Return to Video

Algebraens røtter

 • 0:01 - 0:02
  Det jeg skal gjøre i denne videoen
 • 0:02 - 0:05
  er å snakke om opphavet til algebra.
 • 0:05 - 0:07
  Opphavet til algebra.
 • 0:07 - 0:09
  Og dette ordet
 • 0:09 - 0:11
  spesielt i sammenheng med idéene
 • 0:11 - 0:13
  som algebra representerer,
 • 0:13 - 0:16
  Stammer fra denne boka
 • 0:16 - 0:19
  dette er en side fra boka, der oppe.
 • 0:19 - 0:21
  Den engelske oversettelsen av tittelen er
 • 0:21 - 0:26
  "Kompendiet om beregninger ved hjelp av fullførelse og avbalansering"
 • 0:26 - 0:29
  Og den ble skrevet av en persisk matematiker
 • 0:29 - 0:31
  som bodde i Bagdad i
 • 0:31 - 0:34
  rundt 8. eller 9. århundre
 • 0:34 - 0:36
  Jeg tror det var i år 820 e.Kr.
 • 0:36 - 0:38
  at han skrev boka.
 • 0:38 - 0:39
  Etter Kristi fødsel.
 • 0:39 - 0:41
  Algebra er det arabiske ordet,
 • 0:41 - 0:44
  her er den tittelen han ga den,
 • 0:44 - 0:45
  som er den arabiske tittelen
 • 0:45 - 0:48
  "Algebra betyr gjenopprettelse eller fullførelse"
 • 0:48 - 0:55
  gjenopprettelse... eller fullførelse... fullførelse.
 • 0:55 - 0:58
  I denne boka knyttet han det til en helt spesiell matematisk operasjon,
 • 0:58 - 1:02
  nemlig å overføre noe fra en side av en ligning
 • 1:02 - 1:04
  til en annen side av en ligning.
 • 1:04 - 1:07
  Vi kan se det rett over her. Jeg kan ikke arabisk,
 • 1:07 - 1:10
  men jeg kan faktisk noen språk som synes å ha lånt litt fra arabisk
 • 1:10 - 1:12
  eller kanskje det var omvendt.... men her står det:
 • 1:12 - 1:15
  Dette er Al Kitab.
 • 1:15 - 1:18
  Jeg kan akkurat nok urdu og hindi til å forstå en god
  indisk film.
 • 1:18 - 1:20
  Kitab betyr "bok."
 • 1:20 - 1:23
  Så denne delen er "bok."
 • 1:23 - 1:27
  Al-muhktasar, tror jeg betyr "kortfattet"
 • 1:27 - 1:30
  jeg kan ikke ordet for kortfattet, men
  jeg tror det betyr det.
 • 1:30 - 1:37
  "Hisab" betyr å regne på hindi eller urdu, så
  dette er å utregne.
 • 1:37 - 1:39
  Al-gabr, dette er kjernen.
 • 1:39 - 1:41
  Her er den berømte algebraen. Her dukker den opp.
 • 1:41 - 1:44
  Så dette er for "fullførelse."
 • 1:44 - 1:46
  Du kan se på det som fullførelse... fullførelse
 • 1:46 - 1:50
  og så "Wa...Al-Muqabala
 • 1:50 - 1:52
  Det betyr i prinsippet balansering,
 • 1:52 - 1:56
  ferdigstillelse og balansering.
 • 1:56 - 1:57
  Så, hvis vi vil oversette dette
 • 1:57 - 1:59
  jeg vet at dette ikke er en video om
  oversettelse fra arabisk,
 • 1:59 - 2:02
  men boken, boken.
 • 2:02 - 2:11
  "Kortfattet om beregninger ved hjelp av fullførelse og avbalansering"
 • 2:11 - 2:13
  er den omtrentlige oversettelsen.
 • 2:13 - 2:15
  Det er opprinnelsen til ordet "algebra."
 • 2:15 - 2:18
  Det er en veldig, veldig viktig bok.
 • 2:18 - 2:21
  Ikke bare fordi den brukte ordet algebra først.
 • 2:21 - 2:25
  Men mange anså denne boka som første gang
 • 2:25 - 2:32
  algebra tok i bruk mange moderne ideer,
 • 2:32 - 2:35
  ideer om balansering av ligninger,
 • 2:35 - 2:37
  selve det abstrakte problemet,
 • 2:37 - 2:39
  og ikke bare løste problemer her og der.
