Return to Video

Ейми Клин: Нов начин да се диагностицира аутизъм

 • 0:01 - 0:03
  Винаги съм искал да стана
 • 0:03 - 0:06
  ходеща лаборатория за социални ангажименти,
 • 0:06 - 0:10
  да отразявам чувствата, мислите,
 • 0:10 - 0:15
  намеренията, мотивациите на хората, когато съм с тях.
 • 0:15 - 0:21
  Като учен, винаги съм искал да измеря това отразяване,
 • 0:21 - 0:23
  това чувство на другите хора, което се случва толкова бързо,
 • 0:23 - 0:26
  с едно мигане на окото.
 • 0:26 - 0:28
  Усещаме интуитивно чувствата на другите хора.
 • 0:28 - 0:29
  Знаем значението на действията им
 • 0:29 - 0:32
  преди те да ги извършат.
 • 0:32 - 0:34
  Винаги сме били
 • 0:34 - 0:37
  обект на субективността на някой друг.
 • 0:37 - 0:40
  Правим това през цялото време. Не можем да не го правим.
 • 0:40 - 0:42
  Това е толкова важно, че самите инструменти, които използваме,
 • 0:42 - 0:44
  за да разберем себе си, за да разберем
 • 0:44 - 0:48
  света около тях, са оформени от това състояние.
 • 0:48 - 0:51
  В същността си сме социални.
 • 0:51 - 0:54
  Пътешествието ми в аутизма започна, когато живеех
 • 0:54 - 0:58
  в жилищен квартал на възрастни с аутизъм.
 • 0:58 - 1:01
  Повечето от тези хора са прекарали по-голямата част от живота си
 • 1:01 - 1:05
  в болници. Това беше отдавна.
 • 1:05 - 1:09
  За тях аутизмът бе пагубен.
 • 1:09 - 1:13
  Те имаха умствени заболявания.
 • 1:13 - 1:16
  Не говореха. Но преди всичко,
 • 1:16 - 1:20
  бяха изключително изолирани
 • 1:20 - 1:23
  от света около тях, от околната им среда,
 • 1:23 - 1:25
  от хората.
 • 1:25 - 1:28
  По това време, ако влезете в училище
 • 1:28 - 1:32
  за хора с аутизъм, ще чуете много шумове,
 • 1:32 - 1:38
  има много движение, хората правят неща,
 • 1:38 - 1:41
  но те правят нещата сами.
 • 1:41 - 1:46
  Те могат да гледат лампата на тавана
 • 1:46 - 1:49
  или да седят сами в ъгъла,
 • 1:49 - 1:52
  или да се занимават с тези повторяеми движения
 • 1:52 - 1:57
  на самостимулация, което не води до никъде.
 • 1:57 - 2:00
  Изключително изолирани.
 • 2:00 - 2:04
  Сега знаем, че аутизма
 • 2:04 - 2:07
  е това разстройство, разстройство на това отразяване,
 • 2:07 - 2:10
  за което ви говоря.
 • 2:10 - 2:12
  Това са уменията за оцеляване.
 • 2:12 - 2:14
  Това са уменията за оцеляване, които сме наследили
 • 2:14 - 2:16
  за много стотици хиляди години
 • 2:16 - 2:19
  еволюция.
 • 2:19 - 2:24
  Когато се раждат, бебетата са беззащитни.
 • 2:24 - 2:26
  Без грижи, те няма да оцелеят и това е
 • 2:26 - 2:28
  причината, поради която природата им е дала
 • 2:28 - 2:32
  тези механизми на оцеляване.
 • 2:32 - 2:34
  Те са ориентирани към този, който полага грижите.
 • 2:34 - 2:38
  От първите дни и седмици живот,
 • 2:38 - 2:41
  бебетата предпочитат да чуват човешки звуци, а не
 • 2:41 - 2:43
  звуци от околната среда.
