< Return to Video

Algebrans ursprung

 • 0:01 - 0:02
  Vad jag ska göra i den här videon
 • 0:02 - 0:05
  är att tänka på uppkomsten av Algebra,
 • 0:05 - 0:07
  Algebrans ursprung
 • 0:07 - 0:09
  och ordet algebra,
 • 0:09 - 0:11
  speciellt de teorier
 • 0:11 - 0:13
  som Algebra står för.
 • 0:13 - 0:16
  som kommer från den här boken,
 • 0:16 - 0:19
  eller egentligen den sidan av boken som ni ser här.
 • 0:19 - 0:21
  Översättningen för titeln på boken är
 • 0:21 - 0:26
  "Den kortfattade boken om beräkning genom komplettering och balansering."
 • 0:26 - 0:29
  och den är skriven av en persisk matematiker,
 • 0:29 - 0:31
  som levde i Baghdad på,
 • 0:31 - 0:34
  jag tror det var 700- eller 800-talet.
 • 0:34 - 0:36
  Antagligen år 820 e. kr. eller något liknande
 • 0:36 - 0:38
  när han skrev den här boken.
 • 0:38 - 0:39
  A D
 • 0:39 - 0:41
  Algebra är det arabiska ordet
 • 0:41 - 0:44
  som här är den riktiga titeln han gav boken
 • 0:44 - 0:45
  som är den arabiska titeln
 • 0:45 - 0:48
  "Algebra betyder återställande eller komplettering."
 • 0:48 - 0:55
  återställande eller komplettering
 • 0:55 - 0:58
  Och i sin bok kopplade han det till en specifik handling
 • 0:58 - 1:02
  där man tar något från den ena sidan av en ekvation
 • 1:02 - 1:04
  till den andra sidan av en ekvation.
 • 1:04 - 1:07
  Men vi kan faktiskt se det här. Jag kan inte arabiska
 • 1:07 - 1:10
  men jag vet att flera språk har lånat från arabiskan
 • 1:10 - 1:12
  eller kanske tvärtom.
 • 1:12 - 1:15
  Här står det Al Kitab
 • 1:15 - 1:18
  och jag kan tillräckligt med urdu och hindi för att förstå en bra indisk film
 • 1:18 - 1:20
  men Al Kitab, "Kitab" betyder "bok".
 • 1:20 - 1:23
  så den här delen är "bok".
 • 1:23 - 1:27
  al-muhktasar tror jag betyder "kortfattad"
 • 1:27 - 1:30
  för jag kan inte ordet för kortfattad och det där ordet verkar som det.
 • 1:30 - 1:37
  Fi hisab, "hisab" betyder "beräkning" i urdu så det här är beräkning.
 • 1:37 - 1:39
  Al-gabr är kärnan.
 • 1:39 - 1:41
  Det här är den berömda algebran. Det här den visar sig
 • 1:41 - 1:44
  så det här är "komplettering".
 • 1:44 - 1:46
  ni kan se det som komplettering.
 • 1:46 - 1:50
  Och till sist wa'l-muqabala
 • 1:50 - 1:52
  som betyder "balansering".
 • 1:52 - 1:56
  komplettering och balansering.
 • 1:56 - 1:57
  Så om vi skulle översätta det,
 • 1:57 - 1:59
  och jag vet att det här inte är en video där man ska lära sig
 • 1:59 - 2:02
  att översätta Arabiska, men jag antar att det som står här
 • 2:02 - 2:11
  betyder "Kortfattad om beräkning om komplettering och balansering."
 • 2:11 - 2:13
  det är inte en helt perfekt översättning
 • 2:13 - 2:15
  men det är källan till ordet "algebra".
 • 2:15 - 2:18
  Det här är en väldigt väldigt viktig bok
 • 2:18 - 2:21
  inte bara för att det var den första användningen av ordet algebra,
 • 2:21 - 2:25
  många ser den här boken som den första gången
 • 2:25 - 2:32
  som algebra samlade de moderna idéerna
 • 2:32 - 2:35
  att balansera en ekvation,
 • 2:35 - 2:37
  själva det abstrakta problemet,
 • 2:37 - 2:39
  inte bara försöka lösa ett och annat problem
 • 2:39 - 2:43
  men Al-Khãrizmi var inte den första personen,
 • 2:43 - 2:45
  bara för att ni ska få en känsla av var allt detta hände,
 • 2:45 - 2:47
  han levde i Bahgdad
 • 2:47 - 2:49
  det är här, och den här delen av världen märks
 • 2:49 - 2:51
  tydligt i algebrans historia
 • 2:51 - 2:53
  Han var där under 7-800-talet
 • 2:53 - 2:56
  låt mig dra en tidslinje här
 • 2:56 - 2:58
  så att vi kan uppskatta allt
 • 2:58 - 3:01
  så - en tidslinje
 • 3:01 - 3:05
  så antingen du är religiös eller inte
 • 3:05 - 3:09
  så är de flesta av våra dateringar beroende av Kristi födelse
 • 3:09 - 3:12
  jag sätter den händelsen just här
 • 3:12 - 3:14
  så kan vi sätta ett kors här ovanför
 • 3:14 - 3:15
  för att understryka, när vi vill vara icke-konfessionella
 • 3:15 - 3:18
  så säger vi modern tid, före modern tid
 • 3:18 - 3:20
  när vi vill vara troende
 • 3:20 - 3:21
  så säger vi Anno Domini
 • 3:21 - 3:22
  vilket betyder Herrans År
 • 3:22 - 3:25
  Anno - jag kan inte latin - 'Anno Domini', tror jag
 • 3:25 - 3:26
  'Herrens år
 • 3:26 - 3:29
  och när vi vill ... i ett religiöst sammanhang,
 • 3:29 - 3:30
  istället för att säga 'före modern tid'
 • 3:30 - 3:32
  så säger vi före Kristus, f Kr
 • 3:32 - 3:36
  men hur som helst , här är 1000
 • 3:36 - 3:38
  i modern tid
 • 3:38 - 3:40
  här är 2 000 i modern tid
 • 3:40 - 3:42
  och just nu är vi
 • 3:42 - 3:45
  när jag gör den här videon är jag ungefär här
 • 3:45 - 3:49
  så... här är 1 000 före modern tid
 • 3:49 - 3:52
  och här är 2 000 före modern tid
 • 3:52 - 3:55
  de första spåren, och jag hoppar lite,
 • 3:55 - 3:56
  vad vi skulle kunnat hitta
 • 3:56 - 3:57
  om vi kunde göra lite utgrävningar
 • 3:57 - 3:59
  så skulle vi kunna hitta andra bevis
 • 3:59 - 4:01
  från andra civilisationer och andra människor
 • 4:01 - 4:05
  som snubblat över Algebrans teorier
 • 4:05 - 4:06
  Men, våra första fynd av människor,
 • 4:06 - 4:10
  som undersökte sambanden i Algebra,
 • 4:10 - 4:12
  kommer från det antika Babylon
 • 4:12 - 4:15
  omkring 2 000 år före modern tid,
 • 4:15 - 4:22
  före Kristus. Så ungefär här
 • 4:22 - 4:23
  fanns det stentavlor
 • 4:23 - 4:25
  där det verkar det som att folk undersökte
 • 4:25 - 4:26
  algebrans grundläggande tankar.
 • 4:26 - 4:28
  De använde inte samma symboler
 • 4:28 - 4:31
  och de använda inte samma sätt att skriva siffror
 • 4:31 - 4:33
  med det var Algebra de arbetade med
 • 4:33 - 4:36
  och igen, det är samma del av världen
 • 4:36 - 4:39
  Babylon låg här
 • 4:39 - 4:42
  och Babylon byggde vidare på tradiitionen från sumerna
 • 4:42 - 4:45
  Hela regionen kallades för Mesopotamien
 • 4:45 - 4:47
  grekiska för "mellan två floder"---
 • 4:47 - 4:50
  Det är de första spåren vi känner till
 • 4:50 - 4:52
  av att människor hade börjat räkna med
 • 4:52 - 4:55
  vad vi kallar för algebra
 • 4:55 - 4:56
