Return to Video

Iza laži negiranja Holokausta

 • 0:01 - 0:05
  Dolazim pred vas danas
  da bih govorila o lažovima,
 • 0:05 - 0:06
  sudskim parnicama
 • 0:06 - 0:08
  i smehu.
 • 0:09 - 0:12
  Prvi put kada sam čula
  za negiranje Holokausta,
 • 0:12 - 0:13
  smejala sam se.
 • 0:14 - 0:16
  Negiranje Holokausta?
 • 0:16 - 0:20
  Holokausta koji se problematično ističe
 • 0:20 - 0:24
  kao najbolje dokumentovani
  genocid na svetu?
 • 0:25 - 0:27
  Ko bi mogao da poveruje
  da se nije dogodio?
 • 0:28 - 0:29
  Razmislite o tome.
 • 0:30 - 0:32
  Da bi negatori bili u pravu,
 • 0:32 - 0:34
  ko bi morao da greši?
 • 0:35 - 0:38
  Pa, pre svega, žrtve -
 • 0:38 - 0:42
  preživeli koji su nam ispričali
  svoje užasne priče.
 • 0:44 - 0:46
  Ko još bi morao da greši?
 • 0:46 - 0:48
  Posmatrači.
 • 0:48 - 0:52
  Ljudi koji su živeli u mnogim gradićima,
  selima i većim gradovima
 • 0:52 - 0:54
  na Istočnom frontu,
 • 0:54 - 0:56
  koji su posmatrali svoje susede
  kako ih okupljaju -
 • 0:56 - 1:00
  muškarce, žene, decu, mlade, stare -
 • 1:00 - 1:02
  i odvode na periferiju grada
 • 1:02 - 1:05
  da bi ih ubili
  i ostavili mrtve u jarugama.
 • 1:06 - 1:07
  Ili Poljaci,
 • 1:07 - 1:12
  koji su živeli u gradićima i selima
  u okolini logora smrti,
 • 1:12 - 1:14
  koji su dan za danom gledali
 • 1:14 - 1:17
  dok su vozovi odlazili puni ljudi
 • 1:17 - 1:19
  i vraćali se prazni.
 • 1:20 - 1:23
  Ali pre svega, ko bi morao da greši?
 • 1:24 - 1:25
  Počinioci.
 • 1:26 - 1:29
  Ljudi koji kažu: „Mi smo to učinili.
 • 1:29 - 1:31
  Ja sam to učinio.“
 • 1:31 - 1:33
  Možda dodaju napomenu.
 • 1:33 - 1:37
  Kažu: „Nisam imao izbora;
  bio sam primoran da to uradim.“
 • 1:38 - 1:41
  Ali ipak kažu: „Uradio sam to.“
 • 1:42 - 1:43
  Razmislite o tome.
 • 1:44 - 1:49
  Ni na jednom suđenju za ratne zločine
  od kraja Drugog svetskog rata
 • 1:49 - 1:56
  počinilac nijedne nacionalnosti
  nikada nije rekao: „To se nije desilo.“
 • 1:57 - 2:02
  Opet, možda su rekli: „Bio sam primoran“,
  ali nikada da se nije dogodilo.
 • 2:02 - 2:03
  Razmislivši o svemu tome,
 • 2:03 - 2:07
  rešila sam da se negiranje
  neće naći na mom rasporedu;
 • 2:07 - 2:11
  imala sam veće stvari o kojima
  bih brinula, pisala i istraživala,
 • 2:11 - 2:12
  pa sam produžila dalje.
 • 2:13 - 2:16
  Nešto više od decenije kasnije,
 • 2:16 - 2:17
  dva starija akademika -
 • 2:17 - 2:21
  dvojica među najistaknutijim
  istoričarima Holokausta -
 • 2:21 - 2:22
  prišli su mi i rekli:
 • 2:22 - 2:24
  „Debra, hajdemo na kafu.
 • 2:24 - 2:27
  Imamo ideju za istraživanje
  za koju mislimo da je savršena za tebe.“
 • 2:27 - 2:31
  Zaintrigirana i polaskana
  time što su prišli meni sa idejom
 • 2:31 - 2:33
  i pomislili da sam vredna toga,
 • 2:33 - 2:35
  upitala sam: „Šta je u pitanju?“
 • 2:36 - 2:39
  A oni su rekli: „Negiranje Holokausta.“
 • 2:39 - 2:42
  Po drugi put sam se nasmejala.
