Return to Video

Андрю Блум: Какво представлява интернет?

 • 0:01 - 0:03
  Винаги съм писал за архитектура,
 • 0:03 - 0:05
  за сгради, а писането за архитектура
 • 0:05 - 0:08
  се основава на някои предположения.
 • 0:08 - 0:11
  Архитектът проектира сграда и тя става място
 • 0:11 - 0:13
  или много архитекти проектират много сгради и това става
 • 0:13 - 0:16
  град, и независимо от тази сложна смес на сили
 • 0:16 - 0:19
  на политиката, културата и икономиката, които оформят
 • 0:19 - 0:22
  тези места, в края на деня можете
 • 0:22 - 0:24
  да ги посетите. Можете да се разходите около тях.
 • 0:24 - 0:26
  Можете да ги помиришете. Можете да ги почувствате.
 • 0:26 - 0:30
  Можете да почувствате мястото.
 • 0:30 - 0:32
  Но това, което беше учудващо за мен през последните няколко години,
 • 0:32 - 0:35
  беше, че все по-малко ходех по света
 • 0:35 - 0:39
  и все повече седях пред екрана на компютъра си.
 • 0:39 - 0:43
  Особено през 2007 г., когато си купих "Айфон",
 • 0:43 - 0:45
  само седях през целия ден пред екрана,
 • 0:45 - 0:47
  но също в края на деня
 • 0:47 - 0:50
  гледах този малък екран, който носех в джоба си.
 • 0:50 - 0:53
  Това, което беше учудващо за мен, беше колко бързо
 • 0:53 - 0:56
  се промени връзката ми с физическия свят.
 • 0:56 - 0:58
  През този много кратък период от време, независимо дали
 • 0:58 - 1:01
  това са приблизително последните 15 години или последните
 • 1:01 - 1:04
  четири или пет години, които сте били онлайн през цялото време,
 • 1:04 - 1:07
  връзката ви с това, което ви обкръжава се е променила
 • 1:07 - 1:09
  и вниманието ви е постоянно раздвоено.
 • 1:09 - 1:12
  Всички ние гледаме в екрани и гледаме
 • 1:12 - 1:13
  окръжаващия ни свят.
 • 1:13 - 1:16
  Това, което беше още по-учудващо за мен,
 • 1:16 - 1:19
  беше, че света зад екрана
 • 1:19 - 1:23
  като че ли нямаше физическа реалност.
 • 1:23 - 1:26
  Ако потърсите снимки по интернет,
 • 1:26 - 1:29
  ще откриете тази известна снимка на "Опт",
 • 1:29 - 1:32
  която прилича на Млечния път, който непрекъсната се разширява,
 • 1:32 - 1:34
  но нашата Галактика не е в него.
 • 1:34 - 1:36
  Никога няма да сме изцяло в него.
 • 1:36 - 1:40
  Това винаги ми напомняше за снимката на Земята, направена от Аполо,
 • 1:40 - 1:43
  снимката със синия мрамор, за която
 • 1:43 - 1:45
  мисля, че никога няма да я разберем.
 • 1:45 - 1:49
  Ние сме малки в лицето на това разширяване.
 • 1:49 - 1:52
  Ако имаше този свят и този екран и ако около мен имаше
 • 1:52 - 1:55
  физически свят, никога нямаше да мога да ги
 • 1:55 - 1:58
  събера в едно и също място.
 • 1:58 - 2:01
  Тогава се случи това.
 • 2:01 - 2:04
  Един ден, както обикновено, интернет връзката ми прекъсна
 • 2:04 - 2:07
  и дойде момче от кабелната компания, за да я поправи, и то започна
 • 2:07 - 2:09
  да поставя прашна купчина от кабели
 • 2:09 - 2:12
  и след това ги постави пред сградата ми, в мазето и в двора,
 • 2:12 - 2:15
  и постави голям куп кабели на стената.
 • 2:15 - 2:18
  След това то видя една катерица, която тичаше по кабелите
 • 2:18 - 2:20
  и каза: "Ето проблема ти.
 • 2:20 - 2:25
  Катерица гризе интернета ти." (Смях)
 • 2:25 - 2:28
  Това беше учудващо. Интернетът е
 • 2:28 - 2:31
  трансцедентална идея. Той се състои от набор от протоколи, което промени
 • 2:31 - 2:35
  всичко, от пазаруването до революциите от данни.
 • 2:35 - 2:37
  То не беше нещо,
 • 2:37 - 2:41
  което може да бъде гризано от катерица. (Смях)
 • 2:41 - 2:43
  Но това беше случая.
 • 2:43 - 2:46
  Катерица гризеше интернета ми. (Смях)
 • 2:46 - 2:48
  След това си помислих, какво ще се случи,
 • 2:48 - 2:50
  ако свалите кабела от стената и започнете
 • 2:50 - 2:52
  да го следвате. Къде ще отидете?
 • 2:52 - 2:55
  Беше ли интернетът място, което можете да посетите?
 • 2:55 - 2:57
  Мога ли да отида там? Кого ще срещна?
 • 2:57 - 3:00
  Имаше ли нещо там?
 • 3:00 - 3:03
  Разбира се, отговорът беше: "Няма."
 • 3:03 - 3:06
  Това беше интернет, тази черна кутия с червена светлина върху нея,
 • 3:06 - 3:09
  както е изобразена в ситкома "The IT Crowd."
 • 3:09 - 3:13
  Обикновено това живее на върха на Биг Бен,
 • 3:13 - 3:16
  защото от там можете да получите най-добро покритие,
 • 3:16 - 3:19
  но беше договорено, колежката им да го вземе под наем
 • 3:19 - 3:22
  следобяд, за да го използва за бизнес презентация.
 • 3:22 - 3:25
  Собствениците на интернета й го дадоха
 • 3:25 - 3:28
  за кратко време, тя го погледна и каза:
 • 3:28 - 3:31
  "Това ли е интернета? Целият интернет? Тежък ли е?"
 • 3:31 - 3:35
  Те казаха: "Разбира се, че не, инернетът не тежи."
 • 3:35 - 3:37
  Бях объркан. Търсех това,
 • 3:37 - 3:40
  което само глупаците търсеха.
 • 3:40 - 3:42
  Интернетът беше глупава
 • 3:42 - 3:45
  черна кутия с мигаща червена светлина върху него.
 • 3:45 - 3:47
  Това не беше реален свят.
 • 3:47 - 3:50
  Но всъщност, съществува реален свят по интернет
 • 3:50 - 3:52
  и ето как прекарах около две години, посещавайки
 • 3:52 - 3:56
  тези места по интернет. Бях в големи центрове на данни,
 • 3:56 - 3:58
  които използват мощност, колкото градовете, в които се намират
 • 3:58 - 4:01
  и посетих места като това, Хъдсън стрийт 60 в Ню Йорк,
 • 4:01 - 4:03
  което е една от сградите в света,
 • 4:03 - 4:06
  една от сградите в късия списък, в който са включени около 12 сгради,
 • 4:06 - 4:09
  където още повече интернет мрежи се свързват една с друга,
 • 4:09 - 4:10
  отколкото на което и да е друго място.
 • 4:10 - 4:13
  Тази връзка е физически процес.
 • 4:13 - 4:15
  Става дума за рутер на мрежа, Фейсбук или
 • 4:15 - 4:18
  Гугъл, или B. T., или Тайм Уорнър, каквото и да е,
 • 4:18 - 4:20
  което свързва с жълт фибро - оптичен кабел
 • 4:20 - 4:23
  в тавана и в рутера друга мрежа
 • 4:23 - 4:28
  и това е физическо, и е изненадващо удобно.
 • 4:28 - 4:31
  Сграда, като тази на Хъдсън стрийт 60 и около 12 други,
 • 4:31 - 4:33
  имат 10 пъти повече мрежи, които са свързани с тях,
 • 4:33 - 4:35
  от следващия ред сгради.
 • 4:35 - 4:37
  Има много малко такива места.
