< Return to Video

Sloj igre povrh sveta | Set Pribeč | TEDxBoston

 • 0:09 - 0:11
  Moje ime je Set Pribeč.
  Ja sam glavni nindža u "SCVNGR".
 • 0:11 - 0:13
  Ja sam ponosni ispisnik sa "Prinstona".
 • 0:13 - 0:16
  Takođe ponosan
  što sam se preselio ovde u Boston,
 • 0:16 - 0:17
  gde sam zapravo odrastao.
 • 0:17 - 0:18
  (Aplauz)
  Da, Boston.
 • 0:18 - 0:21
  Lake pobede. Mogao bih samo
  da navedem imena okruga u okolini.
 • 0:21 - 0:23
  Takođe sam vrlo odlučan u tome da izgradim
 • 0:23 - 0:25
  sloj igre povrh sveta.
 • 0:25 - 0:28
  Ovo je donekle novi koncept
  i veoma je važan.
 • 0:28 - 0:30
  Jer, dok je prošla decenija
 • 0:30 - 0:32
  bila decenija društvenog
 • 0:32 - 0:34
  i decenija gde je izgrađen okvir
 • 0:34 - 0:36
  u kome se povezujemo sa drugim ljudima,
 • 0:36 - 0:38
  sledeća decenija će biti decenija
 • 0:38 - 0:40
  gde se gradi okvir igre,
 • 0:40 - 0:41
  gde će se odlučiti o motivaciji
 • 0:41 - 0:44
  koju koristimo da utičemo
  na ponašanje i okviru u kom
 • 0:44 - 0:47
  će se to graditi, a to je veoma važno.
 • 0:47 - 0:50
  Ja kažem da želim
  da izgradim sloj igre preko sveta,
 • 0:50 - 0:51
  ali to nije u potpunosti tačno
 • 0:52 - 0:54
  jer je to već u izgradnji; već se dešava.
 • 0:54 - 0:56
  I trenutno izgleda ovako.
 • 0:56 - 0:59
  Izgleda kao internet 1997, zar ne?
 • 0:59 - 1:00
  Nije baš dobro. Zatrpano je.
 • 1:00 - 1:02
  Prepuno je raznih stvari
 • 1:02 - 1:04
  koje, ukratko, nisu toliko zabavne.
 • 1:04 - 1:08
  Tu su prevare sa kreditnim karticama,
  programi letačkih milja
 • 1:08 - 1:11
  i kuponi i sve te šeme lojalnosti
 • 1:11 - 1:13
  koje stvarno koriste dinamiku igre
 • 1:13 - 1:16
  i zaista grade sloj igre, samo su sranje.
 • 1:16 - 1:19
  Nisu baš dobro osmišljene, zar ne?
 • 1:19 - 1:20
  Dakle, to je nezgodno.
 • 1:20 - 1:24
  Ali srećom,
  kao što moj omiljeni akcioni heroj,
 • 1:24 - 1:25
  Bob Graditelj, kaže:
 • 1:25 - 1:27
  "Možemo bolje.
  Možemo bolje izgraditi ovo."
 • 1:27 - 1:29
  A alati, resursi
 • 1:29 - 1:31
  koje koristimo da bismo
  izgradili sloj igre
 • 1:31 - 1:33
  su sami principi igre.
 • 1:33 - 1:36
  Srž ove prezentacije će biti četiri
 • 1:36 - 1:38
  zaista važna principa igre,
  veoma interesantne stvari,
 • 1:38 - 1:40
  koje, ako ih koristite svesno,
 • 1:40 - 1:43
  možete upotrebiti za kontrolu ponašanja,
 • 1:43 - 1:45
  i za dobro i za loše i za između.
 • 1:45 - 1:47
  Nadam se za dobro.
 • 1:47 - 1:49
  Ali ovo su važni stadijumi
 • 1:49 - 1:51
  kroz koje će se taj okvir izgraditi,
 • 1:51 - 1:54
  tako da želimo da svi razmišljamo
  svesno o tome sada.
 • 1:54 - 1:57
  Samo pre nego što uskočimo u to,
  tu je pitanje: zašto je ovo važno?
 • 1:57 - 2:00
  Ja kao tvrdim da postoji
  igrački sloj povrh sveta,
 • 2:00 - 2:02
  i veoma je važno
  da ga izgradimo kako treba.
 • 2:02 - 2:04
  Razlog za to je, videli smo da je
 • 2:04 - 2:08
  u prošloj deceniji
  izgrađen društveni sloj,
 • 2:08 - 2:11
  okvir za veze
 • 2:11 - 2:14
  i izgradnja tog sloja je gotova,
  završeno je.
 • 2:14 - 2:16
  Postoji još mnogo da se istraži.
 • 2:16 - 2:18
  Još mnogo ljudi pokušava
  da shvati socijalni sloj
 • 2:18 - 2:21
  i kako utičemo na njega
  i kako ga koristimo,
 • 2:21 - 2:22
  ali sam okvir je završen
 • 2:22 - 2:25
  i zove se "Fejsbuk".
 • 2:25 - 2:28
  I to je ok. Mnogo ljudi
  je zadovoljno "Fejsbukom".
 • 2:28 - 2:30
  Meni se veoma dopada.
 • 2:30 - 2:33
  Oni su napravili nešto
  što se zove "Open Graph" protokol
 • 2:33 - 2:34
  i oni poseduju sve naše veze.
 • 2:34 - 2:36
  Poseduju pola milijarde ljudi.
 • 2:36 - 2:38
  Tako da, kad želite da gradite
  preko društvenog sloja,
 • 2:38 - 2:41
  okvir je određen; to je "Open Graph API".
 • 2:41 - 2:43
  I ako ste zadovoljni time, sjajno.
 • 2:43 - 2:46
  Ako niste, šteta.
  Ne možete ništa da uradite.
 • 2:46 - 2:49
  Ali sledeća decenija - to je prava stvar.
 • 2:49 - 2:51
  Mislim, želimo da gradimo okvire
 • 2:51 - 2:54
  na način koji je prihvatljiv
 • 2:54 - 2:56
  i znate, produktivan na duge staze.
 • 2:56 - 2:59
  Dakle, društveni sloj je o vezama.
 • 2:59 - 3:01
  Sloj igre je o uticaju.
 • 3:01 - 3:04
  Ne radi se o dodavanju
  društvenog tkanja na net
 • 3:04 - 3:05
  i povezivanju sa drugim ljudima
 • 3:05 - 3:07
  gde god da se nalazite
  i kuda god da idete.
 • 3:07 - 3:10
  Radi se o korišćenju principa, snaga,
 • 3:10 - 3:12
  za uticanje na ponašanje
 • 3:12 - 3:15
  kad se negde nalazite i kad nešto
  tamo radite i kako radite.
 • 3:15 - 3:18
  Ovo je veoma, veoma moćno
  i biće važnije od društvenog sloja.
 • 3:18 - 3:19
  Uticaće na naše živote dublje
 • 3:19 - 3:21
  i možda nevidljivije.
 • 3:21 - 3:23
  Tako da je neverovatno bitno
 • 3:23 - 3:26
  da u ovom trenutku, dok se još gradi,
 • 3:26 - 3:28
  dok se stvaraju okviri
  kao što je "Fejsbuk",
 • 3:28 - 3:30
  kao "Open Graph"
  za ekvivalent koji je igrački sloj,
 • 3:30 - 3:32
  da razmislimo veoma svesno o tome
 • 3:32 - 3:34
  i to na način koji je otvoren,
 • 3:34 - 3:36
  dostupan i koji može
  da se iskoristi za dobro.
 • 3:36 - 3:38
  I o tome želim da govorim,
  o principima igre,
 • 3:38 - 3:40
  jer izgradnja je tek počela
 • 3:40 - 3:42
  i što svesnije mislimo o tome,
 • 3:42 - 3:44
  bolje ćemo moći da ga koristimo
 • 3:44 - 3:45
  za šta god želimo.
 • 3:46 - 3:49
  Dakle, kao što sam rekao,
  način na koji gradite sloj igre
 • 3:49 - 3:52
  nije sa staklom, čelikom i cementom.
 • 3:53 - 3:54
  A resursi koje koristimo nisu
 • 3:54 - 3:57
  dvodimenzionalni otkosi zemlje koje imamo.
 • 3:57 - 4:01
  Resursi su svest, a alati,
  sirovi materijali, su principi igre.
 • 4:01 - 4:03
  Kad smo tu, da pomenem nekoliko principa.
 • 4:03 - 4:05
  U "SCVNGR"-u volimo da se šalimo,
 • 4:05 - 4:09
  kako sa sedam principa igre možete
  navesti bilo koga da uradi bilo šta.
 • 4:09 - 4:10
  Danas ću vam pokazati četiri,
 • 4:10 - 4:14
  jer se nadam da ću na kraju ovoga
  i dalje biti u takmičarskoj prednosti.
 • 4:14 - 4:16
  (Smeh)
 • 4:16 - 4:18
  Prvi je veoma jednostavan princip.
 • 4:18 - 4:20
  Zove se princip zakazanog sastanka.
 • 4:20 - 4:22
  Po ovom principu, da bi uspeli, igrači
 • 4:22 - 4:24
  moraju da urade nešto
  u prethodno dogovoreno vreme
 • 4:24 - 4:26
  i obično na dogovorenom mestu.
 • 4:26 - 4:28
  Ovi principi mogu biti
  pomalo zastrašujući nekad,
 • 4:28 - 4:30
  jer znate, mislite
 • 4:30 - 4:33
  da drugi ljudi mogu da koriste sile
  kojim će upravljati
 • 4:33 - 4:35
  mojim interakcijama, šta radim,
  gde radim, kad radim.
 • 4:35 - 4:38
  Ova vrsta gubitka slobodne volje
  koja se javlja
 • 4:38 - 4:40
  u igrama može biti zastrašujuća,
 • 4:40 - 4:42
  pa ću za svaki princip dati tri primera -
 • 4:42 - 4:44
  jedan koji pokazuje
  kako se ovo već koristi u realnom svetu,
 • 4:44 - 4:46
  da biste mogli malo da racionalizujete,
 • 4:46 - 4:49
  jedan koji ga pokazuje
  u konvencionalnoj igri -
 • 4:49 - 4:51
  ja mislim da je sve igra,
  ali ovo se odnosi
 • 4:51 - 4:53
  na ono što se smatra igrom
  na tabli ili na kompjuteru,
 • 4:54 - 4:56
  i onda kako se ovo može
  iskoristiti za dobro,
 • 4:56 - 4:58
  da bismo videli da ove sile
  mogu biti stvarno moćne.
 • 4:58 - 5:01
  Dakle prvi - najpoznatiji princip
  zakazanog sastanka na svetu -
 • 5:01 - 5:04
  je nešto što se zove "happy hour".
 • 5:04 - 5:07
  Nedavno sam se ispisao sa "Prinstona"
 • 5:07 - 5:09
  i po prvi put završio u baru
 • 5:09 - 5:12
  i video sam te "happy hour"
  stvari svuda okolo.
 • 5:12 - 5:14
  Ovo je jednostavno princip
  zakazanog sastanka.
 • 5:14 - 5:17
  Dođite u određeno vreme,
  dobićete piće upola cene.
 • 5:17 - 5:19
  Da biste pobedili, treba samo
  da se pojavite
 • 5:19 - 5:20
  na pravom mestu u pravo vreme.
 • 5:20 - 5:22
  Ovaj princip je toliko moćan,
 • 5:22 - 5:25
  da ne utiče samo na naše ponašanje,
  utiče na celu kulturu.
 • 5:25 - 5:27
  To je stvarno zastrašujuća misao,
 • 5:27 - 5:30
  da jedan princip igre
  može tako moćno da promeni stvari.
 • 5:30 - 5:32
  On takođe postoji
  u konvecionalnijim oblicima igre.
 • 5:32 - 5:35
  Siguran sam da ste svi već čuli
  za "Farmvil".
 • 5:35 - 5:36
  Ako niste, preporučujem da ga igrate.
 • 5:36 - 5:39
  Do kraja svog dana
  nećete raditi ništa drugo.
 • 5:39 - 5:41
  "Farmvil" ima više aktivnih korisnika
  od "Tvitera".
 • 5:41 - 5:43
  Neverovatno je moćan, i ima taj princip
 • 5:43 - 5:45
  da morate da se vratite u određeno vreme
 • 5:45 - 5:48
  da zalijete useve - lažne useve
  - ili će uvenuti.
 • 5:48 - 5:51
  I to je toliko moćno,
  da kada oni podese svoju statistiku,
 • 5:51 - 5:53
  kada kažu da će vam usevi uvenuti
 • 5:53 - 5:56
  posle osam sati, ili šest sati, 24 sata,
 • 5:56 - 5:58
  to menja životni ciklus
 • 5:58 - 6:00
  70-i-nešto miliona ljudi tokom dana.
 • 6:00 - 6:03
  Oni se vraćaju kao navijeni
  u određeno vreme.
 • 6:03 - 6:06
  Kada bi poželeli da svet stane,
  da produktivnost stane,
 • 6:06 - 6:08
  mogli bi ovo da naprave
  u 30-minutnom ciklusu
 • 6:08 - 6:10
  i niko ne bi radio ništa drugo.
 • 6:10 - 6:12
  (Smeh)
 • 6:12 - 6:14
  To je pomalo zastrašujuće.
 • 6:14 - 6:16
  Ali ovo može da se iskoristi za dobro.
 • 6:16 - 6:19
  Ovo je lokalna firma "Vitality",
  oni su napravili proizvod
 • 6:19 - 6:21
  koji pomaže ljudima da na vreme uzmu lek.
 • 6:21 - 6:22
  To je zakazani sastanak.
 • 6:22 - 6:24
  Ljudi u tome nisu baš dobri.
 • 6:24 - 6:27
  Oni imaju ove sijajuće poklopce
  koji trepću i šalju vam imejl
 • 6:27 - 6:29
  i rade sve neke kul stvar
  da vas podsete da uzmete lek.
 • 6:29 - 6:32
  Ovo još uvek nije igra,
  ali trebalo bi da bude.
 • 6:32 - 6:34
  Trebalo bi da dobijate poene
  za uzimanje leka na vreme.
 • 6:34 - 6:36
  A da gubite poene
  kad ne uradite to na vreme.
 • 6:36 - 6:38
  Trebalo bi da svesno prepoznaju
 • 6:38 - 6:41
  da grade princip zakazanog sastanka
  i da iskoriste igre.
 • 6:41 - 6:43
  I onda možete postići dobro
  na neke interesantne načine.
 • 6:43 - 6:45
  Preći ćemo na sledeći.
 • 6:45 - 6:46
  Uticaj i status.
 • 6:46 - 6:48
  Ovo je jedan od najpoznatijih principa.
 • 6:48 - 6:50
  Svuda se upotrebljava.
 • 6:50 - 6:52
  U vašim novčanicima, trenutno.
 • 6:52 - 6:55
  Svi želimo tu karticu s leve strane
 • 6:55 - 6:56
  jer je crna.
 • 6:56 - 6:58
  I vidite nekog u apoteci ili -
 • 6:58 - 7:01
  ne apoteci - u "Kristijan Dioru"
  ili negde i onda...
 • 7:01 - 7:04
  Ne znam. Ja nemam crnu karticu,
  imam debitnu karticu.
 • 7:04 - 7:07
  (Smeh)
 • 7:07 - 7:10
  Oni je izvuku. I vidite, čoveče,
  ovaj ima crnu karticu.
 • 7:10 - 7:12
  Ja je želim jer to znači
  da sam više kul nego što jesam,
 • 7:12 - 7:13
  a to mi je potrebno.
 • 7:13 - 7:15
  A ovo se koristi i u igrama.
 • 7:15 - 7:18
  "Modern Warfare", jedna od
  najprodavanijih igara svih vremena.
 • 7:18 - 7:21
  Ja sam tek na četvrtom nivou,
  ali očajnički želim na deseti,
 • 7:21 - 7:23
  jer oni imaju tu kul crvenu značku,
 • 7:23 - 7:26
  a to znači da sam nekako bolji
  od svih ostalih.
 • 7:26 - 7:29
  To je za mene vrlo moćno.
  Status je vrlo dobar motivator.
 • 7:29 - 7:32
  Takođe se koristi
  u konvencionalnijiim okruženjima
 • 7:32 - 7:35
  i može se svesnije koristiti
  u konvencionalnim okruženjima.
 • 7:35 - 7:37
  Škola - upamtite,
  završio sam jednu godinu,
 • 7:37 - 7:39
  pa mislim da sam kvalifikovan
  da govorim o školi -
 • 7:39 - 7:42
  je igra, samo ne baš strašno dobro
  osmišljena igra, zar ne.
 • 7:42 - 7:45
  Postoje nivoi. Postoji 3.
  Postoji 4. Postoji 5.
 • 7:45 - 7:48
  Postoje statusi.
  Mislim, šta je vukovac, ako nije status?
 • 7:48 - 7:52
  Da se vukovac zove
  "beli vitez paladin, nivo 20",
 • 7:52 - 7:55
  mislim da bi se ljudi mnogo više trudili.
 • 7:55 - 7:57
  (Smeh)
 • 7:58 - 8:02
  Dakle, škola je igra
  i postoji mnogo eksperimenata
 • 8:02 - 8:03
  kako da se ovo uradi kako treba.
 • 8:03 - 8:05
  Ali koristimo to svesno.
 • 8:05 - 8:07
  Zašto bismo imali igre
  u kojima možete izgubiti?
 • 8:07 - 8:09
  Zašto ići sa 5 na 1, sa 4 na 3?
 • 8:09 - 8:11
  To je bezveze. Zašto da ne napredujemo?
 • 8:11 - 8:13
  Na "Prinstonu" su eksperimentisali s ovim,
 • 8:13 - 8:15
  imaju kvizove gde dobijate poene
  za iskustvo
 • 8:15 - 8:16
  i napredujete sa 4 na 5.
 • 8:16 - 8:18
  Veoma je moćno.
 • 8:18 - 8:21
  Može da se koristi na interesantne načine.
 • 8:21 - 8:23
  Treći o kom želim ukratko
  da kažem je princip napretka,
 • 8:23 - 8:25
  gde morate da napredujete,
 • 8:25 - 8:28
  morate da prođete
  kroz neke korake, stepenasto.
 • 8:28 - 8:31
  Ovo se svuda koristi,
  uključujući "LinkedIn",
 • 8:31 - 8:33
  gde sam ja nekompletna ličnost.
 • 8:33 - 8:36
  Samo sam 85% potpun na "LinkedIn"
 • 8:36 - 8:38
  i to mi smeta.
 • 8:38 - 8:41
  I to je toliko duboko ukorenjeno
  u našoj psihi,
 • 8:41 - 8:43
  da, kada se nađemo pred linijom napretka
 • 8:43 - 8:45
  i pred lakim, postepenim koracima
 • 8:45 - 8:48
  koje treba preći da bi se postigao
  napredak, to ćemo uraditi.
 • 8:48 - 8:50
  Pronaći ćemo način
  da pomerimo tu plavu liniju
 • 8:50 - 8:53
  skroz do desne ivice ekrana.
 • 8:53 - 8:55
  Ovo se takođe koristi
  u konvencionalnim igrama.
 • 8:55 - 8:57
  Mislim, ovo je paladin na nivou 10,
 • 8:57 - 8:59
  a to paladin na nivou 20
 • 8:59 - 9:02
  i ako treba da se bortire
  sa orcima na poljima Mordora
 • 9:02 - 9:04
  protiv Raz al Gula,
 • 9:04 - 9:06
  verovatno ćete želeti da budete
  onaj veći, je l' tako.
 • 9:06 - 9:08
  Ja bih.
 • 9:08 - 9:10
  I ljudi se veoma trude da napreduju.
 • 9:10 - 9:13
  "World of Warcraft" je jedna
  od najuspešnijih igara svih vremena.
 • 9:13 - 9:15
  Prosečni igrač provede oko
 • 9:15 - 9:17
  šest, šest ipo sati dnevno igrajući je.
 • 9:17 - 9:20
  To su najposvećeniji igrači,
  kao puno radno vreme.
 • 9:20 - 9:23
  To je ludo. I postoje sistemi
  kako napredujete.
 • 9:23 - 9:26
  I to je veoma moćna stvar.
  Napredak je moćan.
 • 9:27 - 9:30
  Na veoma ubedljiv način
  se može koristiti za dobro.
 • 9:30 - 9:32
  Jedna od stvari
  na kojima radimo u "SCVNGR"-u
 • 9:32 - 9:35
  je kako koristiti igre
  za upravljanje lokalnim biznisom,
 • 9:35 - 9:37
  za nešto što je od značaja za ekonomiju.
 • 9:37 - 9:40
  I imamo igru koju ljudi igraju.
 • 9:40 - 9:42
  Idu na mesta, rešavaju izazove,
  stiču poene.
 • 9:42 - 9:44
  Uveli smo i princip napretka, gde,
 • 9:44 - 9:46
  idući iznova na isto mesto,
 • 9:46 - 9:48
  rešavanjem izazova, uključivanjem u posao,
 • 9:48 - 9:51
  pomerate zelenu liniju
  sa leve na desnu stranu ekrana
 • 9:51 - 9:53
  i na kraju otključate nagrade.
 • 9:53 - 9:55
  Ovo je dovoljno moćno, da vidimo
 • 9:55 - 9:57
  da se ljudi vezuju za ove principe,
 • 9:57 - 9:59
  vraćaju se istim lokalnim biznisima,
 • 9:59 - 10:01
  stvara se ogromna lojalnost, uključenost,
 • 10:01 - 10:03
  i stvara se značajan prihod
 • 10:03 - 10:05
  i zabava i povezanost sa biznisima.
 • 10:05 - 10:07
  Ovi principi napretka su moćni
 • 10:07 - 10:09
  i mogu se koristiti u realnom svetu.
 • 10:09 - 10:12
  Poslednji o kom želim da pričam -
  i odličan je za kraj -
 • 10:12 - 10:14
  je koncept zajedničkog otkrića,
 • 10:14 - 10:17
  princip u kom ljudi moraju da rade zajedno
 • 10:17 - 10:18
  da bi postigli nešto.
 • 10:18 - 10:21
  Zajedničko otkriće
  je moćno zato što koristi
 • 10:21 - 10:23
  mrežu, koju čini društvo,
 • 10:23 - 10:25
  za rešavanje problema.
 • 10:25 - 10:28
  Ovo se koristi u nekim poznatim
  potrošačkim veb pričama,
 • 10:28 - 10:31
  kao što je "Digg",
  mislim da svi znate za to.
 • 10:31 - 10:33
  "Digg" je zajednički princip
 • 10:33 - 10:35
  za pronalaženje najboljih vesti,
 • 10:35 - 10:37
  najinteresantnijih priča.
 • 10:37 - 10:39
  Prvo su ovo napravili kao igru.
 • 10:39 - 10:42
  Imali su tabelu najboljih, gde,
  ako biste preporučili najbolje priče,
 • 10:42 - 10:44
  dobijali biste poene.
 • 10:44 - 10:46
  To je stvarno motivisalo ljude
  da nalaze najbolje priče.
 • 10:46 - 10:49
  Ali postalo je toliko moćno,
  da je nastala zavera,
 • 10:49 - 10:52
  grupa ljudi, najboljih sedam,
 • 10:52 - 10:55
  radila je zajedno
  kako bi održavali tu poziciju.
 • 10:55 - 10:57
  Preporučivali bi priče drugih.
 • 10:57 - 10:59
  I igra je postala moćnija od cilja.
 • 10:59 - 11:01
  Na kraju su morali da ugase
  tabelu s rezultatima
 • 11:01 - 11:03
  jer, koliko god efektivna,
 • 11:03 - 11:05
  prestalo se sa nalaženjem najboljih priča
 • 11:05 - 11:07
  i ljudi su počeli da rade
  kako bi zadržali vođstvo.
 • 11:08 - 11:10
  Dakle ovo treba pažljivo da koristimo.
 • 11:10 - 11:12
  To se koristi i na primer
  u "MekDonalds Monopolu",
 • 11:12 - 11:14
  gde igra nije "Monopol",
 • 11:14 - 11:16
  nego industrije kućica koje se formiraju
 • 11:16 - 11:18
  kako bi pronašle "Boardwalk" ulicu.
 • 11:18 - 11:21
  I sada samo traže malu nalepnicu
  na kojoj piše "Boardwalk".
 • 11:21 - 11:23
  Ali može se koristiti
  i za nalaženje pravih stvari.
 • 11:23 - 11:26
  Ovo je izazov sa balonima
  kompanije "DARPA",
 • 11:26 - 11:28
  u kom su sakrili dva balona širom SAD-a
 • 11:28 - 11:30
  i rekli, "Koristite mreže.
 • 11:30 - 11:33
  Pokušajte najbrže da nađete
  ove balone i pobednik dobija 40.000$".
 • 11:33 - 11:35
  A pobedila je grupa studenata sa MIT-a
 • 11:35 - 11:37
  koja je kreirala piramidalnu šemu, mrežu,
 • 11:37 - 11:40
  gde je prva osoba
  koja je predložila lokaciju balona
 • 11:40 - 11:42
  dobila 2.000$ i svako ko bi to proširio
 • 11:42 - 11:44
  takođe je dobijao deo.
 • 11:44 - 11:46
  I za 12 sati su uspeli da nađu
 • 11:46 - 11:48
  sve ove balone, širom zemlje.
 • 11:48 - 11:50
  Zaista moćan princip.
 • 11:50 - 11:52
  Ostalo mi je oko 20 sekundi,
 • 11:52 - 11:54
  pa ću vam reći sledeće,
 • 11:54 - 11:56
  prošla decenija
  bila je decenija društvenog.
 • 11:56 - 11:58
  Ovo je decenija igara.
 • 11:59 - 12:01
  Izgrađujemo na principa igre.
  Gradimo zajedničkim idejama.
 • 12:01 - 12:03
  Možemo da utičemo na ponašanje.
 • 12:03 - 12:05
  Veoma je moćno. Veoma je uzbudljivo.
 • 12:05 - 12:08
  Gradimo zajedno, uradimo to dobro
  i zabavimo se igrajući.
 • 12:08 - 12:09
  Aplauz)
Title:
Sloj igre povrh sveta | Set Pribeč | TEDxBoston
Description:

Do sada smo navikli da dopuštamo "Fejsbuku" i "Tviteru" da zaokupljaju naše društvene živote na internetu - gradeći "socijalni sloj" preko stvarnog sveta. Na TEDxBoston konferenciji, Set Pribeč posmatra sledeći sloj u nastajanju: "sloj igre", prožimajuću mrežu igračke dinamike koja upravlja ponašanjem i koja će preoblikovati obrazovanje i trgovinu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
12:14

Serbian subtitles

Revisions