Return to Video

Holokost inkarının ardındakiler

 • 0:01 - 0:06
  Bugün buraya yalancılar, davalar
 • 0:06 - 0:07
  ve kahkahalar hakkında
 • 0:07 - 0:09
  konuşmaya geldim.
 • 0:09 - 0:12
  Holokost inkarını ilk duyduğumda
 • 0:12 - 0:13
  kahkahayla güldüm.
 • 0:14 - 0:16
  Holokost inkarı mı?
 • 0:16 - 0:20
  Dünyanın en iyi belgelenmiş soykırımı
 • 0:20 - 0:24
  olma özelliği taşıyan Holokost mu?
 • 0:25 - 0:27
  Kim bunun olmadığına inanabilir?
 • 0:28 - 0:29
  Düşünün.
 • 0:30 - 0:33
  İnkarcıların haklı olması durumunda
 • 0:33 - 0:34
  kim yanılıyor olacak?
 • 0:35 - 0:38
  Öncelikle, hazin dolu anılarını anlatan
 • 0:38 - 0:43
  kurbanlar ve hayatta kalanlar.
 • 0:44 - 0:46
  Başka kim yanılıyor olacak?
 • 0:46 - 0:48
  Buna tanık olanlar.
 • 0:48 - 0:52
  Doğu blokundaki onlarca
  köyde ve kasabada
 • 0:52 - 0:54
  yaşamış insanlar,
 • 0:54 - 0:56
  komşularının toplandığını görmüş,
 • 0:56 - 1:00
  Erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı.
 • 1:00 - 1:02
  Vurularak çukurlara atılmak amacıyla
 • 1:02 - 1:05
  yerleşim yerlerinin dışına götürülen
 • 1:06 - 1:07
  veya Polonyalılar;
 • 1:07 - 1:12
  toplama kamplarını civarındaki
  kasabalarda ve köylerde
 • 1:12 - 1:14
  yaşayan ve her bir gün
 • 1:14 - 1:17
  insanlarla dolu trenlerin gidişini
 • 1:17 - 1:19
  ve bomboş dönüşünü izleyen.
 • 1:20 - 1:23
  Hepsinden önemlisi, kim haksız?
 • 1:24 - 1:25
  "Biz yaptık."
 • 1:26 - 1:29
  diyen failler.
 • 1:29 - 1:31
  "Ben yaptım."
 • 1:31 - 1:33
  Şimdi, belki bir ekleme yapıyorlar...
 • 1:33 - 1:38
  "Seçim şansım yoktu, yapmaya zorlandım."
 • 1:38 - 1:41
  Yine de "Ben yaptım." diyebiliyorlar.
 • 1:42 - 1:43
  Bir düşünün.
 • 1:44 - 1:49
  2. Dünya Savaşından beri yapılan
  ceza yargılamalarının birinde bile
 • 1:49 - 1:56
  hangi milletten olursa olsun hiçbir savaş
  suçlusu "Bu yaşanmadı." demedi.
 • 1:57 - 2:02
  Belki "Beni zorladılar." dedi ama asla
  yaşanmadı demedi.
 • 2:02 - 2:03
  Bunun üzerine düşündükten sonra
 • 2:03 - 2:07
  inkarın gündemimde olmayacağına
  karar verdim.
 • 2:07 - 2:11
  Düşünmem, yazmam ve araştırmam gereken
  daha önemli şeyler vardı
 • 2:11 - 2:12
  ve işime baktım.
 • 2:13 - 2:16
  Zamanı on yıldan biraz ileri saralım
 • 2:16 - 2:18
  önde gelen iki akademisyen
 • 2:18 - 2:21
  önde gelen iki Holokost tarihçisi
 • 2:21 - 2:22
  benimle iletişime geçerek:
 • 2:22 - 2:24
  "Deborah, haydi bir kahve içelim.
 • 2:24 - 2:27
  Tam senlik bir araştırma konumuz var."
 • 2:27 - 2:31
  Bana bir fikirle gelmelerinin merakı
  ve gururumun okşanmasıyla,
 • 2:31 - 2:33
  önemli bir şey olduğunu düşünerek
 • 2:33 - 2:35
  "Nedir?" diye sordum
 • 2:36 - 2:39
  "Holokost inkarı" dediler.
 • 2:39 - 2:42
  Kahkaha attım, ikinci kez.
 • 2:42 - 2:44
  Holokost inkarı?
 • 2:44 - 2:46
  Dünya düzdür, diyenler gibi mi yani?
 • 2:46 - 2:48
  Ya da Elvis hala hayatta, diyenler gibi mi?
 • 2:48 - 2:51
  Onlar üzerine mi çalışacağım?
 • 2:51 - 2:53
  Bu iki adam bana dediler ki:
 • 2:53 - 2:55
  "Evet, bu konuda ilgiliyiz.
 • 2:55 - 2:57
  Ne yapmaya çalışıyorlar?
 • 2:57 - 2:58
  Amaçları ne?
 • 2:58 - 3:02
  İnsanları bu dediklerine
  nasıl inandıracaklar?"
 • 3:03 - 3:06
  Bu çalışmanın önemine inanıyorlarsa,
  geçici olarak
 • 3:06 - 3:10
  görüşümden sapan, geçici bir
  çalışma yapabilirim diye düşündüm.
 • 3:10 - 3:13
  Bir, belki iki, üç, hatta dört sene
 • 3:13 - 3:15
  bu süreler akademik alanda geçicidir.
 • 3:15 - 3:16
  (Gülüşmeler)
 • 3:16 - 3:18
  Çok yavaş çalışırız.
 • 3:19 - 3:20
  (Gülüşmeler)
 • 3:20 - 3:22
  Yapabilirdim.
 • 3:22 - 3:23
  Ben de yaptım.
 • 3:23 - 3:26
  Araştırmamı yaptım ve bazı
  sonuçlara ulaştım.
 • 3:26 - 3:29
  İkisini bugün sizinle paylaşmak istiyorum.
 • 3:29 - 3:30
  Birincisi:
 • 3:30 - 3:35
  İnkarcılar koyun kılığındaki kurtlardır.
 • 3:36 - 3:39
  Nazi olsun Neo-Nazi olsun hepsi aynı
 • 3:39 - 3:42
  önüne "neo" eki koyup
  koymamak size kalmış.
 • 3:43 - 3:45
  Ancak onlara baktığımda
 • 3:45 - 3:50
  üzerlerinde SS subayı üniformaları,
 • 3:50 - 3:53
  duvarda swastika benzeri semboller,
 • 3:53 - 3:55
  Heil Hitler selamları,
 • 3:55 - 3:57
  bunlardan hiçbirini görmedim.
 • 3:57 - 4:00
  Bunların yerine, insanlar gördüm
 • 4:00 - 4:04
  muteber akademisyenler gibi
  gururla yürüyen insanlar...
 • 4:05 - 4:06
  Neleri vardı peki?
 • 4:06 - 4:08
  Bir enstitüleri vardı:
 • 4:08 - 4:12
  "Tarih Araştırmaları Enstitüsü"
 • 4:12 - 4:15
  Bilimsel yayınları vardı.
  Havalı bir yayın:
 • 4:15 - 4:18
  "Tarihi Araştırmalar (Bilimsel) Dergisi"
 • 4:18 - 4:21
  Dipnot dolu sayfaları olan
 • 4:21 - 4:23

  kalın bir bilimsel dergi.
 • 4:24 - 4:26
  Dahası, yeni bir isimleri vardı,
 • 4:26 - 4:29
  Neo-Nazi değil.
 • 4:29 - 4:31
  Anti-Semitistler de değil.
 • 4:31 - 4:32
  Revizyonistler!