 • 2:43 - 2:45
  Те предпочитат да гледат хората, а не нещата,
 • 2:45 - 2:47
  но дори когато гледат хората,
 • 2:47 - 2:50
  те гледат в очите на хората, защото
 • 2:50 - 2:54
  очите са прозорците към преживяванията на хората
 • 2:54 - 2:56
  и те предпочитат да гледат към хора,
 • 2:56 - 3:01
  които ги гледат, а не към хора, които не ги гледат.
 • 3:01 - 3:03
  Те се ориентират към тези, които им оказват грижи.
 • 3:03 - 3:05
  Този, който оказва грижи, търси бебе.
 • 3:05 - 3:09
  Това е усилващо се нещо,
 • 3:09 - 3:13
  което е от голямо значение за появяването на съзнание,
 • 3:13 - 3:18
  социално съзнание, то зависи от това.
 • 3:18 - 3:20
  Винаги мислим за аутизма
 • 3:20 - 3:25
  като нещо, което се случва по-късно през живота.
 • 3:25 - 3:31
  Не е така. Той се случва в началото на живота.
 • 3:31 - 3:35
  Когато бебетата се свързват с тези, които им оказват грижи, те разбират,
 • 3:35 - 3:39
  че нещото, което се намира между ушите
 • 3:39 - 3:41
  е много важно -
 • 3:41 - 3:45
  то е невидимо, не можете да го видите - но е много важно
 • 3:45 - 3:46
  и се нарича внимание.
 • 3:46 - 3:49
  Скоро те научават, дори преди да могат да произнесат
 • 3:49 - 3:52
  дума, че могат да привличат внимание
 • 3:52 - 3:58
  и могат да се преместят до там, където искат.
 • 3:58 - 4:01
  Те се научават и да проследяват погледа,
 • 4:01 - 4:03
  защото това, което хората гледат,
 • 4:03 - 4:07
  е това, за което си мислят.
 • 4:07 - 4:09
  Скоро те започват да научават значението
 • 4:09 - 4:13
  на нещата, защото когато някой гледа към нещо
 • 4:13 - 4:15
  или посочва нещо,
 • 4:15 - 4:18
  те не само получават указание за посока,
 • 4:18 - 4:20
  те разбират и значението, което другия човек влага
 • 4:20 - 4:23
  в това нещо, отношението му и скоро
 • 4:23 - 4:27
  започват за пресъздават това значение,
 • 4:27 - 4:30
  значенията, които са разбрали чрез
 • 4:30 - 4:32
  социално взаимодействие.
 • 4:32 - 4:34
  Това са значения, които са разбрани като част
 • 4:34 - 4:38
  от споделения им опит.
 • 4:38 - 4:45
  Това е малко момиче на 15 месеца
 • 4:45 - 4:49
  и тя има аутизъм.
 • 4:49 - 4:52
  Идвам много близо до нея, може би
 • 4:52 - 4:56
  два инча от лицето й и тя ме забелязва.
 • 4:56 - 4:58
  Представете си, ако ви направя това,
 • 4:58 - 5:00
  дойда на два инча от лицето ви.
 • 5:00 - 5:02
  Вероятно ще направите две неща.
 • 5:02 - 5:06
  Ще се отдръпнете. Ще извикате полиция. (Смях)
 • 5:06 - 5:08
  Ще направите нещо, защото е невъзможно
 • 5:08 - 5:11
  да влезете във физическото пространство на някого
 • 5:11 - 5:12
  и да не получите реакция.
 • 5:12 - 5:16
  Правим това, запомняме интуитивно, без усилие.
 • 5:16 - 5:17
  Това е мъдростта на телата ни. То не е нещо,
 • 5:17 - 5:22
  което се предава чрез езика. Тялото ни знае това
 • 5:22 - 5:25
  от дълго време.
 • 5:25 - 5:28
  Това не е нещо, което се случва само при хората.
 • 5:28 - 5:31
  Това се случва и на някои от филатичните ни братовчеди,
 • 5:31 - 5:33
  защото, ако сте маймуна
 • 5:33 - 5:35
  и гледате към друга маймуна
 • 5:35 - 5:39
  и тази маймуна има по-висока позиция в йерархията от вас
 • 5:39 - 5:42
  и това се възприема като сигнал за опасност,
 • 5:42 - 5:45
  няма да живеете дълго.