 • 2:42 - 2:44
  Negiranje Holokausta?
 • 2:44 - 2:46
  Ljudi koji misle da je Zemlja ravna ploča?
 • 2:46 - 2:48
  Ljudi koji misle da je Elvis živ?
 • 2:48 - 2:51
  Njih treba da izučavam?
 • 2:51 - 2:53
  A ova dvojica su rekli:
 • 2:53 - 2:54
  „Da, zaintrigirani smo.
 • 2:55 - 2:57
  U čemu je stvar sa njima?
 • 2:57 - 2:58
  Koji im je cilj?
 • 2:58 - 3:02
  Kako uspevaju da ubede ljude
  da poveruju u ono što govore?“
 • 3:03 - 3:06
  Pomislih, ako oni misle
  da je to vredno truda,
 • 3:06 - 3:10
  prihvatila bih se trenutne razonode -
 • 3:10 - 3:13
  možda na godinu dana,
  možda dve, tri, možda čak i četiri -
 • 3:13 - 3:15
  u akademskom smislu, to je na trenutak.
 • 3:15 - 3:16
  (Smeh)
 • 3:16 - 3:18
  Radimo vrlo sporo.
 • 3:18 - 3:20
  (Smeh)
 • 3:20 - 3:22
  I posmatrala bih ih.
 • 3:22 - 3:23
  Tako sam i uradila.
 • 3:23 - 3:26
  Sprovela sam istraživanje
  i došla sam do mnogo stvari,
 • 3:26 - 3:29
  a dve među njima bih želela
  da danas podelim sa vama.
 • 3:29 - 3:30
  Prva -
 • 3:30 - 3:35
  negatori su vukovi u jagnjećoj koži.
 • 3:36 - 3:38
  Svi su isti: nacisti, neonacisti -
 • 3:39 - 3:41
  možete da odlučite
  da li ćete staviti „neo“ ili ne.
 • 3:43 - 3:45
  Ali kada sam ih pogledala,
 • 3:45 - 3:50
  nisam videla nikakve uniforme
  kao iz Šucštafela,
 • 3:50 - 3:53
  simbole na zidu poput svastike,
 • 3:53 - 3:55
  pozdrave „zig hajl“ -
 • 3:55 - 3:57
  ništa od toga.
 • 3:57 - 3:59
  Umesto toga sam pronašla
 • 4:00 - 4:04
  ljude koji su paradirali
  kao ugledni akademici.
 • 4:05 - 4:06
  Šta su imali?
 • 4:06 - 4:08
  Imali su institut.
 • 4:08 - 4:12
  „Institut za istorijski pregled“.
 • 4:12 - 4:15
  Imali su časopis - uglađen časopis -
 • 4:15 - 4:18
  „Časopis istorijskog pregleda“,
 • 4:18 - 4:21
  takav da je bio pun radova -
 • 4:21 - 4:23
  radova krcatim fusnotama.
 • 4:24 - 4:26
  Imali su i novo ime.
 • 4:26 - 4:29
  Ne neonacisti,
 • 4:29 - 4:31
  ne antisemiti -
 • 4:31 - 4:32
  revizionisti.
 • 4:33 - 4:35
  Rekli su: „Mi smo revizionisti.
 • 4:35 - 4:38
  Rešeni smo da uradimo jednu stvar -
 • 4:38 - 4:41
  da ispravimo greške u istoriji.“
 • 4:42 - 4:48
  Međutim, sve što je trebalo da uradite
  je da zađete malo ispod površine,
 • 4:48 - 4:50
  i šta biste tu pronašli?
 • 4:50 - 4:52
  Isto ulagivanje Hitleru,
 • 4:52 - 4:54
  veličanje Trećeg rajha,
 • 4:54 - 4:57
  antisemitizam, rasizam, predrasude.
 • 4:58 - 5:00
  To je ono što me je zaintrigiralo.
 • 5:00 - 5:03
  Bio je to antisemitizam,
  rasizam i predrasude
 • 5:03 - 5:07
  koji su paradirali
  kao da su racionalni diskurs.
 • 5:09 - 5:10
  Druga stvar koju sam otkrila -
 • 5:10 - 5:14
  mnogi među nama su naučeni da misle
  da postoje činjenice i mišljenja -
 • 5:14 - 5:16
  nakon izučavanja negatora,
 • 5:16 - 5:17
  imam drugačije mišljenje.
 • 5:17 - 5:19
  Postoje činjenice,
 • 5:19 - 5:21
  postoje mišljenja
 • 5:21 - 5:22
  i postoje laži.
 • 5:23 - 5:28
  A ono što negatori žele
  jeste da uzmu svoje laži,
 • 5:29 - 5:30
  zaodenu ih kao da su mišljenja -
 • 5:30 - 5:32
  možda zaoštrena mišljenja,
 • 5:32 - 5:35
  možda mišljenja koja izlaze
  iz uobičajenih okvira,
 • 5:35 - 5:36
  ali ako su to mišljenja,
 • 5:36 - 5:39
  onda bi trebalo da budu deo razgovora.
 • 5:39 - 5:42
  A zatim zadiru u činjenice.
 • 5:43 - 5:45
  Objavila sam svoj rad -
 • 5:45 - 5:46
  objavljena je knjiga
 • 5:46 - 5:49
  „Negiranje Holokausta,
  uznapredovali napad na istinu i sećanje“
 • 5:50 - 5:51
  i izašla je u mnogo različitih zemalja,
 • 5:51 - 5:54
  uključujući ovde,
  kod „Pingvina“ u Britaniji.
 • 5:54 - 5:57
  Završila sam sa tim ljudima
  i bila sam spremna da produžim dalje.
 • 5:58 - 6:02
  Onda je stiglo pismo
  od britanskog „Pingvina“.
 • 6:02 - 6:05
  Po treći put sam se nasmejala -
 • 6:07 - 6:08
  greškom.
 • 6:09 - 6:11
  Otvorila sam pismo
 • 6:11 - 6:17
  i ono me je obavestilo da Dejvid Irving
  protiv mene podnosi tužbu zbog klevete
 • 6:17 - 6:18
  u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • 6:18 - 6:21
  jer sam ga nazvala negatorom Holokausta.
 • 6:22 - 6:24
  Dejvid Irving tuži mene?
 • 6:24 - 6:25
  Ko je Dejvid Irving?
 • 6:25 - 6:28
  Dejvid Irving je pisac istorijskih dela,
 • 6:28 - 6:30
  većinom o Drugom svetskom ratu,
 • 6:30 - 6:33
  a praktično svi ti radovi
  zauzimali su poziciju
 • 6:33 - 6:37
  da nacisti nisu stvarno bili tako loši,
 • 6:37 - 6:40
  a saveznici nisu zaista bili tako dobri.
 • 6:40 - 6:43
  A Jevreji, šta god da im se dogodilo,
  na neki način su to zaslužili.
 • 6:44 - 6:46
  Poznavao je dokumenta,
 • 6:46 - 6:47
  znao je činjenice,
 • 6:47 - 6:50
  ali ih je nekako obrnuo
  da dobije ovo mišljenje.
 • 6:51 - 6:53
  Nije oduvek poricao Holokaust,
 • 6:53 - 6:55
  ali je krajem '80-ih godina
 • 6:55 - 6:58
  prihvatio to sa velikim žarom.
 • 7:00 - 7:03
  Razlog mom smehu
  je takođe bilo to što ovaj čovek
 • 7:03 - 7:05
  ne samo da je negirao Holokaust,
 • 7:05 - 7:07
  već je delovao prilično ponosno na to.
 • 7:07 - 7:09
  U pitanju je bio čovek - citiram -
 • 7:09 - 7:12
  koji je rekao:
  „Potopiću bojni brod Aušvic.“
 • 7:13 - 7:15
  U pitanju je bio čovek
 • 7:15 - 7:19
  koji je pokazao broj
  tetoviran na ruci preživelog i rekao:
 • 7:20 - 7:21
  „Koliko novca si zaradio
 • 7:21 - 7:25
  od tog istetoviranog broja na ruci?“
 • 7:26 - 7:27
  U pitanju je bio čovek koji je rekao:
 • 7:27 - 7:30
  „Više ljudi je umrlo
  u automobilu senatora Kenedija
 • 7:30 - 7:32
  na Čapakvidiku
 • 7:32 - 7:35
  nego što je umrlo
  u gasnim komorama u Aušvicu.“
 • 7:35 - 7:38
  To je američka referenca,
  ali možete je potražiti.
 • 7:39 - 7:42
  Ovo nije bio čovek koji je bio
  iole posramljen ili suzdržan
 • 7:42 - 7:44
  u vezi sa negiranjem Holokausta.
 • 7:45 - 7:49
  Dosta akademskih kolega me je savetovalo:
 • 7:49 - 7:51
  „Eh, Debra, jednostavno ignoriši to.“
 • 7:51 - 7:54
  Kad sam objasnila da se tužba zbog klevete
  ne može prosto ignorisati,
 • 7:54 - 7:57
  rekli su: „Ko će mu uopšte poverovati?“
 • 7:58 - 8:00
  Ali evo u čemu je bio problem.
 • 8:00 - 8:05
  Britanski zakon mi je dodelio obavezu,
  teret dokazivanja,
 • 8:05 - 8:08
  da dokažem istinitost onoga što sam rekla,
 • 8:08 - 8:11
  za razliku od onoga
  kako bi to bilo u Sjedinjenim Državama
 • 8:11 - 8:12
  i mnogim drugim zemljama -
 • 8:12 - 8:15
  on bi dokazivao neistinitost tvrdnje.
 • 8:16 - 8:17
  Šta je to značilo?
 • 8:17 - 8:21
  To je značilo da, kada se ne bih borila,
 • 8:21 - 8:23
  on bi samim tim pobedio.
 • 8:24 - 8:25
  A ako bi on time pobedio,
 • 8:25 - 8:28
  mogao bi legitimno da kaže:
 • 8:28 - 8:33
  „Moja verzija Holokausta,
  verzija Dejvida Irvinga, je legitimna.
 • 8:33 - 8:36
  Ustanovljeno je
  da me je Debra Lipstat oklevetala
 • 8:36 - 8:38
  kada me je nazvala negatorom Holokausta.
 • 8:38 - 8:42
  Samim tim, ja, Dejvid Irving,
  nisam neko ko negira Holokaust.“
 • 8:42 - 8:44
  A koja je to verzija?
 • 8:44 - 8:47
  Nije postojao plan za ubijanje Jevreja,
 • 8:47 - 8:50
  nije bilo gasnih komora,
 • 8:50 - 8:51
  nije bilo masovnih streljanja,
 • 8:51 - 8:55
  Hitler nije imao nikakve veze
  sa bilo kakvom patnjom koja se dešavala
 • 8:55 - 8:58
  i Jevreji su sve ovo izmislili
 • 8:58 - 9:01
  da dobiju novac od Nemačke
 • 9:01 - 9:03
  i da dobiju državu,
 • 9:03 - 9:06
  a to su uradili uz pomoć
  i podsticaj saveznika -
 • 9:06 - 9:09
  podmetnuli su dokumenta i dokaze.
 • 9:10 - 9:13
  Nisam mogla da dopustim da to prođe
 • 9:13 - 9:15
  i ikada se suočim sa nekim preživelim
 • 9:16 - 9:18
  ili detetom preživelog.
 • 9:18 - 9:20
  Nisam mogla da dozvolim da to prođe
 • 9:20 - 9:24
  i smatram sebe odgovornim istoričarem.
 • 9:25 - 9:27
  Zato smo se borili.
 • 9:27 - 9:30
  Upozorenje za one među vama
  koji nisu gledali „Negiranje“,
 • 9:30 - 9:32
  pobedili smo.
 • 9:32 - 9:33
  (Smeh)
 • 9:33 - 9:35
  (Aplauz)
 • 9:40 - 9:44
  Sudija je ustanovio
  da je Dejvid Irving
 • 9:44 - 9:50
  lažov, rasista, antisemita.
 • 9:50 - 9:52
  Njegov pogled na istoriju
  bio je tendenciozan,
 • 9:52 - 9:54
  lagao je, izvrtao stvari
 • 9:54 - 9:57
  i, što je najvažnije,
 • 9:57 - 9:59
  to je činio namerno.
 • 9:59 - 10:03
  Pokazali smo obrazac
  na preko 25 različitih većih primera.
 • 10:03 - 10:06
  To nisu male stvari - mnogi među nama
  u ovoj publici pišu knjige,
 • 10:07 - 10:08
  bave se spisateljstvom;
 • 10:08 - 10:09
  uvek pravimo greške.
 • 10:09 - 10:12
  Zato nam je drago što postoje
  druga izdanja, ispravljanje grešaka.
 • 10:12 - 10:14
  (Smeh)
 • 10:15 - 10:18
  Međutim, ovde se uvek kretalo
  u istom pravcu:
 • 10:19 - 10:21
  okriviti Jevreje,
 • 10:21 - 10:23
  osloboditi naciste odgovornosti.
 • 10:24 - 10:25
  Ali kako smo pobedili?
 • 10:26 - 10:32
  Sledili smo njegove fusnote
  do njegovih izvora.
 • 10:32 - 10:34
  I šta smo otkrili?
 • 10:34 - 10:35
  Ne samo u većini slučajeva
 • 10:36 - 10:37
  i ne samo da to preovlađuje,
 • 10:37 - 10:42
  već je u svakom pojedinačnom primeru
  gde je pomenuo Holokaust
 • 10:42 - 10:46
  njegov navodni dokaz bio izvrnut,
 • 10:46 - 10:48
  poluistinit,
 • 10:48 - 10:49
  promenjen je datum,
 • 10:49 - 10:51
  izmenjen je redosled dešavanja,
 • 10:51 - 10:53
  neko ko nije bio na sastanku
  je ubačen tamo.
 • 10:53 - 10:56
  Drugim rečima, nije imao dokaze.
 • 10:56 - 10:58
  Njegovi dokazi nisu dokazivali.
 • 10:58 - 11:01
  Mi nismo dokazali šta se dogodilo.
 • 11:02 - 11:04
  Dokazali smo da je ono
  što je on rekao da se dogodilo -
 • 11:04 - 11:06
  i samim tim svi negatori,
 • 11:06 - 11:10
  jer ih ili on citira ili oni preuzimaju
  argumente od njega -
 • 11:10 - 11:11
  nije istinito.
 • 11:11 - 11:12
  Ono što tvrde -
 • 11:12 - 11:15
  nemaju dokaza da to potvrde.
 • 11:17 - 11:21
  Zašto je moja priča više od obične priče
 • 11:21 - 11:25
  o uvrnutoj, dugoj,
  šestogodišnjoj, napornoj parnici
 • 11:25 - 11:30
  sa američkom profesorkom
  koju je dovukao u sudnicu
 • 11:30 - 11:33
  čovek koga je sud
  po svom mišljenju proglasio
 • 11:33 - 11:35
  za neonacističkog polemičara?
 • 11:35 - 11:37
  Kakva je njena poruka?
 • 11:38 - 11:41
  Mislim da u kontekstu pitanja istine
 • 11:41 - 11:43
  ima veoma značajnu poruku.
 • 11:43 - 11:45
  Jer danas,
 • 11:45 - 11:47
  kao što to dobro znamo,
 • 11:47 - 11:51
  istina i činjenice su pod napadom.
 • 11:52 - 11:55
  Društvene mreže,
  uz sve dobro što su nam pružile,
 • 11:55 - 11:58
  takođe su dopustile
  da se razlika između činjenica -
 • 11:59 - 12:01
  ustanovljenih činjenica -
 • 12:01 - 12:04
  i laži umanji.
 • 12:05 - 12:08
  Treće - ekstremizam.
 • 12:09 - 12:13
  Možda nećete videti odore Kju Kluks klana,
 • 12:13 - 12:15
  možda nećete videti krst koji gori,
 • 12:15 - 12:19
  možda nećete čuti
  ni otvoreno rasistički jezik.
 • 12:19 - 12:21
  Možda će koristiti nazive
  „alternativna desnica“,
 • 12:21 - 12:24
  „Nacionalni front“ - birajte.
 • 12:24 - 12:30
  Ali ispod toga se nalazi isti ekstremizam
  koji sam otkrila u negiranju Holokausta,
 • 12:30 - 12:33
  a koji paradira
  kao da je racionalni diskurs.
 • 12:35 - 12:40
  Živimo u dobu u kome je istina
  u odbrambenom položaju.
 • 12:40 - 12:43
  To me podseća
  na jedan strip iz „Njujorkera“.
 • 12:43 - 12:45
  Nedavno se u „Njujorkeru“ pojavio kviz
 • 12:45 - 12:48
  u kome voditelj kviza
  kaže jednom od učesnika:
 • 12:48 - 12:51
  „Da, gospođo, dali ste tačan odgovor.
 • 12:51 - 12:53
  Ali vaš protivnik
  je vikao glasnije od vas,
 • 12:53 - 12:55
  tako da on dobija poen.“
 • 12:56 - 12:58
  Šta možemo da učinimo?
 • 12:59 - 13:00
  Pre svega,
 • 13:00 - 13:05
  ne smeju nas prevariti
  prividi racionalnosti.
 • 13:05 - 13:07
  Moramo da sagledamo stvari iznutra,
 • 13:07 - 13:10
  a tamo ćemo pronaći ekstremizam.
 • 13:11 - 13:13
  Drugo,
 • 13:13 - 13:19
  moramo shvatiti da istina nije relativna.
 • 13:21 - 13:23
  Kao treće,
 • 13:23 - 13:26
  moramo krenuti u napad,
 • 13:26 - 13:28
  a ne u odbranu.
 • 13:29 - 13:31
  Kada neko iznese nečuvenu tvrdnju,
 • 13:31 - 13:35
  čak i ako se možda nalazi
  na jednom od najviših položaja u zemlji,
 • 13:35 - 13:37
  ako ne i na svetu -
 • 13:37 - 13:38
  moramo reći toj osobi:
 • 13:38 - 13:40
  „Gde je dokaz?
 • 13:40 - 13:43
  Gde su činjenice koje to potvrđuju?“
 • 13:43 - 13:45
  Moramo vršiti pritisak na nju.
 • 13:46 - 13:50
  Ne smemo se ophoditi
  kao da su njene laži isto što i činjenice.
 • 13:51 - 13:55
  Kao što sam prethodno rekla,
  istina nije relativna.
 • 13:55 - 13:58
  Mnogi od nas su odrasli u akademskom svetu
 • 13:58 - 14:00
  i uz prosvećena liberalna razmišljanja,
 • 14:00 - 14:03
  pri čemu su nas učili
  da je sve otvoreno za raspravu.
 • 14:03 - 14:05
  Međutim, nije tako.
 • 14:05 - 14:09
  Postoje izvesne stvari koje su istinite.
 • 14:09 - 14:12
  Postoje nepobitne činjenice -
 • 14:12 - 14:14
  objektivne istine.
 • 14:15 - 14:19
  Galilej nas je tome naučio
  pre mnogo vekova.
 • 14:19 - 14:24
  Čak i nakon što ga je Vatikan
  naterao da javno oporekne
 • 14:24 - 14:27
  da se Zemlja okreće oko Sunca,
 • 14:27 - 14:28
  izašao je
 • 14:28 - 14:30
  i šta se navodi da je izjavio?
 • 14:30 - 14:34
  „Ipak se okreće.“
 • 14:35 - 14:38
  Zemlja nije ravna ploča.
 • 14:38 - 14:40
  Klima se menja.
 • 14:41 - 14:44
  Elvis nije živ.
 • 14:44 - 14:45
  (Smeh)
 • 14:45 - 14:48
  (Aplauz)
 • 14:48 - 14:50
  I što je najvažnije,
 • 14:50 - 14:55
  istina i činjenice su pod napadom.
 • 14:55 - 14:57
  Posao koji je pred nama,
 • 14:57 - 14:58
  zadatak pred nama,
 • 14:58 - 15:00
  izazov pred nama
 • 15:00 - 15:01
  je veliki.
 • 15:02 - 15:04
  Vreme za borbu je kratko.
 • 15:05 - 15:08
  Moramo da delujemo sada.
 • 15:09 - 15:12
  Kasnije će biti prekasno.
 • 15:12 - 15:13
  Mnogo vam hvala.
 • 15:13 - 15:16
  (Aplauz)
Title:
Iza laži negiranja Holokausta
Speaker:
Debra Lipstat (Deborah Lipstadt)
Description:

„Postoje činjenice, postoje mišljenja i postoje laži“, kaže istoričarka Debra Lipstat, dok iznosi izvanrednu priču o svom istraživanju o negatorima Holokausta i njihovom namernom iskrivljenju istorije. Lipstat nas podstiče da krenemo u ofanzivu protiv onih koji napadaju istinu i činjenice. „Istina nije relativna“, kaže ona.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:30

Serbian subtitles

Revisions