 • 4:33 - 4:35
  "Biz revizyonistiz." dediler.
 • 4:35 - 4:38
  "Tek bir amacımız var:
 • 4:38 - 4:41
  Tarihteki yanlışları düzeltmek."
 • 4:42 - 4:48
  Tüm yapmanız gereken yüzeyden
  1 cm derine inmekti
 • 4:48 - 4:50
  ve orada bulduğunuz şey:
 • 4:50 - 4:52
  Aynı Hitler hayranlığı,
 • 4:52 - 4:54
  Üçüncü Reich'a övgüler,
 • 4:54 - 4:57
  anti-Semitizm, ırkçılık, önyargı.
 • 4:58 - 5:00
  Bu ilgimi çekti.
  Gördüğüm şey
 • 5:00 - 5:07
  mantıki bir çerçeveye oturtulmuş
  anti-Semitizm, ırkçılık ve önyargı idi.
 • 5:09 - 5:10
  Ayrıca, çoğumuza
  sadece gerçekler
 • 5:10 - 5:14
  ve fikirler olduğunun
  öğretildiğini gördüm.
 • 5:14 - 5:16
  İnkarcıları çalıştıktan sonra
 • 5:16 - 5:17
  artık farklı düşünüyorum.
 • 5:17 - 5:19
  Gerçekler var,
 • 5:19 - 5:21
  fikirler var,
 • 5:21 - 5:22
  ve bir de yalanlar var.
 • 5:23 - 5:28
  İnkarcıların yapmak istediği,
  yalanlarını alıp
 • 5:29 - 5:30
  onları fikir şeklinde büründürmek,
 • 5:30 - 5:32
  ki bunlar iddialı fikirler de olabilir,
 • 5:32 - 5:35
  daha önce düşünülmemiş türden
  fikirler de olabilir,
 • 5:35 - 5:36
  ama bunlar gerçekten fikirse
 • 5:36 - 5:39
  bir diyalogun parçaları olmaları gerekir.
 • 5:39 - 5:42
  Fakat, (bu yalanlarla) gerçekleri
  bulandırmaya başlıyorlar.
 • 5:43 - 5:45
  Çalışmamı yayınladım,
 • 5:45 - 5:46
  kitap çıktı:
 • 5:46 - 5:49
  "Holokostu İnkar Etmek: Gerçek ve Hafızaya
 • 5:49 - 5:51
  Yönelik Giderek Büyüyen Saldırı".
  Penguen İngiltere
 • 5:51 - 5:54
  dahil olmak üzere
  pek çok ülkede yayınlandı.
 • 5:54 - 5:57
  İnkarcılar hakkındaki çalışmam tamamdı
  ve başka konular için hazırdım.
 • 5:58 - 6:02
  Bu esnada Penguen İngiltere'nin
  mektubunu aldım.
 • 6:02 - 6:05
  Üçüncü kez kahkahayla güldüm,
 • 6:07 - 6:08
  ama yanlışlıkla.
 • 6:09 - 6:11
  Mektupta, David Irving'in, kendisini
 • 6:11 - 6:17
  Holokost inkarcısı olarak nitelediğim için
 • 6:17 - 6:18
  beni İngiliz mahkemeleri önünde
 • 6:18 - 6:21
  dava edeceği yazıyordu.
 • 6:22 - 6:24
  David Irving beni dava mı edecek?
 • 6:24 - 6:25
  David Irving de kim?
 • 6:25 - 6:28
  2. Dünya Savaşı başta
  olmak üzere tarihi konuları
 • 6:28 - 6:30
  yazan ve görünüşe göre
 • 6:30 - 6:34
  Nazilerin o kadar da kötü olmadığını,
 • 6:34 - 6:38
  dahası İtilaf devletlerinin ise
  o kadar iyi olmadığını
 • 6:38 - 6:40
  savunan bir yazar.
 • 6:40 - 6:42
  Yahudilerse başlarına gelen
  ne olursa olsun
 • 6:42 - 6:43
  mutlaka hak etmişlerdir.
 • 6:44 - 6:46
  Belgeleri biliyor,
 • 6:46 - 6:47
  gerçekleri biliyor,
 • 6:47 - 6:50
  fakat bu sonuca ulaşmak için
  onları eğip büküyor.
 • 6:51 - 6:54
  Başından beri Holokost
  inkarcısı değildi,
 • 6:54 - 6:55
  ama 1980'lerin sonuna doğru
 • 6:55 - 6:58
  bu görüşü büyük bir
  heyecanla kabullenmiş.
 • 7:00 - 7:03
  Beni güldüren, bu adamın
  Holokost inkarcısı
 • 7:03 - 7:05
  olmakla kalmayıp
  bir de bundan gurur
 • 7:05 - 7:07
  duyar durumda olmasıydı.
 • 7:07 - 7:10
  "Auschwitz savaş gemisini
  batıracağım." diyen
 • 7:10 - 7:12
  bir adamdan bahsediyorum.
 • 7:13 - 7:15
  Holokosttan kurtulan
 • 7:15 - 7:19
  birinin kolundaki dövmeyi
  işaret ederek
 • 7:20 - 7:22
  "Bu dövme sana ne kadar
 • 7:22 - 7:25
  kazandırdı?" diye soran
  bir adamdan bahsediyorum.
 • 7:26 - 7:28
  "Senatör Kennedy'nin Chappaquiddick'teki
 • 7:28 - 7:31
  arabasında, Auschwitz'deki gaz odalarından
 • 7:31 - 7:33
  daha çok insan öldü."
 • 7:33 - 7:35
  diyen bir adamdan bahsediyorum.
 • 7:35 - 7:38
  Bu, Amerikalılara yapılan bir atıf
  ama bakabilirsiniz.
 • 7:39 - 7:42
  Bu adam (söylediklerinden) utanan
  ya da Holokost inkarcısı
 • 7:42 - 7:45
  olması konusunda ketum davranan
  birisi değil.
 • 7:45 - 7:49
  Pek çok akademisyen meslektaşım,
  "Boşver Deborah!" diyerek
 • 7:49 - 7:51
  bana nasihatte bulundu.
 • 7:51 - 7:55
  Onlara iftira niteliğindeki bir davayı
  görmezden gelemezsiniz dediğimde
 • 7:55 - 7:57
  "Sanki ona kim inanacak?" dediler.
 • 7:58 - 8:00
  Fakat sorun burada:
 • 8:00 - 8:05
  İngiliz hukuku,
  söylediğimin doğruluğunu ispatlama
 • 8:05 - 8:08
  görevini bana yüklüyor.
 • 8:08 - 8:11
  ABD'de ve birçok başka ülkede ise
 • 8:11 - 8:12
  Irving'in söylediklerimin yanlış
 • 8:12 - 8:15
  olduğunu ispatlaması gerekecekti.
 • 8:16 - 8:17
  Peki bu ne anlama geliyor?
 • 8:17 - 8:21
  Yani ben hakkımı savunmazsam
 • 8:21 - 8:23
  o doğrudan kazanacak.
 • 8:24 - 8:26
  Ve doğrudan kazanması halinde
 • 8:26 - 8:28
  "Holokostun doğru versiyonu David
  Irving'in anlattığıdır.
 • 8:28 - 8:33
  Deborah Lipstadt bana
  Holokost inkarcısı derken
 • 8:33 - 8:36
  iftira ediyordu.
  Görüldüğü üzere
 • 8:36 - 8:39
  David Irving, Holokost inkarcısı değil."
 • 8:39 - 8:42
  deme meşruiyetine sahip olacak.
 • 8:42 - 8:44
  Peki Irving versiyonu ne?
 • 8:44 - 8:47
  Yahudileri öldürme planı yoktu,
 • 8:47 - 8:50
  gaz odaları yoktu,
 • 8:50 - 8:51
  toplu kurşuna dizmeler yoktu,
 • 8:51 - 8:55
  yaşanan acılarla Hitler'in alakası yoktu,
 • 8:55 - 8:58
  ve bunları Almanlardan para koparmak,
 • 8:58 - 9:01
  bir devlet sahibi olmak amacıyla
 • 9:01 - 9:04
  bunları Yahudiler uydurdu
 • 9:04 - 9:06
  ve İtilaf devletlerinin yardımıyla
 • 9:06 - 9:09
  belgeler icat edip, delil oluşturdular.
 • 9:10 - 9:13
  Bunun olmasına ve
  Holoksttan kurtulan bir kişinin
 • 9:13 - 9:15
  veya onların çocuklarından birinin
 • 9:16 - 9:18
  bunlarla karşılaşmasına izin veremezdim.
 • 9:18 - 9:21
  Kendimi sorumlu bir tarihçi
  olarak görüyorsam
 • 9:21 - 9:24
  bunun olmasına izin veremezdim.
 • 9:25 - 9:27
  Sonuçta kapıştık.
 • 9:27 - 9:29
  Bugüne kadar "inkar" ile karşılaşmayanlar
 • 9:29 - 9:30
  için süprizbozan olacak:
 • 9:30 - 9:32
  Kazandık.
 • 9:32 - 9:33
  (Gülüşmeler)
 • 9:33 - 9:40
  (Alkış)
 • 9:40 - 9:44
  Hakim, David Irving'in
 • 9:44 - 9:47
  bir yalancı,
 • 9:47 - 9:49
  bir ırkçı ve bir anti-Semitist
 • 9:49 - 9:50
  olduğuna hükmetti.
 • 9:50 - 9:52
  Onun tarihe bakışı taraflıydı,
 • 9:52 - 9:54
  yalan söylüyor,
  gerçekleri çarpıtıyordu.
 • 9:54 - 9:57
  ve en önemlisi
 • 9:57 - 9:59
  bunu kasıtlı olarak yapıyordu.
 • 9:59 - 10:03
  25'ten fazla büyük örnek üzerinden
  model çıkardık.
 • 10:03 - 10:06
  Öyle küçük şeyler değil.
  Burada bulunanlardan çoğumuz
 • 10:07 - 10:08
  kitap yazıyoruz; hepimiz
 • 10:08 - 10:11
  hata yapabiliriz, bu nedenle
  ikinci baskıların varlığından memnunuz:
 • 10:11 - 10:12
  Hataları düzeltmek için.
 • 10:12 - 10:14
  (Gülüşmeler)
 • 10:15 - 10:18
  Fakat tespit ettiğimiz model
  hep aynı yöne devam ediyor:
 • 10:19 - 10:21
  Yahudileri suçla,
 • 10:21 - 10:23
  Nazileri akla.
 • 10:24 - 10:26
  Peki nasıl kazandık?
 • 10:26 - 10:32
  Yaptığımızı şey kitaplarındaki dipnotları
  takip etmek oldu.
 • 10:32 - 10:34
  Ne bulduk?
 • 10:34 - 10:35
  Her yerde değil,
 • 10:36 - 10:37
  özellikle, öne çıkan konularda değil,
 • 10:37 - 10:42
  ama Holokosta atıf yaptığı her örnekte
 • 10:42 - 10:46
  kanıt olarak sunduğu şeyler çarpıtılmıştı,
 • 10:46 - 10:48
  yarı doğru bilgiler vardı,
 • 10:48 - 10:49
  tarihiyle oynanmıştı,
 • 10:49 - 10:52
  sonuçları değiştirilmişti
  orada olmayan birinin
 • 10:52 - 10:54
  bir toplantı yaptığını söylemesi gibi.