  och nu snabbspolar vi
 • 4:56 - 4:59
  jag är säker på att inte ens historikerna vet något om
 • 4:59 - 5:04
  alla olika fall när människor har använt algebra
 • 5:04 - 5:08
  men de största bidragen till algebra
 • 5:08 - 5:12
  såg vi där i Babylon för 2 000 år sedan
 • 5:12 - 5:14
  om vi snabbspolar till ungefär 2-300 e Kr
 • 5:14 - 5:16
  ungefär här
 • 5:16 - 5:18
  så hittar du en grekisk gentleman som levde i Alexandria
 • 5:18 - 5:22
  Grekland ligger här, men han levde i Alexandria
 • 5:22 - 5:25
  som vid den tiden var en del av det romerska riket
 • 5:25 - 5:28
  Alexandria ligger här
 • 5:28 - 5:29
  och han hette
 • 5:29 - 5:32
  Diofantos eller Diafantos
 • 5:32 - 5:33
  jag vet inte hur man uttalar det
 • 5:33 - 5:37
  Diofantos
 • 5:37 - 5:40
  och han betraktas ibland som Algebrans upphovsman
 • 5:40 - 5:45
  det kan man diskutera, är det Diofantos eller är det Al-Khwãrizmi
 • 5:45 - 5:49
  Al-Khwãrizmi som började använda begreppet balansera ekvationer
 • 5:49 - 5:51
  och pratade mer om matematiken som sådan
 • 5:51 - 5:54
  när Diofantos fokuserade mer på speciella problem
 • 5:54 - 5:57
  Båda två kom efter av Babylonierna
 • 5:57 - 5:59
  fast var och en bidrog på sitt sätt.
 • 5:59 - 6:01
  De kopierade ju inte bara det som Babylonierna gjort.
 • 6:01 - 6:04
  De lade till sina egna unika bidrag
 • 6:04 - 6:06
  till det som vi nu betraktar som "Algeba".
 • 6:06 - 6:09
  Många, speciellt västerländska historiker
 • 6:09 - 6:11
  anser att Diofantos är algebrans upphovsman
 • 6:11 - 6:14
  men ibland anses Al-Khwãrizmi vara det
 • 6:14 - 6:16
  av andra folkgrupper
 • 6:16 - 6:18
  Al-Khwãrizmi bidrog mycket
 • 6:18 - 6:20
  nu går vi till ungefär 600-talet e Kr
 • 6:20 - 6:22
  .
 • 6:22 - 6:26
  då fanns en annan berömd matematiker i algebrans historia
 • 6:26 - 6:30
  Brahma Gupta i Indien
 • 6:30 - 6:33
  .
 • 6:33 - 6:35
  hm, jag vet inte
 • 6:35 - 6:36
  var i Indien han levde. Jag borde slå upp det.
 • 6:36 - 6:39
  men jag tror att det är ungefär här
 • 6:39 - 6:43
  Han bidrog också med viktiga delar
 • 6:43 - 6:46
  Al-Khwãrizmi
 • 6:46 - 6:49
  bodde här
 • 6:49 - 6:53
  Al-Khwãrizmi, han är mannen
 • 6:53 - 6:56
  som vi absolut kan ge äran av algebra,
 • 6:56 - 6:58
  som kommer från arabiskans återställa,
 • 6:58 - 7:02
  några anser att han är, om inte algebrans fader,
 • 7:02 - 7:04
  fast några säger att han är,
 • 7:04 - 7:06
  så är han en av fädrena till algebra,
 • 7:06 - 7:09
  eftersom han började tänka mer abstrakt om algebra,
 • 7:09 - 7:11
  även om det saknas en del särskilda problem,
 • 7:11 - 7:12
  och en massa sätt
 • 7:12 - 7:17
  som en modern matematiker skulle tänka på
Title:
Algebrans ursprung
Description:

Var kom ordet "algebra" och dess teorier ifrån?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
Ann-Helen Ardehed edited Swedish subtitles for Origins of Algebra
Ann-Helen Ardehed edited Swedish subtitles for Origins of Algebra
julia.jansson2 added a translation

Swedish subtitles

Revisions