Return to Video

Star Wars with Blockly - Hour of Code: Events

 • 0:00 - 0:05
  Ahoj! Som Charita Carter, hlavná
  kreatívna producentka pre Walt Disney
 • 0:05 - 0:10
  Imagineering. Vediem tímy, ktoré vyrábajú
  atrakcie pre našich hostí.
 • 0:10 - 0:17
  Neprestajne sa snažíme hľadať spôsoby,
  ktorými by sme mohli zdokonaliť a
 • 0:17 - 0:21
  vylepšiť zážitky našich hostí a
  technológií, ktoré sú ich centrom.
 • 0:21 - 0:28
  Blahoželám, dokázal si to! Naprogramoval
  si BB-8. Teraz sme už pripravení na niečo
 • 0:28 - 0:33
  zložitejšie. Poďme na to! Keďže si zvládol
  základy programovania, vrátime sa späť
 • 0:33 - 0:40
  v čase a vytvoríme vlastnú hru s hviezdnym
  obsadením R2-D2 a C3PO. Najskôr sa musíme
 • 0:40 - 0:46
  naučiť niečo, čo programátori hier denne
  používajú: nazývajú to udalosťami.
 • 0:46 - 0:51
  Udalosti prikazujú programu počúvať alebo
  čakať, kým sa niečo nestane a potom, keď
 • 0:51 - 0:57
  sa to stane, vykonať úlohu. Príklady
  udalostí sú: počúvanie kliku myši,
 • 0:57 - 1:03
  tlačidla šípky alebo ťuknutia na obrazovku
  Pošleme R2-D2 smerom hore so správou pre
 • 1:03 - 1:07
  rebelského pilota a potom zas smerom dole
  ku inému rebelskému pilotovi.
 • 1:07 - 1:13
  Udalosti nám slúžia na to, aby sme ho
  rozhýbali. Keď hráč použije hore/dole
 • 1:13 - 1:20
  šípky alebo hore/dole tlačidlá. Použijeme
  blok udalosti hore a pripojíme k nemu blok
 • 1:20 - 1:25
  ísť hore. Keď hráč stlačí šípku hore,
  spustí sa kód pripojený k bloku hore.
 • 1:25 - 1:29
  To isté urobíme, ak chceme, aby sa R2-D2
  pohyboval smerom dole.
 • 1:29 - 1:35
  Namiesto kódovania ovládania pohybu nášho
  droida vopred, necháme R2-D2 reagovať na
 • 1:35 - 1:41
  stlačenie tlačidla udalostí, ktoré ním
  pohybujú po obrazovke. Krok za krokom sa
 • 1:41 - 1:43
  tvoja hra stáva interaktívnejšou.
Title:
Star Wars with Blockly - Hour of Code: Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:48

Slovak subtitles

Revisions