 • 10:54 - 10:56
  Diğer bir ifadeyle,
  Kanıtı yoktu.
 • 10:56 - 10:58
  Kanıtı söylediklerini ispatlamıyordu.
 • 10:58 - 11:01
  Ne olduğunu tam olarak ispatlayamadık.
 • 11:02 - 11:04
  Onların argümanlarını kullandığı veya
 • 11:04 - 11:07
  onlardan alıntı yaptığından
  tüm inkarcıları kapsayacak
 • 11:07 - 11:10
  şekilde diyebiliriz ki
  gerçekleştiğini söyledikleri
 • 11:10 - 11:11
  doğru değil.
 • 11:11 - 11:12
  İspat için kanıtları
 • 11:12 - 11:15
  olmadığını iddia ediyorlar.
 • 11:17 - 11:21
  Peki benim hikayem neden,
 • 11:21 - 11:25
  sonunda neo-Nazi olduğuna savunucusu
  olduğuna hükmedilen bir adamın
 • 11:25 - 11:30
  Amerikalı bir profesörü bir mahkeme
  salonuna sürüklediği
 • 11:30 - 11:33
  garip, dolambaçlı, altı yıllık
  zor bir davanın
 • 11:33 - 11:36
  hikayesinin ötesine geçiyor?
 • 11:36 - 11:37
  İçinde barındırdığı mesaj ne?
 • 11:38 - 11:41
  Bence gerçeğin sorgulanması bakımından
 • 11:41 - 11:43
  çok önemli bir mesajı var.
 • 11:43 - 11:45
  Çünkü bugün,
 • 11:45 - 11:47
  hepimizin bildiği gibi,
 • 11:47 - 11:51
  doğruluk ve gerçekler saldırı altında.
 • 11:52 - 11:55
  Bize sağladığı tüm kolaylıklara rağmen,
  sosyal medya,
 • 11:55 - 12:01
  gerçekler, icat edilmiş gerçekler ile
 • 12:01 - 12:02
  yalanlar arasındaki farkın
 • 12:02 - 12:04
  kapatılmasına imkan tanıyor.
 • 12:05 - 12:06
  Üçüncüsü ise:
 • 12:07 - 12:08
  Aşırıcılık.
 • 12:09 - 12:13
  Belki Ku Klux Klan
  kıyafetleri görmüyorsunuz
 • 12:13 - 12:15
  belki alevli haçlar görmüyorsunuz,
 • 12:15 - 12:19
  belki doğrudan beyaz ırkın üstünlüğünü
  savunan söylemleri işitmiyorsunuz.
 • 12:19 - 12:24
  "Alt-right", "Ulusal Cephe" gibi isimler
  olabilir. Birisini seçin.
 • 12:24 - 12:30
  Tüm bunların altında, Holokost inkarında
  gördüğüm aynı aşırıcılık
 • 12:30 - 12:33
  bir mantık silsilesi içerisinde
  arzı endam ediyor.
 • 12:35 - 12:40
  Hakikatin savunmada olduğu
  bir zamanda yaşıyoruz.
 • 12:40 - 12:43
  Bir New Yorker karikatürünün
  bana hatırlattığı gibi.
 • 12:43 - 12:45
  The New Yorker'da yayınlanan
  bir bilgi yarışmasında
 • 12:45 - 12:49
  sunucu yarışmacılardan birisine
 • 12:49 - 12:51
  "Evet hanımefendi, doğru cevabı
  bildiniz. Fakat,
 • 12:51 - 12:53
  Karşınızdakinin sesi sizden
  yüksek çıktığından
 • 12:54 - 12:55
  puanları o alıyor." diyor.
 • 12:56 - 12:58
  Peki ne yapabiliriz?
 • 12:59 - 13:00
  Her şeyden önce,
 • 13:00 - 13:05
  Mantıklı gözüken şeylerin bizi yanlış
  yönlendirmesine müsaade etmemeliyiz.
 • 13:05 - 13:07
  (Söylenenin) arkasına bakmalıyız ki
 • 13:07 - 13:10
  orada aşırıcılığı görebilelim.
 • 13:11 - 13:13
  İkinci olarak,
 • 13:13 - 13:19
  hakikatin kişiden kişiye
  değişmediğini anlamalıyız.
 • 13:21 - 13:23
  Üçüncüsü,
 • 13:23 - 13:26
  hücum eden biz olmalıyız,
 • 13:26 - 13:28
  savunma yapan değil.
 • 13:29 - 13:31
  Bir kimse saçma bir iddiada bulununca,
 • 13:31 - 13:35
  ülkedeki en üst makamı işgal etse bile
 • 13:35 - 13:36
  dünya da olabilir
 • 13:36 - 13:39
  onlara "Kanıtın ne?"
 • 13:39 - 13:42
  "Kanıtın nerede?" demeliyiz.
 • 13:43 - 13:45
  Sorgulanan onlar olmalı.
 • 13:46 - 13:50
  Yalanlarını gerçekmiş gibi
  kabul etmemeliyiz.
 • 13:51 - 13:55
  Dediğim gibi, gerçek
  kişiden kişiye değişmez.
 • 13:55 - 13:58
  Pek çoğumuz akademik camiada,
  her şeyin sorgulanabilir
 • 13:58 - 14:00
  olduğunu öğretildiğimiz yerde
 • 14:00 - 14:03
  yetiştik ve
  özgürlükçü düşünceyi aydınlattık.
 • 14:03 - 14:05
  Fakat durum bu değil.
 • 14:05 - 14:09
  Gerçek olan belli şeyler var.
 • 14:09 - 14:12
  Tartışmaya açık olmayan gerçekler var,
 • 14:12 - 14:14
  nesnel doğrular.
 • 14:15 - 14:19
  Galileo bize bunu asırlar önce öğretti.
 • 14:19 - 14:24
  Vatikan tarafından, dünyanın güneşin
  etrafında döndüğü yönündeki
 • 14:24 - 14:27
  fikrini değiştirmeye zorlandıktan
  sonra bile
 • 14:28 - 14:30
  ne dediği söylenir?
 • 14:30 - 14:34
  "Yine de dönmeye devam ediyor."
 • 14:35 - 14:38
  Dünya düz değil.
 • 14:38 - 14:40
  İklim değişiyor.
 • 14:41 - 14:43
  Elvis hayatta değil.
 • 14:43 - 14:45
  (Gülüşmeler)
 • 14:45 - 14:48
  (Alkış)
 • 14:48 - 14:50
  Ve en önemlisi,
 • 14:50 - 14:55
  doğruluk ve gerçekler saldırı altında.
 • 14:55 - 14:57
  Bizi bekleyen iş,
 • 14:57 - 14:58
  görev,
 • 14:58 - 15:00
  önümüzdeki sınama
 • 15:00 - 15:01
  çok büyük.
 • 15:02 - 15:04
  Mücadeleye vakit az.
 • 15:05 - 15:08
  Şimdi harekete geçmeliyiz.
 • 15:09 - 15:12
  Daha sonra geç olabilir.
 • 15:12 - 15:13
  Çok teşekkürler.
 • 15:13 - 15:18
  (Alkış)
Title:
Holokost inkarının ardındakiler
Speaker:
Deborah Lipstadt
Description:

Holokost inkarcıları hakkındaki araştırmasının dikkat çekici hikayesini ve kasıtlı olarak tarihi nasıl çarpıttıklarını anlatan Deborah Lipstadt "Gerçekler, fikirler ve yalanlar var." diyor. Lipstadt hepimizi doğruluk ve gerçeklere saldıranlara karşı atağa geçmeye çağırıyor. "Gerçek kişiden kişiye değişmez." diyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:30

Turkish subtitles

Revisions