 • 2:39 - 2:43
  Al-Khwarizmi var ikke den første.
 • 2:43 - 2:45
  Bare for å få en idé om hvor dette skjedde,
 • 2:45 - 2:47
  så han var sammen med andre i Bagdad.
 • 2:47 - 2:49
  Så, denne delen av verden nevnes ofte
 • 2:49 - 2:51
  i algebraens historie.
 • 2:51 - 2:53
  Han var altså her i det åttende og niende århundre.
 • 2:53 - 2:56
  La meg trekke en tidslinje her,
 • 2:56 - 2:58
  så vi kan få med oss alt.
 • 2:58 - 3:01
  Så det er tidslinjen.
 • 3:01 - 3:05
  Om du er religiøs eller ikke,
 • 3:05 - 3:09
  er de fleste moderne datoer avhengige av Jesu
  fødsel.
 • 3:09 - 3:12
  Så jeg legger den her.
 • 3:12 - 3:14
  Kanskje vi skal sette et kors over der
 • 3:14 - 3:15
  for å vise det, om vi vil være ikke-religiøse
 • 3:15 - 3:18
  kan vi si "vår tidsregning" eller "før vår tidsregning,"
 • 3:18 - 3:20
  om vi vil være religiøse
 • 3:20 - 3:21
  sier vi A.D.
 • 3:21 - 3:22
  som betyr "i det Herrens år."
 • 3:22 - 3:25
  "Anno...jeg kan ikke latin..."Anno Domini," tror jeg
 • 3:25 - 3:26
  "i det Herrens år."
 • 3:26 - 3:29
  I den religiøse sammenhengen,
 • 3:29 - 3:30
  i stedet for å si "før vår tidsregning,"
 • 3:30 - 3:32
  sier vi "før Kristus", f.Kr.
 • 3:32 - 3:36
  Men uansett, er dette 1000
 • 3:36 - 3:38
  i vår tidsregning.
 • 3:38 - 3:40
  Dette er 2000 i vår tidsregning.
 • 3:40 - 3:42
  Selvfølgelig sitter vi minst
 • 3:42 - 3:45
  når jeg lager denne videoen, er jeg omtrent der.
 • 3:45 - 3:49
  Og dette... er 1000 før vår tidsregning.
 • 3:49 - 3:52
  Dette er 2000 før vår tidsregning.
 • 3:52 - 3:55
  Så de første sporene, og jeg hopper litt
 • 3:55 - 3:56
  og det var det vi fant.
 • 3:56 - 3:57
  Hadde vi undersøkt mer, hadde vi nok
 • 3:57 - 3:59
  funnet mer materiale
 • 3:59 - 4:01
  fra andre sivilisasjoner og folkeslag,
 • 4:01 - 4:05
  som støtte på mange av ideene i algebra.
 • 4:05 - 4:06
  Men de første registreringene av at mennesker
 • 4:06 - 4:10
  virkelig utforsket ideene man finner i algebra
 • 4:10 - 4:12
  kom fra gamle Babylon,
 • 4:12 - 4:15
  ca. 2000 år før vår tidsregning,
 • 4:15 - 4:22
  før Kristus. Så omtrent der,
 • 4:22 - 4:23
  de hadde steintavler
 • 4:23 - 4:25
  der det ser ut til at folk utforsket
 • 4:25 - 4:26
  noen av de fundamentale ideene i algebra.
 • 4:26 - 4:28
  De brukte ikke de samme symbolene.
 • 4:28 - 4:31
  De brukte ikke de samme måtene å representere tall.
 • 4:31 - 4:33
  Men det var algebra de jobbet med
 • 4:33 - 4:36
  og det var nok en gang i
  denne delen av verden.
 • 4:36 - 4:39
  Babylon lå omtrent... der.
 • 4:39 - 4:42
  Babylon har beholdt denne tradisjonen fra Sumer.
 • 4:42 - 4:45
  Hele regionen het Mesopotamia
 • 4:45 - 4:47
  som er gresk og betyr "mellom to elver."
 • 4:47 - 4:50
  Det er de første sporene som viser at
 • 4:50 - 4:52
  mennesker begynte å regne
 • 4:52 - 4:55
  det vi kan kalle virkelig algebra.
