< Return to Video

מקורות האלגברה

 • 0:01 - 0:02
  מה שאנ ירוצה לעשות בוידאו הזה
 • 0:02 - 0:05
  זה לחשוב על המקור של אלגברה
 • 0:05 - 0:07
  המקורות של האלגברה.
 • 0:07 - 0:09
  והמילה
 • 0:09 - 0:11
  במיוחד בהקשר של הרעיונות
 • 0:11 - 0:13
  שהאלגברה עכשיו מייצגת
 • 0:13 - 0:16
  באים מ.... באים מ.... הספר הזה
 • 0:16 - 0:19
  או בעצם זה עמוד מתוך הספר שם.
 • 0:19 - 0:21
  התרגום של הכותרת של הספר הזה הוא,
 • 0:21 - 0:26
  "הספר המסכם על חישוב על ידי השלמה ואיזון"
 • 0:26 - 0:29
  ונכתב ע"י מתמטיקאי פרסי
 • 0:29 - 0:31
  שחי בבגדד ב, ב,
 • 0:31 - 0:34
  אני חושב שזה היה במאה ה8 או ה9
 • 0:34 - 0:36
  אני חושב שזה היה בעצם בשנת 820 לספירה
 • 0:36 - 0:38
  כשהוא כתב את הספר הזה
 • 0:38 - 0:39
  לספירת הנוצרים
 • 0:39 - 0:41
  ואלגברה זה מילה בערבית
 • 0:41 - 0:44
  והנה הכותרת שהוא באמת נתן לו
 • 0:44 - 0:45
  שזה בכותרת בערבית
 • 0:45 - 0:48
  המשמעות של אלגברה זה שיקום או השלמה
 • 0:48 - 0:55
  שיקום.... שיקום או השלמה... השלמה.....
 • 0:55 - 0:58
  והוא קישר אותה, בספר שלו עם פעולה מאוד מסויימת
 • 0:58 - 1:02
  באמת לקחת משהו מצד אחד של המשוואה
 • 1:02 - 1:04
  לצד אחר של המשוואה.
 • 1:04 - 1:07
  אבל אנחנו יכולים לראות את זה כאן, ואני לא יודע ערבית
 • 1:07 - 1:10
  אבל אני כן יודע כמה שפות שכנראה שואלות קצת מערבית
 • 1:10 - 1:12
  או שזה להפך. אבל זה אומר,
 • 1:12 - 1:15
  זה אל כיתאב, ו
 • 1:15 - 1:18
  אני יודע מספיק אורדו והינדי להבין סרט הודי טוב
 • 1:18 - 1:20
  אבל, אל כיתאב, "כיתאב" זה ספר
 • 1:20 - 1:23
  אז החלק הזה זה 'ספר'
 • 1:23 - 1:27
  אל-מכתסר, אני חושב שזה אומר 'מסכם'
 • 1:27 - 1:30
  כי אני לא יודע את המילה ל'מסכם' וזה נראה כאילו זה זה.
 • 1:30 - 1:37
  פי היסאב, 'היסאב' אומר 'חישוב' באורדו, אז זה חישוב.
 • 1:37 - 1:39
  אל-גאבר זה המקור,
 • 1:39 - 1:41
  זאת האלגברה המפורסמת. כאן זה מופיע.
 • 1:41 - 1:44
  אז זה אומר 'השלמה'
 • 1:44 - 1:46
  אתם יכולים לראות את זה כהשלמה... השלמה....
 • 1:46 - 1:50
  ואז ואל-מקבאלא
 • 1:50 - 1:52
  זה בעצם אומר איזון
 • 1:52 - 1:56
  השלמה ואיזון.
 • 1:56 - 1:57
  אז אם אנחנו רוצים לתרגם את זה
 • 1:57 - 1:59
  ואני יודע שזה לא וידאו על תרגום ערבית,
 • 1:59 - 2:02
  אבל הספר.... הספר....
 • 2:02 - 2:11
  אינ חושב שזה אומר "סיכום על חישוב ע"י השלמה ואיזון"
 • 2:11 - 2:13
  זה התרגום פחות או יותר שם.
 • 2:13 - 2:15
  אבל זה השורש של המילה 'אלגברה'.
 • 2:15 - 2:18
  וזה ספר מאוד מאוד מאוד חשוב,
 • 2:18 - 2:21
  לא רק כי זה השימוש הראשון במילה אלגברה,
 • 2:21 - 2:25
  אבל הרבה אנשים ראו את הספר הזה כפעם ראשונה
 • 2:25 - 2:32
  שאלגברה קבלה רבים מהרעיונות המודרנים שלה
 • 2:32 - 2:35
  של איזון משוואה,
 • 2:35 - 2:37
  הבעיה המופשטת עצמה,
 • 2:37 - 2:39
  לא לנסות לעשות בעיות חד-פעמיות פה ושם
 • 2:39 - 2:43
  אבל אל-ח'ואריזמי לא היה האדם הראשון
 • 2:43 - 2:45
  ורק לקבל רעיון של איפה זה קורה
 • 2:45 - 2:47
  אז הוא הסתובב בבגדד
 • 2:47 - 2:49
  אז זה, והאזור הזה של העולם מופיע
 • 2:49 - 2:51
  הרבה בהיסטוריה של אלגברה.
 • 2:51 - 2:53
  אבל הנה הוא היה מסתובב לו בסביבות המאה ה8 או ה9
 • 2:53 - 2:56
  אז תנו לי לצייר ציר זמן פה
 • 2:56 - 2:58
  כדי שנוכל להעריך הכל
 • 2:58 - 3:01
  אז זה.... ציר זמן
 • 3:01 - 3:05
  ואז בלי קשר לשאלה אם אתה דתי
 • 3:05 - 3:09
  רוב התאריכים המודרנים תלויים בלידה של ישו.
 • 3:09 - 3:12
  אז נשים, אז זה שם
 • 3:12 - 3:14
  אולי נשים איקס שם
 • 3:14 - 3:15
  לציין שכשאנחנו רוצים להיות לא-דתיים
 • 3:15 - 3:18
  אנחנו אומרים 'הספירה הכללית' ' לפני הספירה הכללית'
 • 3:18 - 3:20
  כשאנחנו רוצים להיות דתיים
 • 3:20 - 3:21
  אנחנו אומרים A.D (זה בליטינית)
 • 3:21 - 3:22
  כשהכוונה (בלטינית) 'השנה של האל שלנו' (בעברית אין ביטוי כזה בדיוק אבל זה מקביל בערך ל'לספירה הנוצרית')
 • 3:22 - 3:25
  'אנו דומיני', אני חושב
 • 3:25 - 3:26
  'השנה של האל' ואז
 • 3:26 - 3:29
  בהקשר הדתי
 • 3:29 - 3:30
  במקום לומר ,לפני הספירה (הכללית)
 • 3:30 - 3:32
  אומרים בלטינית B.C. שזה לפני ישו
 • 3:32 - 3:36
  אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אז זה 1000
 • 3:36 - 3:38
  לספירה
 • 3:38 - 3:40
  זה 2000 בספירה הכללית
 • 3:40 - 3:42
  וכמובן אנחנו נמצאים לפחות
 • 3:42 - 3:45
  כשאני עושה את הוידאו הזה
 • 3:45 - 3:49
  ואז.... זה 1000 לפני הספירה
 • 3:49 - 3:52
  וזה 2000 לפני הספירה
 • 3:52 - 3:55
  אז העקבות הראשונים, ואני מדלג
 • 3:55 - 3:56
  וזה בעצם רק מה שמצאנו
 • 3:56 - 3:57
  אני בטוח שאם יכולנו לחפור יותר
 • 3:57 - 3:59
  היינו יכולים למצוא ראיות נוספות
 • 3:59 - 4:01
  על תרבויות אחרות ועמים אחרים
 • 4:01 - 4:05
  נתקלים ברעיונות רבים באלגברה
 • 4:05 - 4:06
  אבל הרישומים הראשונים שלנו של האנשים
 • 4:06 - 4:10
  שבאמת חוקרים את הרעיונות הנסתרים באלגברה
 • 4:10 - 4:12
  באים מבבל העתיקה
 • 4:12 - 4:15
  בסביבות 2000 לפני הספירה
 • 4:15 - 4:22
  לפני ישו, אז בערך, בערך שם
 • 4:22 - 4:23
  איפה שהיו לוחות אבן
 • 4:23 - 4:25
  איפה שזה נראה שאנשים חקרו
 • 4:25 - 4:26
  חלק מהרעיונות היסודיים של האלגברה
 • 4:26 - 4:28
  הם לא השתמשו באותם סמלים
 • 4:28 - 4:31
  הם לא השתמשו באותם דרכים לייצג מספרים
 • 4:31 - 4:33
  אבל הדבר שעבדו עליו היה אלגברה
 • 4:33 - 4:36
  וזה היה שוב באזור הזה של העולם
 • 4:36 - 4:39
  בבל הייתה.... בערך שם
 • 4:39 - 4:42
  ובבל שמרה על המסורת של שומרה
 • 4:42 - 4:45
  כל האזור נקרא מסופוטמיה
 • 4:45 - 4:47
  שזה ביוונית 'בין שני נהרות'
 • 4:47 - 4:50
  אבל זה העקבותל הראשונים של אנשים שאנחנו יודעים עליהם
 • 4:50 - 4:52
  שהיו אנשים שהתחילו
 • 4:52 - 4:55
  אלגברה אמיתית אמיתית
 • 4:55 - 4:56
  ואז מריצים קדימה
 • 4:56 - 4:59
  ואני בטוח שגם ההסטוריונים שלנו לא יודעים
 • 4:59 - 5:04
  על כל הדוגמאות של אנשים שמשתמשים באלגברה.
 • 5:04 - 5:08
  אבל תרומה גדולה לאלגברה
 • 5:08 - 5:12
  ראינו כאן בבל לפני 2000 שנה
 • 5:12 - 5:14
  ואז אם נריץ קדימה בערך 300-200
 • 5:14 - 5:16
  ממש כאן
 • 5:16 - 5:18
  יש לכם איש יווני שחי באלכסנדריה
 • 5:18 - 5:22
  אז זה יוון כאן, אבל הוא גר באלכסנדריה
 • 5:22 - 5:25
  שבזמן הזה הייתה חלק מהאימפריה הרומית.
 • 5:25 - 5:28
  אז אלכסנדריה היא כאן.
 • 5:28 - 5:29
  והוא היה איש ששמו היה
 • 5:29 - 5:32
  דיופאנטוס או דיאפנטוס
 • 5:32 - 5:33
  או אני לא יודע איך להגות את זה
 • 5:33 - 5:37
  דיו... דיופאנטוס
 • 5:37 - 5:40
  ולפעמים אומרים עליו שהוא אבי האלגברה.
 • 5:40 - 5:45
  וזה נתון לוויכוח אם זה דיופאנטוס אל אל-ח'ואריזמי
 • 5:45 - 5:49
  אל-ח'ואריזמי שדי התחיל להשתמש במושגים של איזון משוואות
 • 5:49 - 5:51
  ולדבר על מתמטיקה בצורה טהורה
 • 5:51 - 5:54
  כשדיופאנטוס היה יותר ממוקד בבעות מסויימות
 • 5:54 - 5:57
  ושניהם קצת הוקדמו ע"י הבבלים
 • 5:57 - 5:59
  למרות שכולם תרמו בדרכם שלהם
 • 5:59 - 6:01
  זה לא שהם רק העתיקו את מה שהבבלים עשו.
 • 6:01 - 6:04
  היו להם בתרומות הייחודיות שלהם
 • 6:04 - 6:06
  למה שאנחנו מכירים היום כ'אלגברה'
 • 6:06 - 6:09
  אבל הרבה, בעיקר הסטוריונים מערביים,
 • 6:09 - 6:11
  מתייחסים לדיופנסטוס כאבי האלגברה
 • 6:11 - 6:14
  ועכשיו אל-ח'ואריזמי הוא לפעמים
 • 6:14 - 6:16
  מה שאנשים אחרים מגדירים כאבי האלגברה.
 • 6:16 - 6:18
  אז הוא תרם תרומות משמעותיות.
 • 6:18 - 6:20
  אז אם הולכים לבערך 600 לספירה
 • 6:20 - 6:22
  אז אם הולכים לבערך 600 לספירה
 • 6:22 - 6:26
  מתמטיקאי מפורסם נוסף בהיסטוריה של אלגברה
 • 6:26 - 6:30
  היה ברהמה גופטה בהודו
 • 6:30 - 6:33
  ברהמה גופטה.... בהודו
 • 6:33 - 6:35
  אז.... ברור ובעצם אני לא יודע
 • 6:35 - 6:36
  איפה בהודו הוא חי
 • 6:36 - 6:39
  אני מקווה שזה בערך... בערך בחלק הזה של העולם
 • 6:39 - 6:43
  והוא גם תרם תרומות משמעותיות.
 • 6:43 - 6:46
  ואז כמובן יש את אל-ח'ואריזמי
 • 6:46 - 6:49
  שמגיע בערך שם
 • 6:49 - 6:53
  אל-ח'ואריזמי והוא האיש
 • 6:53 - 6:56
  שברור שמיוחס לו השם 'אלגברה'
 • 6:56 - 6:58
  בא מערבית למילה 'שיקום'
 • 6:58 - 7:02
  ואנשים מסויימים גם מחשיבים אותו כאם לו אבי האלגברה
 • 7:02 - 7:04
  למרות שחלק אומרים שהוא האב,
 • 7:04 - 7:06
  הוא אחד מהאבות של אלגברה
 • 7:06 - 7:09
  כי הוא באמת התחיל לחשוב על אלגברה בצורה מופשטת,
 • 7:09 - 7:11
  ללא כמה בעיות ספציפיות,
 • 7:11 - 7:12
  והרבה מהדרכים
 • 7:12 - 7:17
  שמתמטיקאי מודרני היה מתחיל חשוב על התחום.
Title:
מקורות האלגברה
Description:

מאיפה המילה 'אלגברה' והרעיונות החבויים בא באו.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
sharonashn edited Hebrew subtitles for Origins of Algebra
sharonashn added a translation

Hebrew subtitles

Revisions