< Return to Video

Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction

 • 0:01 - 0:04
  Chào mừng bạn đến với Thế giới Lập trình
 • 0:14 - 0:20
  Chào tôi tên là Kathleen Kennedy và tôi là
  người sản xuất Star Wars: The Force Awakens. Hôm nay, các bạn sẽ
 • 0:20 - 0:28
  được làm việc với 1 trong các ngôi sao, BB-8. BB-8 là một con robot hình cầu. Mọi
 • 0:28 - 0:35
  động tác anh ấy làm đều được điều khiển bằng phần mềm máy tính. Khoa học máy tính ảnh hưởng tới
 • 0:35 - 0:41
  mọi ngành công nghiệp, từ tiếp thị đến sức khỏe và phim. Thực tế, hàng trăm kỹ sư máy tính
 • 0:41 - 0:45
  công việc cùng nhau làm một bộ phim giống như The Force Awakens.
 • 0:45 - 0:52
  Chào, tôi là Rachel Rose. Tôi là một kỹ sư R&D cao cấp ở ILM và tôi lãnh đạo nhóm hoạt hình và phát triển
 • 0:52 - 0:57
  sinh vật. Trong The Force Awakens, tôi chịu trách nhiệm giúp các họa sĩ thiết kế
 • 0:57 - 1:03
  các thiết bị, là phần của nhân vật có khả năng di chuyển, cho phép các nhân vật nhìn như họ
 • 1:03 - 1:09
  rất tin tưởng vào 1 ngân hà xa, thật xa.
  Trong giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng
 • 1:09 - 1:14
  một trò chơi Star Wars mà sẽ dạy cho bạn các khái niệm cơ bản về lập trình. Thông thường thì lập trình
 • 1:14 - 1:17
  đều dùng văn bản (text) nhưng chúng ta sẽ dùng khối (blocks) ở đây để chúng ta có thể có thể kéo và thả
 • 1:17 - 1:23
  để viết các chương trình. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ làm việc với Rey để lập trình BB-8 đi thu thập
 • 1:23 - 1:28
  toàn bộ các mảnh vụn.
  Màn hình của bạn được chia thành 3 phần.
 • 1:28 - 1:32
  Bên trái là không gian game Star Wars nơi mã sẽ chạy. Lời hướng dẫn cho mỗi cấp độ
 • 1:32 - 1:37
  được viết dưới không gian game. Khu vực ở giữa là hộp công cụ (toolbox) và mỗi khối ở đó
 • 1:37 - 1:42
  là một lệnh mà BB-8 có thể hiểu. Khoảng trắng bên phải được gọi là khu vực
 • 1:42 - 1:45
  làm việc (workspace) và đây là nơi xây dựng chương trình của chúng ta.
 • 1:45 - 1:52
  Nếu tôi kéo khối moveLeft (đi sang trái) vào workspace, chuyện gì sẽ xảy ra? BB-8 di chuyển sang bên trái
 • 1:52 - 1:57
  nơi xuất phát. Và nếu tôi muốn BB-8 làm gì đó sau khối move left? Tôi có thể thêm một
 • 1:57 - 2:02
  khối khác vào chương trình. Tôi sẽ chọn khối moveUp và kéo nó đến dưới
 • 2:02 - 2:06
  khối MoveLeft cho đến khi có highlight xuất hiện. Sau đó, tôi sẽ thả nó vào và hai
 • 2:06 - 2:11
  block sẽ nối với nhau.
  Khi tôi nhấn chạy chương trình lần nữa, BB-8 sẽ thi hành
 • 2:11 - 2:16
  lệnh mà đã được xếp từ trên xuống dưới trong workspace. Nếu bạn muốn xóa
 • 2:16 - 2:21
  một khối, chỉ cần kéo nó từ ngăn xếp trở lại hộp công cụ. Sau khi bạn nhấn nút
 • 2:21 - 2:28
  chạy, bạn có thể luôn luôn nhấn vào nút đặt lại (reset) để BB-8 trở lại lúc đầu. Bây giờ hãy cùng bắt đầu!
Title:
Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:40

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions