístupe ku Kaabe,
 • 6:16 - 6:19
  a len ak na vás zaútočia ako prví.
 • 6:19 - 6:22
  Avšak aj vtedy – Boh je milosrdný,
 • 6:22 - 6:25
  odpúšťanie je prvoradé -
 • 6:25 - 6:27
  a tak v podstate,
 • 6:27 - 6:29
  bude lepšie, ak to neurobíte.
 • 6:29 - 6:32
  (Smiech)
 • 6:32 - 6:35
  To bolo možno najväčším prekvapením -
 • 6:35 - 6:37
  aký flexibilný Korán je,
 • 6:37 - 6:39
  aspoň teda v mysliach,
 • 6:39 - 6:42
  ktoré nie sú nepoddajné.
 • 6:42 - 6:45
  "Zmysel niektorých veršov je definovaný," hovorí,
 • 6:45 - 6:48
  "iné sú nejednoznačné.
 • 6:48 - 6:50
  Zvrhlík v srdci
 • 6:50 - 6:52
  bude vyhľadávať nejednoznačnosti,
 • 6:52 - 6:54
  pokúšajúc sa vytvoriť nezhody,
 • 6:54 - 6:57
  vysvetľujúc ich význam podľa seba.
 • 6:57 - 7:00
  Iba Boh pozná skutočný zmysel."
 • 7:01 - 7:03
  Výraz "Boh je tajomný"
 • 7:03 - 7:05
  sa objavuje znova a znova.
 • 7:05 - 7:07
  A naozaj, celý Korán je oveľa tajomnejší,
 • 7:07 - 7:09
  ako si myslí väčšina z nás.
 • 7:09 - 7:11
  Ako, napríklad,
 • 7:11 - 7:13
  v tej maličkosti
 • 7:13 - 7:16
  o pannách a raji.
 • 7:16 - 7:19
  Tu zohráva rolu staromódny orientalizmus.
 • 7:20 - 7:22
  Štyrikrát použité slovo
 • 7:22 - 7:24
  Houris,
 • 7:24 - 7:26
  prekladané ako
 • 7:26 - 7:29
  tmavooké panny s bujným poprsím
 • 7:29 - 7:32
  alebo ako krásne panny s veľkými prsiami.
 • 7:33 - 7:35
  Avšak v pôvodnej arabčine
 • 7:35 - 7:38
  je to len to jedno slovo: Houris.
 • 7:39 - 7:42
  Žiadne bujné poprsie ani veľké prsia na obzore.
 • 7:42 - 7:44
  (Smiech)
 • 7:44 - 7:46
  Môže to byť výraz pre
 • 7:46 - 7:48
  nepoškvrnené bytosti -- ako anjelov --
 • 7:48 - 7:51
  alebo sa to môže podobať gréckemu Kouros alebo Kórē,
 • 7:51 - 7:53
  večná mladosť.
 • 7:53 - 7:56
  Ale pravda je, že nikto to v skutočnosti nevie,
 • 7:56 - 7:58
  a to je pointa.
 • 7:58 - 8:00
  Pretože Korán je dosť jednoznačný,
 • 8:00 - 8:02
  keď hovorí, že budete
 • 8:02 - 8:05
  "novým stvorením v raji",
 • 8:05 - 8:07
  a že budete "znovustvorení
 • 8:07 - 8:10
  v podobe vám neznámej",
 • 8:10 - 8:13
  čo mi pripadá ako omnoho príťažlivejšia vyhliadka
 • 8:13 - 8:15
  ako panna.
 • 8:15 - 8:23
  (Smiech)
 • 8:23 - 8:26
  A číslo 72 sa nikde neobjavuje.
 • 8:26 - 8:28
  V Koráne nie je žiadnych
 • 8:28 - 8:30
  72 panien.
 • 8:30 - 8:33
  Tá myšlienka vznikla o 300 rokov neskôr,
 • 8:33 - 8:36
  a väčšina islamských učencov v nej vidí ekvivalent
 • 8:36 - 8:38
  ľudí s krídlami sediacich na oblakoch
 • 8:38 - 8:40
  a brnkajúcich na harfy.
 • 8:41 - 8:44
  Raj je úplným opakom.
 • 8:44 - 8:46
  Nie je to panenstvo,
 • 8:46 - 8:48
  je to plodnosť,
 • 8:48 - 8:50
  je to hojnosť,
 • 8:50 - 8:52
  sú to záhrady zavlažované
 • 8:52 - 8:55
  prúdiacimi tokmi.
 • 8:55 - 8:57
  Ďakujem.
 • 8:57 - 9:12
  (Potlesk)
Title:
Lesley Hazleton: O čítaní Koránu
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesley Hazleton si jedného dňa sadla, aby si prečítala Korán. A čo našla – ako nemoslimka, ako turistka v svätej knihe islamu – ako sa sama označila – nebolo to, čo očakávala. S vážnosťou učenca a príjemným humorom sa Hazletonová delí o milosť, pružnosť a tajomnosť, ktoré našla, v rámci tejto TEDxRainier mýty-odhaľujúcej prednášky.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Michal Ferenc added a translation

Slovak subtitles

Revisions