 • 4:37 - 4:40
  Сградата на Хъдсън стрийт 60 е интересна, защото тя е дом
 • 4:40 - 4:43
  на около 6 много важни мрежи,
 • 4:43 - 4:45
  които са мрежите, които обслужват подводните кабели,
 • 4:45 - 4:47
  които минават под океана,
 • 4:47 - 4:49
  които свързват Европа и Америка и ни свързват.
 • 4:49 - 4:53
  Искам да ви обърна внимание на тези кабели.
 • 4:53 - 4:57
  Ако интернет е глобално явление, ако живеем
 • 4:57 - 4:59
  в глобално село, това е защото има кабели под
 • 4:59 - 5:01
  океана, кабели като този.
 • 5:01 - 5:04
  С този размер, те са невероятно малки.
 • 5:04 - 5:07
  Можете да ги държите в ръка. Те са като градински маркуч.
 • 5:07 - 5:11
  Но в другия размер те са невероятно дълги,
 • 5:11 - 5:13
  толкова дълги, колкото можете да си представите.
 • 5:13 - 5:16
  Преминават под океанал Дълги са три или пет,
 • 5:16 - 5:18
  или осем хиляди мили и
 • 5:18 - 5:21
  ако материалната наука и компютърната технология
 • 5:21 - 5:24
  са много сложни, основният физически процес
 • 5:24 - 5:28
  е много прост. Светлината влиза в единия край на океана
 • 5:28 - 5:31
  и излиза от другия, и обикновено издва
 • 5:31 - 5:34
  от сграда, наречена земна станция, която често
 • 5:34 - 5:37
  се намира далеч, в малка крайбрежна област
 • 5:37 - 5:40
  и има високоговорители, които се намират на дъното на океана,
 • 5:40 - 5:42
  които изглеждат като риба тон, и които увеличават сигнала на всики 50 мили,
 • 5:42 - 5:46
  и тъй като скоростта на предаването
 • 5:46 - 5:49
  е невероятно висока, основната единица е 10 гигабита за секунда
 • 5:49 - 5:52
  за дължина на светлинната вълна, може би хиляда пъти по-бърза от
 • 5:52 - 5:55
  връзката ви, или способна да пренесе 10 000 видео потока,
 • 5:55 - 5:58
  но не само това, ако поставите не само една дължина на светлинна вълна
 • 5:58 - 6:01
  да минава през един от тези кабели, а поставите може би
 • 6:01 - 6:04
  50 или 60 или 70 различни дължини на светлинни вълни или на цветове,
 • 6:04 - 6:07
  които да преминават през един кабел, тогава ще имате може би
 • 6:07 - 6:09
  осем нишки в един кабел, четири от които преминават във всяка посока.
 • 6:09 - 6:13
  Те са малки. С дебелина на косъм са.
 • 6:13 - 6:15
  Те се свързват някъде на континента.
 • 6:15 - 6:17
  Те се свързват така.
 • 6:17 - 6:20
  Ето къде се включва кабел с дължина 5 000 мили.
 • 6:20 - 6:25
  Това е в Халифакс, кабел, който има дължина от Халифакс до Ирландия.
 • 6:25 - 6:28
  Пейзажът се променя. Преди три години,
 • 6:28 - 6:30
  когато започнах да мисля за това, имаше един кабел
 • 6:30 - 6:33
  по Западния бряг на Африка, който е представен
 • 6:33 - 6:36
  на тази карта от Стив Сонг, като тънка черна линия.
 • 6:36 - 6:40
  Ето шест кабела и още, по три на всики бряг.
 • 6:40 - 6:43
  Защото след като една държваба бъде свързана с кабел,
 • 6:43 - 6:45
  осъзнават, че не е достатъчно. Ако ще построят
 • 6:45 - 6:48
  промишленост около него, трябва да знаят, че връзката им
 • 6:48 - 6:50
  е постоянна, защото ако кабелът се скъса,
 • 6:50 - 6:52
  трябва да изпратите кораб в морето, да хвърлите
 • 6:52 - 6:55
  въдица на мястото, да го вземете, да намерите другия край
 • 6:55 - 6:58
  и след това да свържете двата края и да ги потопите.
 • 6:58 - 7:03
  Това е сложен физически процес.