 • 5:45 - 5:50
  Нещо, което при другите видове е механизъм за оцеляване,
 • 5:50 - 5:53
  без него те не биха могли да живеят,
 • 5:53 - 5:56
  довеждаме ги в контекста на хората
 • 5:56 - 6:00
  и трябва да действаме, да действаме социално.
 • 6:00 - 6:03
  Тя не ме забелязва и съм толкова близо до нея
 • 6:03 - 6:05
  и си мислите, че може би тя ме вижда,
 • 6:05 - 6:07
  може би тя може да ме чуе.
 • 6:07 - 6:09
  След няколко минути, тя отива в ъгъла на
 • 6:09 - 6:15
  стаята и намира малко парче бонбон, М&М.
 • 6:15 - 6:19
  Не мога да привлека вниманието й,
 • 6:19 - 6:22
  но нещото го привлече.
 • 6:22 - 6:24
  Повечето от нас правят голяма дихотомия
 • 6:24 - 6:29
  между света на нещата и света на хората.
 • 6:29 - 6:33
  За това момиче тази разделителна линия не е толкова ясна
 • 6:33 - 6:37
  и света на хората не я привлича
 • 6:37 - 6:38
  толкова, колкото бихме искали.
 • 6:38 - 6:40
  Запомнете, че учим много
 • 6:40 - 6:42
  като споделяме опит.
 • 6:42 - 6:46
  Сега, това което тя прави сега
 • 6:46 - 6:50
  пътят й на обучение се отклонява от минута на минута,
 • 6:50 - 6:54
  защото тя се изолира все повече.
 • 6:54 - 6:57
  Понякога чувстваме, че мозъкът е точно определен,
 • 6:57 - 6:59
  но мозъкът определя какви ще бъдем.
 • 6:59 - 7:02
  Всъщност, в мозъка също става това, което сме
 • 7:02 - 7:06
  и по същото време, когато поведението й се отклонява
 • 7:06 - 7:09
  от социалните взаимодействия, същото се случва
 • 7:09 - 7:15
  и с мозъка й.
 • 7:15 - 7:20
  Аутизмът е най-силното генетично състояние
 • 7:20 - 7:24
  от всички развиващи се разстройства
 • 7:24 - 7:27
  и е разстройство на мозъка.
 • 7:27 - 7:29
  Това е разстройство, което започва много по-рано от времето,
 • 7:29 - 7:32
  когато детето се ражда.
 • 7:32 - 7:36
  Знаем, че има широк спектър на аутизъм.
 • 7:36 - 7:38
  Това са тези хора, които са напълно
 • 7:38 - 7:41
  интелектуално неспособни, но има и такива, които са надарени.
 • 7:41 - 7:44
  Има хора, които въобще не говорят.
 • 7:44 - 7:46
  Има хора, които говорят твърде много.
 • 7:46 - 7:48
  Има хора, които, ако ги наблюдавате
 • 7:48 - 7:51
  в училищата им, ще видите, че те тичат до оградата
 • 7:51 - 7:54
  на училището по цял ден, ако им позволите,
 • 7:54 - 7:56
  а има хора, които непрекъснато идват към вас
 • 7:56 - 7:58
  и се опитват да ви ангажират непрестанно,
 • 7:58 - 8:02
  но често по смешен начин,
 • 8:02 - 8:06
  без причина.
 • 8:06 - 8:10
  Това се случва по-често, отколкото мислехме тогава.
 • 8:10 - 8:11
  Когато започнах да се занимавам с това, мислехме, че има
 • 8:11 - 8:14
  четири човека с аутизъм на всеки 10 000,
 • 8:14 - 8:16
  което е много рядко съотношение.
 • 8:16 - 8:20
  Сега знаем, че те са един на 100.
 • 8:20 - 8:25
  Има милиони хора с аутизъм около нас.
 • 8:25 - 8:28
  Цената, която обществото плаща, е висока.
 • 8:28 - 8:32
  Само в САЩ, това са може би 35 до 80 милиарда долара
 • 8:32 - 8:35
  и знаете ли какво? Повечето от тези фондове са свързани
 • 8:35 - 8:37
  с възрастни,
 • 8:37 - 8:39
  които са тежко увредени,
 • 8:39 - 8:41
  хора, които се нуждаят от услуги, услуги,
 • 8:41 - 8:44
  които са много интензивни и
 • 8:44 - 8:48
  могат да струват 60 до 80 000 долара годишно.
 • 8:48 - 8:52
  Това са хора, на които не им е било оказано ранно лечение,
 • 8:52 - 8:56
  защото сега знаем, че аутизма се създава сам,
 • 8:56 - 8:59
  когато те се отклоняват от пътя на учението,
 • 8:59 - 9:01
  за което ви споменах.
 • 9:01 - 9:04
  Ако можехме да идентифицираме това състояние
 • 9:04 - 9:08
  в по-ранен етап и да се намесим и да го лекуваме,
 • 9:08 - 9:10
  мога да ви кажа и това беше вероятно
 • 9:10 - 9:13
  нещо, което промени живота ми през последните 10 години,
 • 9:13 - 9:17
  мисълта, че можем точно да определим
 • 9:17 - 9:19
  това състояние.
 • 9:19 - 9:21
  Имаме възможност, защото
 • 9:21 - 9:24
  мозъкът е пластителен за толкова време
 • 9:24 - 9:26
  и тази възможност се отваря
 • 9:26 - 9:27
  за първите три години.
 • 9:27 - 9:31
  Не че възможността изчезва.
 • 9:31 - 9:34
  Но тя намалява значително.
 • 9:34 - 9:38
  Средната възраст за диагностициране в тази държава
 • 9:38 - 9:40
  е около пет години
 • 9:40 - 9:42
  а при бедните хора,
 • 9:42 - 9:45
  хора, които нямат достъп до клинични услуги,
 • 9:45 - 9:48
  селско население, малцинства,
 • 9:48 - 9:51
  възрастта на диагностициране е по-късно,
 • 9:51 - 9:53
  което е почти като че ли съм ви казал, че сме
 • 9:53 - 9:56
  проклели тези общности да имат хора
 • 9:56 - 10:00
  с аутизъм, чието състояние ще се влоши.
 • 10:00 - 10:03
  Мисля, че трябва да имаме биоетична императива.
 • 10:03 - 10:06
  Има наука,
 • 10:06 - 10:09
  но тя не е достатъчна, ако не оказва влияние
 • 10:09 - 10:13
  на общността и не можем да си позволим
 • 10:13 - 10:15
  тази пропусната възможност,
 • 10:15 - 10:18
  защото децата с аутизъм порасват с аутизъм
 • 10:18 - 10:22
  и мислим, че тези неща, които можем да направим
 • 10:22 - 10:24
  за тези деца, за тези семейства, през ранната възраст
 • 10:24 - 10:27
  ще имат последствия през целия живот
 • 10:27 - 10:31
  за детето, за семейството и за общността.
 • 10:31 - 10:34
  Това знаем за аутизма.
 • 10:34 - 10:37
  Има над сто гени, които са свързани
 • 10:37 - 10:39
  с аутизма. Мислим, че има
 • 10:39 - 10:43
  около 300 и 600 гена, които са свързани с аутизма
 • 10:43 - 10:47
  и генните аномалии са много повече отколкото самите гени.
 • 10:47 - 10:51
  Тук имаме въпрос,
 • 10:51 - 10:55
  защото ака има толкова много различни причини за аутизма,
 • 10:55 - 10:58
  как тези възможности се превръщат
 • 10:58 - 11:01
  в действителен синдром? Защото хора като мен,
 • 11:01 - 11:04
  когато влязат в игрална зала,
 • 11:04 - 11:07
  разпознават дете, което има аутизъм.
 • 11:07 - 11:09
  Как многобройните причини се превръщат
 • 11:09 - 11:12
  в синдром, които има някаква хомогенност?
 • 11:12 - 11:15
  Отговорът е, че това, което се намира между тези две неща
 • 11:15 - 11:18
  е развитие.
 • 11:18 - 11:21
  Интересуваме се от тези първи
 • 11:21 - 11:24
  две години, защото тези пасиви
 • 11:24 - 11:26
  не е задължително да се превърнат в аутизъм.
 • 11:26 - 11:29
  Аутизмът се създава сам.
 • 11:29 - 11:34
  Можем да се намесим през тези години,
 • 11:34 - 11:36
  можем да се погрижим за някои хора и божа работа,
 • 11:36 - 11:40
  можем дори да предотвратим аутизма при други.
 • 11:40 - 11:42
  Как правим това?
 • 11:42 - 11:45
  Как се намесваме в това чувство,
 • 11:45 - 11:49
  как се намесваме в другия човек?
 • 11:49 - 11:52
  Спомням си, че когато взаимодействах с 15 месечно бебе,
 • 11:52 - 11:54
  си помислих:
 • 11:54 - 11:57
  "Как да вляза в света й?
 • 11:57 - 12:01
  Дали тя мисли за мен? Дали тя мисли за другите?"
 • 12:01 - 12:06
  Трудно е да правим това и трябва да създадем
 • 12:06 - 12:09
  технологиите. Трябва да влезем в тялото.
 • 12:09 - 12:13
  Трябва да видим света през нейните очи.
 • 12:13 - 12:16
  От дълго време създавахме
 • 12:16 - 12:20
  тези нови технологии, които са основани на проследяване на очите.
 • 12:20 - 12:22
  Можем да видим всеки момент
 • 12:22 - 12:25
  с какво се занимават децата.
 • 12:25 - 12:28
  Това е колегата ми, Уорън Джонс, с когото
 • 12:28 - 12:31
  създадохме тези методи, тези изследвания
 • 12:31 - 12:33
  през последните 12 години
 • 12:33 - 12:36
  и тук виждате щастливо пет месечно бебе,
 • 12:36 - 12:42
  това е пет месечно малко момче, което ще гледа нещата,
 • 12:42 - 12:45
  които са донесени от неговия свят,
 • 12:45 - 12:47
  майка си, гледачката, но и преживява
 • 12:47 - 12:52
  това, което трябва да преживее.
 • 12:52 - 12:54
  Искаме той да възприеме този свят
 • 12:54 - 12:55
  и да го доведем в лабораторията ни,
 • 12:55 - 12:59
  но за да направим това, трябва да създадем
 • 12:59 - 13:02
  тези сложни измервания,
 • 13:02 - 13:05
  измервания, как хората, как малките бебета,
 • 13:05 - 13:08
  как новородените възприемат света
 • 13:08 - 13:10
  всеки момент,
 • 13:10 - 13:13
  кое е важно и кое не е.
 • 13:13 - 13:16
  Създадохме тези измервания и тук
 • 13:16 - 13:20
  виждате това, което наричаме фуния на внимание.
 • 13:20 - 13:22
  Гледате видео филм.
 • 13:22 - 13:24
  Тези рамки са разделени на около секунда
 • 13:24 - 13:27
  на това, което виждат 35 нормално развиващи се
 • 13:27 - 13:29
  две годишни деца
 • 13:29 - 13:32
  и фиксираме една рамка
 • 13:32 - 13:35
  и това е, каквото нормалните деца правят.
 • 13:35 - 13:39
  На тази снимка тук има две годишни деца с аутизъм.
 • 13:39 - 13:43
  На тази рамка, децата, които са нормални,
 • 13:43 - 13:46
  гледат това,
 • 13:46 - 13:49
  изражението на това малко момче
 • 13:49 - 13:51
  докато то за кратко се сбива с малкото момиче.
 • 13:51 - 13:54
  Какво правят децата с аутизъм?
 • 13:54 - 13:57
  Те гледат плъзгащата се врата
 • 13:57 - 13:59
  как се отваря и се затваря.
 • 13:59 - 14:02
  Мога да ви кажа, че тази разлика
 • 14:02 - 14:02
  която виждате тук,
 • 14:02 - 14:06
  не се получава само в пет минутния ни експеримент.
 • 14:06 - 14:09
  Случва се всеки момент в живота им
 • 14:09 - 14:12
  и съзнанията им се оформят
 • 14:12 - 14:15
  и мозъците им се специализират в нещо друго,
 • 14:15 - 14:19
  а не в това, което се случва с нормалните им съученици.
 • 14:19 - 14:22
  Взехме форма от
 • 14:22 - 14:25
  приятелите ни педиатри,
 • 14:25 - 14:27
  концепцията на картите на растежа.
 • 14:27 - 14:29
  Когато заведете дете на педиатър
 • 14:29 - 14:33
  той го измерва и претегля.
 • 14:33 - 14:36
  Решихме да създадем карти на растежа
 • 14:36 - 14:38
  на социалното взаимодействие
 • 14:38 - 14:41
  и търсехме новородени
 • 14:41 - 14:47
  и тук, на х - оста виждате два, три, четири,
 • 14:47 - 14:51
  пет, шест месеца и девет, до възраст 24 месеца
 • 14:51 - 14:54
  и това е процента на времето им на гледане,
 • 14:54 - 14:55
  когато те гледат в очите
 • 14:55 - 14:58
  и това е картата на растежа им.
 • 14:58 - 15:01
  Те започват тук, те обичат очите на хората
 • 15:01 - 15:03
  и това остава стабилно.
 • 15:03 - 15:07
  Увеличава се малко в тези първи месеци.
 • 15:07 - 15:09
  Нека да видим, какво се случва с бебета,
 • 15:09 - 15:12
  които стават аутисти.
 • 15:12 - 15:14
  Това е нещо много различно.
 • 15:14 - 15:18
  Започва да се увеличава тук, но след това има намаляване.
 • 15:18 - 15:21
  Вероятно те са възприели рефлекса,
 • 15:21 - 15:25
  който ги ориентира към хората, но няма движение.
 • 15:25 - 15:28
  Това е като че ли
 • 15:28 - 15:31
  не изпитвате въздействие от това, което се случва
 • 15:31 - 15:35
  когато живеете.
 • 15:35 - 15:41
  Мислехме, че тези данни са толкова силни
 • 15:41 - 15:44
  по даден начин, че искахме да видим какво се е случило
 • 15:44 - 15:47
  през първите шест месеца на живота, защото ако взаимодейстате
 • 15:47 - 15:49
  с бебета на два и три месеца,
 • 15:49 - 15:53
  ще се изненадате, колко общителни са те.
 • 15:53 - 15:56
  Това, което видяхме през първите шест месеца,
 • 15:56 - 16:02
  е че тези групи могат да бъдат отделени много лесно.
 • 16:02 - 16:05
  Чрез използването на тези видове измервания и много други,
 • 16:05 - 16:09
  открихме, че науката ни може
 • 16:09 - 16:12
  рано да идентифицира това състояние.
 • 16:12 - 16:15
  Не трябва да чакаме поведението на аутизъм
 • 16:15 - 16:18
  да се появи през втората година.
 • 16:18 - 16:21
  Ако измерим нещата, които са еволюционно
 • 16:21 - 16:25
  дълбоко консервирани и се появяват рано в развитието,
 • 16:25 - 16:28
  нещата, които са он - лайн през първите седмици на живота,
 • 16:28 - 16:30
  можем да проследим аутизма
 • 16:30 - 16:32
  през тези първи месеци
 • 16:32 - 16:36
  и това правим сега.
 • 16:36 - 16:39
  Можем да създадем най-добрите технологии
 • 16:39 - 16:43
  и най-добрите методи, да идентифицираме аутизма,
 • 16:43 - 16:46
  но това ще бъде напразно, ако не знаем
 • 16:46 - 16:50
  какво се случва реално в общността.
 • 16:50 - 16:52
  Разбира се, искаме тези устройства
 • 16:52 - 16:55
  да бъдат използвани
 • 16:55 - 16:57
  от колегите ни, от лекарите за първа помощ,
 • 16:57 - 17:00
  които преглеждат всички деца
 • 17:00 - 17:02
  и трябва да трансформираме тези технологии
 • 17:02 - 17:05
  в нещо, което ще подобри практиката им,
 • 17:05 - 17:08
  защото те трябва да преглеждат толкова много деца.
 • 17:08 - 17:10
  Искаме да направим това универсално
 • 17:10 - 17:12
  и да не пропуснем нито едно дете,
 • 17:12 - 17:14
  но това ще бъде неморално,
 • 17:14 - 17:19
  ако нямаме инфраструктура за интервенция
 • 17:19 - 17:20
  на лечение.
 • 17:20 - 17:23
  Трябва да можем да работим с тези семейства,
 • 17:23 - 17:26
  да подкрепяме семействата, да управляваме тези първи години
 • 17:26 - 17:30
  заедно с тях. Трябва да можем
 • 17:30 - 17:34
  да преминем от универсален скрининг до универсален достъп до лечение,
 • 17:34 - 17:37
  защото това лечение ще промени
 • 17:37 - 17:41
  живота на тези деца и на тези семейства.
 • 17:41 - 17:45
  Когато мислим за това, което можем да направим
 • 17:45 - 17:49
  през тези първи години,
 • 17:49 - 17:51
  мога да ви кажа,
 • 17:51 - 17:54
  че след като работя в тази област от толкова дълго време,
 • 17:54 - 17:57
  се чувствам подновен.
 • 17:57 - 18:01
  Мислим, че областта от науката, в която работим,
 • 18:01 - 18:04
  може да повлияе на реалността,
 • 18:04 - 18:07
  да предотврати тези преживявания,
 • 18:07 - 18:11
  които започнах да изследвам.
 • 18:11 - 18:14
  По това време мислех, че това е взаимодействащо състояние.
 • 18:14 - 18:18
  Вече не мисля така. Можем да направим много неща.
 • 18:18 - 18:21
  Идеята не е да излекуваме аутизма.
 • 18:21 - 18:24
  Това не е идеята.
 • 18:24 - 18:26
  Искаме да се уверим,
 • 18:26 - 18:28
  че тези хора с аутизъм могат да не преживяват
 • 18:28 - 18:33
  опостушителните последствия, които от време на време са свързани с аутизма,
 • 18:33 - 18:36
  цялостна интелектуална неспособност, липса на комуникация,
 • 18:36 - 18:39
  пълна изолация.
 • 18:39 - 18:42
  Мислим, че хората с аутизъм
 • 18:42 - 18:44
  възприемат света по специален начин
 • 18:44 - 18:48
  трябва им разнообразие и те могат да работят много добре
 • 18:48 - 18:50
  в няколко области:
 • 18:50 - 18:53
  предсказуеми ситуации, ситуации, които могат да бъдат определени.
 • 18:53 - 18:57
  Защото, преди всичко, те научават за света почти по същия начин, като другите
 • 18:57 - 19:01
  а не се научават как да живеят в него.
 • 19:01 - 19:04
  Но това е силна страна, ако работите, например,
 • 19:04 - 19:06
  в технологията.
 • 19:06 - 19:08
  Това са тези хора, които имат невероятни
 • 19:08 - 19:10
  артистични способности.
 • 19:10 - 19:12
  Искаме те да нямат аутизъм.
 • 19:12 - 19:15
  Искаме следващите поколения на хора с аутизъм
 • 19:15 - 19:18
  да могат не само да изразяват силните си страни,
 • 19:18 - 19:20
  но и да изпълнят мисията си.
 • 19:20 - 19:24
  Благодаря, че ме слушахте. (Аплодисменти)
Title:
Ейми Клин: Нов начин да се диагностицира аутизъм
Speaker:
Ami Klin
Description:

Ранното диагностициране на аутизма може да подобри живота на всички засегнати, но сложната мрежа от причини го прави необикновено труден за предсказване. В TEDхПийчтри, Ейми Клин описва нов метод на ранно диагностициране, който използва проследяване на очите за управляване на социалното общуване на бебетата и надежно да измери опасността от развиване на аутизъм. (Филмирано в TEDхПийчтри).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:44

Bulgarian subtitles

Revisions