 • 4:55 - 4:56
  Da kan vi spole fort framover
 • 4:56 - 4:59
  og jeg er sikker på at, selv våre historikere ikke vet
 • 4:59 - 5:04
  alle de forskjellige tilfellene av at
  mennesker bruker algebra.
 • 5:04 - 5:08
  Men det største bidraget til algebra
 • 5:08 - 5:12
  så vi her i Babylon for 2000 år siden.
 • 5:12 - 5:14
  Hvis vi spoler raskt framover til 200-300 år e.Kr.,
 • 5:14 - 5:16
  rett der,
 • 5:16 - 5:18
  har vi en gresk herre som bodde i Alexandria.
 • 5:18 - 5:22
  Dette er Hellas her borte, og han bodde her, i Alexandria
 • 5:22 - 5:25
  som på den tiden var en del av Romerriket.
 • 5:25 - 5:28
  Så Alexandria er her borte.
 • 5:28 - 5:29
  Han het
 • 5:29 - 5:32
  Diophantus eller Diaphantus
 • 5:32 - 5:33
  eller... jeg vet ikke hvordan det uttales.
 • 5:33 - 5:37
  Dio... Diophantus.
 • 5:37 - 5:40
  Han får noen ganger æren av
  å være algebraens far.
 • 5:40 - 5:45
  Det kan diskuteres om det er
  Diophantus eller Al-Khwarizmi,
 • 5:45 - 5:49
  Al-Khwarizmi begynte å bruke
  begrepene om å balansere ligninger
 • 5:49 - 5:51
  og å snakke om matematikk på en ren måte
 • 5:51 - 5:54
  mens Diophantus var mer fokusert på
  spesielle problemer.
 • 5:54 - 5:57
  Begge ble slått på målstreken av Babylonerne.
 • 5:57 - 5:59
  Selv om de alle bidro på sin måte.
 • 5:59 - 6:01
  De kopierte ikke bare
  det Babylonerne gjorde.
 • 6:01 - 6:04
  De hadde sine egne unike bidrag
 • 6:04 - 6:06
  til det vi nå tenker på som "algebra."
 • 6:06 - 6:09
  Men mange, spesielt vestlige historikere,
 • 6:09 - 6:11
  ser på Diophantus som algebraens far.
 • 6:11 - 6:14
  Al-Khwarizmi blir andre ganger
 • 6:14 - 6:16
  av andre argumentert for at er algebraens far.
 • 6:16 - 6:18
  Så, han ga viktige bidrag.
 • 6:18 - 6:20
  Så, hvis du går til omtrent 600 år etter Kristus.
 • 6:20 - 6:22
  Omtrent 600 år etter Kristus.
 • 6:22 - 6:26
  En annen berømt
  matematiker i algebraens historie var
 • 6:26 - 6:30
  Brahma Gupta i India.
 • 6:30 - 6:35
  Brahma Gupta i India.
 • 6:35 - 6:36
  Faktisk.. egentlig vet jeg ikke
 • 6:36 - 6:39
  hvor i India han bodde. Jeg må sjekke det.
 • 6:39 - 6:43
  Men omtrent.. i den delen av verden.
 • 6:43 - 6:46
  Han ga også viktige bidrag.
 • 6:46 - 6:49
  Så har du Al-Khwarizmi
 • 6:49 - 6:53
  som er omtrent der.
 • 6:53 - 6:56
  Han er herren
 • 6:56 - 6:58
  som definitivt får æren for ordet algebra,
 • 6:58 - 7:02
  fra det arabiske ordet for gjenopprettelse.
 • 7:02 - 7:04
  Noen anser ham også for å være,
  om ikke algebraens far,
 • 7:04 - 7:06
  selv om noen mener han er faren.
 • 7:06 - 7:09
  er han en av algebraens fedre,
 • 7:09 - 7:11
  fordi han begynte å tenke algebra abstrakt,
 • 7:11 - 7:12
  løsrevet fra spesifikke problemer,
 • 7:12 - 7:17
  veldig likt
 • 7:12 - 7:17
  måten en moderne matematiker ville tenke feltet på.
Title:
Algebraens røtter
Description:

Hvor kom ordet "algebra" og dens grunnleggende ideer fra?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions