Return to Video

Původ algebry

 • 0:00 - 0:05
  V tomto videu se zamyslíme
  nad původem algebry.
 • 0:05 - 0:07
  Původ algebry.
 • 0:07 - 0:11
  A slovo algebra
  zvláště ve spojení s tím,
 • 0:11 - 0:16
  co algebra dnes reprezentuje,
  pochází z této knihy,
 • 0:16 - 0:18
  Respektive toto je strana z této knihy.
 • 0:21 - 0:23
  Český překlad zní:
 • 0:23 - 0:26
  "Souhrnné pojednání o počítání
  pomocí doplňování a vyrovnávání"
 • 0:26 - 0:31
  Byla napsána perským matematikem,
  který žil v Bagdádu
 • 0:31 - 0:34
  myslím, že v osmém nebo devátém století.
 • 0:34 - 0:39
  Vlastně to bylo roku 820 našeho letopočtu,
  když tuto knihu napsal.
 • 0:39 - 0:41
  A algebra je arabské slovo.
 • 0:41 - 0:44
  Zde máme název knihy, který zvolil,
 • 0:44 - 0:45
  je to arabský název.
 • 0:45 - 0:48
  Algebra znamená obnovení nebo doplnění
 • 0:48 - 0:55
  obnovení nebo doplnění.
 • 0:55 - 0:58
  A v této knize to spojil
  s velmi specifickou operací:
 • 0:58 - 1:03
  s přesunem něčeho z jedné strany rovnice
  na stranu druhou.
 • 1:04 - 1:07
  Můžeme to vidět tady,
  já sice neumím arabsky,
 • 1:07 - 1:10
  ale umím nějaké jazyky,
  které si půjčili něco z arabštiny
 • 1:10 - 1:12
  nebo možná arabština od nich.
 • 1:12 - 1:15
  Tady se píše: Toto je Al Kitab.
 • 1:15 - 1:18
  Umím urdsky a hindsky akorát na to,
  abych porozuměl dobrému indickému filmu.
 • 1:18 - 1:20
  "Kitab" znamená "kniha",
 • 1:20 - 1:23
  takže tato část je "kniha".
 • 1:23 - 1:27
  Al-muhktasar, myslím,
  že to znamená souhrnná,
 • 1:27 - 1:30
  i když neznám slovo pro "souhrnná",
  ale to by mohlo být ono.
 • 1:30 - 1:37
  Fi hisab, hisab znamená počítání
  v urdštině, takže toto je počítání.
 • 1:37 - 1:39
  Al-Gabry - toto je kořen slova.
 • 1:39 - 1:41
  Toto je ta slavná algebra.
  Zde se objevuje.
 • 1:41 - 1:43
  Toto je "doplňování"
 • 1:43 - 1:46
  Můžete si to představit jako "doplňování".
 • 1:46 - 1:52
  A nyní wa'l-muqabala, což v podstatě
  znamená "vyrovnávání" či "vyvažování".
 • 1:52 - 1:56
  Doplňování a vyrovnávání.
 • 1:56 - 2:02
  Takže když to přeložíme, i když
  toto video není o překládání z arabštiny..
 • 2:02 - 2:11
  Překlad zní: "Souhrnné pojednání
  o počítání pomocí doplňování a vyrovnávání"
 • 2:11 - 2:15
  Je to jen hrubý, přibližný překlad,
  ale je zdrojem, původem slova "algebra".
 • 2:15 - 2:18
  Je to velmi, velmi důležitá kniha.
 • 2:18 - 2:21
  Nejen proto, že v ní bylo poprvé
  použito slovo algebra,
 • 2:21 - 2:25
  ale také proto, že mnoho lidí vidí
  tuto knihu jako první úkaz toho,
 • 2:25 - 2:32
  že algebra zavedla mnoho
  moderních myšlenek.
 • 2:32 - 2:37
  Těmi je například vyvažování rovnic,
  abstrakci příkladů
 • 2:37 - 2:39
  a ne pokoušení se
  o jednorázové řešení tu a tam.
 • 2:39 - 2:47
  Ale Al-Khwarizmi nebyl první.
  Tento člověk žil v Bagdádu
 • 2:47 - 2:51
  a v této části světa se našlo
  hodně z historie algebry.
 • 2:51 - 2:53
  Ale on tam žil kolem osmého-devátého století
 • 2:53 - 2:56
  - Nakreslím tu takovou malou časovou osu -
 • 2:56 - 2:58
  abychom měli lepší představu.
 • 2:58 - 3:01
  Takže tady ji máme,
 • 3:01 - 3:05
  a bez ohledu na to, zda jste nebo nejste věřící,
 • 3:05 - 3:09
  většina našich dat se odvíjí od Kristova narození.
 • 3:09 - 3:12
  To je tady,
 • 3:12 - 3:14
  označím to křížem.
 • 3:14 - 3:15
  Jako nevěřící můžeme říci
 • 3:15 - 3:18
  našeho letopočtu / před naším letopočtem,
 • 3:18 - 3:20
  pokud chceme být věřící,
 • 3:20 - 3:21
  říkáme A.D. Anno Domini, to znamená
 • 3:21 - 3:22
  „léta Páně“
 • 3:22 - 3:25
  Latinsky Anno Domini,
 • 3:25 - 3:26
  znamená „léta Páně“
 • 3:26 - 3:29
  a v náboženském kontextu
 • 3:29 - 3:30
  na místo "před naším letopočtem"
 • 3:30 - 3:32
  říkáme "před Kristem" (BC)
 • 3:32 - 3:36
  ale tak či onak, toto je rok 1000
 • 3:36 - 3:38
  našeho letopočtu,
 • 3:38 - 3:40
  toto je rok 2000 našeho letopočtu,
 • 3:40 - 3:42
  a teď jsme samozřejmě,
 • 3:42 - 3:45
  v době, kdy dělám toto video, někde tady ...
 • 3:45 - 3:49
  a toto, toto je 1000 před naším letopočtem,
 • 3:49 - 3:52
  toto je 2000 před naším letopočtem.
 • 3:52 - 3:55
  Takže první zmínky,
 • 3:55 - 3:56
  a toto je jen to, co jsme dosud našli,
 • 3:56 - 3:57
  určitě kdybychom mohli kopat víc,
 • 3:57 - 3:59
  našli bychom další důkazy
 • 3:59 - 4:01
  o jiných civilizacích a lidech,
 • 4:01 - 4:05
  kteří přišli na hodně myšlenek z algebry,
 • 4:05 - 4:06
  ale naše první záznamy o lidech,
 • 4:06 - 4:10
  kteří opravdu zkoumali myšlenky, které jsou podstatou algebry,
 • 4:10 - 4:12
  pocházejí ze starobylého Babylonu.
 • 4:12 - 4:15
  Kolem roku 2000 před naším letopočtem,
 • 4:15 - 4:22
  před Kristem, někdy tehdy,
 • 4:22 - 4:23
  když měli kamenné desky,
 • 4:23 - 4:25
  z nich se dá usuzovat, že lidé zkoumali
 • 4:25 - 4:26
  některé ze základních myšlenek algebry.
 • 4:26 - 4:28
  Nepoužívali stejné symboly,
 • 4:28 - 4:31
  nereprezentovali čísla stejně,
 • 4:31 - 4:33
  ale pracovali na algebře
 • 4:33 - 4:36
  a to bylo, zopakuji, v této části světa.
 • 4:36 - 4:39
  Babylon byl někde ... někde tady
 • 4:39 - 4:42
  a Babylon držel sumerské tradice,
 • 4:42 - 4:45
  tato oblast se jmenovala Mezopotámie,
 • 4:45 - 4:47
  což v řečtině znamená "mezi dvěma řekami",
 • 4:47 - 4:50
  ale to jsou první zmínky o lidech,
 • 4:50 - 4:52
  kteří začali s tím,
 • 4:52 - 4:55
  co nazýváme "pravou" algebrou.
 • 4:55 - 4:56
  A pak přeskočíme
 • 4:56 - 4:59
  a myslím, že ani historici nevědí
 • 4:59 - 5:04
  o všech případech, kdy lidé používali algebru.
 • 5:04 - 5:08
  Ale hlavní příspěvky do algebry
 • 5:08 - 5:12
  vidíme zde v Babylóně před 2000 lety,
 • 5:12 - 5:14
  a pak, když skočíme do roku 200-300 AD,
 • 5:14 - 5:16
  zde,
 • 5:16 - 5:18
  máte tu řeckého džentlmena, který žil v Alexandrii
 • 5:18 - 5:22
  - Zde máme Řecko, ale on žil v Alexandrii,
 • 5:22 - 5:25
  která byla tehdy součástí Římské říše.
 • 5:25 - 5:28
  Takže Alexandria je přesně tady,
 • 5:28 - 5:29
  a tento pán se jmenoval
 • 5:29 - 5:32
  Diophantus.
 • 5:32 - 5:33
  - Nevím jak se to vyslovuje -
 • 5:33 - 5:37
  Dio ... Diophantus ... v českém přepisu Diofantos
 • 5:37 - 5:40
  a tomu se říká "otec algebry"
 • 5:40 - 5:45
  A je diskutabilní, jestli je to Diofantos nebo Al-Khwarizmi,
 • 5:45 - 5:49
  který začal používat tyto myšlenky o vyrovnávání rovnic
 • 5:49 - 5:51
  a vyprávět o čisté matematice,
 • 5:51 - 5:54
  zatímco Diofantos se více soustředil na konkrétní příklady
 • 5:54 - 5:57
  a oba přišli až po Babyloňanech,
 • 5:57 - 5:59
  ačkoli oba přispěli svým způsobem,
 • 5:59 - 6:01
  nekopírovali jen to, co Babyloňané udělali.
 • 6:01 - 6:04
  Měli své vlastní, unikátní příspěvky
 • 6:04 - 6:06
  k tomu, co dnes nazýváme algebra,
 • 6:06 - 6:09
  ale mnoho, obzvláště západních historiků,
 • 6:09 - 6:11
  považuje Diofanta za otce algebry
 • 6:11 - 6:14
  a Al-Khwārizmī je ten,
 • 6:14 - 6:16
  jehož jiní považují za otce algebry, protože
 • 6:16 - 6:18
  významně přispěl.
 • 6:18 - 6:20
  Pokud půjdete do roku 600 našeho letopočtu,
 • 6:20 - 6:22
  kolem 600 našeho letopočtu,
 • 6:22 - 6:26
  tehdy žil další slavný matematik z historie algebry,
 • 6:26 - 6:30
  Brahma Gupta z Indie,
 • 6:30 - 6:33
  Brahma Gupta ... z Indie,
 • 6:33 - 6:35
  Nevím, kde přesně
 • 6:35 - 6:36
  v Indii žil, měl bych si to zjistit.
 • 6:36 - 6:39
  Doufám, že to bylo zhruba ... zhruba tam,
 • 6:39 - 6:43
  a on také významně přispěl.
 • 6:43 - 6:46
  A pak máme samozřejmě Al-Khwārizmī'a,
 • 6:46 - 6:49
  který žil tady,
 • 6:49 - 6:53
  a Al-Khwārizmī 'je ten,
 • 6:53 - 6:56
  kterému připisujeme pojmenování "algebra",
 • 6:56 - 6:58
  které pochází z arabského slova "obnovení"
 • 6:58 - 7:02
  A někteří ho považují, pokud ne za otce algebry,
 • 7:02 - 7:04
  i když někteří říkají, že jím je,
 • 7:04 - 7:06
  je jedním z otců algebry,
 • 7:06 - 7:09
  protože opravdu začal přemýšlet o algebře v abstraktní rovině,
 • 7:09 - 7:11
  bez nějakých konkrétníc příkladů tak,
 • 7:11 - 7:12
  jako by o této oblasti
 • 7:12 - 7:17
  přemýšlel dnešní matematik.
Title:
Původ algebry
Description:

Odkud se vzalo slovo "algebra" a za ním se skrývající myšlenky?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:18
Martina Randulová edited Czech subtitles for Origins of Algebra
Marketa Matejickova edited Czech subtitles for Origins of Algebra
Marketa Matejickova added a translation

Czech subtitles

Revisions