 • 7:03 - 7:07
  Това е приятелят ми, Саймън Купър, който до скоро
 • 7:07 - 7:10
  работеше в "Тата комюникейшънс", комуникационната компания
 • 7:10 - 7:13
  в Тата, голям индийски промишлен конгломерат.
 • 7:13 - 7:16
  Никога не съм се срещал с него. Общувахме само
 • 7:16 - 7:19
  чрез тази телепрезанционна система, която винаги ме кара
 • 7:19 - 7:23
  да мисля за него, като за мъжа в интернет. (Смях)
 • 7:23 - 7:26
  Той е англичанин. Промишлеността за кабели под океана
 • 7:26 - 7:30
  се управлява от англичани и те са 42ма души.
 • 7:30 - 7:33
  (Смях) Защото те започнаха по същото време, преди 20 години,
 • 7:33 - 7:36
  с невероятен успех.
 • 7:36 - 7:39
  Тата получи началото си като комуникационен бизнес,
 • 7:39 - 7:42
  когато те купиха два кабела, единият от които минава през Атлантическия океан,
 • 7:42 - 7:45
  а другият през Тихия океан и ги продължиха,
 • 7:45 - 7:48
  като построиха колан през света,
 • 7:48 - 7:50
  което означава, че те ще изпращат битовете ви от Изток или от Запад.
 • 7:50 - 7:53
  Това е сноп светлина около света
 • 7:53 - 7:55
  и ако се скъса кабел в Тихи океан, то ще го изпрати
 • 7:55 - 7:58
  в другата посока. След като направиха това,
 • 7:58 - 8:02
  те започнаха да търсят места, които да окабелят след това.
 • 8:02 - 8:04
  Търсеха неокабелени места, а това означаваше
 • 8:04 - 8:07
  Севера и Юга, основно тези кабели, които свързваха Африка.
 • 8:07 - 8:11
  Но това, което ме удивява е невероятното географско въобръжение на Саймън.
 • 8:11 - 8:14
  Той мисли за света, който се разширява невероятно.
 • 8:14 - 8:17
  Бях заинтересован, защото исках да видя
 • 8:17 - 8:20
  как един такъв кабел се произвежда. През цялото време
 • 8:20 - 8:22
  онлайн преживявахме тези моменти на връзка,
 • 8:22 - 8:26
  тези кратки приближавания, съобщения по туит или "Фейсбук",
 • 8:26 - 8:30
  или е-поща, и контактът изглеждаше като физически.
 • 8:30 - 8:32
  Изглеждаше като че ли имаше момент, когато континентът
 • 8:32 - 8:34
  беше окабелен, и исках да видя това.
 • 8:34 - 8:36
  Саймън работеше по нов кабел,
 • 8:36 - 8:39
  Кабелната система на Западна Африка, който имаше дължина
 • 8:39 - 8:41
  от Лисабон до западния бряг на Африка,
 • 8:41 - 8:44
  до Кот Д'воар, до Гана, до Нигерия, до Камерун.
 • 8:44 - 8:46
  Той каза, че ще дойде скоро, в зависимост
 • 8:46 - 8:48
  от времето, но не каза кога
 • 8:48 - 8:51
  и така, с писмо, което получих четири дни преди това, той каза да отида
 • 8:51 - 8:54
  до този плаж южно от Лисабон и палко след 9 часа,
 • 8:54 - 8:58
  този човек ще излезе от водата. (Смях)
 • 8:58 - 9:02
  Той ще носи зелена найлонова линия, лека линия,
 • 9:02 - 9:05
  която се нарича месинджър линия и това беше първата връзка
 • 9:05 - 9:08
  между морето и земята, тази връзка ще
 • 9:08 - 9:11
  обхваща тази светлинна пътека, дълга 9 000 мили.
 • 9:11 - 9:14
  След това булдозер започна да издърпва кабела от този
 • 9:14 - 9:17
  специализиран кораб за кабели и той беше натоварен
 • 9:17 - 9:20
  с тези буйове, докато достигна правилното място.
 • 9:20 - 9:23
  След това можете да видите английските инжинери, които продължаваха да гледат.
 • 9:23 - 9:26
  След като кабелът беше на правилното място, той се върна
 • 9:26 - 9:29
  във водата, като държеше голям нож и отряза всеки буй
 • 9:29 - 9:31
  и буят хвръкна във въздуха, а кабелът
 • 9:31 - 9:33
  беше положен на дъното на морето, и той правеше всичко това през цялото време
 • 9:33 - 9:35
  извън кораба, и когато отиде на кораба,
 • 9:35 - 9:38
  те му дадоха чаша сок и сладкиш,
 • 9:38 - 9:40
  и след това той скочи отново във водата, и доплува до брега,
 • 9:40 - 9:47
  и запали цигара. (Смях)
 • 9:47 - 9:50
  След като кабелът беше на брега,
 • 9:50 - 9:53
  започнаха да подготвят свързването му с другата страна,
 • 9:53 - 9:56
  защото кабелът беше свален от станцията.
 • 9:56 - 9:59
  След това започнаха
 • 9:59 - 10:02
  да махат тази вътрешност от пластмаса с -
 • 10:02 - 10:04
  работа като на готвачи, и накрая работеха
 • 10:04 - 10:07
  като ювелири, за да изравнят тези тънки като косъм нишки
 • 10:07 - 10:09
  с кабелът, който беше на дъното на морето
 • 10:09 - 10:12
  и с тази машина за пробиване на дупки те го съединиха.
 • 10:12 - 10:15
  Когато видите тези момчета,
 • 10:15 - 10:18
  ще спрете да мислите за интернет като нещо непознато.
 • 10:18 - 10:21
  То започва да изглежда като нещо физическо.
 • 10:21 - 10:24
  Това, което също ме изненада,
 • 10:24 - 10:27
  е основано на най-модерната технология,
 • 10:27 - 10:30
  и то е съвсем ново нещо, самият физически процес
 • 10:30 - 10:33
  се извършваше за дълго време и културата е същата.
 • 10:33 - 10:35
  Виждате местните работници. Виждате английския инженер,
 • 10:35 - 10:39
  който дава инструкции. Това, което е по-важно,
 • 10:39 - 10:41
  е че местата са същите. Тези кабели все още свързват
 • 10:41 - 10:44
  тези класически пристанищни градове, места като Лисабон, Момбаса,
 • 10:44 - 10:47
  Мумбай, Сингапур, Ню Йорк.
 • 10:47 - 10:52
  След това, работата на брега продължава около три или четири дни,
 • 10:52 - 10:56
  и след това, когато е свършена, слагат капак
 • 10:56 - 10:59
  на върха и поставят пясък отгоре,
 • 10:59 - 11:02
  и забравяме за това.
 • 11:02 - 11:04
  Изглежда, като че ли говорим много за непознатите неща,
 • 11:04 - 11:06
  но всеки път, когато качим нещо в облака,
 • 11:06 - 11:08
  се чувстваме отговорни за него.
 • 11:08 - 11:12
  Ние сме свързани с това. Оставяме другите хора да се грижат за него.
 • 11:12 - 11:13
  Това не е правилно.
 • 11:13 - 11:16
  Има известно изречение на Нийл Стефансън, който казва,
 • 11:16 - 11:20
  че свързаните хора трябва да знаят нещо за кабелите.
 • 11:20 - 11:22
  Трябва да знаем, мисля, че трябва да знаем
 • 11:22 - 11:25
  откъде идва интернетът ни и трябва да знаем,
 • 11:25 - 11:30
  какво ни свързва физически.
 • 11:30 - 11:32
  Благодаря! (Аплодисменти)
 • 11:32 - 11:35
  (Аплодисменти)
 • 11:35 - 11:38
  Благодаря. (Аплодисменти)
Title:
Андрю Блум: Какво представлява интернет?
Speaker:
Andrew Blum
Description:

Когато катерица прегризва кабела му и връзката му с интернет прекъсва, журналистът Андрю Блум започва да се чуди, как е направен интернетът. Той го видя - кабелите под водата, тайните суичове и други физически неща, които съставляват мрежата.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:59

Bulgarian subtitles

Revisions