< Return to Video

Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction

 • 0:01 - 0:04
  Chào mừng bạn đến với Thế giới Lập trình
 • 0:14 - 0:20
  Chào tôi tên là Kathleen Kennedy và tôi là người sản xuất Star Wars: The Force
 • 0:20 - 0:28
  được làm với 1 trong các ngôi sao, BB-8. BB-8 là một con robot hình cầu. Mọi
 • 0:28 - 0:35
  động tác anh ấy làm đều được điều khiển bằng phần mềm máy tính
 • 0:35 - 0:41
  mỗi công nghiệp, từ tiếp thị đến sức khỏe thử phim. Thực tế, hàng trăm
 • 0:41 - 0:45
  công việc cùng nhau làm một bộ phim giống The Force Awakens.
 • 0:45 - 0:52
  Chào, tôi là Rachel Rose. Tôi là một kỹ sư tốt nghiệp R&D ở ILM và tôi lãnh đạo
 • 0:52 - 0:57
  tổ chức phát triển hoạt hình. Trong The Force Awakens, tôi chịu trách nhiệm giúp
 • 0:57 - 1:03
  các thiết bị, là phần của nhân vật để di chuyển cho phép
 • 1:03 - 1:09
  được tin tưởng trong 1 ngân hà xa, thật xa.
  Trong giờ tiếp theo, chúng tôi dự định
 • 1:09 - 1:14
  sở hữu trò chơi Star Wars sẽ dạy cho bạn khái niệm cơ bản
 • 1:14 - 1:17
  của toàn bộ đoạn văn nhưng chúng tôi dự định dùng block ở đây để có thể kéo thả
 • 1:17 - 1:23
  chương trình. bắt đầu một cuộc hành trình, chúng tôi sẽ làm việc với Rey đến chương trình BB-8 với
 • 1:23 - 1:28
  với toàn bộ các thành phần nhỏ.
  Màn ảnh của bản được chia thành 3 phần.
 • 1:28 - 1:32
  Bên trái là khoảng trống game Star Wars nơi mật mã sẽ chạy. Lời hướng dẫn
 • 1:32 - 1:37
  được viết dưới khoảng trống của trò chơi. Khu vực giữa là hộp công cụ và mỗi
 • 1:37 - 1:42
  cái là một lệnh mà BB-8 có thể hiểu. Khoảng trắng bên phải là
 • 1:42 - 1:45
  khoảng trống và đây là nơi xây dựng chương trình của chúng ta.
 • 1:45 - 1:52
  Nếu tôi kéo khối moveLeft vào workspace, chuyện gì sẽ xảy ra? BB-8 chuyển sang bên trái
 • 1:52 - 1:57
  nơi xuất phát. Và nếu tôi muốn BB-8 làm gì đó sau khối move left? Tôi có thể
 • 1:57 - 2:02
  thêm khối vào chương trình. Tôi sẽ chọn khối moveUp và kéo nó
 • 2:02 - 2:06
  đến khối MoveLeft cho đến khi ánh sáng nổi bật xuất hiện.
  Sau đó, tôi sẽ thả nó vào và hai
 • 2:06 - 2:11
  block sẽ chụp vào nhau.
  Khi tôi nhấn chạy chương trình lần nữa, BB-8 sẽ thi hành
 • 2:11 - 2:16
  lệnh mà đã được xếp từ trên xuống dưới trong workspace. Nếu bạn muốn vứt
 • 2:16 - 2:21
  một khối, chỉ cần remove nó từ ngăn xếp và kéo nó trở lại hộp công cụ
 • 2:21 - 2:28
  chạy, bạn có thể luôn luôn nhấn vào biểu tượng reset để BB-8 trở lại lúc đầu. Bây giờ.
Title:
Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:40

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions