< Return to Video

Multiplikation 2: Gangetabellerne

 • 0:01 - 0:06
  På det her tidspunkt vil du formentlig vide lidt mere om, hvad det at gange er.
 • 0:06 - 0:09
  I stedet for at sige gange, kan man også sige multiplikation.
 • 0:09 - 0:13
  I den her video vil vi øve os meget mere,
 • 0:13 - 0:18
  og vi vil begynde på at huske gangetabellerne.
 • 0:18 - 0:20
  Hvis du har set andre videoer,
 • 0:20 - 0:21
  så vil du vide,
 • 0:21 - 0:25
  at jeg ikke er tilhænger af udenadslære.
 • 0:25 - 0:26
  Det vil dog være rigtig godt at huske gangetabellerne,
 • 0:26 - 0:31
  som vi vil kigge på i den her video.
 • 0:31 - 0:34
  Det vil være en gevinst resten af livet.
 • 0:34 - 0:37
  Hvis man lærer dem nu,
 • 0:37 - 0:40
  vil man aldrig glemme dem,
 • 0:40 - 0:42
  og man vil fremover have det lettere,
 • 0:42 - 0:46
  når man skal gange.
 • 0:46 - 0:47
  Hvad er gangetabellerne så?
 • 0:47 - 0:50
  Det er alle de
 • 0:50 - 0:51
  forskellige tal ganget med hinanden.
 • 0:51 - 0:54
  Lad os kigge lidt på det.
 • 0:54 - 0:59
  Hvad er 2 gange 1?
 • 0:59 - 1:02
  Det er lig med 2 plus den selv 1 gang.
 • 1:02 - 1:05
  Det er altså lig med 2.
 • 1:05 - 1:07
  2 plus den selv 1 gang.
 • 1:07 - 1:08
  Vi behøver ikke sige plus noget,
 • 1:08 - 1:09
  for der er kun 1 toer der.
 • 1:09 - 1:13
  Vi kunne også skrive det som 1 plus den selv 2 gange.
 • 1:13 - 1:15
  Det er altså også 1 plus 1.
 • 1:15 - 1:18
  Det er også lig med 2.
 • 1:18 - 1:18
  .
 • 1:18 - 1:20
  2 gange 1 er altså 2.
 • 1:20 - 1:23
  Hvad er 2 gange 0?
 • 1:23 - 1:24
  Det er 0.
 • 1:24 - 1:27
  Vi behøver altså ikke huske gangetabellen for 0,
 • 1:27 - 1:31
  fordi alt gange 0 er 0.
 • 1:31 - 1:31
  Lad os fortsætte.
 • 1:31 - 1:34
  Hvad er 2 gange 2?
 • 1:34 - 1:36
  2 gange 2.
 • 1:36 - 1:37
  Vi skal lægge 2
 • 1:37 - 1:39
  sammen med sig selv 2 gange.
 • 1:39 - 1:42
  Det er altså 2 plus 2.
 • 1:42 - 1:43
  Der er kun 1 måde at gøre det på.
 • 1:43 - 1:45
  Vi kunne også lægge dem sammen omvendt,
 • 1:45 - 1:47
  men det er det samme.
 • 1:47 - 1:48
  Hvad er 2 plus 2?
 • 1:48 - 1:49
  Det er lig med 4.
 • 1:49 - 1:51
  Hvad er 2 gange 3?
 • 1:51 - 1:58
  2 gange 3 er lig med 2 plus 2 plus 2.
 • 1:58 - 2:03
  Det er også lig med 3 plus 3.
 • 2:03 - 2:05
  Vi lærte i en tidligere video,
 • 2:05 - 2:07
  at man kan skrive det på begge måder.
 • 2:07 - 2:09
  Hvad er det lig med?
 • 2:09 - 2:10
  3 plus 3
 • 2:10 - 2:12
  er det samme som 2 plus 2 plus 2,
 • 2:12 - 2:15
  og det er lig med 6.
 • 2:15 - 2:16
  .
 • 2:16 - 2:18
  Hvad er 2 gange 4?
 • 2:18 - 2:21
  2 gange 4.
 • 2:21 - 2:26
  Det er lig med 2 plus 2 plus 2 plus 2.
 • 2:26 - 2:30
  Læg mækre til, at vi næsten gør det samme som,
 • 2:30 - 2:33
  da vi regnede 2 gange 3.
 • 2:33 - 2:36
  Nu lægger vi dog yderligere 2 til.
 • 2:36 - 2:40
  I stedet for at sidde
 • 2:40 - 2:41
  og lægge alle toerne sammen igen,
 • 2:41 - 2:42
  kunne vi kigge herovre.
 • 2:42 - 2:46
  Vi ved nemlig det her er 6.
 • 2:46 - 2:48
  Det regnede vi ud i den forrige række.
 • 2:48 - 2:52
  Vi regnede ud, at det var 6, så vi kan bare
 • 2:52 - 2:56
  lægge 2 til 6, og det er lig med 8.
 • 2:56 - 2:57
  Der er altså et mønster.
 • 2:57 - 3:02
  Hvad sker der, når vi går fra 2 gange 1 til 2 gange 2
 • 3:02 - 3:04
  til 2 gange 3?
 • 3:04 - 3:06
  Hvor meget vokser resultatet med hver gang?
 • 3:06 - 3:08
  Fra 2 til 4 har vi lagt 2 til.
 • 3:08 - 3:11
  Fra 4 til 6 har vi lagt 2 til.
 • 3:11 - 3:13
  Fra 6 til 8 har vi lagt 2 til.
 • 3:13 - 3:16
  Vi kan nu regne ud, hvad 2 gange 5 er
 • 3:16 - 3:17
  uden at lægge alle tallene sammen igen.
 • 3:17 - 3:23
  2 gange 5 er lig med 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2.
 • 3:23 - 3:26
  Det kan også skrives som 5 plus 5.
 • 3:26 - 3:29
  2 gange 4 kunne også være blevet skrevet som 4 plus 4.
 • 3:29 - 3:30
  Hvad er det lig med?
 • 3:30 - 3:33
  Vi kan lægge alle dem her sammen, eller vi kan bare lægge de her 2 sammen.
 • 3:33 - 3:36
  Vi kan også sige, at det bliver 2 mere end 2 gange 4.
 • 3:36 - 3:39
  Det vil altså være lig med 10.
 • 3:39 - 3:42
  Vi gør totabellen færdig.
 • 3:42 - 3:45
  Vi kan nu se mønsteret.
 • 3:45 - 3:48
  2 gange 6.
 • 3:48 - 3:52
  Det er 2 plus sig selv 6 gange.
 • 3:52 - 3:55
  1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • 3:55 - 3:59
  Det er også lig med 6 plus sig selv 2 gange.
 • 3:59 - 4:01
  Man kan tænke på det på begge måder.
 • 4:01 - 4:03
  Det er lig med 12.
 • 4:03 - 4:07
  Igen er det 2 mere end 2 gange 5,
 • 4:07 - 4:10
  fordi vi lægger 2 til 1 gang mere end før.
 • 4:10 - 4:12
  Det vil altså være 2 mere.
 • 4:12 - 4:14
  Vi fortsætter på den måde.
 • 4:14 - 4:17
  2 gange 7.
 • 4:17 - 4:20
  Vi kan skrive, at 2 gange 7
 • 4:20 - 4:24
  er lig med 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2
 • 4:24 - 4:27
  plus 2 plus 2.
 • 4:27 - 4:28
  .
 • 4:28 - 4:31
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • 4:31 - 4:34
  Det er det samme som 7 plus 7,
 • 4:34 - 4:37
  og det er lig med 14.
 • 4:37 - 4:40
  Det er 2 mere end 12.
 • 4:40 - 4:44
  12 plus 1 er 13.
 • 4:44 - 4:46
  12 plus 2 er 14.
 • 4:46 - 4:48
  Lad os fortsætte.
 • 4:48 - 4:51
  2 gange 8.
 • 4:51 - 4:54
  Vi kunne igen lægge alle toerne sammen,
 • 4:54 - 4:57
  eller vi kan sige, at det bliver 2 mere end 2 gange 7.
 • 4:57 - 5:00
  Vi kan altså sige, at det bliver 14 plus 2.
 • 5:00 - 5:00
  Vi lægger bare 2 til det her.
 • 5:00 - 5:02
  Det er altså lig med 16.
 • 5:02 - 5:06
  Vi kan også sige, at det er 8 plus 8.
 • 5:06 - 5:07
  Det er også 16.
 • 5:07 - 5:08
  Vi kunne have lagt alle de her toere sammen,
 • 5:08 - 5:15
  men det er ikke nødvendigt.
 • 5:15 - 5:18
  Vi kunne fortsætte for evigt,
 • 5:18 - 5:19
  for der er et uendeligt antal tal.
 • 5:19 - 5:22
  .
 • 5:22 - 5:25
  2 gange 9 gange 10 gange 100 gange 1000 gange 1 million.
 • 5:25 - 5:27
  Vi stopper dog ved 12, for det plejer at være nok
 • 5:27 - 5:29
  at huske dertil.
 • 5:29 - 5:32
  Hvis man virkelig vil være god,
 • 5:32 - 5:34
  kan man fortsætte op til 20.
 • 5:34 - 5:37
  Lad os regne 2 gange 9.
 • 5:37 - 5:39
  Det vil være 2 mere end 2 gange 8.
 • 5:39 - 5:41
  Det er lig med 18.
 • 5:41 - 5:43
  Det er også det samme som 9 plus 9.
 • 5:43 - 5:44
  Det er også lig med 18.
 • 5:44 - 5:46
  Hvad er 2 gange 10?
 • 5:46 - 5:48
  Titabellen er interessant.
 • 5:48 - 5:50
  Vi kommer til at se mønsteret i titabellen om lidt,
 • 5:50 - 5:53
  når vi laver en komplet gangetabel.
 • 5:53 - 5:55
  2 gange 10.
 • 5:55 - 5:57
  Det er 2 mere end 2 gange 9.
 • 5:57 - 5:59
  Det er 20.
 • 5:59 - 6:01
  Det er også det samme som 10 plus 10.
 • 6:01 - 6:03
  10 plus sig selv 2 gange.
 • 6:03 - 6:05
  Hvad er det interessante ved det?
 • 6:05 - 6:09
  Det her er 2 med et 0 bagved.
 • 6:09 - 6:11
  Vi vi vil se, at hvis vi ganger noget med 10,
 • 6:11 - 6:12
  tilføjer vi bare et 0 efter tallet, vi ganger med.
 • 6:12 - 6:14
  Hvorfor er det sådan?
 • 6:14 - 6:16
  Vi kan se det som 2 tiere. Det er 20.
 • 6:16 - 6:18
  .
 • 6:18 - 6:20
  Vi er næsten færdige.
 • 6:20 - 6:22
  Lad os lave 2 gange 11.
 • 6:22 - 6:26
  2 gange 11 vil være 2 mere end 2 gange 10.
 • 6:26 - 6:28
  Det er lig med 22.
 • 6:28 - 6:30
  Vi ser nu et andet interessant mønster.
 • 6:30 - 6:32
  Tallet er gentaget 2 gange - et 2-tal og et 2-tal.
 • 6:32 - 6:33
  Interessant.
 • 6:33 - 6:36
  Det kan vi kigge efter,
 • 6:36 - 6:39
  når vi laver de andre gangetabeller.
 • 6:39 - 6:40
  .
 • 6:40 - 6:42
  .
 • 6:42 - 6:45
  Til sidst kigger vi på
 • 6:45 - 6:47
  2 gange 12.
 • 6:47 - 6:51
  2 gange 12 vil være 2 mere end 2 gange 11.
 • 6:51 - 6:52
  Det er 24.
 • 6:52 - 6:54
  Vi kunne også have sagt 12 plus 12.
 • 6:54 - 6:56
  Vi kunne også have sagt 2 plus 2 plus 2
 • 6:56 - 6:58
  12 gange.
 • 6:58 - 7:00
  Det hele giver 24.
 • 7:00 - 7:01
  Det er altså 2-tabellen,
 • 7:01 - 7:02
  og vi skulle gerne kunne se mønsteret.
 • 7:02 - 7:05
  Hver gang vi ganger 2 med et højere tal,
 • 7:05 - 7:07
  lægger vi bare 2 til det forrige resultat.
 • 7:07 - 7:09
  Nu hvor vi kan se mønsteret,
 • 7:09 - 7:12
  kan vi se, om vi kan gøre en hel gangetabel færdig.
 • 7:12 - 7:16
  Vi skriver nu alle tallene.
 • 7:16 - 7:18
  Forhåbentlig er der plads nok.
 • 7:18 - 7:19
  .
 • 7:19 - 7:29
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • 7:29 - 7:31
  Vi gør det op til 9.
 • 7:31 - 7:32
  .
 • 7:32 - 7:33
  9.
 • 7:33 - 7:34
  .
 • 7:34 - 7:36
  .
 • 7:36 - 7:37
  Vi har ikke plads til at fortsætte til 10,
 • 7:37 - 7:40
  men man kan selv lave den færdig.
 • 7:40 - 7:43
  .
 • 7:43 - 7:46
  De her er de første tal, vi vil gange.
 • 7:46 - 7:52
  Vi vil gange dem med 1, 2, 3, 4, 5,
 • 7:52 - 7:58
  6, 7, 8 og 9.
 • 7:58 - 8:00
  Vi skal simpelthen bare starte
 • 8:00 - 8:01
  fra den ene ende af.
 • 8:01 - 8:03
  .
 • 8:03 - 8:05
  Hvad er 1 gange 1?
 • 8:05 - 8:06
  Det er måden, vi vil gøre det på.
 • 8:06 - 8:09
  Vi skriver resultatet af 1 gange 1 her.
 • 8:09 - 8:10
  Det er 1.
 • 8:10 - 8:12
  Hvad er 1 gange 2?
 • 8:12 - 8:12
  Det er 2.
 • 8:12 - 8:14
  Hvad er 1 gange 3?
 • 8:14 - 8:14
  Det er 3.
 • 8:14 - 8:16
  1 gange hvad som helst er det tal, man ganger med,
 • 8:16 - 8:21
  så vi kan bare skrive 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • 8:21 - 8:24
  1 gange 9 er 9.
 • 8:24 - 8:25
  .
 • 8:25 - 8:26
  Lad os nu lave totabellen.
 • 8:26 - 8:28
  .
 • 8:28 - 8:30
  Lad os skrive den med blåt.
 • 8:30 - 8:34
  .
 • 8:34 - 8:35
  Hvad er 2 gange 1?
 • 8:35 - 8:36
  Det er 2.
 • 8:36 - 8:38
  Det er det samme som 1 gange 2.
 • 8:38 - 8:40
  Vi ser, at de her 2 tal er ens.
 • 8:40 - 8:42
  Hvad er 2 gange 2?
 • 8:42 - 8:43
  Det er 4.
 • 8:43 - 8:45
  2 gange 3 er 6.
 • 8:45 - 8:46
  Vi har lige lavet den her.
 • 8:46 - 8:50
  Hver gang vi ganger med et tal, der er én højere,
 • 8:50 - 8:51
  skal vi lægge 2 til.
 • 8:51 - 8:53
  2 gange 4 er 8.
 • 8:53 - 8:55
  Det er det samme som 4 gange 2.
 • 8:55 - 8:57
  2 gange 5 er 10.
 • 8:57 - 8:59
  2 gange 6 er 12.
 • 8:59 - 9:01
  Vi lægger 2 til hver gang.
 • 9:01 - 9:04
  Heroppe lagde vi 1 til for hver gang, hernede lægger vi 2 til for hver gang vi ganger med et tal, der er én højere.
 • 9:04 - 9:07
  2 gange 7 er 14.
 • 9:07 - 9:10
  2 gange 8 er 16.
 • 9:10 - 9:13
  2 gange 9 er 18.
 • 9:13 - 9:18
  Lad os nu lave tretabellen.
 • 9:18 - 9:21
  Den skriver vi med gul.
 • 9:21 - 9:22
  .
 • 9:22 - 9:24
  3 gange 1 er 3.
 • 9:24 - 9:25
  Vi ser, at både 3 gange 1
 • 9:25 - 9:27
  og 1 gange 3 er 3.
 • 9:27 - 9:29
  Det er det samme.
 • 9:29 - 9:32
  3 gange 2 er det samme som 2 gange 3.
 • 9:32 - 9:38
  .
 • 9:38 - 9:40
  Det er altså 6.
 • 9:40 - 9:40
  Det giver mening.
 • 9:40 - 9:46
  3 plus 3 er 6, og 2 plus 2 plus 2 er 6.
 • 9:46 - 9:48
  Hver gang lægger vi altså 3 til.
 • 9:48 - 9:49
  Vi kan se mønsteret.
 • 9:49 - 9:51
  3 gange 3 er 9.
 • 9:51 - 9:53
  3 plus 3 plus 3.
 • 9:53 - 9:55
  Vi gik altså fra 3 til 6 til 9.
 • 9:55 - 9:57
  3 gange 4 vil altså være 12.
 • 9:57 - 9:59
  Vi lægger 3 til hver gang.
 • 9:59 - 10:01
  12 plus 3 er 15.
 • 10:01 - 10:03
  15 plus 3 er 18.
 • 10:03 - 10:06
  18 plus 3 er 21.
 • 10:06 - 10:08
  21 plus 3 er 24.
 • 10:08 - 10:10
  24 plus 3 er 27.
 • 10:10 - 10:13
  Så 3 gange 9 er 27.
 • 10:13 - 10:15
  3 gange 8 er 24.
 • 10:15 - 10:19
  Hvis vi sagde 8 plus 8 plus 8, ville det blive 24.
 • 10:19 - 10:20
  .
 • 10:20 - 10:22
  Nu hvor vi kan se mønsteret,
 • 10:22 - 10:23
  sætter vi farten lidt op.
 • 10:23 - 10:24
  Man kan eventuelt gøre det her på egen hånd,
 • 10:24 - 10:27
  så man bedre kan huske, det vi gør.
 • 10:27 - 10:30
  Man burde faktisk gå op til 12 i begge retninger.
 • 10:30 - 10:31
  .
 • 10:31 - 10:35
  4 gange 1 er 4.
 • 10:35 - 10:38
  Vi lægger 4 til hver gang.
 • 10:38 - 10:40
  4 plus 4 er 8.
 • 10:40 - 10:42
  8 plus 4 er 12.
 • 10:42 - 10:44
  12 plus 4 er 16.
 • 10:44 - 10:46
  16 plus 4 er 20.
 • 10:46 - 10:48
  20 plus 4 er 24.
 • 10:48 - 10:51
  4 gange 6 er 24.
 • 10:51 - 10:53
  4 gange 7 er 28.
 • 10:53 - 10:54
  Vi lægger bare 4 til hver gang.
 • 10:54 - 10:59
  32 og 36.
 • 10:59 - 11:01
  5 gange 1.
 • 11:01 - 11:07
  Det giver 5.
 • 11:07 - 11:10
  .
 • 11:10 - 11:11
  Vi laver det i sådan nogle rækker her.
 • 11:11 - 11:13
  5 gange 1 er 5.
 • 11:13 - 11:16
  5 gange 2 er 10.
 • 11:16 - 11:17
  5 gange 3 er 15.
 • 11:17 - 11:18
  Vi lægger 5 til hver gang.
 • 11:18 - 11:21
  Femtabellen er også sjov.
 • 11:21 - 11:24
  .
 • 11:24 - 11:26
  .
 • 11:26 - 11:30
  Halvdelen er tallene i femtabellen vil ende med et femtal,
 • 11:30 - 11:32
  og den anden halvdel vil ende med et 0.
 • 11:32 - 11:35
  Hvis vi lægger 5 til 15, får vi 20.
 • 11:35 - 11:42
  Det bliver 25, 30, 35, 40, 45.
 • 11:42 - 11:43
  .
 • 11:43 - 11:47
  Vi skriver sekstabellen i grøn.
 • 11:47 - 11:48
  6 gange 1 er 6.
 • 11:48 - 11:49
  Det er let.
 • 11:49 - 11:51
  Hvis vi lægger 6 til 6, får vi 12.
 • 11:51 - 11:52
  Hvis vi lægger 6 til 12, får vi 18.
 • 11:52 - 11:54
  Hvis vi lægger 6 til 18, får vi 24.
 • 11:54 - 11:56
  Hvis vi lægger 6 til 24, får vi 30.
 • 11:56 - 12:01
  6 mere og vi får 36, 42, 48.
 • 12:01 - 12:05
  48 plus 6 er 54.
 • 12:05 - 12:08
  6 gange 9 er altså 54.
 • 12:08 - 12:09
  Nu er vi næsten færdige.
 • 12:09 - 12:12
  7 gange 1 er 7.
 • 12:12 - 12:14
  .
 • 12:14 - 12:16
  7 gange 2 er 14.
 • 12:16 - 12:18
  7 gange 3 er 21.
 • 12:18 - 12:20
  7 gange 4 er 28.
 • 12:20 - 12:24
  7 gange 5 er det samme som 28 plus 7.
 • 12:24 - 12:25
  Hvis vi lægger 2 til 28, får vi 30.
 • 12:25 - 12:28
  Derefter lægger vi 5 til, det er 35.
 • 12:28 - 12:29
  7 gange 6 er 42.
 • 12:29 - 12:33
  7 gange 7 er 49.
 • 12:33 - 12:35
  7 gange 8 er det samme som
 • 12:35 - 12:38
  7 gange 7 plus 7, så det er 56.
 • 12:38 - 12:42
  Man kan nemt blive forvirret, fordi 7 gange 8 er lig med 56
 • 12:42 - 12:44
  og 6 gange 9 er lig med 54.
 • 12:44 - 12:47
  Det gælder om at huske de her,
 • 12:47 - 12:49
  så man ikke bliver forvirret.
 • 12:49 - 12:53
  Man kan sige, at 7 gange 8 har et sekstal i resultatet.
 • 12:53 - 12:55
  6 gange 9 har ikke et sekstal i resultatet.
 • 12:55 - 12:56
  .
 • 12:56 - 12:58
  7 gange 9.
 • 12:58 - 12:59
  Vi lægger 7 til igen.
 • 12:59 - 13:01
  Det bliver 63.
 • 13:01 - 13:05
  .
 • 13:05 - 13:08
  Nu begynder vi på ottetabellen.
 • 13:08 - 13:11
  8 gange 1 er 8.
 • 13:11 - 13:13
  8 gange 2 er 16.
 • 13:13 - 13:14
  24.
 • 13:14 - 13:16
  8 gange 3 er 24.
 • 13:16 - 13:18
  Hvis vi kigger på 3 gange 8, er det også 24.
 • 13:18 - 13:20
  .
 • 13:20 - 13:21
  Det er det samme.
 • 13:21 - 13:23
  Vi gør faktisk nogle ting 2 gange.
 • 13:23 - 13:25
  Vi gør det samme, når vi siger 8 gange 3,
 • 13:25 - 13:27
  som da vi sagde 3 gange 8.
 • 13:27 - 13:31
  8 gange 4 er 32.
 • 13:31 - 13:32
  40.
 • 13:32 - 13:35
  Vi lægger 8 til, det er 48.
 • 13:35 - 13:37
  8 gange 6 er 48,
 • 13:37 - 13:40
  og 6 gange 8 er også 48.
 • 13:40 - 13:42
  8 gange 7.
 • 13:42 - 13:46
  Det har vi allerede regnet ud. Det er 56.
 • 13:46 - 13:48
  8 gange 8 er 64.
 • 13:48 - 13:52
  8 gange 9 er 72.
 • 13:52 - 13:55
  Nu laver vi nitabellen.
 • 13:55 - 13:57
  Vi løber snart tør for farver,
 • 13:57 - 14:00
  så vi bruger den blå igen.
 • 14:00 - 14:01
  .
 • 14:01 - 14:03
  9 gange 1 er 9.
 • 14:03 - 14:07
  9 gange 2 er 18. 9 gange 3 er 27. Vi kender faktisk dem her allerede.
 • 14:07 - 14:08
  Vi kan kigge i resten af tabellen,
 • 14:08 - 14:11
  for 9 gange 3 er det samme som 3 gange 9.
 • 14:11 - 14:13
  Det er 27.
 • 14:13 - 14:14
  Vi lægger 9 til.
 • 14:14 - 14:18
  27 plus 9 er 36.
 • 14:18 - 14:22
  36 plus 9 er 45.
 • 14:22 - 14:25
  Vi ser, at hver gang vi lægger 9 til, er det næsten som at lægge
 • 14:25 - 14:26
  10 til - bare 1 mindre.
 • 14:26 - 14:30
  Hvis vi lagde 10 til, ville det blive 46, og 1 mindre end 46 er 45.
 • 14:30 - 14:33
  .
 • 14:33 - 14:34
  .
 • 14:34 - 14:38
  På det andet ciffer i tallet går vi fra 9 til 8 til 7
 • 14:38 - 14:39
  til 6 og til 5.
 • 14:39 - 14:43
  På det første ciffer i tallet går vi fra 1 til 2 til 3 til 4.
 • 14:43 - 14:44
  Det er altså et interessant mønster.
 • 14:44 - 14:47
  Et andet interessant mønster er, at cifrene sammenlangt vil give 9,
 • 14:47 - 14:49
  3 plus 6 er 9, 2 plus 7 er 9.
 • 14:49 - 14:51
  Vi vil tale mere om det i fremtiden
 • 14:51 - 14:53
  og måske bevise det.
 • 14:53 - 14:56
  9 gange 6 er 54.
 • 14:56 - 14:58
  Det er det samme som det her.
 • 14:58 - 15:02
  9 gange 7 er 63.
 • 15:02 - 15:04
  9 gange 8 er 72.
 • 15:04 - 15:06
  9 gange 9 er 81.
 • 15:06 - 15:07
  Det er måske lidt svært at se.
 • 15:07 - 15:08
  81.
 • 15:08 - 15:09
  .
 • 15:09 - 15:11
  Vi kunne fortsætte,
 • 15:11 - 15:14
  og vi burde faktisk fortsætte,
 • 15:14 - 15:18
  men det gør vi senere.
 • 15:18 - 15:19
  Indtil videre bør vi huske på det her,
 • 15:19 - 15:21
  for det vil give en fordel.
 • 15:21 - 15:26
  I den næste video vil vi tage gangetabellen videre end til 9.
 • 15:26 - 15:27
  .
Title:
Multiplikation 2: Gangetabellerne
Description:

Den her video giver en introduktion til de småtabeller, som er meget vigtige at lære.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27

Danish subtitles

Revisions